T bean ghn ina su ar thraein agus suonn fear dall le plchadh isteach trasna uaithi. Cuirea...
Download
1 / 6

Feiceann muid bean atá cráite ag a dualgaisí i dtaobh a gaoil chnagaosta. - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Feiceann muid bean atá cráite ag a dualgaisí i dtaobh a gaoil chnagaosta.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Feiceann muid bean at cr ite ag a dualgais i dtaobh a gaoil chnagaosta

T bean ghn ina su ar thraein agus suonn fear dall le plchadh isteach trasna uaithi. Cuireann an fear dall disteann uirthi go hirithe nuair a dhanann s iarracht posa cca milis a ithe. Insonn s d go bhfuil pist sa chca agus tagann giorra anla air. Nuair nach fidir leis a ion-anlaitheoir a aimsi, faigheann s bs. Fgann an bhean an traein le meangadh gire uirthi.(Vicipid)

Is scannn thar a bheith uafsach seo a spreagann idir iontas agus bhrn sa lucht fachana. T an bheirt phromhaisteoir in Cca Milis, Brendan Gleeson ach go hirithe, millteanach cumhachtach ina rl.

Barra hEireamhin 2012 - liomsa an obair, liomsa na meancga, roinnig libh


Feiceann muid bean at cr ite ag a dualgais i dtaobh a gaoil chnagaosta

 • Feiceann muid bean at crite ag a dualgais i dtaobh a gaoil chnagaosta.

 • Nl s soilir sa scannn c acu mthair, aintn n seanmhthair at sa bhean chronna seo sa ghluaisten.

 • T s soilir agus rshoilir don lucht fachana fach gur ualach trom at inti mar go dtaispentar a cathaoir rotha dinn i gcfra an chairr agus cluineann muid caint uaithi agus scaoll ina glr.

 • Is dcha gur chuala Catherine, duine de na promhcharachtair sa scannn, na ceisteanna seo uaithi minic go leor, l i ndiaidh lae thar na blianta.

 • T an radharc seo iontach tbhachtach agus nor chir dearmad a dhanamh den mhid a tharlaonn ann mar go dtugann s comhthacs dinn agus mnonn s ar dhigh bfhidir an spreagadh a chuir Catherine i dtreo an mharaithe.

 • Cad an cinel maraithe at ann? Mar duine? Dnmhar? Eotanis?

Barra hEireamhin 2012


Feiceann muid bean at cr ite ag a dualgais i dtaobh a gaoil chnagaosta

 • Is ea, is dcha go mbeadh cuid dfho-chomhfhios Catherine ag maomh gur mar trcaireach a bh ann, amhail is gur chuir s bonn a brige ar fheithid a bh leathmharbh agus a bh ag fulaingt ar an chosn.

 • Is fuath li Paul, an fear dall os a comhair.

 • Cuireann s idir shamhnas agus fhearg uirthi, ag drumadireacht na mar ar an phlta pipir.

 • Feiceann muid ghnis Catherine gur ar igean is fidir li amharc ar Paul sa charriste trasna uaithi.

 • Nl s caoinfhulangach.

 • Cluineann s lnte comhr uaidh a romhann s ar bhonn laethil is dcha... an scal faoin turas chuig an stisin raidi, carabhn a mhthar, a phlchadh. Cuireann s a seanghaol i gcuimhne di.

 • Is lir go bhfuil Paul cleachtaithe le daoine a bheith ag isteacht leis agus ghimaril, fear na dticad, an tUasal Dufaigh, agus an tUasal Cathin a dhol an cca milis leis, mar shampla.

Barra hEireamhin 2012


Feiceann muid bean at cr ite ag a dualgais i dtaobh a gaoil chnagaosta

 • Danann muid talamh sln de mar lucht fachana go bhfuil rud eile cearr le Paul seachas a easpa radhairc agus a phlchadh. T s simpl. Leanba. Truacnta. Bfhidir gur duine le Siondrm Asperger fi.

 • T codarsnacht iontach sa scannn seo nuair a fheiceann muid fear at mofar, fear nach bhfuil taith d laghad aige ar chaidreamh le bean, ina shu os comhair mn at measartha dighiil, faiseanta, dea-chirithe. ina su lena hrscal ln paisin is collaochta.

 • Nuair a fhoghlaimonn Paul cn cinel leabhair at lamh ag Catherine nl oiread agus focal amhin le r aige faoin bhar. Gr... a deir s go bodharghuthach.

 • Bheadh s for a r go bhfuil saol rasnta folamh ag Paul. Is cis thais d bheith balta cluiche na fuinneoige a imirt le duine nua. Darfainn gur imir s an cluiche seo minic go leor thar na blianta agus ar a bhealach go dt an carabhn.

 • N danaimis dearmad go bhfuil ardghimar ar Paul sula mbuaileann s le Catherine. T s ag dul ar a laethanta saoire it a mbeidh s geal go dt a haon dag. Ars eile is figir truacnta mar gur bhar suime d ar chor ar bith an trthnna a bheith geal n dorcha.

Barra hEireamhin 2012


Feiceann muid bean at cr ite ag a dualgais i dtaobh a gaoil chnagaosta

 • T Paul chomh caoch le smutn ach imronn s cluiche a thugann seans d ligint air go bhfeiceann s go soilir.

 • Maraonn Catherine Paul le tr bhuile marfach. Maraonn s go cinnte amhail is gur chuir s miodg ina dhroim.

 • Agus a chluiche ar bun ag Paul, Catherine ag imirt in adan a tola, cuireann an bhean chrulach an chad mhiodg i ndroim an fhir dhaill.

 • Nuair a bhragnaonn s a fhreagra, ag r leis go bhfuil loch mr millteach le feiceil cuireann s cinnteacht Paul as a riocht ar fad.

 • N fidir leis dearmad a dhanamh den mheancg seo, mar dhea. Tagann giorra anla air. Faigheann s a chaife agus itheann s giota den chste. Cuireann s an cste f chna ach go gairid ina dhiaidh sin tann s ar ais chuig an phrib bhndearg. Is crann taca d an cste.

 • Cuireann Catherine an dara miodg ina dhroim an phist. Tuigeann an lucht fachana go ngoilleann an bhrag seo go mr ar Paul mar tann an ghiorra anla in olcas.

Barra hEireamhin 2012


Feiceann muid bean at cr ite ag a dualgais i dtaobh a gaoil chnagaosta

 • T meangadh gire ar aghaidh Catherine agus ag treisi na brige. T codarsnacht lidir idir an aoibh seo agus an smut a bh uirthi nuair a bh Paul ag cur as di n ba luaithe.

 • Is measa i bhfad an tr miodg n an d cheann eile, n sciobann Catherine ion-anlaitheoir Paul chun an dlag mhullaigh a chur ar a fealltacht.

 • Agus Paul ag nfairt cosil le hiasc ar bhruach na habhann, amharcann an bhean chruachrooch ar a bhs, ssta, darfainn, le hobair an lae.

 • An fidir linn maomh go bhfuil nos m den mhchumas ag Catherine n mar at ag Paul? C go bhfuil seisean dall is mchumas mothchnach at aici.

 • N fidir li caidreamh sisialta a bheith aici le duine at nos sle n , mar dhea, ar dhrimire an tsaoil.

 • Fgtar an lucht fachana ina su balbh le cn fth? ar a mbeola, agus idir uafs, bhrn agus fhearg ina gcro.

Barra hEireamhin 2012


ad
 • Login