Basala hygienrutiner och klädregler
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 35

Basala hygienrutiner och klädregler PowerPoint PPT Presentation


 • 205 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Basala hygienrutiner och klädregler. Sjukhus Mycket människor på liten yta med olika sjukdomar och behandlingar Ökad smittspridningsrisk Mottagliga individer Hög antibiotikabelastning. Vårdrelaterade infektioner, VRI. Drabbar 10 % av patienterna inom sluten vård. Ett stort lidande

Download Presentation

Basala hygienrutiner och klädregler

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Basala hygienrutiner och kl dregler

Basala hygienrutiner och klädregler


Basala hygienrutiner och kl dregler

Sjukhus

Mycket människor på liten yta

med olika sjukdomar och behandlingar

 • Ökad smittspridningsrisk

 • Mottagliga individer

 • Hög antibiotikabelastning


V rdrelaterade infektioner vri

Vårdrelaterade infektioner, VRI

 • Drabbar 10 % av patienterna inom sluten vård.

 • Ett stort lidande

 • Ca 1500 patienter dör varje år till följd av VRI

 • Ger minskat förtroende för sjukvård

 • Upptar ca 2700 sängplatser

 • Kostnad: Sverige ca 4 miljarder / år

 • Kostnad: SkaS ca 135 miljoner / år


Basala hygienrutiner och kl dregler

Arbetskläder

 • Arbetskläderna ska ha korta ärmar.

 • Arbetskläderna ska bytas dagligen, eller vid behov oftare

 • Tillhandhålls av arbetsgivaren

 • Används endast på arbetsplatsen


H nderna

Händerna

Händerna och underarmarna ska vara fria från armbandsur och smycken.


Ringar

Ringar


Klockarmband

Klockarmband


Andra smycken

Andra smycken ?


Basala hygienrutiner och kl dregler

Hår och skägg

 • Långt hår och skägg ska fästas upp

 • Om huvudduk används ska den fästas upp

 • och tvättas dagligen


H rstr n

Hårstrån


Kontaktsmitta

Kontaktsmitta

Kontaktsmitta via händerna är den vanligaste av alla smittvägar


Basala hygienrutiner och kl dregler

Händerna ska desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel,eller något annat medel med motsvarande effekt, omedelbart före och efter varje direktkontakt med en patient.


Naglar

Kortklippta

Inget nagellack

Inga lösnaglar

Naglar


Innan handtv tt

Innan handtvätt


Efter tv tt med tv l vatten

Efter tvätt med tvål/vatten


Efter handdesinfektion

Efter handdesinfektion


Infekterade s r hos personal

Infekterade sår hos personal

 • OBS!

  Arbeta inte direkt med patienter om du har en

  bakteriell infektion på händer eller underarmar

  (sårinfektion, infekterade nagelband).

  Arbeta inte med mathantering


Basala hygienrutiner och kl dregler

Händerna ska desinfekteras både före och efter användning av handskar.


Basala hygienrutiner och kl dregler

Händerna ska, om de är synligt smutsiga, tvättas med vatten och flytande tvål innan de desinfekteras


Basala hygienrutiner och kl dregler

Vid vård av en patient med gastroenterit ska händerna alltid tvättas med vatten och flytande tvål före desinfektion.


Basala hygienrutiner och kl dregler

Händer som har tvättats ska vara torra innan de desinfekteras.


Skyddsf rkl de

Skyddsförkläde

Ett engångsförkläde av plast eller en skyddsrock ska användas, om det finns en risk för att arbetskläderna kommer i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material.

 • Plastförklädet minskar klädburen smitta med 30-50 ggr


Handskar

Handskar

Skyddshandskar för engångsbruk ska användas vid kontakt med eller risk för kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material.

Hel hud är bästa handsken! Kemikalier påverkar handskmaterialet


Basala hygienrutiner och kl dregler

Skyddshandskarna ska tas av direkt efter ett arbetsmoment och bytas ut mellan olika arbetsmoment.

Växla aldrig mellan smutsigt till

rent moment med samma handskar!


Med enkla metoder kan mycket lidande och m nga liv sparas

Med enkla metoder kan mycket lidande och många liv sparas!

Basala hygienrutiner, sjukvårdens skyddsnät!


Punktdesinfektion

Punktdesinfektion

 • Allt spill av smittsamt material och kroppsvätskor torkas upp direkt.

 • Ansvaret har den vårdpersonal som är med i den aktuella situationen

 • Torka först upp spill / stänk med torkpapper. Desinfektera därefter ytan med ett alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid.


Ytdesinfektion 70

Ytdesinfektion 70 +

 • Alkoholbaserat desinfektions- och rengöringsmedel

 • Används för upptorkning av spill på mindre ytor

 • Ev. föremål

 • Snabb inverkningstid


Virkon

VirKon

 • Hållbarhetstid:5 dagar

 • Inverkningstid:Ca 10 min (Torrt)

 • Eftersköljning:vid behov, vattenfuktad torkduk

 • Dosering: 1% (1påse/1l vatten)

 • Vid punktdesinfektion av stora ytor och vid slutstäd.

 • Använd flitigt i ”calici-tider”. Clostridium diff.


Basala hygienrutiner och kl dregler

Vid städning och desinfektion skall ytan alltid behandlas mekaniskt.

GNUGGA!


E utbildning i basala hygienrutiner

E- utbildning i Basala hygienrutiner


Www vgregion se skasvardhygien

www.vgregion.se/skasvardhygien


Www v rdhandboken se

www.vårdhandboken.se


V rdhygien direkt 0500 43 20 84

Vårdhygien direkt :0500-43 20 84


 • Login