A rom k foglalkoztat si helyzete az eu t llam ban egy nemzetk zi sszehasonl t kutat s tanuls gai
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Messing Vera Center for Policy Study, CEU, Budapest ; MTA TK Szociológiai Kutatóintézet PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

A romák foglalkoztatási helyzete az EU öt államában: egy nemzetközi összehasonlító kutatás tanulságai. Messing Vera Center for Policy Study, CEU, Budapest ; MTA TK Szociológiai Kutatóintézet Autonómia Alapítvány „Romák foglalkoztatási helyzete ” műhelykonferencia 2013 márc. 13.

Download Presentation

Messing Vera Center for Policy Study, CEU, Budapest ; MTA TK Szociológiai Kutatóintézet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A rom k foglalkoztat si helyzete az eu t llam ban egy nemzetk zi sszehasonl t kutat s tanuls gai

A romák foglalkoztatási helyzete az EU öt államában:egy nemzetközi összehasonlító kutatás tanulságai

Messing Vera

Center for Policy Study, CEU, Budapest;

MTA TK Szociológiai Kutatóintézet

Autonómia Alapítvány

„Romák foglalkoztatási helyzete” műhelykonferencia

2013 márc. 13


Roma foglalkoztat s adat probl ma

Roma foglalkoztatás:adat-probléma

 • Nagyon sok és kevés adat egyszerre:

  • Nemzetközi összehasonlító adatok: UNDP 2004, 2011; FRA 2011; EU Inclusive 2011 .

  • Ország specifikus survey-k;

  • ‚Roma’ definíció különbözőségéből adódó összehasonlíthatósági problémák;

 • A ‚foglalkoztatott’ és a ‚munkanélküli’ kategóriáinak eltérő értelmezése a survey-kben(beletartozik-e az informális munkavállalás; szubjektív vs. Objektív munkanélküliség; állandó – időszakos munkavállalás beletartozik-e);

 • Az összehasonlítás országok között és országon belül a többségi népességgel is csorbul.


Messing vera center for policy study ceu budapest mta tk szociol giai kutat int zet

1. UNDP ILO meghatározását használta a foglalkoztatási ráta számításakor; 15-64 éves népességet vesz figyelembe .Foglalkoztatott az, akinek az elmúlt héten bármilyen fizetett munkája volt.

2. FRA a kérdezett szubjektív ítéletével kalkulált; 20-64 éves népesség;

3. The EU Inclusive az FRA hoz hasonlóan kérdezte a foglalkoztatottsági helyzetet; 16 évesnél idősebb népességet vet figyelembe;

4. Magyarország TÁMOP-os ‚roma kutatás’ 2010. Két párhuzamos definicióval dolgoztak “A” modul a környezet átlal Romának tartott , a “B” modul ön-defíníciót alkalmazott. A foglalkoztatottsági státusz szintén a kérdezett szubjekítv ítéletével mérték.

Romania 2007-08 PHARE surevy(Fleck, Rughinis 2008). Foglalkoztatott, akinek állandó vagy alkalmi munkája volt a survey időpontjában (18-59 éves Roma népesség).

Spanyolország: FSG 2005


Roma s az azonos k rnyezetben l n em roma n pess g foglalkoztatotts gi r t i undp 2011

Roma és az azonos környezetben élő nem Roma népesség foglalkoztatottsági rátái (UNDP 2011)


Iskol zotts gi szint k l nbs gei undp 2011

Iskolázottsági szint különbségei (UNDP 2011)


Inform lis gazdas gban val r szv tel undp 2011

Informális gazdaságban való részvétel (UNDP 2011)


Preferenci k

Preferenciák


Magyarorsz g forr s m d 2011

Magyarország (forrás: Mód 2011)


Roma cig ny n pess g munkaer piaci r szv tele haz nkban forr s m d 2011

Roma/cigány népesség munkaerőpiaci részvétele hazánkban (forrás: Mód 2011)


Roma cig ny n pess g munkaer piaci r szv tele haz nkban forr s m d 20111

Roma/cigány népesség munkaerőpiaci részvétele hazánkban (forrás: Mód 2011)


A szoci lis t mogat sok m rt k nek sszehasonl t sa

A szociális támogatások mértékének összehasonlítása

(4 szcenárió, 5 ország. 100% = háztartásban élő felnőttek minimálbért keresnek).


Ttekint s

Áttekintés


Messing vera center for policy study ceu budapest mta tk szociol giai kutat int zet

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Az előadásban KlaraBrozovicova, Brian Fabo, Martin Kahaneccel közös munkánkat használtam.

A teljes anyag elérhető: http://www.neujobs.eu/publications/state-art-reports/overview-labour-market-situation-low-educated-and-roma-population-and

messingv@ceu.hu


 • Login