Mgr jana brabcov jednatelka grafia s r o konference koncepce dal ho vzd l v n 13 ervna 2012
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Mgr. Jana Brabcová jednatelka Grafia, s.r.o. PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Mgr. Jana Brabcová jednatelka Grafia, s.r.o. Konference KONCEPCE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, 13. června 2012. Změny v dalším vzdělávání po 7 letech čerpání ESF. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Objem dalšího vzdělávání

Download Presentation

Mgr. Jana Brabcová jednatelka Grafia, s.r.o.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mgr. Jana Brabcová

jednatelka Grafia, s.r.o.

Konference KONCEPCE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, 13. června 2012


Změny v dalším vzdělávání po 7 letech čerpání ESF

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Objem dalšího vzdělávání

Kvalita dalšího vzdělávání

Výběrová řízení – jak jsou definována kritéria?

Spokojenost vzdělávacích institucí

Spokojenost zákazníka a účastníka DV


Projekt Koncept

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Národní projekt MŠMT, realizuje NÚV

Cíl: Podpora dalšího vzdělávání

Aktivita Kvalita dalšího vzdělávání

Nástroje podpory kvality DV

Reakce na potřeby identifikované terénem (zadavatelé VŘ, zákazníci, účastníci, vzdělávací instituce)


Výstupy:

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Rating vzdělávacích institucí

Profesní kvalifikace Lektor


Jak vypadá kvalitní lektor?

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Umí pracovat s dospělými účastníky vzdělávání

Efektivně dosahuje zadaného cíle DV

Volí optimální formy práce vzhledem k obsahu

Umí zpracovat vzdělávací program

Umí ohodnotit vstupní a výstupní kompetence účastníků a správně je rozvíjí

Prezentuje adekvátně cílové skupině


Profesní kvalifikace Lektor DV:

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Profese LEKTOR DV – konečně definovaný standard

Jde o standard LEKTORSKÉ PRÁCE v jakémkoli kurzu

Součást NSK

Režim dle zákona 179/2006 Sb.

Celostátně platné osvědčení

Aktuálně předáno k projednání sektorové radě


Proč rating vzděl. institucí? Potřeba:

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Vytvořit srozumitelný systém ratingu pro využití zákazníky z privátního i veřejného sektoru

Zřetelně na trhu odlišit kvalitu a nekvalitu

Dát zákazníkovi šanci vybrat si na trhu vzdělávací instituci odpovídající jeho potřebám

Podpořit rozvoj dalšího vzdělávání dospělých


Rating vzdělávacích institucí

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Co je rating?

Systémový prvek s návazností na ostatní principy uplatňované v oblasti DV (výstupy)

Motivace VI k rozvoji kvalitativních prvků

Nástroj pro propagaci kvality ze strany vzdělávacích institucí

Nástroj pro orientaci ve vztahu CENA vs. KVALITA (zákazník)


Tým aktivity Kvalita dalšího vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


Kritéria kvality

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 • Lektorské zázemí

 • Evaluace výsledku vzdělávání – efektivita

 • Materiálně technické a didaktické zázemí

 • Zákaznický přístup (pružnost a komfortnost)

 • 5 úrovní ratingu

 • 1. úroveň je již standardem kvality!!!


Kdo může o udělení ratingu žádat

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 • Všechny instituce poskytující DV, tj:

  • Vzdělávací instituce (hlavní předmět činnosti)

  • Školy a školská zařízení

  • Útvary vzdělávání v subjektech s jiným předmětem činnosti než DV


Metody zjišťování kvality VI

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Autoevaluace

Hodnocení zákazníkem

Externí hodnocení


Instituce zajišťující rating

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 • Instituce zajišťující rating – požadavky, VŘ

 • Zajišťuje ratování VI

 • Školí

 • Spravuje web

 • Zajišťuje externí hodnotitele


Podmínky platnosti ratingu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Udělován na dobu 3 let

Opakované udělení ratingu

Odnětí uděleného ratingu

Zánik uděleného ratingu

Nebude průběžné ověřování kvalitativních kritérií v období 3 let


Pobídky a motivace aplikace ratingu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Dostatek informací pro odbornou veřejnost

Nízká cena za ratování vzdělávacích institucí

Provázání systému s výběrovými řízeními

Dialog s MŠMT, MPSV

Vynakládání státních financí na vzdělávání v kvalitních vzdělávacích institucích


Kde sledovat další informace

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

http://www.nuov.cz/koncept

www.aivd.cz

Andragogika

Konference projektu


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Děkuji za pozornost

Jana Brabcová

brabcova@grafia.cz


 • Login