L kemedel och ldre
Download
1 / 32

Läkemedel och äldre - PowerPoint PPT Presentation


 • 272 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Läkemedel och äldre. Patrik Midlöv, Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv patrik.midlov@med.lu.se . Äldres sjukvård. Hos äldre är läkemedel orsak till akut inläggning hos 15-22% (Roughead 1998)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Läkemedel och äldre

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Läkemedel och äldre

Patrik Midlöv,

Med Dr, Distriktsläkare,

Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv patrik.midlov@med.lu.se

patrik.midlov@med.lu.se


Äldres sjukvård

 • Hos äldre är läkemedel orsak till akut inläggning hos 15-22% (Roughead 1998)

 • Biverkningar av läkemedel är den 4-6:e vanligaste orsaken till död i USA (Lazarou 1998)

 • Kortare men fler vårdtillfällen (Landstingsförbundet 2002)

patrik.midlov@med.lu.se


Äldresläkemedelsanvändning

 • 17,5% av befolkningen är över 65 år och ordineras 60% av alla läkemedel

 • Gruppen 75 år och äldre är 8,5% av befolkningen och ordineras 35% av alla läkemedel

 • Cirka 130 000 personer i kommunernas särskilda boenden förbrukar 10% av alla läkemedel

patrik.midlov@med.lu.se


Boenden på äldreboende i Sverige(Medelvärden enligt Socialstyrelsen 1999)

 • Ålder 84 år

 • Antal diagnoser 3

 • Demens53%

 • Depression21%

 • Psykisk sjukdom10%

 • Antal läkemedel7,8

 • Neuroleptika 28%

 • Mindre lämpligt

  • sömnmedel 15%

  • lugnande17%

 • >3 psykofarmaka17%

 • >3 öka förvirring32%

patrik.midlov@med.lu.se


Bensodiazepiner

Nackdelar

 • Toxicitet

 • Konfusion

 • Beroendeframkallande

 • Långtidsbehandling- dokumenterat?

Ex

Sobril

Stesolid

Flunitrazepam

patrik.midlov@med.lu.se


Neuroleptika

Nackdelar

 • Parkinsonsymtom

 • Konfusion

 • Blodtryckssänkning

 • Indikation?

Ex

Haldol

Cisordinol

Nozinan

Risperdal

Zyprexa

Leponex

patrik.midlov@med.lu.se


Behandling med neuroleptika hos äldre (SBU 1997)

 • Effektivt på varaktiga psykotiska symtom men

  • lägre doser krävs

  • högre biverkningsrisk

 • Ingen effekt mot demens

 • Dålig dokumentation vid aggressivitet och överaktivitet

 • Överförskrivning till äldre

 • Utsättning kan ofta ske utan negativa effekter

patrik.midlov@med.lu.se


Antikolinergika

 • Antidepressiva (TCA)(Saroten)

 • Neuroleptika (Nozinan)

 • Antihistaminer (Tavegyl)

 • Medel mot inkontinens(Detrusitol)

 • Atropin och skopolamin (Spasmofen)

patrik.midlov@med.lu.se


Antikolinergika

Nackdelar

 • Muntorrhet

 • Tackykardi

 • Ackomodationsstörning

 • Förstoppning

 • Urinretention

 • Konfusion

patrik.midlov@med.lu.se


Risker med NSAID

 • Magblödning

 • Hjärtsvikt

 • Njursvikt

patrik.midlov@med.lu.se


Polyfarmaci

Definition:

Samtidig, olämplig, behandling med flera olika läkemedel.

Alternativt:

Behandling med fem eller fler läkemedel.

patrik.midlov@med.lu.se


Compliance - Följsamhet

Ca 50% vid långtidsbehandling

 • underanvänder

 • överanvänder

 • felanvänder

patrik.midlov@med.lu.se


Concordance - samsyn

Läkemedelsbehandling i samråd med patienten och anhörig

patrik.midlov@med.lu.se


Farmakodynamiskaförändringar med ökadålder

 • Hjärta kärl

 • CNS

 • Mag-tarm

 • Njurar - urinvägar

patrik.midlov@med.lu.se


Farmakokinetiska förändringar med ökad ålder

 • Absorption

  syrasekretion, motilitet

 • Distribution

  vatten,  fett

 • Metabolism och elimination

   storlekochblodflödeilevern

 •  njurfunktion

patrik.midlov@med.lu.se


Exempel på läkemedel som påverkas av absorption

 • Behepan (B-12 vitamin)

