Arbetsmilj l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 35

Arbetsmiljö PowerPoint PPT Presentation


  • 195 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Arbetsmiljö. Vad är det?. Arbetsmiljö är allt som påverkar dig och mig på jobbet. Arbetsmiljö är hur du trivs och hur arbetet är organiserat. Arbetsmiljö är lyft, arbetsställning, lokaler, kemikalier, maskiner. Arbetsmiljö är luft, ljud, ljus, arbetsmängd, arbetsinnehåll.

Download Presentation

Arbetsmiljö

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Arbetsmiljö

Vad är det?


Arbetsmiljö är

allt som påverkar dig

och mig på jobbet.


Arbetsmiljö är

hur du trivs och hur

arbetet är organiserat.


Arbetsmiljö är

lyft, arbetsställning,

lokaler, kemikalier, maskiner.


Arbetsmiljö är

luft, ljud, ljus,

arbetsmängd,

arbetsinnehåll.


Arbetsmiljö är

stress och möjlighet

till återhämtning.


Arbetsmiljö är

om arbetet ger tillfälle

till personlig utveckling

och ny kunskap.


Arbetsmiljö är

gemenskap med arbetskamrater.


År 2010 registrerades

27 828 olyckor i arbetet.

54 av dessa var dödsolyckor.


Arbetsmiljöarbetets viktigaste uppgift


Att skapa friska

arbetsplatser där ingen blir skadad

av arbetet.


Hur?


Genom att jobba systematiskt med

att skapa trivsel och säkerhet på jobbet.


Finns det risker?

  • åtgärda riskerna

  • följ upp åtgärderna.


Lagar och regler


I arbetsmiljölagen står det viktigaste om arbetsmiljön.

Alla som jobbar påverkas

av arbetsmiljölagen.


Arbetsgivaren har ansvar

för att alla anställda har

en bra arbetsmiljö.


Vilka skyldigheter

har den anställde?


Den anställde är skyldig

att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om några fel upptäcks.


Arbetsgivare och anställda ska arbeta tillsammans

för en bra arbetsmiljö.


Samverkan ger

bästa resultat.


Arbetstagare har rätt

att utse ett skyddsombud

på arbetsplatser om minst fem anställda.


Vilken roll spelar skyddsombuden?


Skyddsombuden fungerar

som arbetstagarnas företrädare

i frågor som rör arbetsmiljön.


Skyddsombuden

ska bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.


Samtidigt är det viktigt

med gott samarbete med arbetsgivaren för att uppnå en bra arbetsmiljö.


Kunskap är

livsviktigt


Chefens kunskaper gällande arbetsmiljöregler för branschen och verksamheten.


Chefens kunskaper om

vad som krävs för att skapa utvecklande, trygga och säkra arbetsplatser.


Den anställdes kunskaper om risker och hur de ska hanteras.


Vill du veta mera?

www.arbetsmiljoupplysningen.se


Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med

Svenskt Näringsliv, LO och PTK

som huvudmän.

Vår uppgift är att föremedla kunskap

kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ger stöd åt varje arbetsplats

i det löpande arbetsmiljöarbetet.


Ha en bra arbetsdag!

Prevent arbetar för ett friskt,

sunt och säkert arbetsliv.

Besök www.prevent.se och läs mer.


  • Login