Informatyzacja administracji publicznej w zakresie
Download
1 / 21

Informatyzacja administracji publicznej w zakresie geodezji i kartografii - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Informatyzacja administracji publicznej w zakresie geodezji i kartografii Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 25 lutego 2014r. Prawo - podsumowanie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Informatyzacja administracji publicznej w zakresie geodezji i kartografii' - barny


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Informatyzacja administracji publicznej w zakresie geodezji i kartografii

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Warszawa, 25 lutego 2014r.


Prawo podsumowanie
Prawo - podsumowanie

Przepisy realnie zobowiązują administrację geodezyjną do zapewnienia interoperacyjności zbiorów i usług, współdziałania w ich tworzeniu oraz wspólnym korzystaniu;

Przepisy dostarczają podstaw prawnych do działań w zakresie reorganizacji, modernizacji i harmonizacji baz danych;

Przepisy określają rejestry/dane mające charakter referencyjny zarówno dla innych rejestrów w Państwie jak i dla infrastruktury informacji przestrzennej.


Rejestry projekty
Rejestry - projekty

Geoportal

KSZBDOT

Generalizacja

SDI

Systemy Informacyjne GUGiK/współ-działanie z JST

EMUiA

UMM

SZPRG

SZNMT

ZSIN

K-GESUT

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach

Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu

ZSIN- F1


Stan informatyzacji EGiBna dzień 31.12.2012 r.*

* w opracowaniu - stan informatyzacji EGiB na dzień 31.12.2013 r.


Informatyzacja ewidencji grunt w i budynk w
Informatyzacja ewidencji gruntów i budynków Pokrycie mapą wektorową na terenach wiejskich Pokrycie mapą wektorową na terenach miast

Stan informatyzacji EGiB na dzień 31.12.2012 r.


Informatyzacja ewidencji grunt w i budynk w1
Informatyzacja ewidencji gruntów i budynków

 • modernizacja EGiB - 875 tyś zł

PROJEKT ZSIN - Faza I

 • modernizacja EGiB - 48 mln zł

 • system - 5,5 mln zł

PROJEKT ZSIN - Faza II

 • modernizacja EGiB- 235 mln zł

 • system - 20 mln zł

 • modernizacja EGiB

  Przykłady:

  RPO Cyfrowe Lubelskie (Priorytet 2)

  RPO Cyfrowe Małopolskie (Priorytet 2)


Modernizacja egib w ramach projektu zsin fi
Modernizacja EGiB w ramach projektu ZSIN – FI

 • ZACHODNIO-

 • POMORSKIE

 • białogardzki

 • świdwiński

 • szczecinecki

 • stargardzki

 • pyrzycki

 • łobeski

 • koszaliński

 • kołobrzeski

 • wałecki

 • policki

 • gryficki

 • kamieński

 • myśliborski

 • choszczeński

 • sławieński

 • gryfiński

 • goleniowski

 • drawski

 • POMORSKIE

 • bytowski

 • chojnicki

 • człuchowski

 • gdański

 • kartuski

 • M. Gdynia

 • malborski

 • nowodworski

 • pucki

 • słupski

 • lęborski

 • starogardzki

 • PODKARPACKIE

 • sanocki

 • przemyski

 • lubaczowski

 • strzyżowski

 • jasielski

 • ropczycko-sędziszowski

 • tarnobrzeski

 • stalowowolski

 • niżański

 • DOLNOŚLĄSKIE

 • jaworski

 • milicki

 • oławski

 • świdnicki

 • wołowski

 • wrocławski

 • MAŁOPOLSKIE

 • myślenicki

 • nowotarski

 • chrzanowski

 • gorlicki


Perspektywa zsin do 2020 r
Perspektywa ZSIN do 2020 r.

 • projekt „ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II” - kontynuacja „ZSIN – Faza I”;

 • dostosowanie danych EGiBdo wymagań ZSIN oraz podniesienie ich jakości i wiarygodności w wyniku modernizacji zgodnie z określonym modelem jakości;

 • włączenie kolejnych baz danychEGiB do centralnego repozytorium kopii zbiorów danych EGIB zapewniającego integrację rozproszonych zasobów.

Projekt założeń do Rządowego Programu

Rozwoju ZSIN na lata 2014-2020.

Pełnomocnik Rządu ds. ZSIN


Dane adresowe

Spisy ludności,

statystyka

Nawigacja,

aplikacje mobilne

Poczta

Dostawcy

ZUS, CEIDG,

rejestry ochrony zdrowia,

edukacja ….

Zarządzanie kryzysowe

Usługi komunalne


Dane adresowe - prowadzenie EMUIA

 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii zlecił opracowanie i udostępnił gminom aplikację do prowadzenia rejestru adresowego (w związku z art. 17 ust. 2 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej);

Aplikacja pracuje w architekturze typu klient-serwer.


