Godt samarbeid åpen og ærlig – raus og troverdig på tvers av kultur og språk - PowerPoint PPT Presentation

Godt samarbeid pen og rlig raus og troverdig p tvers av kultur og spr k
Download
1 / 17

 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Godt samarbeid åpen og ærlig – raus og troverdig på tvers av kultur og språk. Flaks – eller??? Første fortelling. Flaks - eller hva?. En modig leder Mangel på kvalifisert arbeidskraft Noen så mitt potensial Noen tok seg tid for å forklare

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Godt samarbeid åpen og ærlig – raus og troverdig på tvers av kultur og språk

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Godt samarbeid pen og rlig raus og troverdig p tvers av kultur og spr k

Godt samarbeidåpen og ærlig – raus og troverdigpå tvers av kultur og språk


Flaks eller f rste fortelling

Flaks – eller???Første fortelling


Flaks eller hva

Flaks - eller hva?

 • En modig leder

 • Mangel på kvalifisert arbeidskraft

 • Noen så mitt potensial

 • Noen tok seg tid for å forklare

 • Noen ble av og til irritert på grunn av misforståelser

 • Ingen sa: kom tilbake når du har lært norsk


Hvordan gj r vi hverandre gode andre fortelling

Hvordan gjør vi hverandre godeAndre fortelling


Hvordan gj r vi hverandre gode

Hvordan gjør vi hverandre gode

Du har mer makt enn du tror!

 • Styrkeforhold

 • Avhengighet


Hvordan gj r vi hverandre gode og hva for jeg igjen for det

Hvordan gjør vi hverandre godeOG HVA FOR JEG IGJEN FOR DET?

Kommunikasjon

 • Oppmerksomhet

 • Tempo

 • Dialekter

 • Kroppsspråk

 • For få ord

 • For mange ord

 • Dårlig tid


Godt samarbeid gode rutiner mer kompetanse

Godt samarbeid – gode rutiner -mer kompetanse

 • Stortingsmelding 16 – ny nasjonal helse- og omsorgsplan:

 • Behov mer kunnskap innen migrasjon/språk/kultur

 • Rogaland fylkeskommune: Regionalplan for et inkluderende samfunn 2010 - 2014


Godt samarbeid pen og rlig raus og troverdig

Godt samarbeidåpen og ærlig – raus og troverdig

Hva gjør Haugesund kommune:

 • Program for rekruttering av innvandrere

 • Demensomsorgens ABC for ansatte med norsk som andrespråk

 • Tilby kurs i basisferdigheter –lesing/skriving /data


Godt samarbeid pen og rlig raus og troverdig1

Godt samarbeidåpen og ærlig – raus og troverdig

 • Norskundervisning/grunnskoleopplæring

 • Vurdering av vikarer mht til språkkunnskap

 • Være lydhør overfor tilbakemeldinger fra arbeidsplassen

 • Øke kunnskapen hos det øvrige personalet om forutsetninger for et godt samarbeid i et mangfoldig arbeidsfellesskap

 • Ansvar for rekruttere, utvikle og beholde


Avklarte forventinger en forutsetning for gode rutiner

Avklarte forventinger – en forutsetning for gode rutiner

Hva forventer vi av en medarbeider som ikke har norsk som morsmål?

 • Det samme som av alle andre nye medarbeidere:

 • Være engasjert i jobben, ikke sluntre unna, setter seg inn i gjeldene regler, spør når en ikke forstår, være lojal mot det som er bestemt, holde seg oppdatert

 • I tillegg: gå aktivt inn for å bli stadig bedre i norsk


Godt samarbeid en investering i framtiden

Godt samarbeid – en investering i framtiden

Åpen :

 • Framtiden er flerkulturelle arbeidsplasser

  • Du er en del av dette

  • Ikke vent på at den nye kollegaen stiller spørsmål

  • Spør selv ( Fag) og lytt til svarene

  • Del kunnskapen din - fortell hva du gjør og hvorfor du gjør det

  • Ledsag handlinger med ord


Godt samarbeid en investering i framtiden1

Godt samarbeid – en investering i framtiden

Ærlig

 • Gi konkrete tilbakemeldinger når noe ikke er bra på en konstruktiv måte

 • Tenk godt gjennom før du gir tilbakemelding – det er ofte letteste utvei og skylde på språket


Godt samarbeid en investering i framtiden2

Godt samarbeid – en investering i framtiden

Raus.

Mange opplever at pasienter er negativ til ansatte som ikke er norsk:

 • Ditt bidrag kan være at du introduserer kollegaen på en hyggelig måte til pasienten

 • Her gang du involver din utenlandske kollega til en meningsfull samtale får kollegaen trening i norsk


Godt samarbeid en investering i framtiden3

Godt samarbeid – en investering i framtiden

Troverdig

 • Fortell om rutiner og regler – da er det lettere å orientere seg – men ikke si at slik har vi alltid gjort det. . .

 • Fortell om våre verdier, snakk om etikk, fortell hva som er viktig for deg – hva du selv står for


Godt samarbeid en investering i framtiden4

Godt samarbeid – en investering i framtiden

 • Vi mangler helsefagarbeidere!

 • Som arbeidsgiver ønsker vi å utvikle en kultur for læring - vår ansatte deler sin kunnskap gjennom praktisk arbeid

 • Forskning: 70% - 90% av læringen skjer på arbeidsplassen!


Godt samarbeid en investering i framtiden5

Godt samarbeid – en investering i framtiden

 • Hvis dere ikke praktiserer noe av det vi har snakket om i dag , var mesteparten av dagen bortkastet!

 • De utenlandske kollegaer blir kun bedre på norsk hvis de får praktisert språket sitt på jobb - det er mye opp til deg hvor god din kollega blir i norsk!


Vi trenger deg og vi trenger deg

Vi trenger deg – og vi trenger deg!


 • Login