Van grafische vormgeving naar motion graphics
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 47

Van Grafische Vormgeving naar Motion Graphics PowerPoint PPT Presentation


  • 58 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Van Grafische Vormgeving naar Motion Graphics.

Download Presentation

Van Grafische Vormgeving naar Motion Graphics

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Van GrafischeVormgevingnaar Motion Graphics


Grafischevormgevingis het visueelvormgeven van ideeën in verschillende media, met alsdoelommensenietsmeetedelen. Ditvereist de inzet van zowelartistiekealstechnischevaardigheden. Bijgrafischevormgevingwordtzowelvisueleexpressiealscreativiteitnagestreefd in de presentatie van tekst en afbeeldingen.

(wikipedia)


Motion Design

  • Vorm van grafischontwerpbinnen de context van motion graphics als film, video of computer animatie. Voorbeeldenzijn de typografie en graphics in filmtitels, of idents en leaders in tv-programma’s.

  • Door technologischeontwikkelingenactueel.

  • Motion designer is getraind in traditionelegrafischevormgeving, maar ookgetraindomelementen van tijd en ruimtebinnenzijnexpertise teimplementeren.


Motion graphics are graphics that use video footage and/or animation technology to create the illusion of motion or rotation, graphics are usually combined with audio for use in multimedia projects. Motion graphics are usually displayed via electronic media technology, but may be displayed via manual powered technology (e.g. thaumatrope, phenakistoscope, stroboscope, zoetrope, praxinoscope, flip book) as well.

(wikipedia)


Electronic media?


Electronic Media is eenbetrekkelijknieuwetechnologie, die constant ontwikkelt.

In het begin kunnen de mogelijkheden van eennieuwetechnologie je vaakafleiden van het doelwaarvoordezebedacht is…


…waardoor je leuke maar nuttelozeproduktenkrijgt…


… of nietdoorhebtwat de mogelijkheden van eennieuwetechniekwerkelijkzijn…


Grafisch ontwerp - Typografie


Nederlandsegrafischontwerpers, zoalsWimCrouwelspeleneengrote in de ontwikkeling van de typografie.


Door middel van typografiekan je behalveeentekstvormgevenookgoedeenideeoverbrengen:


Een aparte tak: Infographics


De Londense metro: Nu

…en in 1935


Infographics op TV


Geschiedenis van….

Rond1800worden al

sequenties vansnel op elkaar volgende grafische beelden vertoond om een illusie van beweging tecreëren.


1800


Geschiedenis van….

Rond1800worden

sequenties vansnel op elkaar volgende grafische beelden vertoond om een illusie van beweging tecreëren.

Volgens de filmwereldbestaan Motion Graphics sinds1955


Saul Bass 1920 - 1996

Title sequences voor

The Man With The Golden Arm (1955)

Vertigo (1958)

Anatomy of a Murder (1959)

North by Northwest (1959)

Psycho (1960)

Advise & Consent (1962)


Saul Bass was trouwensookeen heel goedegrafischvormgever en illustrator!


Compilatie van filmleaders door Saul Bass


Zie de tijdgeest


Geschiedenis van….

Rond1800worden

sequenties vansnel op elkaar volgende grafische beelden vertoond om een illusie van beweging tecreëren.

Volgensde Macworld Conference van 2003

is de kunstvorm van motion graphics ontstaanrond1990

Volgens de filmwereldbestaan Motion Graphics sinds1955


Geschiedenis van….

Rond1800worden

sequenties vansnel op elkaar volgende grafische beelden vertoond om een illusie van beweging tecreëren.

Volgensde Macworld Conference van 2003

is de kunstvorm van motion graphics ontstaanrond1990

Motion graphics zijnontstaanrond1920

alsonderdeel van avantgardekunst

Volgens de filmwereldbestaan Motion Graphics sinds1955


Marcel Duchamp ‘Anemic Cinema’ 1926


Man Ray ‘Emak-Bakia’ 1926


Lotte Reiniger ‘The Adventures of Prince Achmed’ 1926

www.bfi.org.uk


Oskar Fischinger‘Walkingfrom Munich to Berlin’ 1927‘Circles’ 1933

www.re-voir.com of www.usa.re-voir.com


Nederland heeftbehalve in Grafischevormgevingookeenlangetraditie in Motion Graphics vormgeving.

De Station Calls van de VPRO uit de jaren 70, ontworpen door JaapDrupsteen, (die van de mooiebankbiljetten) zijneengoedvoorbeeld.


vpro-leaders-1


Sindsdienheeft de VPRO eenreputatie met opvallende station calls.

VPRO-leaders 3


In het ontwerp van station calls is sindsdienveelveranderd.

Het nieuwe logo van Ben Heppenervoor de AVRO


Motion Design

  • Vorm van grafischontwerpbinnen de context van motion graphics als film, video of computer animatie. Voorbeeldenzijn de typografie en graphics in filmtitels, of ileaders in tv-programma’s.

  • Door technologischeontwikkelingenactueel.

  • Motion designer is getraind in traditionelegrafischevormgeving, maar ookgetraindomelementen van tijd en ruimtebinnenzijnexpertise teimplementeren.


  • Login