 • Madopark (levodopa) i kombination med järn

 • Doxyferm (doxycyklin) i kombination med järn eller kalcium

patrik.midlov@med.lu.se


Exempel på läkemedel som påverkas av distributionen

 • Stesolid (diazepam)

 • Flunitrazepam

 • Apodorm (nitrazepam)

patrik.midlov@med.lu.se


Exempel på läkemedel som påverkas av nedsatt leverfunktion

 • Theo-Dur, Teovent (teofyllin)

 • Plendil (felodipin)

 • Fenantoin (fenytoin)

patrik.midlov@med.lu.se


100

50

0

30

50

70

Ålder

Njurfunktion

%

patrik.midlov@med.lu.se


Exempel på läkemedel som påverkas av nedsatt njurfunktion

 • Digoxin

 • ACE-hämmare

 • Metformin

patrik.midlov@med.lu.se


Läkemedelsinteraktioner

 • Många läkemedel

 • Läkemedel kvar längre i kroppen

 • Ökad känslighet för läkemedel

patrik.midlov@med.lu.se


Läkemedelsbiverkningar

Risken för biverkningar ökar med:

 • antalet läkemedel

 • ålder

 • antalet olika förskrivare

patrik.midlov@med.lu.se


Vanligaste inrapporterade läkemedelsbiverkningar för äldre

Biverkan Antal inrapporterade

 • Gastrointestinal blödning 62

 • Cerebral blödning54

 • Exantem 50

 • Klåda 36

 • Angioödem 34

 • Myalgi 29

 • Yrsel29

 • Diarré 24

 • Blödning23

 • Hjärtinfarkt23

 • Kreatininstegring23

patrik.midlov@med.lu.se


Konfusion=Delirium

 • Definition:

  • Tidsbegränsad, övergående, medvetande-störning med varierande förlopp som påverkar tankar, minne och orientering

patrik.midlov@med.lu.se


Konfusion, symtom

 • Ger känslomässiga och motoriska symtom

 • Olika grader, från lätta former till koma

 • Varierar under dygnet

 • Utlöses av somatiska, psykiska, yttre och multipla faktorer

patrik.midlov@med.lu.se


Läkemedelsutlöst konfusion, vem drabbas?

 • Äldre, över 65 år (5-10 %, vid akut sjukdom)

 • Hjärnskadade; stroke, demens, trauma

 • Nedsatt syn och hörsel

 • Nedsatt näringstillstånd

 • Läkemedel, över 6-7 st, olämpliga

 • Alkohol- och drogmissbruk, abstinens

 • Tidigare konfusionsepisoder

patrik.midlov@med.lu.se


Konfusion, konsekvenser

 • Ökad dödlighet

 • Medför ökat lidande för patient och anhöriga

 • Fördröjer rehabilitering och mobilisering

 • Ger längre vårdtider, kostnader

 • Ökat vårdbehov, i kommun och sjukvård

patrik.midlov@med.lu.se


Hur kan läkemedelsbehandlingen av äldre förbättras(SBU 2009)

 • Utbildning till sjukvårdspersonal

 • Läkemedelsgenomgångar

 • Följsamhet

patrik.midlov@med.lu.se


Innan läkemedelsbehandling

 • Är patienten ordentligt undersökt?

 • Diagnos?

 • Kan symtomen orsakas av pågående medicinering?

 • Kan symtomen ha samband med yttre omständigheter?

patrik.midlov@med.lu.se


Vem ska behandlas med läkemedel?

 • Vilka symtom bör behandlas? Till vems nytta?

 • Realistiska behandlingsmål. Alla symtom behöver inte behandlas. Vid tvekan: avvakta och observera

 • Begränsa antalet läkemedel

 • Förskrivande läkare ansvarar för avvägning mot andra läkemedel samt utvärdering

patrik.midlov@med.lu.se


Etik och juridik

 • Tvångsmedicinering får endast förekomma inom ramen för den psykiatriska tvångslagstiftningen

 • Läkemedel får inte ordineras för att ersätta personalbrist

patrik.midlov@med.lu.se


Att tänka på …

 • Lugn och trygg miljö.

 • Tag hänsyn till interaktioner med patientens övriga läkemedel samt sjukdomar.

 • Överväg att sätta ut eller minska dosen av redan använda läkemedel.

 • Starta lågt, öka långsamt.

patrik.midlov@med.lu.se


ad
 • Login