F nansal kurumlar
Download
1 / 52

FİNANSAL KURUMLAR - PowerPoint PPT Presentation


 • 206 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

FİNANSAL KURUMLAR. İKİNCİ BÖLÜM. Fon talep eden ve fon arz eden ekonomik birimlerin kendiliğinden karşı karşıya gelmesinin çeşitli sıkıntıları bulunması nedeniyle, bu birimler arasında aracılık görevi yaparak köprü kuracak ve fon akışını sağlayacak çeşitli mali kurumlara ihtiyaç bulunmaktadır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

FİNANSAL KURUMLAR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


F nansal kurumlar

FNANSAL KURUMLAR

KNC BLM


F nansal kurumlar

 • Fon talep eden ve fon arz eden ekonomik birimlerin kendiliinden kar karya gelmesinin eitli skntlar bulunmas nedeniyle, bu birimler arasnda araclk grevi yaparak kpr kuracak ve fon akn salayacak eitli mali kurumlara ihtiya bulunmaktadr.


F nansal kurumlar

 • Finansal kurumlar temel aktifleri byk lde finansal aralardan oluan, faaliyetleri bunlar zerinde younlaan ve bylece gelirlerini, esas olarak, finansal aralarla ilgili ilemlerden salayan kurumlardr


Finansal kurumlar

Finansal Kurumlar

 • Riskin datlmasn desteklerler,

 • Mali danmanlk ve portfy yneticilii yaparlar,

 • Sermaye maliyetlerinin azaltlmasna katk salarlar,

 • Sektre yeniliklerin getirilmesine ve piyasann gelimesine katk salamaktadrlar


F nansal kurumlar

 • T.C. Merkez Bankas

 • Ticaret ve htisas Bankalar

 • Yatrm ve Kalknma Bankalar

  • Trkiye Snai Kalknma Bankas

  • Snai Kredi ve Yatrm Bankas

  • Trkiye Kalknma Bankas

  • Trkiye hracat Kredi Bankas (Eximbank)

 • Sosyal Gvenlik Kurumu

 • Kredi ve Kefalet Kooperatifleri

 • Sigorta irketleri

 • Sermaye Piyasas Kurumlar


A d zenley c ve denetley c kurumlar

A-DZENLEYC VE DENETLEYC KURUMLAR

 • 1-Hazine Mstearl

 • 2-T.C.Merkez Bankas

 • 3-Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumu

 • 4-Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu

 • 5-Meslek Birlikleri

 • 6- Sermaye Piyasas Kurulu


B f nansal araci kurumlar

B- FNANSAL ARACI KURUMLAR

 • 1-Bankalar :

  - Ticaret Bankalar

  - Kalknma ve Yatrm Bankalar

  - Katlm Bankalar

  2- Banka D Mali Arac Kurumlar :

  a)Finansal Kiralama,Faktoring ve Finansman irketleri

  b)Sigorta irketleri

  c) Bireysel Emeklilik irketleri:

  3-Sermaye Piyasas Kurumlar :

  Yatrm Ortaklklar,

  Yatrm Fonlar,

  Arac Kurumlar,

  Borsa Yatrm Fonlar,

  Sermaye piyasasnda faaliyet gstermesi ngrlen dier kurumlar


1 merkez bankasi

1- MERKEZ BANKASI

 • Para basma (emisyon) yetkisi ve reeskont uygulamas ile T.C. Merkez Bankas (TCMB), para yaratan kurumlarn banda gelmektedir. Merkez Bankas bu zelliinin yan sra, ticaret bankalar kanal ile finans kesimini etkileyerek para ve kredi politikasnn, lke ekonomisinin ihtiyacna uygun olarak yrtlmesini salamaktadrlar.


Tc merkez bankasi p yasalari

TC. MERKEZ BANKASI PYASALARI

Genel olarak bir ekonomide 4 temel hedef vardr. Bunlar;

 • Kaynaklarn tam olarak kullanm

 • Srdrlebilir bir ekonomik byme

 • Fiyat istikrarnn salanmas ve srdrlmesi

 • demeler dengesindeki istikrarn salanmas


F nansal kurumlar

 • Para politikas uygulamalarnn Merkez Bankacl anlamnda geliimine bakldnda 1970 ncesi, 1970-1980 dnemi ve 1990 sonras dnem olarak 3e ayrlr.

