Termodynamika - PowerPoint PPT Presentation

Termodynamika
Download
1 / 38

  • 111 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Termodynamika. Kinetyczno-molekularna teoria budowy gazu. Co to jest gaz doskonały. Ciśnienie na ścianki. śred. sred. Ciśnienie na ścianki. Temperatura miarą energii kinetycznej. Temperature and Absolute Zero. Równanie stanu gazu doskonałego.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Termodynamika

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Termodynamika

Termodynamika

Kinetyczno-molekularna teoria budowy gazu


Co to jest gaz doskona y

Co to jest gaz doskonały


Ci nienie na cianki

Ciśnienie na ścianki


Ci nienie na cianki1

śred

sred

Ciśnienie na ścianki


Temperatura miar energii kinetycznej

Temperatura miarą energii kinetycznej

Temperature and Absolute Zero


R wnanie stanu gazu doskona ego

Równanie stanu gazu doskonałego

k-stała Boltzmana, R-uniwersalna stała gazowa

Stała Avogadry NA=6.02 x 1023 czastek/mol


Rzeczywiste pr dko ci cz stek

f(v)=N(v)/N

Predkość v

Rzeczywiste prędkości cząstek


R wnanie stanu gazu rzeczywistego

Równanie stanu gazu rzeczywistego


Przemiany gazowe

V=const

T=const

P=const

Przemiany gazowe


I zasada termodynamiki

Praca wykonana

przez układ

Ciepło dostarczone

do układu

dodatnie

dodatnia

I zasada termodynamiki


Przeliczanie kalorii na d ule

Przeliczanie kalorii na dżule

1 cal=4,19 J


Inny przyk ad przemian energii

Inny przykład przemian energii


Praca w przemianach gazowych

Tłok o powierzchni A

Praca w przemianach gazowych


Praca w przemianach gazowych1

F

Praca w przemianach gazowych


Ciep o w a ciwe w przemianie izochorycznej

Ciepło właściwe w przemianie izochorycznej

Ekinetyczna


Ciep o w a ciwe w przemianie izobarycznej

Ciepło właściwe w przemianie izobarycznej


Ciep o w a ciwe wodoru

Możliwe drgania

(Epotencjalna+Ekinetyczna)

f=7

Brak drgań,brak

obrotów

f=3

Na każdy

stop. swob.

kT/2

Możliwe obroty

f=5

Ciepło właściwe wodoru


Zasada ekwipartycji energii

Zasada ekwipartycji energii

  • Na każdy stopień swobody cząsteczki gazu przypada ta sama energiakT/2

  • Związek zasady ekwipartycji energii z ciepłem właściwym wodoru w różnych temperaturach


Izochory izobary

Izochory, izobary…


Izotermy i adiabaty

Adiabata

Izoterma

dla T1

Izoterma

dla T2

Izotermy i adiabaty


I zasada termodynamiki1

Praca wykonana

przez układ

Ciepło dostarczone

do układu

dodatnie

dodatnia

I zasada termodynamiki


A inne mo liwo ci

A inne możliwości?


Adiabatyczne rozpr anie do pr ni nie zmienia temperatury

Gaz

Próżnia

Adiabatyczne rozprężanie do próżni nie zmienia temperatury

Czy jest to przemiana izotermiczna?


Cykl carnota

Izotermiczne

rozprężanie

Adiabatyczne

rozprężanie

Adiabatyczne

sprężanie

Izotermiczne

sprężanie

Cykl Carnota


Silnik carnota

Grzejnica o temp. T1

Q1

Silnik

Q2

Chłodnica o temp. T2

Silnik Carnota


Lod wka i pompa cieplna

Ciepły zbiornik o temp. T1

Q1

Lodówka

Q2

Zimny zbiornik o temp. T2

Lodówka i pompa cieplna


Diesele

Izobaryczne

rozprężanie

Adiabatyczne

rozprężanie

Izochoryczne

chłodzenie

Adiabatyczne

sprężanie

Diesele…


I benzynowe

I benzynowe


Elektrownia atomowa

Elektrownia atomowa

How Nuclear Power Acts


Pressurized water reactor

Pressurized Water Reactor


Boilling water reactor

Boilling Water Reactor

Control the Nuclear Power Plant (Demonstration)


Liquid metal fast breeder reactor

Liquid-Metal Fast-Breeder Reactor


Izotermy gazu doskona ego niezupe nie

Izotermy gazu doskonałego (niezupełnie)


  • Login