Prof Dr Süheyla ÜNAL İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD- MALATYA - PowerPoint PPT Presentation

Prof dr s heyla nal n n niversitesi t p fak ltesi psikiyatri ad malatya
Download
1 / 26

 • 431 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Prof Dr Süheyla ÜNAL İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD- MALATYA. Odling-Sme ve ark 2003. İnsanın gelişimi biyoloji ve deneyimin karşılıklı etkileşimi tarafından şekillenir. DOĞUM. Doğum öncesi Doğum sonrası..ergen..yetişkin. N örogenezis ve göç. Gliogene z is.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Prof Dr Süheyla ÜNAL İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD- MALATYA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Prof dr s heyla nal n n niversitesi t p fak ltesi psikiyatri ad malatya

Prof Dr Sheyla NAL

nn niversitesi Tp Fakltesi

Psikiyatri AD- MALATYA


Prof dr s heyla nal n n niversitesi t p fak ltesi psikiyatri ad malatya

Odling-Sme ve ark 2003

nsann geliimi biyoloji ve deneyimin karlkl etkileimi tarafndan ekillenir


Prof dr s heyla nal n n niversitesi t p fak ltesi psikiyatri ad malatya

DOUM

Doum ncesi Doum sonras..ergen..yetikin

Nrogenezis ve g

Gliogenezis

Sinaptogenezis & LTP

Myelinasyon

Seici apopitoz

TEMEL YAPILANMA

ALANMA

Slotkin


Prof dr s heyla nal n n niversitesi t p fak ltesi psikiyatri ad malatya

Cortical Plate

Radial glial cell

Glial proliferation

Q

Intermediate Zone

Dying neuron

P

Ventricular zone

G19

P1

P14

G12

Differentiation

+

Apoptosis

Proliferation

Migration

Developmental time

Hcre oalmas

Hcre g

Hcre farkllamas

Sinaps oluumu

Miyelinasyon

Hcre lm

Sinapslarn yeniden dzenlenmesi


Prof dr s heyla nal n n niversitesi t p fak ltesi psikiyatri ad malatya

Embriyonik geliimin erken dneminde nral tbn hcreleri iki tabakaya ayrmaya balar

Ventrikler zonda mitozla oalan nc hcreler marjinal zona doru gederler


Prof dr s heyla nal n n niversitesi t p fak ltesi psikiyatri ad malatya

 • Aksonun byyen ucu olan byme konisi kimyasal sinyallerin rehberliini kullanarak beyinde doru yere ular


Prof dr s heyla nal n n niversitesi t p fak ltesi psikiyatri ad malatya

Kortikal tabakalama

 • 1. tabakadaki Cajal-Retzius hcreleri Reelin salglarlar

 • Mitoz sonras hcreler radial glial sistem boyunca reelin yola boyunca gederek kortikal tabakay ve alt tabakay olutururlar


Prof dr s heyla nal n n niversitesi t p fak ltesi psikiyatri ad malatya

 • Reelin proteininin (RELN) azlna yol aan mutasyonlar

 • DISC-1 mutasyonlar

 • Neuregulin-1

 • Disbindin genleri


Prof dr s heyla nal n n niversitesi t p fak ltesi psikiyatri ad malatya

 • Nron ve sinaps yaplanmasn, nron gn etkileyen geliimsel defektler, beynin daha sonra karlat stres etkenlerine normal beyinden farkl tepki gelitirmesine neden olurlar

Germinal

zon

Germinal

zon

izofreni

Normal


Prof dr s heyla nal n n niversitesi t p fak ltesi psikiyatri ad malatya

nc hcrenin baz zel genlerin ekspresse olmas ile nrona dnmesine farkllama denir

Farkllama hcrenin tad genin zellii aracl ile gerekleirse hcre-zerk farkllama adn alr


Prof dr s heyla nal n n niversitesi t p fak ltesi psikiyatri ad malatya

Byme konisinden salglanan Agrin postsinaptik reseptrlerin bir araya gelmesini salar

Doumdan nce balar, 18. aya kadar ve dier kritik peryodlarda younlar


Prof dr s heyla nal n n niversitesi t p fak ltesi psikiyatri ad malatya

Birlikte atelenen nronlar, birlikte a olutururlar

Kritik dnem

lk 3 yldaki yaantlar

Bu dnemin etkileri yaamn daha sonraki yllarnda da kalc olur.


