4 1 p llumajandus
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

4.1.PÕLLUMAJANDUS PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

4.1.PÕLLUMAJANDUS. MAARESSURSID. MAAKERA PINDALA ON 510 MILJ. KM ² , SELLEST ON MAISMAAD 149 MILJ. KM ² MAAKERA IGA ELANIKU KOHTA ON 2 HA MAISMAAD 1/3 MAISMAAST ON KÕRBED, POOLKÕRBED 1/4 MAISMAAD KATAVAD SISEVEED, IGILUMI JA IGIJÄÄ 1/4 MAISMAAST ON METSADE ALL

Download Presentation

4.1.PÕLLUMAJANDUS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4.1.PÕLLUMAJANDUS


MAARESSURSID

 • MAAKERA PINDALA ON 510 MILJ. KM², SELLEST ON MAISMAAD 149 MILJ. KM²

 • MAAKERA IGA ELANIKU KOHTA ON 2 HA MAISMAAD

 • 1/3 MAISMAAST ON KÕRBED, POOLKÕRBED

 • 1/4 MAISMAAD KATAVAD SISEVEED, IGILUMI JA IGIJÄÄ

 • 1/4 MAISMAAST ON METSADE ALL

 • 3% MAISMAAST ON TEEDE JA EHITISTE ALL

 • 1/3 MAISMAAST ON PÕLLUMAJANDUSLIKULT KASUTATAV


PÕLLUMAJANDUSLIK MAA

31% ON PÕLLUMAJANDUSLIKKU MAAD

MAISMAAST

10% HARITAV MAA21% ROHUMAAD

PÕLLUDLOOD.-D NIIDUD, LUHAD

ISTANDUSEDLOOD.-D KARJAMAAD

KULTUURROHUMAAD

ROHTLATESKUIVROHTLATES

NIISKETES SAVANNIDESKUIVSAVANNIDES

LÄHISTROOPIKASMÄGINIIDUD

VIHMAMETSADESTUNDRAS


 • PÕLLUMAA OSAKAAL ON SUURIM EUROOPAS – 30%

 • VÄIKSEIM ON PÕLLUMAA OSAKAAL AUSTRAALIAS-OKEAANIAS – 5%

 • KOOS ROHUMAADEGA ON PÕLLU-MAJANDUSLIKKU MAAD AUSTRAALIAS-OKEAANIAS ~ 60%

 • PALJUDES AAFRIKA RIIKIDES ON PÕLLUMAAD ALLA 5%

 • EUROOPA RIIKIDEST ON PÕLLUMAAD VÄHIM NORRAS - ~ 3%; ROOTSIS - ~ 7%; SOOMES - ~ 7%

  MIKS?

  MILLISTES RIIKIDES ON VEEL VÄIKE PÕLLUMAA OSAKAAL? SELGITA.


PÕLLUMAAD SAADAKSE

 • METSADEMAHARAIUMISEL

 • LIIGNIISKETE ALADE KUIVENDAMISEL

 • KUIVADE ALADE NIISUTAMISEL

 • MERE, VEEKOGUDE ARVELT – POLDRID

  (HOLLANDIS – 40% ON ALLPOOL MERE-PINDA, PÕHJA-SAKSAMAAL, VÕRTSJÄRVE MADALIKUL)


LOODUSLIKUD

KLIIMA (tº, vegetatsiooni-periood, sademed ja nende režiim – kasvatatavad kultuurid)

MULLAD (viljakus, lõimis – maailma viljakaimad on rohtlate mustmullad ja lehtmetsade pruunmullad)

RELJEEF (tasane, mägine, nõlva kalle. Põldude suurus, tehnika kasutamine)

MAJANDUSLIKUD

KAPITAL (hooned,masinad, väetised, sordi- ja tõuaretus, seemned)

TÖÖJÕUD (kvaliteet, oskused, hind, traditsioonid)

VALITSUSE POLIITIKA (toetused, kindlustus, tollipoliitika)