 • 1970 ncesi dnemde, ekonomi politikalar asl olarak Maliye politikalarnn erevesinde olumutur. Para politikalar ise Maliye politikalarn destekleyici unsur olarak ortaya kmtr.

 • 1970li yllarn banda petrol krizinin etkisiyle birok lkede Merkez Bankalar gevek para politikas izlemi, bunun sonucunda enflasyonist sre yaanmtr. Merkez bankasnn beklentileri deimeye balamtr.

 • 1970ler ve 1980lerde yaanan gelimeler Merkez bankalarnn retim ve istihdama katklarnn ancak fiyat istikrarnn gzeten politikalarla ulaabileceini gstermi 1980lerden itibaren Merkez Bankas politikalar asndan fiyat istikrar asl hedef olarak n plana kmtr.


F nansal kurumlar

 • Modern merkez bankacl anlaynda merkez bankalarnn temel grevi kamu aklarn finanse etmek deil, fiyat istikrarn salamaktr. Bu erevede 2001 ylnda TCMB kanununda bu ynde bir deiiklik yapmltr.

 • 1211 sayl TCMB kanunu 25 Nisan 2001 tarih 4651 sayl Kanun ile yeniden dzenlenerek TCMBnin temel amacnn fiyat istikrarn salamak olduu ve bu amaca ulamak iin uygulayaca para politikas aralarn dorudan kendisinin belirleyecei hususlar hkm altna alnmtr.


F nansal kurumlar

 • TCMB bamszdr. Bu ara Bamszldr. nk MB kanununun 4.maddesinde bankann amacnn fiyat istikrarn salamak olduu aka belirtilmektedir. Bu durumda TCMB ama Bamszlpna sahip deildir. Ara Bamszl(ayn maddede): BANKA fiyat istikrarn salamak iin uygulayaca para politikasn ve kullanaca para politikas aralarn dorudan kendisi belirler.

 • Merkez Bankasnn hedefe ulamak iin kullanabilecei para politikas aralar :

 • 1) Ak Piyasa lemleri (Open Market Operations)

 • 2) Dviz Mdahaleleri, Alm-Satmlar (hale)

 • 3) Reeskont Penceresi lemleri

 • 4) Zorunlu Karlklar


Para pol t kasi uygulamasi

PARA POLTKASI UYGULAMASI

Genel olarak 2 tr para politikas stratejisi vardr.

 • ARA HEDEFLEME

 • 3 eit ara hedefleme stratejisi vardr.

  • Parasal Hedefleme

  • Kur pas

  • Merkez Bankas Bilano Hedeflemesi

 • DORUDAN ENFLASYON HEDEFLEMES

 • Dorudan enflasyon hedeflemesi stratejisine gre belirlenen enflasyon hedefi Merkez Bankasnn temel para politikas hedefidir. Bu stratejide Merkez Bankas herhangi bir ara teklif vermez.

 • 2006 ylndan itibaren TCMB dorudan enflasyon hedeflemesine gemitir.


1 a ik p yasa lemler ap

1- AIK PYASA LEMLER(AP)

 • TCMB, para politikasnn hedefleri erevesinde para arznn ve ekonominin likiditesinin etkin bir ekilde dzenlenmesi amacyla

  • Trk Liras karlnda menkul kymet kesin alm satm;

  • geri alm vaadi ile satm, geri satm vaadi ile alm ilemleri,

  • menkul kymetleri dn verilmesi gibi AP ilemleri yapar.

 • KATILIMCILAR

 • Tm bankalar ve seilmi baz arac kurumlardr.


A ik p yasa lemler

AIK PYASA LEMLER

 • Ak Piyasa lemleri Mdrl

 • Bankalararas Para Piyasas Mdrl


Ap m d rl

AP MDRL

 • Likidite a ya da fazlalnn geici olduu koullarda;

 • Repo: Likidite skklnda piyasann ksa vadede, geici sre iin fonlanmasdr. Merkez Bankas, repoya konu olan menkul kymetleri ilemin vadesinde geri satmak zere belirli bir sre iin satn alr, piyasaya likidite enjekte eder.