Prof dr s heyla nal n n niversitesi t p fak ltesi psikiyatri ad malatya

Yanl alanma


Prof dr s heyla nal n n niversitesi t p fak ltesi psikiyatri ad malatya

 • Nral geliimin son aamasdr

 • Dllenmeden sonra 24. haftada balar, yaamn ilk bir ylnda byk lde tamamlanr. Ancak yetikinlik dnemine kadar devam eder


Prof dr s heyla nal n n niversitesi t p fak ltesi psikiyatri ad malatya

Geliim srasnda nronlarn %50-70i lr

Neokortekste belirgin bir sinaps kayb olur.

PFK ve hipokampusun hacmi azalr

Spesifik nrotrofik faktrlerden sinyal alan hcreler bu lmden kurtulabilir

NFler hcrenin yaamas iin gerekli transkripsiyonal olaylar tetiklerler


Prof dr s heyla nal n n niversitesi t p fak ltesi psikiyatri ad malatya

Az budanma

(otizm)

Normal

Ar budanma(izofreni)

Doum ocukluk Ergenlik Yetikinlik


Prof dr s heyla nal n n niversitesi t p fak ltesi psikiyatri ad malatya

izofrenide PFKte nron younluu artar, sinaps younluu azalr (Glantz et al 2000;Selemon et al 1999)

Harrison (1999)

 • Piramidal nronlarda klme ve youn paketlenme

 • Kortekste incelme, zellikle II. Ve III. tabakalarda nron saysnda azalma

 • Dentritik dallanma azl

 • Kortikokortikal aberran sinaptik balantlar


Prof dr s heyla nal n n niversitesi t p fak ltesi psikiyatri ad malatya

Lewis & Lieberman, Neuron 28:325-334, 2000

Mediodorsal talamik nukleus nron saysnda azalma

PFKe projekte olan MD talamus akson son-ularndaki parvalbumin-positif varikositlerin younluunda azalma

3. tabakadaki piramidal nronlarn dentritlerinde azalma


Prof dr s heyla nal n n niversitesi t p fak ltesi psikiyatri ad malatya

PFKte GABA nronlarnda ve glutamik asit dekarboksilaz (GAD67) ekspresse eden mRNAda azalma

Piramidal nronlarda GABA transporter (GAT-1) younluunda azalma

6. tabakann kortikotalamik geribildirim projeksiyonlarn salayan dopamin nronlarnn innervasyonunda azalma

Hipokampal hcrelerin

dezorganizasyonu


Prof dr s heyla nal n n niversitesi t p fak ltesi psikiyatri ad malatya

Kt beslenme

 • Beslenme- Yaamn ilk iki ylndaki malntrisyon bilisel performansn dk gelimesine neden olur.

  • Iyot yetersizlii (13 IQ puan)

  • Fe eksiklii anemisi (9 IQ points)

Beyin hasar

Uyku hali

Geri ekilme

evreyi aratrma

Azl

ENTELLEKTEL

GELMDE

GECKME

Motor geliimde

gecikme

Kt

beslenme

Hastalklar

Beklenti

azl

Fiziksel

geliimde

gecikme

Fakirlik

Eitimsel ve tbbi yetersizlikler


Prof dr s heyla nal n n niversitesi t p fak ltesi psikiyatri ad malatya

Uyaran zenginlii

 • Uyaran zenginlii Uyarandan zengin ortamda ratlarn 6o gn sonra beyin arlklarnn %7-10 artt, sinaptik balantlarn %20 artt gzlenmitir.

Uyarandan zengin ortam


Prof dr s heyla nal n n niversitesi t p fak ltesi psikiyatri ad malatya

Lieberman et al. (2001)


Prof dr s heyla nal n n niversitesi t p fak ltesi psikiyatri ad malatya

Koruyucu etkileri glendirmek

Risk etkenlerini azaltmak

 • Bireyleri glendirmek

 • Toplumlar glendirmek

 • Yapsal sorunlar azaltmak


 • Login