 • Około 1400

 • gmin


Cel budowy bazy danych k gesut

Projekt K-GESUT

CEL BUDOWY BAZY DANYCH K-GESUT

 • zapewnienie możliwości sprawnej wymiany i aktualizacji danych przestrzennych w zakresie sieci uzbrojenia terenu BDOT10k - mapy topograficzne;

 • zapewnienie możliwości sprawnej wymiany i aktualizacji danych przestrzennych w zakresie sieci uzbrojenia terenu pomiędzy jednostkami prowadzącymi ewidencję branżową sieci uzbrojenia terenu oraz organami administracji publicznej – integracja rejestrów;

 • INSPIRE – usługi użyteczności publicznej i służby państwowe (III załącznik);

 • zapewnienie dostępu do zintegrowanej w skali regionu i kraju informacji o infrastrukturze sieciowej istotnej dla planowania polityki energetycznej kraju czy rozwoju szerokopasmowego Internetu;

 • zapewnienie obywatelom, przedsiębiorcom, podmiotom wykonującym zadania z zakresu użyteczności publicznej oraz organom administracji publicznej dostępu do danych i usług danych przestrzennych drogą elektroniczną, między innymi poprzez narzędzia Geoportalu, w zakresie sieci uzbrojenia terenu, niezbędnych m.in. do planowania przestrzennego i gospodarczego, realizacji inwestycji budowlanych oraz zarządzania kryzysowego.


Model zasilania K-GESUT

PODGIK

CODGiK

współpracuje

Dane GESUT w formacie GML

SYSTEM ZARZĄDZANIA

K-GESUT

Usługa udostępniania danych przestrzennych (opcjonalnie FTP)

Zbiór danych GESUT

Zbiór danych

K-GESUT

Usługa generalizacji obiektów bazy danych GESUT

SYSTEM ZARZĄDZANIA

PODGiK


Projekt gbdot

Projekt GBDOT

Projekt Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania” jest największym realizowanym obecnie w Polsce przedsięwzięciem geodezyjno – informatycznym w zakresie budowy zharmonizowanej bazy danych zawierającej informacje o lokalizacji obiektów przestrzennych i zjawisk na obszarze całego kraju

BUDYNKI,

BUDOWLE I URZĄDZENIA

PUNKTY ADRESOWE

SIEĆ KOMUNIKACYJNA

SIEĆ WODNA

POKRYCIE TERENU

UŻYTKOWANIE TERENU

TERENY CHRONIONE

SIEĆ UZBROJENIA TERENU

GRANICE ADMINISTRACYJNE

OSNOWA


Ortofotomapa i nmt nmpt
Ortofotomapa i NMT/NMPT

203 miasta

20 200 km2

GSD 10 cmGeoportal – produkty

 • Oprogramowanie do tworzenia węzłów IIP

 • Przechowywanie, zarządzanie i udostępnianie danych oraz metadanych za pomocą usług danych przestrzennych

 • Umożliwia udostępnienie ustandaryzowanych usług danych przestrzennych, pozwalając na zachowanie interoperacyjności oraz ustandaryzowanie dostępu do danych dla użytkowników IIP

 • Dostępny nieodpłatnie dla administracji

SDI Moduł


Współpraca/współdziałanie

 • Wymiana i udostępnianie danych


Współpraca/współdziałanie

 • Szkolenia:

  • Przeprowadzone z PO KL dla ponad 4000 urzędników z czego większość dla pracowników JST

  • Realizowane w ramach PO PT 2007-2013 z zakresu:

   • rozwiązań informatycznych służących prowadzeniu EMUiA (docelowo 3500 osób)

   • budowie węzłów IIP – MODUŁ SDI (docelowo 1500 osób)

  • Planowane w ramach budżetu GUGiK/funduszu w roku 2014 szkolenia z zasad stosowania nowych regulacji prawnych w zakresie EGiB i BDOT500/GESUT

  • Planowane głównie dla JST w ramach PO WER (2014-2020)


Podsumowanie

 • Realizacja zadań związanych z modernizacją EGiB, budową GESUT i BDOT500 (poprawą jakości danych geodezyjnych i informatyzacją administracji gik) wymagają współdziałania Starostów, Wojewodów, Marszałków i Głównego Geodety Kraju.

 • Działania przewidywane na najbliższe lata w :

 • Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

 • Strategii Sprawne Państwo,

 • Regionalnych Programach Operacyjnych,

 • Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa,

  i zadeklarowane w Listach Intencyjnych, powinny doprowadzić, poprzez poprawę jakości danych geodezyjnych oraz informatyzację gik do lepszej obsługi mieszkańców i zapewnienia warunków rozwoju gospodarczego w skali całego kraju.ad