 • Ters Repo: Piyasadaki likidite fazlallnn geici sre iin piyasadan ekilmesidir.


F nansal kurumlar

Likidite a ya da fazlalnn kalc olduu koullarda;

 • Dorudan Alm: Piyasada kalc bir likidite skkl varsa, Merkez Bankas eksik olan likidite tutarnca DBS satn alarak, piyasaya likidite salar.

 • Dorudan Satm: Piyasada kalc olarak likidite fazlas varsa, Merkez Bankas fazla olan likidite tutarnca DBS satarak piyasadaki likidite fazlasn eker.

 • Likidite Senetleri hrac: Merkez Bankas tarafndan vadesi 91 gn gememek zere ihra edilen senetler.


Bankalararasi para p yasasi m d rl

BANKALARARASI PARA PYASASI MDRL

 • Bankalar aras rezerv hareketlerini tevik etmek,

 • Bankaclk sisteminde kaynaklarn daha verimli kullanlmasn salamak,

 • Likiditenin bankalar arasnda dengeli dalmna yardmc olmak ve bu erevede bankalararas ilemlere garantr sfatyla araclk etmek,

 • TCMBnin ak piyasa ilemleri erevesinde Trk Liras depo ilemlerini gerekletirmek amalar ile 2 Nisan 1986da kurulmutur.

 • Katlmclar: Sadece bankalar


G n l k d te g l mkani

GN LKDTE (GL) MKANI

 • Gn iinde likidite ihtiyac olan bankalar geri denmek zere faiz demeden limitleri dahilinde borlanabilirler.

 • GL ilemi komisyon oran anaparann milyonda 48idir.


Tl depo lemler

TL DEPO LEMLER

 • TCMB, gecelik faizleri kontrol etmek amacyla bu piyasada alt ve st faiz kotasyonu belirler.

 • Bankalar birbirleri ile sadece bu kotasyonlar arasnda ilem yapabilirler.

 • Eer faizler st kotasyona karsa TCMB bankalara limitleri dahilinde bor verir ve faizlerin daha fazla ykselmesini engeller, faizler alt kotasyona derse TCMB bu likiditeyi borlanarak eker ve faizlerin daha fazla dmesini engeller. Dolaysyla bu TL depo ilemleri de ak piyasa ilemleri erevesinde bir tr likidite kontrol aracdr ve aktif olarak gecelik faizlerin ar dalgalanmasnn nne geilmesi amac iin kullanlr.

 • Bu piyasada, faizler 25 puan ve katlar eklinde verilir. 18,25 18,50 gibi.

 • TCMB, O/N ve 7 gnlk kotasyonlara ilave olarak vadeli TL depo ihaleleri ile de likidite ekmektedir.

 • htiyac olan bankalar saati 16:00 ile 16:30 arasnda limitsiz olarak TCMBden borlanabilirler. Ancak faiz oran daha yksektir.


Tem natlar

TEMNATLAR

 • Bu piyasada borlananlar teminat yatrmak zorundadr. Teminatlarn deeri, borlanma tutarndan fazladr.

  Teminat olarak kabul edilen deerler ise unlardr;

 • DBS,

 • Dviz deposu efektif deposu

 • Yabanc bono- tahvil

 • Altn deposu

 • Euro bond


2 d v z ve efekt f lemler

2- DVZ ve EFEKTF LEMLER

 • TCMB, yasasnda dviz ve efektif ilemlerine ilikin grevler 4. maddede,

  • hkmetle birlikte TLnin i ve d deerini korumak iin gerekli tedbirleri almak,

  • TLnin yabanc paralar ile altn karsndaki deerini belirlemeye ynelik kur rejimi belirlemek,

  • TLnin yabanc paralar karsndaki deerinin belirlenmesi iin dviz ve efektiflerini vadesiz ve vadeli alm ve satm ile dvizlerin TL ile deiimi ve dier trev ilemleri yapmak olarak sralanmtr.


