Gardasil

Gardasil PowerPoint PPT Presentation


  • 178 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Tidsplanering fr genomfrandet. Vaccin kommer att finnas i SHV frn slutet av mars 2012Skolhlsovrdens uppdrag r att vaccinera flickor fdda -99 och senareVrterminen 2012: flickor fdda 99 och 2000 i k 5, 6 dos 1 2 fre sommarlovetHstterminen 2012: flickor fdda 99 och 2000 dos 3Ls

Download Presentation

Gardasil

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Gardasil Giselle Hedbergs genomgång på utbildningseftermiddag för skolhälsovården 2012-01-23. Konradsbergsaulan

2. Tidsplanering för genomförandet Vaccin kommer att finnas i SHV från slutet av mars 2012 Skolhälsovårdens uppdrag är att vaccinera flickor födda -99 och senare Vårterminen 2012: flickor födda 99 och 2000 i åk 5, 6 dos 1+2 före sommarlovet Höstterminen 2012: flickor födda 99 och 2000 dos 3 Läsåret 2012-2013: flickor födda 2001 i åk 5 dos 1-3

3. Förpackning Vaccinet ligger styckevis i papperskartong i plastförpackning Förfylld spruta med 2 separata nålar. Den blå nålen används för denna injicering. Luer- fattning om man vill använda annan nål. Klisteretikett på sprutan, två lika delar, med lot nummer. Används pappersjournal klistras en etikett in i journalen.

4. Vaccinet Förfylld spruta, 0,5 ml klar vätska med en vit fällning före omskakning som blir en vitaktig grumlig vätska efter noggrann omskakning. Hållbarheten är 3 år. Datum finns på kartongen och på etiketten som sitter på sprutan. Sista dagen i angiven månad är utgångsdatum

5. Förvaring Mörkt, kylt och i kartongen Vaccinet är ljuskänsligt och ska förvaras mörkt. Behåll därför ytterförpackningen på tills det är dags för injektion. Förvaras i kylskåp +2 - +8 grader, får ej frysas. Ha mini- maxtermometer i kylskåpet. Gäller allt vaccin! Om kylkedjan bryts - kontakta Sanofi Pasteur på tel. 020-215050

6. Gör så här Skaka den förfyllda sprutan noggrant innan injicering Sätt fast nålen och vrid den medsols Tag av skyddet från nålen och avlägsna ev. luft Injicera intramuskulärt i överarmens deltoideusmuskel

7. Registrera vaccinationerna Alla HPV - vaccinationer ska registreras i nationellt system. Svevac eller Vaccinera för nationell uppföljning. Även de som tackar nej till uppföljning ska registreras så långt möjligt Registrerar man i Svevac måste man registrera med fullständigt personnr, men endast födelseår och kön går vidare för uppföljning när inget samtycke finns. Skickar man in formulär till Svevac, är det möjligt att endast skriva födelseår och kön på formuläret

8. Ni som registrerar i ”Vaccinera” Hälsodeklarationen och medgivandeblanketten för er som journalför i ”Vaccinerasystemet” kommer att finnas på Uppdragsguiden. www.uppdragsguiden.sll.se/hpv Uppgifterna i ”Vaccinera” förs automatiskt över till SMI via Svevac om vårdnadshavaren har gett sitt samtycke till att de används vid uppföljning.

9. Ni som journalför i andra system än ”Vaccinera” Hälsodeklaration och medgivandeblankett finns på Sveriges kommuner och landsting SKL. En blankett för alla tre vaccinationerna. http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/lakemedel/vacciner/samtyckesblankett smi.se Gå till Svevac i högermarginalen Går även att nå via Google: sök på då på skl mellanslag hpv Spara som favorit!

10. Vaccinatör som inte registrerar direkt i Svevac eller Vaccinera Använd blankett ”Uppgifter till Svevac om HPV-vaccinet och den vaccinerade” En blankett för varje vaccination. Finns på smi.se gå till Svevac i högermarginalen Postas till Smittskyddsinstitutet i Lund OBS! Använd inte klisteretiketten. Lotnummer behöver skrivas för hand på denna blankett för att scanningen ska fungera i Lund.

11. Information om registrering och beställning av vaccin All information om hur man registrerar sin skola och beställer vaccinet kommer att finnas på www.uppdragsguiden.sll.se/hpv Hälso-och sjukvårdsförvaltningen kommer att skicka ut information till förvaltningschefer och samordnande skolsköterskor via SKL. Beräknas komma mitten av februari.

  • Login