Mgr. Jana Brabcová jednatelka Grafia, s.r.o. - PowerPoint PPT Presentation

Mgr jana brabcov jednatelka grafia s r o konference koncepce dal ho vzd l v n 13 ervna 2012
Download
1 / 18

 • 88 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Mgr. Jana Brabcová jednatelka Grafia, s.r.o. Konference KONCEPCE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, 13. června 2012. Změny v dalším vzdělávání po 7 letech čerpání ESF. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Objem dalšího vzdělávání

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Mgr. Jana Brabcová jednatelka Grafia, s.r.o.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mgr jana brabcov jednatelka grafia s r o konference koncepce dal ho vzd l v n 13 ervna 2012

Mgr. Jana Brabcová

jednatelka Grafia, s.r.o.

Konference KONCEPCE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, 13. června 2012


Zm ny v dal m vzd l v n po 7 letech erp n esf

Změny v dalším vzdělávání po 7 letech čerpání ESF

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Objem dalšího vzdělávání

Kvalita dalšího vzdělávání

Výběrová řízení – jak jsou definována kritéria?

Spokojenost vzdělávacích institucí

Spokojenost zákazníka a účastníka DV


Projekt koncept

Projekt Koncept

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Národní projekt MŠMT, realizuje NÚV

Cíl: Podpora dalšího vzdělávání

Aktivita Kvalita dalšího vzdělávání

Nástroje podpory kvality DV

Reakce na potřeby identifikované terénem (zadavatelé VŘ, zákazníci, účastníci, vzdělávací instituce)


V stupy

Výstupy:

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Rating vzdělávacích institucí

Profesní kvalifikace Lektor


Jak vypad kvalitn lektor

Jak vypadá kvalitní lektor?

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Umí pracovat s dospělými účastníky vzdělávání

Efektivně dosahuje zadaného cíle DV

Volí optimální formy práce vzhledem k obsahu

Umí zpracovat vzdělávací program

Umí ohodnotit vstupní a výstupní kompetence účastníků a správně je rozvíjí

Prezentuje adekvátně cílové skupině


Profesn kvalifikace lektor dv

Profesní kvalifikace Lektor DV:

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Profese LEKTOR DV – konečně definovaný standard

Jde o standard LEKTORSKÉ PRÁCE v jakémkoli kurzu

Součást NSK

Režim dle zákona 179/2006 Sb.

Celostátně platné osvědčení

Aktuálně předáno k projednání sektorové radě


Pro rating vzd l instituc pot eba

Proč rating vzděl. institucí? Potřeba:

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Vytvořit srozumitelný systém ratingu pro využití zákazníky z privátního i veřejného sektoru

Zřetelně na trhu odlišit kvalitu a nekvalitu

Dát zákazníkovi šanci vybrat si na trhu vzdělávací instituci odpovídající jeho potřebám

Podpořit rozvoj dalšího vzdělávání dospělých


Rating vzd l vac ch instituc

Rating vzdělávacích institucí

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Co je rating?

Systémový prvek s návazností na ostatní principy uplatňované v oblasti DV (výstupy)

Motivace VI k rozvoji kvalitativních prvků

Nástroj pro propagaci kvality ze strany vzdělávacích institucí

Nástroj pro orientaci ve vztahu CENA vs. KVALITA (zákazník)


T m aktivity kvalita dal ho vzd l v n

Tým aktivity Kvalita dalšího vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


Krit ria kvality

Kritéria kvality

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 • Lektorské zázemí

 • Evaluace výsledku vzdělávání – efektivita

 • Materiálně technické a didaktické zázemí

 • Zákaznický přístup (pružnost a komfortnost)

 • 5 úrovní ratingu

 • 1. úroveň je již standardem kvality!!!


Kdo m e o ud len ratingu dat

Kdo může o udělení ratingu žádat

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 • Všechny instituce poskytující DV, tj:

  • Vzdělávací instituce (hlavní předmět činnosti)

  • Školy a školská zařízení

  • Útvary vzdělávání v subjektech s jiným předmětem činnosti než DV


Metody zji ov n kvality vi

Metody zjišťování kvality VI

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Autoevaluace

Hodnocení zákazníkem

Externí hodnocení


Instituce zaji uj c rating

Instituce zajišťující rating

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 • Instituce zajišťující rating – požadavky, VŘ

 • Zajišťuje ratování VI

 • Školí

 • Spravuje web

 • Zajišťuje externí hodnotitele


Podm nky platnosti ratingu

Podmínky platnosti ratingu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Udělován na dobu 3 let

Opakované udělení ratingu

Odnětí uděleného ratingu

Zánik uděleného ratingu

Nebude průběžné ověřování kvalitativních kritérií v období 3 let


Pob dky a motivace aplikace ratingu

Pobídky a motivace aplikace ratingu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Dostatek informací pro odbornou veřejnost

Nízká cena za ratování vzdělávacích institucí

Provázání systému s výběrovými řízeními

Dialog s MŠMT, MPSV

Vynakládání státních financí na vzdělávání v kvalitních vzdělávacích institucích


Kde sledovat dal informace

Kde sledovat další informace

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

http://www.nuov.cz/koncept

www.aivd.cz

Andragogika

Konference projektu


Mgr jana brabcov jednatelka grafia s r o

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Děkuji za pozornost

Jana Brabcová

brabcova@grafia.cz


 • Login