D v zle lg l lemler

DVZLE LGL LEMLER

 • Kur rejimi, yani sabit ve dalgal kur stratejisi TCMB ve hkmet tarafndan ortaklaa belirlenirken kur rejimi erevesindeki kur politikas dier bir deyile dviz alm ve satm kararlar Dviz ve Efektif Piyasalar Mdrlnce yrtlmektedir.


F nansal kurumlar

 • 2001 ubat ayndan itibaren rtl, 2006 bandan itibaren de aka uygulamaya balad enflasyon hedeflemesi rejimi erevesinde dalgal kur rejimini uygulanmaktadr.

 • Dalgal dviz kuru rejiminde dviz kuru ne bir hedef ne de bir politika aracdr. (Dviz kurlar piyasadaki arz ve talep koullar dorultusunda belirlenmektedir. )

 • MB nn hedef olarak ald tek deiken enflasyon , hedeflerine ulamak iin kulland temel politika arac ise ksa vadeli faizlerdir.


3 reeskont penceres

3-REESKONT PENCERES

Bankalarca iskont edilmi bir senedin MB nca iskonto edilmesidir. Reeskont ilemi banklar iinbir finansman kaynadr. Reeskont orann ykseltilmesi bankalarn MB ndan dn alma eilimini ve de kredi hacmini azaltr.

 • Reeskont oranlarnn ykselmesi, ticari bankalarn merkez bankasndan dn alma eilimini azaltr. Doal olarak reeskont oranlarnn azaltlmas, ticari bankalarn merkez bankasndan dn alma eilimini arttrr.

 • Merkez Bankasnn aklad avans faiz oran kullanlarak, vadesi bilano tarihinden ileri bir tarihte olan bor ve alacak senetlerinin, bilano tarihi itibariyle gerek deerinin bilanoda gsterilebilmesi iin yaplan iskonto ilemi.


F nansal kurumlar

 • TCMB de reeskont uygulamas Krediler Mdrl tarafndan gerekletirilmektedir.

 • TCMB, ihracatlara, ihracatn desteklenmesi iin reeskont yoluyla Trk Eximbank ve ticari bankalar aracl ile ihracat kredisi kullandrmaktadr.

  Senet ve vesikalarn reeskonta ve avansa kabul

 • TCMB geerli sayd asgari 3 imzay tamak ve vadelerine en ok 120 gn kalm olmak artyla ve kendi belirleyecei esaslar dahilinde bankalar tarafndan verilecek ticari senet ve vesikalar reeskont kabul edebilir.


F nansal kurumlar

 • TCMB, 1990l yllarn bana kadar, ekonominin retim kapasitesinin artrlabilmesi iin birok sektre yatrm, tevsii (varolan fabrikalar geniletme, gelitirme) ve iletme kredileri ile ihracat tevik kredileri vermitir. Ancak, son yllarda modern Merkez Bankacl anlay erevesinde, uzun bir sredir bankaclk sisteminin ak piyasa ilemleri ile fonlanmas nedeniyle, reeskont kredis kullandrlmamaktadr.


4 zorunlu kar iliklar

4- ZORUNLU KARILIKLAR

 • Bankalar topladklar mevduatn zorunlu karlklar oran kadarn TCMB hesaplarna aktarmak zorundadrlar.

 • Mevduat munzam karlklar veya munzam karlklar olarak bilinen zorunlu karlklar bankalarn, TL ykmllkler iin TL olarak, yabanc para ykmllkler iin ise ABD dolar ve Euro olarak TCMBdeki hesaplara aktarlan tutarlardr.


Zorunlu kar iliklar

ZORUNLU KARILIKLAR

 • Mevduat hesaplarnn gvencesi ve iadesinde kolaylk salanmas amacyla uygulanan zorunlu karlklar zamanla ekonominin likiditesini ayarlama amac ile kullanlan bir para politikas aracna dnmtr. nk, zorunlu karlk oranlar arttka bankalarn kullandrabilecekleri kredi olanaklar azalmaktadr.


