slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
การถอดบทเรียน

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

การถอดบทเรียน - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

การถอดบทเรียน. หลังจากการดำเนินกิจกรรมโครงการเสร็จสิ้นแล้ว. ประวัติความเป็นมา. สงครามเวียดนาม : ทบทวนการซ้อมรบ 1965-1975 After Action Review: AAR ทหารต้องถอดบทเรียนเสมอหา Best practice บทเรียนที่เป็นวิธีการที่ทำได้ดีที่สุด

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' การถอดบทเรียน' - barto


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การถอดบทเรียน

หลังจากการดำเนินกิจกรรมโครงการเสร็จสิ้นแล้ว

slide2
ประวัติความเป็นมา
 • สงครามเวียดนาม : ทบทวนการซ้อมรบ 1965-1975
 • After Action Review: AAR
 • ทหารต้องถอดบทเรียนเสมอหา Best practice บทเรียนที่เป็นวิธีการที่ทำได้ดีที่สุด
 • ทุกหน่วยงานใช้มาก แต่เราไม่ค่อยกล่าวถึง เช่น พูดคุยกัน อย่างไม่เป็นทางการ ถึงประสบการณ์การเรียนรู้จากการดำเนินงาน หรือกิจกรรม
 • ปัจจุบัน พบมาก ในการวิจัยแบบ Participatory Action Research: PAR
slide3
การถอดบทเรียนหลังการประเมินผลการถอดบทเรียนหลังการประเมินผล
 • หัวใจสำคัญของการถอดบทเรียน คือ การทบทวนผลการดำเนินกิจกรรมตามที่ได้ปฏิบัติไปเน้น CIPP Model Content Input Process Product
 • ต้องมีการนำเสนอผลงานก่อน แล้วถอดบทเรียน
 • เป็นอย่างไรบ้าง มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร จุดเด่น จุดแข็งและแนวทางปฏิบัติที่ต้องนำไปพัฒนาให้ก้าวหน้าเป็นอย่างไร
 • ในการถอดบทเรียนจะต้องประกอบไปด้วย คณะผู้ดำเนินโครงการทั้งหมดเข้ามามีส่วนร่วม และต้องมีผู้รับประโยชน์ร่วมกัน
slide4
การถอดบทเรียนหลังการประเมินผลการถอดบทเรียนหลังการประเมินผล
 • และให้ข้อเสนอแนะ โดยในการนี้จะต้องมีผู้ที่เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมดำเนินงานเข้าร่วมด้วย หลักการสำคัญในการถอดบทเรียน คือ ต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคีแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะในทุกๆด้าน ได้อย่างเสรี นอกจากนี้จะต้องมีการกำหนดแนวทางที่จะเป็นหัวใจหลักในการถอดบทเรียน
cipp model
CIPP Model

Content :

 • เนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในโปรแกรม
 • เนื้อหาที่อยู่ในประเด็นการบรรยาย
 • เนื้อหาที่บันทึกมาเป็นหลักสูตร เช่น แผ่นพับ ใบปลิว CD
 • บทบรรยายของวิทยากร
 • วารสารข่าว จดหมายข่าว
 • การแต่งกาย สีสันของทีมงาน
 • บุคลิกภาพของผู้ดำเนินงาน
cipp model1
CIPP Model

Input Process Product

cipp model2
CIPP Model

Input :

 • Man เพียงพอ เหมาะสม การแต่งกาย
 • Money
 • Material
 • Information
cipp model3
CIPP Model

Process :กิจกรรมดำเนินการ มีอะไรบ้าง

 • การเตรียมดิน
 • การปลูกข้าว
 • การให้ความรู้
 • การประชาสัมพันธ์
 • การตั้งเป้าหมาย อย่างไร
 • การติดต่อสื่อสาร
 • ความพร้อมของนักบิน เครื่องบิน
 • เป็นต้น
cipp model4
CIPP Model

