Wodorotlenki
Download
1 / 37

Wodorotlenki - PowerPoint PPT Presentation


 • 344 Views
 • Uploaded on

Wodorotlenki. Sodu, potasu, magnezu, wapnia, glinu, żelaza i miedzi. Co to są wodorotlenki?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Wodorotlenki' - barrett-kennedy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Wodorotlenki

Wodorotlenki

Sodu, potasu, magnezu, wapnia, glinu, żelaza i miedzi.


Co to s wodorotlenki
Co to są wodorotlenki?

Wodorotlenki są to związki chemiczne, które w wodzie dysocjują z utworzeniem jonów wodorotlenkowych OH-, np. KOH K+ + OH-, uwalnianie jonów OH- decyduje o ich charakterze zasadowym. Wodorotlenki reagują z kwasami tworząc sole.


Wodorotlenek sodu
Wodorotlenek sodu

Wzór sumaryczny: NaOH

Równanie reakcji:

Na2O + H2O  2 NaOH


Zastosowanie wodorotlenku sodu
Zastosowanie wodorotlenku sodu

 • Przemysł papierniczy ( wykorzystywany jest do produkcji papieru ).

 • Tworzywa sztuczne ( Ług sodowy, czyli stężony roztwór wodorotlenku sodu wykorzystywany jest do produkcji włókien sztucznych

 • Środki czystości ( wodorotlenek sodu jest substancją niezbędną do produkcji mydeł, kosmetyków przeznaczonych do pielęgnacji włosów i paznokci oraz środków piorących.

 • Klejenie szkła ( wodorotlenek sodu jest podstawowym surowcem do produkcji szkła wodnego stosowanego do klejenia m.in. Szkła i porcelany.


W a ciwo ci wodorotlenku sodu

Właściwości fizyczne:

Substancja stała

Biały

Dobrze rozpuszcza się w wodzie ( podczas rozpuszczania wydziela się ciepło

higroskopijny

Właściwości chemiczne:

wodorotlenek

żrący

Właściwości wodorotlenku sodu


Wodorotlenek potasu
Wodorotlenek potasu

Wzór sumaryczny: KOH

Równanie reakcji:

K2O + H2O 2 KOH


Zastosowanie wodorotlenku potasu
Zastosowanie wodorotlenku potasu

 • Przemysł kosmetyczny ( jest stosowany do produkcji mydła w płynie i kosmetyków myjących ) .

 • Przemysł spożywczy ( jest wykorzystywany do produkcji kakao, wyrobów kakaowych i czekoladowych ) .

 • Elektronika ( Akumulatory niklowo – kadmowe w których elektrolitem jest KOH )


W a ciwo ci wodorotlenku potasu

Właściwości fizyczne:

substancje stała

Biały

Dobrze rozpuszcza się w wodzie (podczas rozpuszczania wydziela się ciepło)

higroskopijny

Właściwości chemiczne:

wodorotlenek

żrący

Właściwości wodorotlenku potasu


Wodorotlenek wapnia
Wodorotlenek wapnia

Wzór sumaryczny:

Ca(OH)2

Równanie reakcji:

CaO + H2O Ca(OH)2


Zastosowanie wodorotlenku wapnia
Zastosowanie wodorotlenku wapnia

 • Produkcja żywności ( wykorzystywany do produkcji karm dla zwierząt oraz wodorotlenek wapnia służy do oczyszczania soku buraczanego).

 • Garbarstwo ( wodorotlenek wapnia wykorzystywany jest do usuwania włosia ze skór podczas ich wyprawienia ) .

 • Budownictwo ( Wapno gaszone jest składnikiem zaprawy wapiennej. Twardnienie zaprawy następuje w wyniku reakcji wodorotlenku wapnia z tlenkiem węgla(IV) znajdującym się w powietrzu.


Wapienie i produkty ich przer bki
Wapienie i produkty ich przeróbki

Gaszenie wapna palonego – to potoczna nazwa reakcji chemicznej tlenku wapnia z wodą której produktem jest wopno gaszone, czyli Ca(OH)2.

