Informatiebijeenkomst 7 mei 2009
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

Protestantse Gemeente Steenwijk i.w . PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Informatiebijeenkomst 7 mei 2009. Protestantse Gemeente Steenwijk i.w. 26-9-2014. Gemeenteavond 29 Januari 2009. 1. Opening. Lezen: Ps. 46 Gebed Zingen: Een vaste burgt. 26-9-2014. 2. Zingen: Lied 244a Ev.Lb. Een vaste burg is onze God, een toevlucht voor de zijnen!

Download Presentation

Protestantse Gemeente Steenwijk i.w .

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Informatiebijeenkomst

7 mei 2009

Protestantse Gemeente Steenwijk i.w.

26-9-2014

Gemeenteavond 26 Februari 2009

Gemeenteavond 29 Januari 2009

1


Opening

Lezen: Ps. 46

Gebed

Zingen: Een vaste burgt

26-9-2014

Informatiebijeenkomst 7 mei 2009

2


Zingen: Lied 244a Ev.Lb

Een vaste burg is onze God,

een toevlucht voor de zijnen!

Al drukt het leed, al dreigt het lot,

Hij doet zijn hulp verschijnen!

De vijand rukt vast aan

met opgestoken vaan;

hij draagt zijn rusting nog

van gruwel en bedrog,

maar zal als kaf verdwijnen!

26-9-2014

Informatiebijeenkomst 7 mei 2009

3


Zingen: Lied 244a Ev.Lb

Gods woord houdt stand in eeuwigheid

en zal geen duimbreed wijken.

Beef, satan! Hij, die ons geleidt,

zal u de vaan doen strijken!

Delf vrouw en kind'ren 't graf,

neem goed en bloed ons af,

het brengt u geen gewin:

wij gaan ten hemel in

en erven koninkrijken!

26-9-2014

Informatiebijeenkomst 7 mei 2009

4


Programma vanavond

Presentatie nieuwe organisatie:

- Jan Vis

Pauze

Mogelijkheid tot stellen van vragen

- plenair

Werkgroepen gaan uiteen

- vragen

- afspraken

Sluiting: Ds. Henk van Veldhuizen

26-9-2014

Informatiebijeenkomst 7 mei 2009

5


ORGANISATIE

BESTUUR

Informatiebijeenkomst

7 mei 2009


Organisatie Bestuur

 • Uitgangspunten:

 • Vooruitlopend op vereniging per 01-01-10

 • In praktijkervaringenopdoen

 • Proefperiode

 • Tijdomtijdigbijtesturen

 • Vergaderfrequentieverminderen

 • Efficiency verhogen

 • BesluitFederatieKerkenraad 24-09-2008

 • Gehoord de gemeente

 • M.i.v. 31 meitestarten met de nieuweorganisatievorm

 • Kerkenraad met Werkgroepen

Informatiebijeenkomst 7 mei 2009


Organisatie Bestuur

Informatiebijeenkomst 7 mei 2009


Organisatie Bestuur

Informatiebijeenkomst 7 mei 2009


Organisatie Bestuur

Informatiebijeenkomst 7 mei 2009


Organisatie Bestuur

 • Werkgroep:

 • Overkoepelend / Coördinerendorgaanvoor de taakgroepen

 • Bestaatuitvertegenwoordigers van de taakgroepen

 • Kiestuithaarmiddeneenvoorzitter en secretaris

 • Heeft 2 ambtsdragersalsafgevaardigde KleineKerkenraad

 • muvPastoraat 3 afgevaardigden (1 per past. Wijk)

 • Taak:

  • Hoofdtaakzoalsomschreven in K.O. en PlaatselijkeRegeling

  • Maken van beleidsplan, werkplan en begroting

  • Coördineren taken taakgroepen

  • Coördinerenfinanciëntaakgroepen

Informatiebijeenkomst 7 mei 2009


Organisatie Bestuur

 • Werkgroep:

 • Meerderheidambtsdragers (voorkeurhelft plus 1)

 • Geldt in iedergevalvoor:

  • Diakonaat

  • Financien en beheer

  • Pastoraat

 • Zittendeambtdr. kunnenzittingnemen in taakgroep afv. Werkgroep

 • Streven in afvaardigingen: evenwicht in oud NH en Geref.

 • Clustering van afvaardiging is mogelijk

Informatiebijeenkomst 7 mei 2009


Organisatie Bestuur

 • Taakgroep:

 • Allehuidigecommissies, werkgroepen, fondsen en groepen

 • Kunnen door KR zijningesteld en benoemd

 • Op initiatiefvanuitgemeente geendirectebemoeienis KR

 • Afvaardigingnaar de desbetreffendewerkgroep

 • Taak:

 • Wijzigt niet (nauwelijks) met huidige taak

 • Taakomschrijving moet er wel zijn

 • Financiën in overleg met werkgroep

Informatiebijeenkomst 7 mei 2009


Organisatie Bestuur

Informatiebijeenkomst 7 mei 2009


Organisatie Bestuur

Informatiebijeenkomst 7 mei 2009


Organisatie Bestuur

Informatiebijeenkomst 7 mei 2009


Organisatie Bestuur

Informatiebijeenkomst 7 mei 2009


Organisatie Bestuur

Informatiebijeenkomst 7 mei 2009


Organisatie Bestuur

Informatiebijeenkomst 7 mei 2009


Organisatie Bestuur

Informatiebijeenkomst 7 mei 2009


Organisatie Bestuur

 • Rechtstreeks onder de KR vallen:

 • Preekvoorziening

 • Evangelisatievereniging Eesveen

 • Evangelisatievereniging Onnaveld

Informatiebijeenkomst 7 mei 2009


Organisatie Bestuur

Informatiebijeenkomst 7 mei 2009


Huidige Situatie

Informatiebijeenkomst 7 mei 2009


HuidigeSituatie

Informatiebijeenkomst 7 mei 2009


Proefperiode

Informatiebijeenkomst 7 mei 2009


Afsluiting

 • Dankwoord

 • Afsluiting: Ds. H.W. van Veldhuizen

26-9-2014

Informatiebijeenkomst 7 mei 2009

26


 • Login