Kombitrafikens utveckling d tid nutid framtid
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Kombitrafikens utveckling -Dåtid, Nutid, Framtid PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kombitrafikens utveckling -Dåtid, Nutid, Framtid. Rickard Bergqvist, Ph.D . Assistant Professor Logistics and Transport Research Group, Department of Business Administration School of Business, Economics and Law, Gothenburg University P.O. Box 610, SE 405 30 Göteborg, Sweden

Download Presentation

Kombitrafikens utveckling -Dåtid, Nutid, Framtid

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kombitrafikens utveckling d tid nutid framtid

Kombitrafikens utveckling-Dåtid, Nutid, Framtid

 • Rickard Bergqvist, Ph.D. Assistant Professor

 • Logistics and Transport Research Group, Department of Business Administration

 • School of Business, Economics and Law, Gothenburg University

 • P.O. Box 610, SE 405 30 Göteborg, Sweden

 • Phone +46 31 786 5241 (+46 730 290087)

 • E-mail: rickard.bergqvist@handels.gu.se

 • http://www.handels.gu.se/fek/logistikgruppen/


Marknadsf ruts ttningar 1 3 j rnv gstransporter i europa

Marknadsförutsättningar 1(3)- Järnvägstransporter i Europa

 • Blygsam utveckling

 • Ungefär 15% av all godstrafik i inlandet

 • Utsläpp

 • Trängsel

 • Olyckor

 • Bättre nyttjande av infrastruktur

 • Det har varit ett politiskt mål i decennium att öka denna andel!

Percentage share of each mode of transport in total inland transport expressed in tonne-kilometres (tkm). Source: EUROSTAT 2006


Marknadsf ruts ttningar 2 3 kombitransporter i eu

Marknadsförutsättningar 2(3)- Kombitransporter i EU

 • Ungefär 5% av alla godstransporter

 • Svag tillväxt

INTERMODAL TRAFFIC OF THE RAILWAYS OF THE EU (15 + NORWAY AND

SWITZERLAND) (IN MILLIONS OF TONNES). SOURCE: Debrie & Gouvernal 2006


Kombitrafikens utveckling d tid nutid framtid

Marknadsförutsättningar 3(3)– Kombitransporter med järnväg 1997-2009 (Sverige)

Källa: Trafikanalys (2010), Bantrafik 2009


Globala och generella trender

Globala och generella trender

 • Ökad internationell handel

 • Outsourcing

 • Trängsel

 • Miljöpåverkan

  • (internalisering av externa

   kostnader: vägtullar, vägavgifter, skatter, uttsläppsrätter, etc.)


Tekniska trender

Tekniska trender

 • Större och effektiva fartyg

  • 20 % less CO2 per container moved than Emma Mærsk (www.maersk.com)

  • 50 % less CO2 per container moved than the industry average on the Asia–Europe trade lane. (www.maersk.com)

 • Hanteringsteknik

 • Informationssystem

  • RFID

  • Geofencing

 • Harmonisering av järnvägsinfrastruktur

Maersk Triple E: 18.000 TEU

Fehmarn Belt


Marknadstrender 1 3

Marknadstrender 1(3)

 • Ökad containerisering

 • Avreglering av järnvägsmarknader

 • Internationellt samarbete mellan tågoperatörer (t.ex. Xrail, dock vagnslast)

 • M&A:

  • Warren Buffett köpte upp Burlington North Santa Fe (BNSF) 2010 för $44 billion

  • Deutsche Bahn’s köpte upp Arriva (UK) 2010 för £1.59bn

  • Enligt statistik från Dealogic, steg antalet affärer inom den globala transport- och logistiksektorn med 13% till 892 st under 2010, jämfört med bara 3% för marknaden som helhet. Värdet av affärerna steg 224 % från året innan och uppgick till $892bn (£553bn, föregående år) .


Marknadstrender 2 3

Marknadstrender 2(3)

 • Etableringar av torrhamnar

  • Nya funktioner och tjänster

 • Trailertrafik och hamnskyttlar

 • Upphandlingar av hamnar och terminaler

  • Nya operatörer, ökad konkurrens

  • Marknadskonsolidering

 • Intelligenta systemupplägg och lösningar

  • Koordinering och konsolidering av skyttlar

  • Balansering av volymer

  • Interregionala skyttlar

  • Icke-tidskänsligt gods

 • Terminalutveckling (multipurpose):

  • Trailers, containers, vagnslast, kylcontainers, “bio”, personbilar, bulk, 3pl, tull, torrhamn, etc.


Marknadstrender 3 3

Marknadstrender 3(3)

 • Intelligenta systemupplägg och lösningar

  • Koordinering och konsolidering av skyttlar

  • Balansering av volymer

  • Interregionala skyttlar

  • Icke-tidskänsligt gods

 • Fler järnvägsfärjor? (SeaRail)

 • Kombitransporter– en viktig del av en hållbarhetsstrategi och ett verktyg för marknadsföring


Trender kring forskning och policy

Trender kring forskning och policy

 • Torrhamnar – generation 2.0

 • Inlandstransporter och kopplingen med det globala transprotsystemet (rederier och hamnar allt mer medvetna om dess strategiska betydelse)

 • Transportpolitik kring intermodala terminaler och torrhamnar och säkerställandet av öppenhet (third-party access)

 • Marco Polo programmet behövs modifieras och utvecklas till att premiera innovativa koncept relaterat till terminalutveckling

 • Short Sea Shipping är mer och mer ifrågasatt

  utifrån ett miljöperspektiv

 • Diskussioner kring dubbelekipage


Avslutande reflektioner

Avslutande reflektioner

I nuläget mycket intressant utveckling kring:

 • Samgåenden, uppköp och internationellt samarbete (såväl transportörer som terminaloperatörer)

 • Upphandlingar/Försäljningar (Jernhusen, Göteborgs hamn, etc.)

 • Fortsatt ökat intresse från åkerier (viktigt för innovationsgraden och det “multimodala tänket”)

 • Affärsmodeller (ägandeskap, franchise, third-party access-Port of Antwerp)

 • Fortsatt tillväxt(flaskhalsar: Infrastruktur, lok, vagnar, lokförare och i vis mån terminallägen/kapacitet)


 • Login