Kombitrafikens utveckling d tid nutid framtid
Download
1 / 11

Kombitrafikens utveckling -D tid, Nutid, Framtid - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Kombitrafikens utveckling -Dåtid, Nutid, Framtid. Rickard Bergqvist, Ph.D . Assistant Professor Logistics and Transport Research Group, Department of Business Administration School of Business, Economics and Law, Gothenburg University P.O. Box 610, SE 405 30 Göteborg, Sweden

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kombitrafikens utveckling -D tid, Nutid, Framtid ' - beaumont


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kombitrafikens utveckling d tid nutid framtid
Kombitrafikens utveckling-Dåtid, Nutid, Framtid

 • Rickard Bergqvist, Ph.D. Assistant Professor

 • Logistics and Transport Research Group, Department of Business Administration

 • School of Business, Economics and Law, Gothenburg University

 • P.O. Box 610, SE 405 30 Göteborg, Sweden

 • Phone +46 31 786 5241 (+46 730 290087)

 • E-mail: rickard.bergqvist@handels.gu.se

 • http://www.handels.gu.se/fek/logistikgruppen/


Marknadsf ruts ttningar 1 3 j rnv gstransporter i europa
Marknadsförutsättningar 1(3)- Järnvägstransporter i Europa

 • Blygsam utveckling

 • Ungefär 15% av all godstrafik i inlandet

 • Utsläpp

 • Trängsel

 • Olyckor

 • Bättre nyttjande av infrastruktur

 • Det har varit ett politiskt mål i decennium att öka denna andel!

Percentage share of each mode of transport in total inland transport expressed in tonne-kilometres (tkm). Source: EUROSTAT 2006


Marknadsf ruts ttningar 2 3 kombitransporter i eu
Marknadsförutsättningar 2(3)- Kombitransporter i EU

 • Ungefär 5% av alla godstransporter

 • Svag tillväxt

INTERMODAL TRAFFIC OF THE RAILWAYS OF THE EU (15 + NORWAY AND

SWITZERLAND) (IN MILLIONS OF TONNES). SOURCE: Debrie & Gouvernal 2006


Marknadsförutsättningar 3(3)– Kombitransporter med järnväg 1997-2009 (Sverige)

Källa: Trafikanalys (2010), Bantrafik 2009


Globala och generella trender
Globala och generella trender

 • Ökad internationell handel

 • Outsourcing

 • Trängsel

 • Miljöpåverkan

  • (internalisering av externa

   kostnader: vägtullar, vägavgifter, skatter, uttsläppsrätter, etc.)


Tekniska trender
Tekniska trender

 • Större och effektiva fartyg

  • 20 % less CO2 per container moved than Emma Mærsk (www.maersk.com)

  • 50 % less CO2 per container moved than the industry average on the Asia–Europe trade lane. (www.maersk.com)

 • Hanteringsteknik

 • Informationssystem

  • RFID

  • Geofencing

 • Harmonisering av järnvägsinfrastruktur

Maersk Triple E: 18.000 TEU

Fehmarn Belt


Marknadstrender 1 3
Marknadstrender 1(3)

 • Ökad containerisering

 • Avreglering av järnvägsmarknader

 • Internationellt samarbete mellan tågoperatörer (t.ex. Xrail, dock vagnslast)

 • M&A:

  • Warren Buffett köpte upp Burlington North Santa Fe (BNSF) 2010 för $44 billion

  • Deutsche Bahn’s köpte upp Arriva (UK) 2010 för £1.59bn

  • Enligt statistik från Dealogic, steg antalet affärer inom den globala transport- och logistiksektorn med 13% till 892 st under 2010, jämfört med bara 3% för marknaden som helhet. Värdet av affärerna steg 224 % från året innan och uppgick till $892bn (£553bn, föregående år) .


Marknadstrender 2 3
Marknadstrender 2(3)

 • Etableringar av torrhamnar

  • Nya funktioner och tjänster

 • Trailertrafik och hamnskyttlar

 • Upphandlingar av hamnar och terminaler

  • Nya operatörer, ökad konkurrens

  • Marknadskonsolidering

 • Intelligenta systemupplägg och lösningar

  • Koordinering och konsolidering av skyttlar

  • Balansering av volymer

  • Interregionala skyttlar

  • Icke-tidskänsligt gods

 • Terminalutveckling (multipurpose):

  • Trailers, containers, vagnslast, kylcontainers, “bio”, personbilar, bulk, 3pl, tull, torrhamn, etc.


Marknadstrender 3 3
Marknadstrender 3(3)

 • Intelligenta systemupplägg och lösningar

  • Koordinering och konsolidering av skyttlar

  • Balansering av volymer

  • Interregionala skyttlar

  • Icke-tidskänsligt gods

 • Fler järnvägsfärjor? (SeaRail)

 • Kombitransporter– en viktig del av en hållbarhetsstrategi och ett verktyg för marknadsföring


Trender kring forskning och policy
Trender kring forskning och policy

 • Torrhamnar – generation 2.0

 • Inlandstransporter och kopplingen med det globala transprotsystemet (rederier och hamnar allt mer medvetna om dess strategiska betydelse)

 • Transportpolitik kring intermodala terminaler och torrhamnar och säkerställandet av öppenhet (third-party access)

 • Marco Polo programmet behövs modifieras och utvecklas till att premiera innovativa koncept relaterat till terminalutveckling

 • Short Sea Shipping är mer och mer ifrågasatt

  utifrån ett miljöperspektiv

 • Diskussioner kring dubbelekipage


Avslutande reflektioner
Avslutande reflektioner

I nuläget mycket intressant utveckling kring:

 • Samgåenden, uppköp och internationellt samarbete (såväl transportörer som terminaloperatörer)

 • Upphandlingar/Försäljningar (Jernhusen, Göteborgs hamn, etc.)

 • Fortsatt ökat intresse från åkerier (viktigt för innovationsgraden och det “multimodala tänket”)

 • Affärsmodeller (ägandeskap, franchise, third-party access-Port of Antwerp)

 • Fortsatt tillväxt(flaskhalsar: Infrastruktur, lok, vagnar, lokförare och i vis mån terminallägen/kapacitet)


ad