2 bankac l k d zenleme ve denetleme kurumu bddk

2- Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK):

 • 1. 5411 sayl Bankaclk Kanununun 82. maddesi Kamu tzel kiiliini haiz ve mali zerklie sahip Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumu kurulmutur. Kurumun merkezi Ankaradadr. Kurum, Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurulu ve Bakanlktan oluur.

 • 2. Kurumun Amac: Kurumun ncelikli amac, Bankalar Kanununun uygulanmasn salamaktr. Bankalar kanununun amac,- Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak,- Mali piyasalarda gven ve istikrar salamak,- Ekonomik kalknmann gereklerini de dikkate alarak kredi sisteminin etkin bir ekilde almasn salamak zere bankalarn kurulu, ynetim, alma, devir, birleme, tasfiye ve denetlenmelerine ilikin esaslar dzenlemektir.3. Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurulu: Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurulu, Kurumun karar organdr. Kurul, biri bakan, biri ikinci bakan olmak zere yedi yeden oluur. Kurul Bakan Kurumun da bakandr.


Kurumun bankalarla lgili g revleri

Kurumun Bankalarla lgili Grevleri:

 • Daha nce de belittiimiz gibi bir bankann ister yurt ii bankaclk olsun isterse yurt dndaki bankalarn ube kurmalar olsun, BDDKnn iznine tabidirler.Kurum, Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurulu kararyla Bankalar Kanununun uygulanmasna ilikin ynetmelikler ve tebliler karmaya yetkilidir.- Bankalarn, kurulu, ynetim, alma, devir, birleme, tasfiye ve denetlenmelerine ilikin esaslar dzenlemek.- Kurum, tasarruf sahiplerinin haklarn ve bankalarn dzenli ve emin bir ekilde almasn tehlikeye sokabilecek ve ekonomide nemli zararlar dourabilecek her trl ilem ve uygulamalar nlemek, kredi sisteminin etkin bir ekilde almasn salamak zere gerekli karar ve tedbirleri almak ve uygulamakla ykml ve yetkilidir.- Kurum, bankaclk mevzuatnn oluturulmasn salar.- Kurum, finansal hizmetler sektrnn gelitirilmesi amacyla, ilem ve araclk maliyetlerinin azaltlarak bankann krl, verimli ve rasyonel almalarnn ve finansal piyasalarn taraflar arasnda rekabet ortamnn salanmas,- Finansal sisteme rekabet gcnn kazandrlmas, finansal piyasalara ilikin dier dzenlemeler ve uygulamalar ile btnlemenin gerekletirilmesi ve piyasann daha etkin ileyiinin salanmas suretiyle etkin ve effaf bir finansal sistemin oluturulmas,


Bddk yetki ve g revleri

BDDK Yetki ve Grevleri:

 • 5411 sayl kanunun 93. maddesine gre, Kurum,

 • - Bankalar ve finansal holding irketleri ile dier kanunlarda ve ilgili mevzuatta yer alan hkmler sakl kalmak kaydyla finansal kiralama, faktoring ve finansman irketlerinin, kurulu ve faaliyetlerini, ynetim ve tekilat yapsn, birletirme, blnmez, hisse deiimi ve tasfiyelerini dzenlemek, uygulamak, uygulanmasn salamak, uygulamay izlemek ve denetlemek,


Bddk n n yetki ve yapt r mlar

BDDKnn Yetki ve Yaptrmlar

 • 4.5. : Bankalarn kurulmasndan, faaliyetine izin verilmesi ve faaliyetlerinin izlenmesi BDDKnun grev ve yetkileri erevesinde yrtlmektedir. BDDKnun yetki ve yaptrmlarndan bazlar unlardr:- Kurum, bankalarn Bankalar Kanununda belirtilen nlemleri almamalar veya alnan nlemlere ramen sorunlarnn giderilememesi durumunda, faaliyetlerini kstlama veya geeci olarak durdurma karar alabilir.- Btn nlemler alnmasna karlk dzelme grlmemesi hlinde, bankay Fona (TMSF Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu) devredebilir. Bu durumda bankann faaliyet izni de kaldrlacaktr.- Bankalarn denetlenmesi srasnda, adli ceza uygulamasn gerektiren hususlar, ilgili birimlere veya kurum ve kurululara intikal ettirmek.


