Poisid eesti hariduss steemis mida n itavad arvud
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Poisid Eesti haridussüsteemis – mida näitavad arvud? PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Poisid Eesti haridussüsteemis – mida näitavad arvud?. Irene Käosaar HTM 26.märts 2010. Tänane situatsioon arvudes. I kooliastmes Poisse 19 152 (51,5%)tüdrukuid 18 065 II kooliastmes Poisse 18579 (52%)tüdrukuid 17 181 III kooliastmes Poisse 20 697 (51,6%)tüdrukuid 19 439.

Download Presentation

Poisid Eesti haridussüsteemis – mida näitavad arvud?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Poisid Eesti haridussüsteemis – mida näitavad arvud?

Irene Käosaar

HTM

26.märts 2010


Tänane situatsioon arvudes

 • I kooliastmes

  Poisse 19 152 (51,5%)tüdrukuid 18 065

 • II kooliastmes

  Poisse 18579 (52%)tüdrukuid 17 181

 • III kooliastmes

  Poisse 20 697 (51,6%)tüdrukuid 19 439


Tänane situatsioon arvudes

 • Gümnaasiumis

  Noormehi 12 388 (43%) Neide 16 331

 • Kutseõppeasutustes

  Noormehi 16 054 (56,7%)Neide 12 309

 • Bakalaureuseõppes

  Mehi 49,9%

 • Magistriõppes

  Mehi 32,2%

 • Doktoriõppes

  Mehi 43,3%


Väljalangevus üldhariduses


Akadeemiline edukus

Põhikooli lõpetamine


Akadeemiline edukus

Gümnaasiumi lõpetamine


Valdkondlikud valikud sooti

 • Naisüliõpilaste osakaal valdkondades

 • Haridus95%

 • Tervis, heaolu89%

 • Humanitaar, kunst 73%

 • Sotsiaal, äri, õigus66%

 • Põllumajandus51%

 • Teenindus54%

 • Loodus- ja täppisteadused27%

 • Tehnika, tootmine20%


Eesmärgid

Põhihariduse tasemel:

Põhihariduses toetatakse võrdsel määral õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. Põhikool loob tingimused õpilaste erisuguste võimete tasakaalustatudarenguks ja eneseteostuseks ning teaduspõhise maailmapildi kujunemiseks.

Põhikool kujundab väärtushoiakuid ja -hinnanguid, mis on isikliku õnneliku elu ja ühiskonna eduka koostoimimise aluseks.


Eesmärgid

 • Keskhariduse tasemel

 • Gümnaasiumihariduses toetatakse võrdsel määral õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut ning tema individuaalsetest eripäradest ja isiklikest huvidesttulenevate haridusvajaduste rahuldamist. Gümnaasium loob igale õpilasele võimalused temavõimete maksimaalseks arenguks tema eelistusi arvestades, loovaks eneseteostuseks, teaduspõhisemaailmapildi kinnistumiseks ning emotsionaalse, sotsiaalse ja kõlbelise küpsuse saavutamiseks.


Kuidas edasi?


Tänan tähelepanu eest!

Irene Käosaar

[email protected]


 • Login