Termodynamika
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 38

Termodynamika PowerPoint PPT Presentation


  • 97 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Termodynamika. Kinetyczno-molekularna teoria budowy gazu. Co to jest gaz doskonały. Ciśnienie na ścianki. śred. sred. Ciśnienie na ścianki. Temperatura miarą energii kinetycznej. Temperature and Absolute Zero. Równanie stanu gazu doskonałego.

Download Presentation

Termodynamika

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Termodynamika

Kinetyczno-molekularna teoria budowy gazu


Co to jest gaz doskonały


Ciśnienie na ścianki


śred

sred

Ciśnienie na ścianki


Temperatura miarą energii kinetycznej

Temperature and Absolute Zero


Równanie stanu gazu doskonałego

k-stała Boltzmana, R-uniwersalna stała gazowa

Stała Avogadry NA=6.02 x 1023 czastek/mol


f(v)=N(v)/N

Predkość v

Rzeczywiste prędkości cząstek


Równanie stanu gazu rzeczywistego


V=const

T=const

P=const

Przemiany gazowe


Praca wykonana

przez układ

Ciepło dostarczone

do układu

dodatnie

dodatnia

I zasada termodynamiki


Przeliczanie kalorii na dżule

1 cal=4,19 J


Inny przykład przemian energii


Tłok o powierzchni A

Praca w przemianach gazowych


F

Praca w przemianach gazowych


Ciepło właściwe w przemianie izochorycznej

Ekinetyczna


Ciepło właściwe w przemianie izobarycznej


Możliwe drgania

(Epotencjalna+Ekinetyczna)

f=7

Brak drgań,brak

obrotów

f=3

Na każdy

stop. swob.

kT/2

Możliwe obroty

f=5

Ciepło właściwe wodoru


Zasada ekwipartycji energii

  • Na każdy stopień swobody cząsteczki gazu przypada ta sama energiakT/2

  • Związek zasady ekwipartycji energii z ciepłem właściwym wodoru w różnych temperaturach


Izochory, izobary…


Adiabata

Izoterma

dla T1

Izoterma

dla T2

Izotermy i adiabaty


Praca wykonana

przez układ

Ciepło dostarczone

do układu

dodatnie

dodatnia

I zasada termodynamiki


A inne możliwości?


Gaz

Próżnia

Adiabatyczne rozprężanie do próżni nie zmienia temperatury

Czy jest to przemiana izotermiczna?


Izotermiczne

rozprężanie

Adiabatyczne

rozprężanie

Adiabatyczne

sprężanie

Izotermiczne

sprężanie

Cykl Carnota


Grzejnica o temp. T1

Q1

Silnik

Q2

Chłodnica o temp. T2

Silnik Carnota


Ciepły zbiornik o temp. T1

Q1

Lodówka

Q2

Zimny zbiornik o temp. T2

Lodówka i pompa cieplna


Izobaryczne

rozprężanie

Adiabatyczne

rozprężanie

Izochoryczne

chłodzenie

Adiabatyczne

sprężanie

Diesele…


I benzynowe


Elektrownia atomowa

How Nuclear Power Acts


Pressurized Water Reactor


Boilling Water Reactor

Control the Nuclear Power Plant (Demonstration)


Liquid-Metal Fast-Breeder Reactor


Izotermy gazu doskonałego (niezupełnie)


  • Login