3 tasarruf mevduat sigorta fonu

3- Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu

 • TMSF;

 • Tasarruf mevduatnn sigorta edilmesi,

 • BDDK tarafndan kendisine devredilen bankalarn yeniden yaplandrlmas,

 • Bu bankalarn nc kiilere devredilmesi ile grevli bir kamu tzel kiisidir.

 • TMSF, BDDK tarafndan idare ve temsil olunmaktadr.


4 t caret ve ht sas bankalari

4- TCARET VE HTSAS BANKALARI

 • Bu kurumlar fon kullananlarn ksa sreli fon gereksinimlerini karlamak iin faaliyette bulunurlar. Ticari bankalar, finansal piyasalarn en nemli kurumlardr. Bankaclk sisteminde en byk yer, ticaret bankalarnndr. Ticari bankalar her trl parasal tasarruflar toplayp, kullanacak kesimlere kredi olarak vermek gibi nemli bir ilevleri vardr. Bankalarn topladklar tasarruflara dedikleri faiz ile kredi olarak kullandrdklar paralardan talep ettikleri faiz oran arasndaki farka marjin (spread) denir.


T car bankalarin kar ila ab lecekler r skler

TCAR BANKALARIN KARILAABLECEKLER RSKLER

 • Kredi Riski: banka tarafndan verilen kredinin geri dnmemesi durumu

 • Kur Riski: Kurda meydana gelen ani dalgalanmalarn, bankann dviz pozisyonu zerinde yaratt risk

 • Faiz Riski: faiz orannda meydana gelen ani deiikliklerin faize duyarl ykmllkler zerinde yaratt etki nedeniyle oluan risk

 • lem ve Operasyon Riski: bankaclk faaliyetlerinden doabilecek risk faktrleri

 • Likidite Riski: bankann TL veya dviz pozisyonunun vadesi gelen ykmllkleri karlayamayacak durumda olmas nedeniyle oluabilecek risk


F nansal kurumlar

Yukarda belirtilen risklerin giderilmesi amacyla BIS (Uluslararas demeler Bankas) tarafndan Basel 2 kriterleri gelitirilmi yer yer Avrupann eitli lkelerinde uygulanmaya balayan sistem 2009 ylndan itibaren aamal olarak Trk Bankaclk sisteminde de uygulanmas planlanmtr.

Bankaclk sektr dnyada ortak standartlarda birletirme ynndeki almalar Uluslararas demeler Bankas (Bank of International SettlementsBIS) na bal Basel Komitesi yrtmektedir. Komite 1974 ylnda kurulmutur ve temel konu olarak bankalarda risk ynetimi ve denetiminde odaklanmakta ve bankaclk sisteminde bu ynde bir kltr oluturmaya almaktadr (BDDK, 2005).

.

BASEL KRTERLER


F nansal kurumlar

 • 1988 tarihli Basel I Uzlas, uluslararas faaliyet gsteren bankalar iin gerekli olan sermaye standartlarn belirlemeye ynelik olarak BIS nezdinde faaliyetlerini srdren Basel Komitesi tarafndan hazrlanmtr. Ancak ilan edildii tarihten itibaren hemen hemen tm dnya lkeleri ve tm bankalar iin genel bir sermaye standard haline gelmitir.

 • Uygulama srecinde basit bir oran analizine dayanan Basel I Uzlas, ksa srede bankaclk evreleri tarafndan eletirilmitir.

 • Sermaye hareketlerinin serbestlemesi sonucunda dnya piyasalarnda artan kriz sinyalleri, gelien yeni finansal aralar ve bu aralar neticesinde stlenilen risklerin de artmasyla, Basel II sermaye yeterlilii dzenlemelerine ynelik almalar balatlmtr.


F nansal kurumlar

 • Basel Iin bankalarn krizlere kar dayanklln arttrmak amacyla sermaye yeterlilii hesaplama sistemini ortaya kartarak, sermayenin riskli aktiflere orannn %8den az olmamas koulunu getirmitir (Babuu, 2005).

