Jesteśmy Firmą proekologiczną. Naszą misją jest sprzedaż technologii, urządzeń i materiał...
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

PROGRAMY DOFINANSOWANIA REALIZOWANE PRZEZ HETMAN-CB PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Download Presentation

PROGRAMY DOFINANSOWANIA REALIZOWANE PRZEZ HETMAN-CB

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Programy dofinansowania realizowane przez hetman cb

Jesteśmy Firmą proekologiczną. Naszą misją jest sprzedaż technologii, urządzeń i materiałów oraz oferowanie profesjonalnych usług instalatorskich w zakresie: systemów solarnych i oczyszczalni ścieków. Służymy również doradztwem i pomocą w pozyskiwaniu dofinansowania projektów ekologicznych ze środków UE. Sposób realizacji zleceń przez Hetman-CBgwarantuje Klientom komfort pełnej obsługi i doradztwa na każdym etapie zamówienia lub projektu.


Programy dofinansowania realizowane przez hetman cb

PROGRAMY DOFINANSOWANIA REALIZOWANE PRZEZ HETMAN-CB

 • Dofinansowanie na zakup i montaż zestawów solarnych do 70%

 • NFOŚiGW dofinansowanie w wysokości 45% kosztów kwalifikowanych

 • Program badawczy (działanie 4.1 PARP) dofinansowanie 25%kosztów kwalifikowanych

 • Dotacja na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków – 90%

 • NFOŚiGW dofinansowanie w wysokości 45% kosztów kwalifikowanych

 • Kredyt udzielany w BGK do 15 lat na 3,5% w wysokości 45% kosztów kwalifikowanych

 • Udział mieszkańca na poziomie 10%


Program dofinansowania do zestaw w solarnych

PROGRAM DOFINANSOWANIA DO ZESTAWÓW SOLARNYCH

Uproszczony sposób montażu:


Program dofinansowania do zestaw w solarnych1

PROGRAM DOFINANSOWANIA DO ZESTAWÓW SOLARNYCH

 • Sposoby montażu kolektorów


Program dofinansowania do zestaw w solarnych2

PROGRAM DOFINANSOWANIA DO ZESTAWÓW SOLARNYCH

Przykładowy sposób montażu kolektorów próżniowych:


Program dofinansowania do zestaw w solarnych3

PROGRAM DOFINANSOWANIA DO ZESTAWÓW SOLARNYCH

Przykładowy sposób montażu kolektorów próżniowych:


Program dofinansowania do zestaw w solarnych4

PROGRAM DOFINANSOWANIA DO ZESTAWÓW SOLARNYCH

Przykładowy sposób montażu kolektorów płaskich:


Program dofinansowania do zestaw w solarnych5

PROGRAM DOFINANSOWANIA DO ZESTAWÓW SOLARNYCH

Przykładowy sposób montażu kolektorów płaskich:


Program dofinansowania do zestaw w solarnych6

PROGRAM DOFINANSOWANIA DO ZESTAWÓW SOLARNYCH

Nasłonecznienie chwilowe (promieniowanie globalne) dla okresu letniego:


Program dofinansowania do zestaw w solarnych7

PROGRAM DOFINANSOWANIA DO ZESTAWÓW SOLARNYCH

Suma miesięcznego napromieniowania


Program dofinansowania do zestaw w solarnych8

PROGRAM DOFINANSOWANIA DO ZESTAWÓW SOLARNYCH


Program dofinansowania do zestaw w solarnych9

PROGRAM DOFINANSOWANIA DO ZESTAWÓW SOLARNYCH

W swojej ofercie posiadamy zestawy kolektorów „próżniowych oraz płaskich” renomowanych producentów:


Program dofinansowania do zestaw w solarnych10

PROGRAM DOFINANSOWANIA DO ZESTAWÓW SOLARNYCH

Dotychczasowe efekty wdrażania Programu

NFOŚiGW zarezerwował na dotacje 300 mln zł.

 • wnioski złożone w bankach przez beneficjentów 9 681 wniosków na kwotę kredytu 136 mln zł i kwotę dotacji

  61 mln zł.

 • przekazane dotacje 6 836 instalacji na kwotę dotacji

  42 mln zł.

  Udział Hetman-cb:

 • Woj. Mazowieckie 47%

 • Ogółem w Polsce 12%


Program dofinansowania do zestaw w solarnych11

PROGRAM DOFINANSOWANIA DO ZESTAWÓW SOLARNYCH

Liczba zainstalowanych instalacji solarnych z dotacją


Program dofinansowania do zestaw w solarnych12

PROGRAM DOFINANSOWANIA DO ZESTAWÓW SOLARNYCH

Program ten daje ogromne szanse na zakup i montaż nowoczesnych zestawów solarnych, przy znikomym angażowaniu własnych środków pieniężnych.

Zakup zestawów odbywa się bezgotówkowo - realizowany jest za pomocą preferencyjnego kredytu, który oferują następujące banki:


Program dofinansowania do zestaw w solarnych13

PROGRAM DOFINANSOWANIA DO ZESTAWÓW SOLARNYCH


Program dofinansowania do zestaw w solarnych14

PROGRAM DOFINANSOWANIA DO ZESTAWÓW SOLARNYCH

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej :

www.hetman-cb.pl


 • Login