Shuttlecock - PowerPoint PPT Presentation

Shuttlecock
Download
1 / 21

 • 73 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Shuttlecock. na Slovensku. Dejiny športu. Hra Shuttlecock pochádza z Ázie. Má takmer 3000 ročnú tradíciu. Rozšírila sa hlavne v Číne, vo Vietname a v ďalších ázijských krajinách. V Európe sa hra rozšírila v 90. rokoch 20. storočia napr. v Nemecku, Grécku, Fínsku, Maďarsku a Francúzsku.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Shuttlecock

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Shuttlecock

Shuttlecock

na Slovensku


Dejiny portu

Dejiny portu

Hra Shuttlecock pochdza z zie. M takmer 3000 ron tradciu. Rozrila sa hlavne vne, vo Vietname avalch zijskch krajinch.

VEurpe sa hra rozrila v90. rokoch 20. storoia napr. vNemecku, Grcku, Fnsku, Maarsku aFranczsku. .


Shuttlecock

Gymnzium vKrovskom Chlmci sa v rmci zujmovej telesnej vchovy akrkovej innosti podujalo na popularizciu azviditeovanie netradinch, priestorovo aj finanne nenronch portov.

Jednm znajobbenejch na naej kole je shuttlecock /doslovne non pierko/. Dovote nm aby sme Vm tento uns pomerne neznmy port predstavili!


Pravidl hry

Pravidl hry

 • Hru hraj dve trojlenn drustv na ploche dlhej 11,88 metrov airokej 6,10 metrov.

 • Plocha je uprostred rozdelen na 2 polovice, uien 150 cm aumuov 160 cm vysokou sieou.

 • Hr sa na body, na 2 vazn sety - jeden set trv do zskania 21 bodov niektorm zdrustiev.


Shuttlecock

Hr sa so pecilnou 15 gramovou loptikou, ktor je opatren 4 15 cm dlhmi husacmi perami upevnenmi na gumenej ptke spriemerom 4 cm.


Hra a v kopy ponad sie si vy aduj od hr ov

Hra a vkopy ponad sie si vyaduj od hrov:

 • vestrann gymnastick zrunos,

 • rchlos,

 • ikovnos,

 • orientciu na ihrisku

 • prunos svalov a pod.

  Hr sa predovetkm nohami, ale povolen je aj hlavikovanie alebo dotyk inmi asami tela. Pouitie rk je zakzan.


Na e spechy

Nae spechy :

 • 3. miesto drustiev vmedzinrodnej sai o Pohr Karpatia (2006)

 • 4. miesto drustiev vmedzinrodnej sai o Pohr Karpatia (2007)

 • 1. miesto vsai jednotlivcov junior do 12 rokov (2007) z5 ttov, 68 sanch drustiev,

 • 5. miesto drustva vmedzinrodnej sai Hungarian Open z10 ttov


Shuttlecock

 • 1x 1. miesto a2 x 2. miesto vsai jednotlivcov Slovak Open (2006)

 • 2x 2. miesto vsai drustiev

  Slovak Open (2007)

5., 6., 8., miesto vsai

prov Eurpsky ampiont


5 svetov ampion t 2007

5.Svetov ampiont 2007

 • Zastnilo sa 16 ttov z Eurpy, Afriky, zie.

 • Slovensk drustvo tvorili iaci nho Gymnzia.

 • Sailo sa v 7 sanch disciplnach.

 • Na svetovom ampionte sme sa umiestnili na 9. mieste. Sme hrd na to, e v rmci 12 eurpskych ttov sme zskali pekn 4. miesto.


5 svetov ampion t 20071

5. Svetov ampiont 2007


Shuttlecock

Nae drustvo s drustvom Fnska

Finle enskch drustiev:

na - Vietnam


Shuttlecock

Slovensko Hongkong

Slovensko -Franczsko


Shuttlecock

Nae ensk drustvo

Srbsko - Slovensko


Shuttlecock

Nemecko - Slovensko

Nae musk drustvo


Shuttlecock

N najmen a sasne najmlad hr ampiontu s najvym hrom ampiontu zo Srbska

Vazn pohr ampiontu chceme ho ma vo vitrne!!


Zbierka trofej

Zbierka trofej


Shuttlecock

.

Vsasnosti sa tm Slovenska (Gymnzia Krovsk Chlmec) pripravuje naMajstrovstv Eurpy, ktor sa bud kona v Krovskom Chlmci v roku 2012


Shuttlecock

www.shuttlecock-europe.org

www.gymkch.edu.sk


 • Login