 • Basel Iin temel zellikleri dikkate alndnda, Basel Ide bankann maruz kald kredi riski, bankann aktiflerinin ve bilano d kalemlerinin farkl risk snflarna ayrlmas ve her snfa karlk gelen risk arlklar olan %0, %10, %20, %50 ve %100 katsaylar ile arplmas eklinde hesaplanmaktadr (Yayla ve Kaya, 2005). Nitekim hesaplamada sadece kredi riski dikkate alnmakta, dier riskler (piyasa riski, likidite riski) gz nnde bulundurulmamakta, sadece be farkl risk arl kullanlmas nedeniyle risk duyarll dk olmaktadr (BDDK, 2005).

 • Basel I, farkl faaliyet alan olan tm bankalara ayn ekilde uygulandndan herkese tek beden elbise eklinde tanmlanan bir sermaye dzenlemesidir. Bu bakmdan farkl faaliyet alanlar olan bankalarn tamamna ayn yntemin uygulanmas Basel Iin nemli bir eksiklii olarak belirtilmektedir.


F nansal kurumlar

 • Haziran 2004te Basel Komitesi, sermaye yeterliliini hesaplamada Basel Iin herkese tek beden elbise ynteminin terk edilmesi anlamnda gelen Yeni Basel Sermaye Uzlas (Basel II)n yaymlamtr


Basel ii temel yap sal blok zerinde kurulmu bir d zenlemedir bddk 2005

Basel II, temel yapsal blok zerinde kurulmu bir dzenlemedir (BDDK, 2005):

 • I. Yapsal Blok; bankalarn risklere kar elinde bulundurmas gereken asgari sermaye tutarna ilikin blmdr.

 • Basel II, bankalarn riske dayal bir sermaye ykmllne tabi olmasn ngren ve bankalarn bulundurulmas gereken sermaye ykmlln hesaplamasnda basitten gelimie doru giden farkl lm yaklamlarnn kullanlabilmesine imkan salayan kapsaml bir dzenlemedir.


F nansal kurumlar

 • Basel IIde bankalarn yeni sermaye yeterlilii hesaplama ekli aadaki formlde verilmektedir (TBB, 2003):

  zkaynaklar % 8

 • Risk Arlkl Aktifler (Kredi R. + Piyasa R. +Oper. R.)


F nansal kurumlar

 • Bankalarn bir kaynan belli bir kullanma tahsis ederken nakdi ya da gayri nakdi risk bedeli olarak 100 birim iin, en az 8 birim sermaye bulundurma zorunluluu getirmitir.

 • Kredi riskini hesaplamada kullanlan temel yntem olan Standart Yaklamda, bamsz uluslararas derecelendirme kurulular tarafndan verilmi kredi dereceleri (ratingler), risk arlnn belirlenmesinde esas alnmaktadr.


Bankac l k sekt r n n kar la t rmal olarak st n oldu u alanlar

Bankaclk Sektrnn Karlatrmal Olarak stn Olduu Alanlar

 • Personel kalitesi

 • Bilgisayar ve IT teknolojisi

 • Bankaclk rnlerinin gelimilii ve yaratclk

 • Avrupa Birliine byk lde uyumlu

 • Tm komu lkelerden ve Dou Avrupa lkelerinden daha gelimi ve birikimli bir yap

 • lkenin potansiyeli ve gen nfusu

 • Tketen-reten-yeniliklere ak bir nfus yaps

 • Krizlerden kazanlan tecrbe


Yat r m bankalar

Yatrm Bankalar

 • zel ve kamu iletmelerinin uzun sreli finansal gereksinimlerini karlayan bankalardr.

 • Yatrm bankalarnn mevduat toplama yetkisi yoktur. letmelerin ihra edecekleri tanr deerleri satn alarak kendi nam ve hesaplarna halka satmay stlenirler. Temel ilevleri; ilk defa pazara srlecek menkul kymetlerin ihrac ve pazarlamas ile ilgili her trl ilemleri yrtmektir.


