Advertisement
/ 14 []

Proteinsyntesen - Från genotyp till fenotyp


Generna uttrycks. Varje gen kodar fr ett visst proteinHur genom kvvebasernas ordningKoden anger i vilken ordning aa skall sitta i proteinet. Generna uttrycks. DNA anger allts proteiner och pverkar drmed hela cellens egenskaperEx: tungrullareFrmga att rulla tungan r genetiskt betingat.

Download Presentation

Proteinsyntesen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Proteinsyntesen

Proteinsyntesen

Från genotyp till fenotyp


Generna uttrycks

Generna uttrycks

 • Varje gen kodar för ett visst protein

 • Hur – genom kvävebasernas ordning

 • Koden anger i vilken ordning aa skall sitta i proteinet


Generna uttrycks1

Generna uttrycks

 • DNA anger alltså proteiner och påverkar därmed hela cellens egenskaper

 • Ex: tungrullare

 • Förmåga att rulla tungan är genetiskt betingat. D.v.s. förmågan finns i våra gener och därmed uppstår oförmåga hos dem som saknar genen för att rulla tungan.


Generna uttrycks2

Generna uttrycks

 • Det finns bara 4 olika kvävebaser

 • En kombination av 3 baser i följd anger 1 aminosyra

 • Alltså, 1 triplett = 1 aminosyra

 • T.ex. AAAGGAGCG = AAA (lysin) GGA (glycin) GCG (alanin)


Generna uttrycks3

Generna uttrycks

 • Generna uttrycks i proteiner i 2 steg

 • TranskriptionSekvensen (genen) skrivs av till s.k. mRNA.

 • TranslationmRNA översätts av ribosomerna till en följd av aminosyror i ett protein


Generna uttrycks4

Generna uttrycks

Steg 1

Transkription

Steg 2

Translation


Generna uttrycks5

Generna uttrycks


Transkription rna bildas

Transkription (RNA bildas)

 • RNA-polymeras binder till startsekvens i DNA spiralen och lösgör bindningarna

 • RNA-polymeraset vandrar längs DNA:t och tillsätter nukleotider – socker, fosfat & kvävebas (A,U,C,G)

 • När polymerasetnår stoppsekvensen så faller den av och mRNA:t kan vandra ut till cytoplasman


Translation protein bildas

Translation (Protein bildas)

 • mRNA:t vandrar ut i cytoplasman till ribosomerna

 • Väl i ribosomerna översätts sekvensen till en följd av aminosyror

 • Aminosyrorna transporteras m.h.a. tRNA

 • tRNA:t släpper sin aminosyra och faller bort

 • Ett protein har bildats


Genreglering

Genreglering

 • Människan har över 25 000 fungerande gener, i varje somatisk cell

 • Trots alla celler har samma genom (arvsmassa) så bildar de olika proteiner

 • En muskelcell tillverkar aktin & myosin medan celler som finns i bukspottskörteln tillverkar insulin & glukagon


Genreglering1

Genreglering

 • Generna regleras främst genom hur hårt packade de är i DNA-tråden


Genreglering2

Genreglering

 • I en muskelcell så ligger generna för myosin & aktin löst packade och därmed lättare att transkriberas. Generna för insulin & glukagon finns där men är så hårt packade att de inte kan transkriberas

 • Alltså, hårt packad gen – ej transkription, löst packad gen – transkription