rehabilitering i oslo en unders kelse av organisering og tiltak i oslos bydeler
Download
Skip this Video
Download Presentation
Rehabilitering i Oslo - en undersøkelse av organisering og tiltak i Oslos bydeler

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Rehabilitering i Oslo - en undersøkelse av organisering og tiltak i Oslos bydeler - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Rehabilitering i Oslo - en undersøkelse av organisering og tiltak i Oslos bydeler. Henning Mørland bydelsoverlege Bydel Sagene. Samhandlingsreformen. Forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-15 Revidert lovverk:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Rehabilitering i Oslo - en undersøkelse av organisering og tiltak i Oslos bydeler' - barr


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rehabilitering i oslo en unders kelse av organisering og tiltak i oslos bydeler

Rehabilitering i Oslo- en undersøkelse av organisering og tiltak i Oslos bydeler

Henning Mørland

bydelsoverlege

Bydel Sagene

slide2

Samhandlingsreformen

 • Forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator

Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-15

Revidert lovverk:

 • Helse- og omsorgstjenestelov
 • Folkehelselov
hva er rehabilitering
Hva er rehabilitering?

Habilitering og rehabilitering er definert som ”tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet”

habilitering og rehabilitering
Habilitering og rehabilitering
 • Rehabiliteringstiltak inngår gjerne i øvrige tjenester

I spesialisthelsetjenesten

 • Helseforetak/sykehus
 • Private rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner

I kommunehelsetjenesten

 • Institusjonsopphold
 • Dagrehabilitering
 • Ergo/fysioterapitjeneste
 • Innsatsteam
 • Hjemme- /hverdags- rehabilitering
bruker pasient grupper
Bruker/pasient-grupper

Rehabilitering et omfattende begrep:

 • Barnehabilitering og rehabilitering
 • Fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Voksenhabilitering (nevrohabilitering)
 • Rusrehabilitering
 • Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
 • Rehabilitering i psykisk helse
 • Rehabilitering hos eldre
 • Rehabilitering (attføring) i NAV
 • Tekniske hjelpemidler
utfordring
Utfordring

Oversikt over helsetilstanden i befolkningen (Folkehelseloven)

→ ikke enkelt

Oversikt over helsetjenester til befolkningen

→ noe enklere

Spesialisthelsetjenester

 • Gjennomgående diagnosesystem (ICD-10)
 • NPR - Norsk pasientregister
 • Helseregistre
 • Sentralisert styringsmodell

6

utfordring f rstelinjetilbud
Utfordring - førstelinjetilbud

Kommunale helse- og omsorgstjenester

 • Ingen felles diagnosesystem
 • Ingen nasjonale aktivitetsdata
 • Fragmenterte tjenester

Mulige indikatorer:

 • KOSTRA-data
 • IPLOS
 • Reseptregisteret
 • Diagnosekoder fra HELFO (fastleger)
kartlegging i oslo
Kartlegging i Oslo

Noen systemfordeler

 • Oslostatistikken – tertialrapportering fra bydelene
 • Felles fagsystem for pleie- og omsorgstjenestene (Gerica)

Kartlegging basert på

 • Sammenligning av rapporterte data (Oslostatistikk, KOSTRA, uttrekk fra Gerica)
 • Semistrukturerte intervjuer i bydelene

Målgruppe

 • Rehabiliteringstiltak hos voksne med somatiske lidelser, sammensatte behov og/eller uavklarte tilstander

8

organisatoriske forhold
Organisatoriske forhold
 • Tjenestetilbud (utfører):
 • Eget innsatsteam?
 • Ergo/fysioterapi som egen tjeneste/avdeling eller integrert i andre hjembaserte tjenester?
 • Fysioterapeuter med driftsavtale?
 • Hverdagsrehabilitering?

Koordinerende enhet:

 • Har bydelen/kommunen koordinerende enhet(er)?
 • Organisatorisk plassering (bestiller eller utførerenhet)?
 • Definerte personer eller ansvar tillagt tjenestested?
oppsummering
Oppsummering

Rehabilitering er ikke en tjeneste eller et tiltak

 • Ingen gjennomgående diagnosebasert registrering
 • I beste fall et sett av indikatorer
 • Koordinerende enhet
 • Integrerte tjenestetilbud
 • Individuell plan – innføring av nettbasert IP
 • Koordinator uten nødvendigvis IP
 • Hjemme- /hverdagsrehabilitering
 • Institusjonens rolle
 • Behov for mer ensartet praksis for registrering av tiltak
 • Høyst usikkert statistikkgrunnlag

12

ad