Kalkinma bankalari

KALKINMA BANKALARI

 • Kalknma bankalar zel yasalarla kurulmu bankalardr.

 • Kalknma bankalar ilevleri;

  • Sanayi kesimine uzun sreli fon salamak

  • kaynaklar harekete geirerek sanayi kesimine yneltmek

  • Sermaye piyasasnn gelimesine olanak salamak

  • Fizibilite etdleri yapmak

  • Yeni yatrm alanlarna nclk etmek


F nansal kurumlar

 • Kalknma bankalarnn fon kaynaklar, fon kullanmlar gibi uzun vadelidir.

 • Fon sunucular devlet, uluslar aras ve ok uluslu finansal kurumlar, yabanc devletler, zel yerli ve yabanc iletmelerdir.

 • Kalknma bankalar gelimekte olan lkelerde grlrken, yatrm bankalar gelimi lkelerde grlr.


F nansal kurumlar

 • Kamusal Sermayeli Kalknma ve Yatrm Bankalar

  ller BankasTrk EximbankTrkiye Kalknma Bankas A.. MKB Takas ve Saklama Bankas A.

 • zel Sermayeli Kalknma ve Yatrm Bankalar

  Aktif Yatrm Bankas A.., Diler Yatrm Bankas A.., GSD Yatrm Bankas A.., Nurol Yatrm Bankas A..,Trkiye Snai Kalknma Bankas A..

 • Yabanc Sermayeli Kalknma ve Yatrm Bankalar

  BankPozitif Kredi ve Kalknma Bankas A..Credit-Agricole Yatrm Bankas Trk A..Merrill Lynch Yatrm Bank A..Taib Yatrm Bank A..


Sosyal g venl k kurumlari

SOSYAL GVENLK KURUMLARI

 • Emekli sandklar, SSK ve Bakur 20 Mays 2006 tarihinde sosyal gvenlik reformu kapsamnda biletirilmitir.

 • SGK reformu aadaki sorunlarn giderilmesi amalanmaktadr;

  • Sistem bamllk oran(emekli saysnn alan sigortal saysna oran)nn ykseklii

  • gcne katlm orannn dkl ve kaytd istihdamn ykseklii

  • Prim tahsilat orannn dkl

  • Prime esas kazan snrlarnn dkl

  • Erken yata emeklilik uygulamalar

  • Primi alnmadan yaplan sigorta demeleri

  • denmeyen primlere uygulanan aflar


Kred ve kefalet kooperat fler

KRED ve KEFALET KOOPERATFLER

 • Bu kurumlar ortaklarndan topladklar kaynaklar, iletme kredisi olarak yine ortaklarna sunan ve ortaklarnn finansman ihtiyacn karlamak amacyla onlara kefil olarak banka kredilerinden yararlanmalarn salayan kurululardr.

 • Daha ok ksa vadeli kredi taleplerine araclk etmektedirler.


S gorta rketler

SGORTA RKETLER

 • Sigorta kurumlar gelecekte oluabilecek tehlikelerin gelir kesilmesi veya gelir eksiklii olarak ortaya kan zararlarn parasal adan karlamak veya azaltmak amacyla faaliyette bulunan kurumlardr.

 • levlerini yerine getirebilmek iin hizmetlerinin karl olan primleri nceden tahsil ederek sermaye birikimlerini salam olmaktadrlar.


Bireysel emeklilik

Bireysel Emeklilik

 • Bireysel emeklilik sistemi, mevcut kamu sosyal gvenlik sisteminin tamamlaycs olarak ve bireylerin gelir elde ettikleri dnemlerde dzenli tasarrufta bulunmalarn salayarak, sahip olunan refah seviyesinin emeklilik dnemlerinde de salanmas, ekonomiye kaynak yaratarak istihdamn artrlmas temelinde kurulmutur.

 • Katlmclar, mevcut gelir dzeyleri ve emeklilik dnemine ait beklentilerini gznne alarak, kak pay tutarn belirler ve emeklilik szlemesini imzalayarak tamamen gnll olarak sisteme katlrlar.


ad
 • Login