Download

Proteinsyntesen


Advertisement
/ 14 []
Download Presentation
Comments
beatrice
From:
|  
(103) |   (0) |   (0)
Views: 56 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
Proteinsyntesen. Från genotyp till fenotyp. Generna uttrycks. Varje gen kodar för ett visst protein Hur – genom kvävebasernas ordning Koden anger i vilken ordning aa skall sitta i proteinet. Generna uttrycks. DNA anger alltså proteiner och påverkar därmed hela cellens egenskaper
Proteinsyntesen

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ProteinsyntesenSlide 1

Proteinsyntesen

Från genotyp till fenotyp

Generna uttrycksSlide 2

Generna uttrycks

 • Varje gen kodar för ett visst protein

 • Hur – genom kvävebasernas ordning

 • Koden anger i vilken ordning aa skall sitta i proteinet

Generna uttrycks1Slide 3

Generna uttrycks

 • DNA anger alltså proteiner och påverkar därmed hela cellens egenskaper

 • Ex: tungrullare

 • Förmåga att rulla tungan är genetiskt betingat. D.v.s. förmågan finns i våra gener och därmed uppstår oförmåga hos dem som saknar genen för att rulla tungan.

Generna uttrycks2Slide 4

Generna uttrycks

 • Det finns bara 4 olika kvävebaser

 • En kombination av 3 baser i följd anger 1 aminosyra

 • Alltså, 1 triplett = 1 aminosyra

 • T.ex. AAAGGAGCG = AAA (lysin) GGA (glycin) GCG (alanin)

Generna uttrycks3Slide 5

Generna uttrycks

 • Generna uttrycks i proteiner i 2 steg

 • TranskriptionSekvensen (genen) skrivs av till s.k. mRNA.

 • TranslationmRNA översätts av ribosomerna till en följd av aminosyror i ett protein

Generna uttrycks4Slide 6

Generna uttrycks

Steg 1

Transkription

Steg 2

Translation

Generna uttrycks5Slide 7

Generna uttrycks

Transkription rna bildasSlide 8

Transkription (RNA bildas)

 • RNA-polymeras binder till startsekvens i DNA spiralen och lösgör bindningarna

 • RNA-polymeraset vandrar längs DNA:t och tillsätter nukleotider – socker, fosfat & kvävebas (A,U,C,G)

 • När polymerasetnår stoppsekvensen så faller den av och mRNA:t kan vandra ut till cytoplasman

Translation protein bildasSlide 10

Translation (Protein bildas)

 • mRNA:t vandrar ut i cytoplasman till ribosomerna

 • Väl i ribosomerna översätts sekvensen till en följd av aminosyror

 • Aminosyrorna transporteras m.h.a. tRNA

 • tRNA:t släpper sin aminosyra och faller bort

 • Ett protein har bildats

GenregleringSlide 12

Genreglering

 • Människan har över 25 000 fungerande gener, i varje somatisk cell

 • Trots alla celler har samma genom (arvsmassa) så bildar de olika proteiner

 • En muskelcell tillverkar aktin & myosin medan celler som finns i bukspottskörteln tillverkar insulin & glukagon

Genreglering1Slide 13

Genreglering

 • Generna regleras främst genom hur hårt packade de är i DNA-tråden

Genreglering2Slide 14

Genreglering

 • I en muskelcell så ligger generna för myosin & aktin löst packade och därmed lättare att transkriberas. Generna för insulin & glukagon finns där men är så hårt packade att de inte kan transkriberas

 • Alltså, hårt packad gen – ej transkription, löst packad gen – transkriptionPresentation Statistics
Views on SlideServe : 56
Views from Embeds : 0

Presentation Categories


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro