Funktionshinderspolitiken
Download
1 / 10

Funktionshinderspolitiken - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Funktionshinderspolitiken. Uppföljning, utveckling och aktuellt. R ätt håll. Myndigheten för delaktighet konstaterar att strategin har effekt. Vissa strategiska myndigheter har förstärkt sitt arbete. Flera myndigheter fortsätter framåt i en måttlig takt. Positiv utveckling.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Funktionshinderspolitiken ' - bayard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Funktionshinderspolitiken

Funktionshinderspolitiken

Uppföljning, utveckling och aktuellt


R tt h ll
Rätt håll

 • Myndigheten för delaktighet konstaterar att strategin har effekt.

 • Vissa strategiska myndigheter har förstärkt sitt arbete.

 • Flera myndigheter fortsätter framåt i en måttlig takt.


Positiv utveckling
Positiv utveckling

 • Medier, it och kultur

  Stadig ökning av textning och tolkning i både public service och TV4.

  Mycket hög delaktighetinom it-området.

 • Individuella stöd

  Många är väldigt nöjda med sina LSS-insatser.

  Väntetiderna kring individuella stöd minskar.


Blandade resultat
Blandade resultat

 • Transportområdet går långsamt. Det återstår att åtgärda ca 1300 av de planerade busshållplatserna till 2021.

 • Fordonens användbarhet ökar och samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter ställer krav i upphandling av bussar.

 • Fler får arbete.

 • Andelen med funktionsnedsättning ökar på Arbetsförmedlingen.


Kolla l get uppf ljning av kommunernas arbete
Kolla läget – Uppföljning av kommunernas arbete

 • Stora variationer mellan kommuner och mellan områden inom kommuner.

 • Mest arbete inom utbildning och fysisk tillgänglighet.

 • Inom utbildningsområdet använder 75% av kommunerna FN-konventionen i sitt arbete.

 • kollalaget.mfd.se


Barn och unga med funktionsneds ttning
Barn och unga med funktionsnedsättning

 • Det går att lyssna på barn och unga med funktionsnedsättning!

 • Brister i barns inflytande och delaktighet.

 • Små möjligheter att påverka skolan.

 • Skillnader i hinder relaterat till funktionsnedsättning.


Samordning
Samordning

 • Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utreder förutsättningarna för ett utvecklingsarbete för förstärkt samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

 • SKL redovisar den 31 december 2014.


Fortsatt utredningen av tolktj nst
Fortsatt utredningen av tolktjänst

 • Uppdragsbeskrivning om fortsatt utredningen av tolktjänst inom vissa samhällsområden bereds.

 • Tolkanvändarorganisationerna har beretts möjlighet att lämna synpunkter.

 • Interdepartemental arbetsgrupp inom Regeringskansliet ska bl.a. se över och lämna förslag i frågor som rör en samlad administrativ ingång för tolktjänstbeställningar, tydliggörande av huvudmäns ansvar att erbjuda tolktjänst samt hur tillgången till tolktjänst i arbetslivet kan förbättras.


Hj lpmedel
Hjälpmedel

 • Proposition antagen av riksdagen.

 • Rätten till inflytande förtydligas i lagen.

 • Nya uppdrag aviseras.

 • Ny informationstjänst på vårdguiden 1177.se


Dialog med Kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, den 31 mars-1 april, 2014 – fortsatt arbete

 • Concluding observations.

 • Översättning.

 • Beredningsarbete med berörda enheter.

 • Spridning av information.

 • Återrapportering implementering i rapport 2019.


ad