Wapno gaszone ( wodorotlenek wapnia ) – to substancja żrąca.

Zaprawa wapienna – powstaje po zmieszaniu Ca(OH)2, czyli wapna gaszonego, z piaskiem i wodą ; stosowane obecnie materiały budowlane są mieszaninami o większej liczbie składników.


W a ciwo ci wodorotlenku wapnia

Właściwości fizyczne:

Substancja stała

biały

Trudno rozpuszcza się w wodzie

Właściwości chemiczne:

wodorotlenek

żrący

Właściwości wodorotlenku wapnia


Wodorotlenek glinu
Wodorotlenek glinu

Wzór sumaryczny:

Al (OH)3

Równanie reakcji:

AlCl3 + 3NaOH Al(OH)3 + 3NaCl


Zastosowanie wodorotlenku glinu
Zastosowanie wodorotlenku glinu

 • Przemysł papierniczy ( stosowany do produkcji papieru ) .

 • Przemysł kosmetyczny (w produkcji papieru, mydła, kosmetyków )

 • Lecznictwo ( stosowany w środkach na nadkwaśność żołądka ) .


W a ciwo ci wodorotlenku glinu

Właściwości fizyczne:

Substancja stała,

nie rozpuszcza się w wodzie

Właściwości chemiczne:

Wodorotlenek,

Właściwości wodorotlenku glinu


Wodorotlenek magnezu
Wodorotlenek magnezu

Wzór sumaryczny :

Mg(OH)2

Równanie reakcji:

MgO + H2O → Mg(OH)2


Zastosowanie wodorotlenku magnezu
Zastosowanie wodorotlenku magnezu

 • preparaty kosmetyczne (wymagające środowiska zasadowego), np. pasty do zębów

 • w medycynie jako tzw. mleko magnezjowe (zawiesina wodorotlenku magnezu w wodzie)

 • w przemyśle znalazł zastosowanie w procesie rafinacji cukru

 • w niewielkich ilościach stosuje się go w wyrobach kakaowych i czekoladowych (jako E528)


W a ciwo ci wodorotlenku magnezu

Właściwości fizyczne:

Substancja stała,

nie rozpuszcza się w wodzie

Właściwości chemiczne:

Właściwości wodorotlenku magnezu


Wodorotlenek elaza ii
Wodorotlenek żelaza (II)

Wzór sumaryczny:

Fe(OH)2

Równanie reakcji:

2NaOH+FeCl2 Fe(OH)2(osad) + 2NaCl


Zastosowanie wodorotlenku elaza ii
Zastosowanie wodorotlenku żelaza (II)

 • Wykorzystywany w hutnictwie jako surowiec ceramiczny, szklarski oraz do wytwarzania ołówków.


W a ciwo ci wodorotlenku elaza ii

Właściwości fizyczne:

Substancja stała,

nie rozpuszcza się w wodzie

Właściwości chemiczne:

Wodorotlenek

Właściwości wodorotlenku żelaza(II)


Wodorotlenek elaza iii
Wodorotlenek żelaza (III)

Wzór sumaryczny:

Fe(OH)3

Równanie reakcji:

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl


Zastosowanie wodorotlenku elaza iii
Zastosowanie wodorotlenku żelaza (III)

 • wywoływacz dla atramentu sympatycznego dla tekstów pisanych kwasem salicylowym.Stosowany do wytrawiania płytek PCBJako reagent wysuszający w niektórych reakcjach chemicznychW przemyśle używany jest przy oczyszczaniu ścieków i produkcji wody pitnejJako katalizator w reakcji etenu z chlorem (jako związek pośredni powstaje dichloroeten) w procesie otrzymywania chlorku winylu, będącego monomerem do produkcji PVC.


