Narodowy program przebudowy dr g lokalnych 2008 2011
Download
1 / 18

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - PowerPoint PPT Presentation


  • 115 Views
  • Uploaded on

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Małopolska 2008-2009. CELE PROGRAMU. Wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011' - baylee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Cele programu

CELE PROGRAMU

Wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego

Wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych.Merytoryczne obszary oceny wniosk w

Merytoryczne obszary oceny wniosków

Wpływ projektu na poprawę bezpieczeństwa

Spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa

Współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego i innymi partnerami


1 wp yw projektu na popraw bezpiecze stwa

1. Wpływ projektu na poprawę bezpieczeństwa

Wprowadzenie oświetlenia ulicznego – 2 pkt

Budowa chodników – 2 pkt

Podniesienie parametrów technicznych i użytkowych – 2 pkt

Przebudowa skrzyżowań (w tym instalacji świetlnej)–1 pkt

Inne urządzenia bezpieczeństwa (np. oświetlone przejścia dla pieszych, budowa zatok) –1 pkt

Usunięcie przeszkód będących w skrajni drogowej – 1 pkt

Oznakowanie poziome grubowarstwowe – 1 pkt


2 sp jno drogi obj tej wnioskiem z sieci dr g na obszarze wojew dztwa

2.Spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa

Długość odcinka – 0-3 km – 1 pkt, 3-6 – 2 pkt, pow. 6 km – 3 pkt

Łącznośc z drogami wyższej kategorii (w tym z sieciami linii kolejowych) – 2 pkt

Włączenie do drogi wyższej kategorii – 2 pkt

Zamierzenie etapowe z efektem końcowym powyżej 10 km – 2 km

Droga objęta projektem wykorzystuje komunikację zbiorową – 1 pkt


3 wsp praca mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego i innymi partnerami

3.Współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego i innymi partnerami

Współfinansowanie projektu przez parterów (jednego lub więcej) – 0-4 pkt

Inne formy współpracy z parterami – 0-4 pkt

Kontynuacja projektu objętego odrębnymi wnioskami – 2 pkt


Ilo z o onych wniosk w

Ilość złożonych wniosków terytorialnego i innymi partnerami

Do dnia 21 listopada 2008

38 powiatów złożyło wnioski o dofinansowanie na kwotę

63 232,08 tys. zł.

128 gmin złożyło wnioski o dofinansowanie na kwotę

84 637,41 tys. zł.


B dy formalne

Błędy formalne terytorialnego i innymi partnerami

Brak wskazania finansowania wnioskowanego zadania w proj. budżetu (zbyt ogólny zapis – np. remont dróg)

Brak aktualnego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę

Zgłoszenie zawierające inny zakres robót niż wniosek

Dołączone do wniosku dokumenty potwierdzały wykonanie robót stanowiących przedmiot wniosku i objętych przedstawionym pozwoleniem na budowę

Wniosek dotyczył przebudowy drogi krajowej

Brak wystarczających środków własnych

Brak podpisu skarbnika, wniosek przysłany pocztą (brak możliwości weryfikacji wniosku przy składaniu dokumentów)


Ranking gmin przed rozpatrzeniem odwo a

Ranking gmin przed rozpatrzeniem odwołań terytorialnego i innymi partnerami


Ranking gmin przed rozpatrzeniem odwo a cd

Ranking gmin przed rozpatrzeniem odwołań cd terytorialnego i innymi partnerami


Ranking gmin przed rozpatrzeniem odwo a cd1

Ranking gmin przed rozpatrzeniem odwołań cd terytorialnego i innymi partnerami


Ranking gmin przed rozpatrzeniem odwo a cd2
Ranking gmin przed rozpatrzeniem odwołań cd terytorialnego i innymi partnerami


Ranking powiat w przed rozpatrzeniem odwo a

Ranking powiatów przed rozpatrzeniem odwołań terytorialnego i innymi partnerami


Ranking powiat w przed rozpatrzeniem odwo a cd
Ranking powiatów przed rozpatrzeniem odwołań cd terytorialnego i innymi partnerami


Przed rozpatrzeniem zastrze e kwalifikuj si do programu

Przed rozpatrzeniem zastrzeżeń kwalifikują się do programu:

32 gminy, które zostaną dofinansowane, w sumie, kwotą

31249,84 tys. zł.

14 powiatów,które zostaną dofinansowane,w sumie, kwotą

31 250 tys.zł.

Powiat i gmina zajmujące ostatnie, zakwalifikowane, miejsce otrzymają dotację mniejszą od wnioskowanej.


Harmonogram na lata 2009 2010

Harmonogram na lata 2009 – 2010 programu:

Sporządził WI.V. Przemysław Trzepałka


ad