TURG (ostujõud, nõudlus, kaugus, suurus)

PÕLLUMAJANDUST MÕJUTAVAD TEGURID


TAIMEKASVATUS

TERAVILJAD

MUGULKULTUURID

TEHNILISED KULTUURID

SÖÖDAKULTUURID

KÖÖGIVILJAD

PUUVILJAD

ISTANDUSKULTUURID

LILLED

LOOMAKASVATUS

VEISEKASVATUS

SEAKASVATUS

LAMBAKASVATUS

LINNUKASVATUS

HOBUSEKASVATUS

KALAKASVATUS

MESINDUS

SIIDIUSSIKASVATUS

KARUSLOOMAD

PÕLLUMAJANDUSHARUD


TEHNILISED KULTUURID

 • KIUDKULTUURID – puuvill, lina, kanep, agaav, džuut

 • ÕLIKULTUURID – päevalill, raps, sojauba, õlipalm, õlipuu (oliiv), arahhiis (maapähkel), puuvill

 • SUHKRUKULTUURID – suhkruroog, suhkrupeet

 • MÕNUKULTUURID – kohv, tee, kakao, koka, mate, koola


PÕLLUMAJANDUSE TÄHTSUS

 • VARUSTADAELANIKKONDATOIDUGA

 • VARUSTADA LOOMAKASVATUST SÖÖDAGA

 • VARUSTADA TOORAINEGA TÖÖSTUST

  TEKSTIILITÖÖSTUST

  NAHA- JA JALATSITÖÖSTUST

  FARMAATSIATÖÖSTUST


RIIGI PÕLLUMAJANDUST ISELOOMUSTAVAD

 • HÕIVE PÕLLUMAJANDUSES

 • PÕLLUMAJANDUSE OSAKAAL SKT-s

 • PÕLLUMAJANDUSLIKU MAA OSAKAAL RIIGI

 • PINDALAST

 • NIISUTATAVA MAA OSAKAAL RIIGI PINDALAST

 • SAAGIKUS / PRODUKTIIVSUS

 • PÕLLUMAJANDUSSAADUSTE OSAKAAL RIIGI

 • VÄLISKAUBANDUSES (EKSPORDIS, IMPORDIS)


PÕLLUMAJANDUSE SPETSIALISEERUMINE

 • MIDASOOJEM JA NIISKEM, SEDA SUUREM OSAKAAL ON TAIMEKASVATUSEL (ekvatoriaalses, lähistroopilises, niiskemas lähisekvatoriaalses kliima-vöötmes, merelises parasvöötmes).

 • MIDA KÜLMEM JA KUIVEM, SEDA SUUREM OSAKAAL ON LOOMAKASVATUSEL (parasvöötme põhja- ja siseosades, lähisarktilises vöötmes, kuivemas lähisekvatoriaalses vöötmes)

 • TROOPIKAS TEGELETAKSE OAASIPÕLLUNDUSE JA RÄNDKARJAKASVATUSEGA

 • NIISKETEL MÄGISTEL ALADEL LEVIB TERASS-PÕLLUNDUS; KUIVEMATEL LOOMAKASVATUS. NIMETA KULTUURID JA LOOMAD.


 • TASASTEL ALADEL ON SOODUSTATUD TAIMEKASVATUS, MÄGISTEL LOOMA-KASVATUS.

 • NIISKEMATEL ROHTLAALADEL ON ÜLEKAALUS TERAVILJA- JA TEHNILISTE KULTUURIDE KASVATUS (mais, nisu, päevalill, suhkrupeet)

 • KUIVEMATEL ROHTLAALADEL ON ÜLEKAALUS LIHAVEISTE JA LAMBAKASVATUS.

 • TIHEDA ASUSTUSEGA MERELISES PARASVÖÖTMES TEGELETAKSE ROHKEM KÖÖGIVILJADE, PIIMAKARJA, SEA- JA LINNU-KASVATUSEGA.


 • Login