W a ciwo ci wodorotlenku elaza iii

Właściwości fizyczne:

Substancja stała,

Nie rozpuszcza się w wodzie

Właściwości chemiczne:

wodorotlenek

Właściwości wodorotlenku żelaza(III)


Wodorotlenek miedzi ii
Wodorotlenek miedzi (II)

Wzór sumaryczny:

Równanie reakcji:

CuCl2 + 2NaOH Cu(OH)2 2NaCl


Zastosowanie wodorotlenku miedzi ii
Zastosowanie wodorotlenku miedzi (II)

 • wykrywanie związków wielowodorotlenowych – tworzy związki kompleksowe o szafirowym zabarwieniu,

 • wykrywanie wiązania peptydowego (reakcja biuretowa) – tworzy związki kompleksowe o fioletowym zabarwieniu,

 • wykrywanie aldehydów (próba Trommera) – wytrąca się ceglasty osad tlenku miedzi(I).


W a ciwo ci wodorotlenku miedzi ii

Właściwości fizyczne:

Substancja stała,

Nie rozpuszcza się w wodzie

Właściwości chemiczne:

Wodorotlenek

Właściwości wodorotlenku miedzi (II)


Co to s zasady
Co to są zasady?

Zasady są to związki chemiczne dobrze rozpuszczalne w wodzie.


Rozpuszczalno wodorotlenk w

Dobrze rozpuszczalne:

NH4OH,

LiOH,

NaOH,

KOH,

Ba2OH,

Sr2OH,

Nie rozpuszczalne:

Mg2OH,

Ca2OH,

AgOH,

Hg2OH,

Pb2OH,

Bi3OH,

Cu2OH,

Sn2OH,

Ni2OH,

Zn2OH,

Mn2OH

Rozpuszczalność wodorotlenków


Dysocjaja jonowa zasad
Dysocjaja jonowa zasad

Rozpad wodorotlenków rozpuszczalnych w wodzie na kationy metalu i aniony wodorotlenkowe.

Mn (OH)n M n + n OH -


Dysocjaja jonowa zasad1
Dysocjaja jonowa zasad

Zasada sodowa dysocjuje na kationy sodu i aniony wodorotlenowe.

NaOH Na+ + OH –

Zasada potasowa dysocjuje na kationy wapnia i aniony wodorotlenowe.

KOH K+ + OH -


Dysocjacja jonowa zasad
Dysocjacja jonowa zasad

Zasada wapniowa dysocjuje na kationy wapnia i aniony wodorotlenowe.

Ca (OH)2 Ca2+ + 2 OH -

Zasada Cezowa dysocjuje na kationy cezu i aniony wodorotlenowe.

CsOH Cs+ + OH -


Dysocjacja jonowa zasad1
Dysocjacja jonowa zasad.

Zasada barowa dysocjuje na kationy baru i aniony wodorotlenowej.

Ba(OH)2 Ba2+ + 2 OH-

Zasada amonowa dysocjuje na kation amonu i anion wodorotlenowy.

NH3 H2O NH4+ + OH -


Ph roztwor w
pH roztworów

Odczyn roztworu – cecha roztworu zależna od stężenia w nim kationów wodoru H +.

Skala pH, czyli skala odczynu roztworów – skala wartości liczbowych od 0 do 14, odpowiadających stężeniu kationów wodoru H+ w roztworze.Warto ci ph
Wartości pH

 • wybielacz pH 12,0 – 13,0

 • Mydło pH 9,0 – 10,0

 • proszek do pieczenia pH 9,0 – 11,0

 • woda pH 6,5 – 8,0

 • kukurydza pH 6,0 – 6,5

 • mleko pH 6,3 – 6,6

 • chleb pH 5,0 – 6,0

 • ocet pH 2,4 – 3,4

 • cytryna pH 2,2 – 2,4

 • ziemniaki pH 5,6 – 6,0

 • pomidory pH 4,0 – 4,4

 • truskawki pH 3,0 – 3,5

 • jabłka pH 2,9 – 3,3


Prace wykonali

Prace wykonali :

Samanta Stawska i Sebastian Krug.