Van Grafische Vormgeving naar Motion Graphics - PowerPoint PPT Presentation

Van grafische vormgeving naar motion graphics
Download
1 / 47

  • 61 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Van Grafische Vormgeving naar Motion Graphics.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Van Grafische Vormgeving naar Motion Graphics

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Van grafische vormgeving naar motion graphics

Van GrafischeVormgevingnaar Motion Graphics


Van grafische vormgeving naar motion graphics

Grafischevormgevingis het visueelvormgeven van ideeën in verschillende media, met alsdoelommensenietsmeetedelen. Ditvereist de inzet van zowelartistiekealstechnischevaardigheden. Bijgrafischevormgevingwordtzowelvisueleexpressiealscreativiteitnagestreefd in de presentatie van tekst en afbeeldingen.

(wikipedia)


Motion design

Motion Design

  • Vorm van grafischontwerpbinnen de context van motion graphics als film, video of computer animatie. Voorbeeldenzijn de typografie en graphics in filmtitels, of idents en leaders in tv-programma’s.

  • Door technologischeontwikkelingenactueel.

  • Motion designer is getraind in traditionelegrafischevormgeving, maar ookgetraindomelementen van tijd en ruimtebinnenzijnexpertise teimplementeren.


Van grafische vormgeving naar motion graphics

Motion graphics are graphics that use video footage and/or animation technology to create the illusion of motion or rotation, graphics are usually combined with audio for use in multimedia projects. Motion graphics are usually displayed via electronic media technology, but may be displayed via manual powered technology (e.g. thaumatrope, phenakistoscope, stroboscope, zoetrope, praxinoscope, flip book) as well.

(wikipedia)


Electronic media

Electronic media?


Van grafische vormgeving naar motion graphics

Electronic Media is eenbetrekkelijknieuwetechnologie, die constant ontwikkelt.

In het begin kunnen de mogelijkheden van eennieuwetechnologie je vaakafleiden van het doelwaarvoordezebedacht is…


Van grafische vormgeving naar motion graphics

…waardoor je leuke maar nuttelozeproduktenkrijgt…


Van grafische vormgeving naar motion graphics

… of nietdoorhebtwat de mogelijkheden van eennieuwetechniekwerkelijkzijn…


Grafisch ontwerp typografie

Grafisch ontwerp - Typografie


Van grafische vormgeving naar motion graphics

Nederlandsegrafischontwerpers, zoalsWimCrouwelspeleneengrote in de ontwikkeling van de typografie.


Van grafische vormgeving naar motion graphics

Door middel van typografiekan je behalveeentekstvormgevenookgoedeenideeoverbrengen:


Een aparte tak infographics

Een aparte tak: Infographics


Van grafische vormgeving naar motion graphics

De Londense metro: Nu

…en in 1935


Van grafische vormgeving naar motion graphics

Infographics op TV


Geschiedenis van

Geschiedenis van….

Rond1800worden al

sequenties vansnel op elkaar volgende grafische beelden vertoond om een illusie van beweging tecreëren.


Van grafische vormgeving naar motion graphics

1800


Geschiedenis van1

Geschiedenis van….

Rond1800worden

sequenties vansnel op elkaar volgende grafische beelden vertoond om een illusie van beweging tecreëren.

Volgens de filmwereldbestaan Motion Graphics sinds1955


Saul bass 1920 1996

Saul Bass 1920 - 1996

Title sequences voor

The Man With The Golden Arm (1955)

Vertigo (1958)

Anatomy of a Murder (1959)

North by Northwest (1959)

Psycho (1960)

Advise & Consent (1962)


Van grafische vormgeving naar motion graphics

Saul Bass was trouwensookeen heel goedegrafischvormgever en illustrator!


Van grafische vormgeving naar motion graphics

Compilatie van filmleaders door Saul Bass


Van grafische vormgeving naar motion graphics

Zie de tijdgeest


Geschiedenis van2

Geschiedenis van….

Rond1800worden

sequenties vansnel op elkaar volgende grafische beelden vertoond om een illusie van beweging tecreëren.

Volgensde Macworld Conference van 2003

is de kunstvorm van motion graphics ontstaanrond1990

Volgens de filmwereldbestaan Motion Graphics sinds1955


Geschiedenis van3

Geschiedenis van….

Rond1800worden

sequenties vansnel op elkaar volgende grafische beelden vertoond om een illusie van beweging tecreëren.

Volgensde Macworld Conference van 2003

is de kunstvorm van motion graphics ontstaanrond1990

Motion graphics zijnontstaanrond1920

alsonderdeel van avantgardekunst

Volgens de filmwereldbestaan Motion Graphics sinds1955


Marcel duchamp anemic cinema 1926

Marcel Duchamp ‘Anemic Cinema’ 1926


Man ray emak bakia 1926

Man Ray ‘Emak-Bakia’ 1926


Lotte reiniger the adventures of prince achmed 1926

Lotte Reiniger ‘The Adventures of Prince Achmed’ 1926

www.bfi.org.uk


Oskar fischinger walking from munich to berlin 1927 circles 1933

Oskar Fischinger‘Walkingfrom Munich to Berlin’ 1927‘Circles’ 1933

www.re-voir.com of www.usa.re-voir.com


Van grafische vormgeving naar motion graphics

Nederland heeftbehalve in Grafischevormgevingookeenlangetraditie in Motion Graphics vormgeving.

De Station Calls van de VPRO uit de jaren 70, ontworpen door JaapDrupsteen, (die van de mooiebankbiljetten) zijneengoedvoorbeeld.


Van grafische vormgeving naar motion graphics

vpro-leaders-1


Van grafische vormgeving naar motion graphics

Sindsdienheeft de VPRO eenreputatie met opvallende station calls.

VPRO-leaders 3


Van grafische vormgeving naar motion graphics

In het ontwerp van station calls is sindsdienveelveranderd.

Het nieuwe logo van Ben Heppenervoor de AVRO


Motion design1

Motion Design

  • Vorm van grafischontwerpbinnen de context van motion graphics als film, video of computer animatie. Voorbeeldenzijn de typografie en graphics in filmtitels, of ileaders in tv-programma’s.

  • Door technologischeontwikkelingenactueel.

  • Motion designer is getraind in traditionelegrafischevormgeving, maar ookgetraindomelementen van tijd en ruimtebinnenzijnexpertise teimplementeren.


  • Login