Product : ต้องมีดัชนีชี้วัด ตัววัดผลการ

 • กิจกรรมที่เกิดขึ้น
 • ทำไมผลผลิตต่ำ
 • รบแพ้ หรือ ชนะ
 • ทหารตายกี่คน รอดกี่คน
 • เสียลูกปืนไปเท่าไหร่
 • การออกกำลังกายเยอะขึ้น รอบเอวลดลงเท่าไร เข้าเป้าไหม
 • ระดับการมีส่วนร่วม
 • ความพึงพอใจ เป็นต้น
slide10
ขั้นตอนการถอดบทเรียน

ขั้นตอนของการเตรียมการต้องจัดให้มีองค์ประกอบดังนี้

 • ห้องประชุม
 • อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการประชุมเพื่อการนำเสนอผลการดำเนินงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ กระดานและเครื่องเขียน
 • เลขานุการ การประชุมเพื่อถอดบทเรียน
slide11
การถอดบทเรียนหลังการประเมินผลการถอดบทเรียนหลังการประเมินผล

ขั้นตอนของการเตรียมการต้องจัดให้มีองค์ประกอบดังนี้

 • แผนที่ชุมชนที่ดำเนินงานหากเป็นกรณีศึกษา
 • ประธานที่ประชุมเพื่อถอดบทเรียน
 • ผู้นำการสนทนาและชี้ประเด็นเพื่อให้เกิดการให้ข้อเสนอแนะ
 • ที่นั่งสำหรับผู้สังเกตการณ์ที่จะนำผลการถอดบทเรียนไปประยุกต์ใช้ในสังคมอื่น
slide12
การเริ่มต้นของการถอดบทเรียนการเริ่มต้นของการถอดบทเรียน

1.กำหนดให้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานประมาณหนึ่งชั่วโมง

2. ให้ภาคีต่างๆ กล่าวถึงผลที่ได้รับ ความคุ้มทุน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนปัจจัยเอื้อและปัจจัยเสริมที่เกิดขึ้น

3. แนวทางในการพัฒนาต่อยอดหรือที่จะดำเนินการต่อไป

slide13
การเขียนรายงานการถอดบทเรียนการเขียนรายงานการถอดบทเรียน

1. บทนำ

 • บรรยาย ความเป็นมาของโครงการและกล่าวถึง

เป้าหมายของการถอดบทเรียนที่เป็นประสบการณ์เรียนรู้

(Lesson learned) ค้นหาบทเรียนที่ดีที่สุด (Best practice)

ประมาณ หนึ่ง หน้า

slide14
การเขียนรายงานการถอดบทเรียนการเขียนรายงานการถอดบทเรียน

2. วิธีการถอดบทเรียน

 • เน้นกระบวนการประชุม
 • ลักษณะห้องประชุม U-shape
 • มีประธาน เลขานุการ มีอุปกรณ์การนำเสนอผลงาน
 • กระดาน กระดาษ เครื่องเขียน ฯลฯ
 • ทุกภาคส่วน ภาคี ที่มีบทบาทในการดำเนินกิจกรรม
 • โครงการฯ มีส่วนร่วม พูด แนะนำ ตำหนิ ความเห็นได้อย่างเสรี ประมาณ ครึ่ง หรือ หนึ่งหน้า
slide15
การเขียนรายงานการถอดบทเรียนการเขียนรายงานการถอดบทเรียน

3. ผลการถอดบทเรียน

 • เน้น CIPP Model
 • กล่าวตามประเด็น SWOT
 • อาจเขียนเรียงเป็นข้อก็ได้ และต้องชี้ให้เห็น Best practice

ถ้ามี อาจประมาณ 2-4 หน้า แล้วแต่ประเด็น ต้องมีรูปภาพ

ประกอบด้วย

slide16
การเขียนรายงานการถอดบทเรียนการเขียนรายงานการถอดบทเรียน

4.สรุป

- ย่อผลข้างต้นให้เหลือประมาณครึ่งหน้า

- เน้นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ และเน้นโชว์ที่ทำได้ดีที่สุด

ad