ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 31

ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Επιμέλεια: Γ. Χαριστός, Γ. Νερούτσου Παρουσίαση: Γ. Νερούτσου , Γ.Χαριστός Επίβλεψη: Ε. Σαρτζετάκης. Προς οικονομία υδρογόνου. Μόλυνση ατμόσφαιρας Φαινόμενο θερμοκηπίου Κλιματολογικές αλλαγές Μείωση ορυκτών καυσίμων. Μικρο-τσιπ της βιομηχανίας ενέργειας. ΕΤΗ-ΟΡΟΣΗΜΑ.

Download Presentation

ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5684563

ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Επιμέλεια: Γ. Χαριστός, Γ. Νερούτσου

Παρουσίαση: Γ. Νερούτσου, Γ.Χαριστός

Επίβλεψη: Ε. Σαρτζετάκης


5684563

Προς οικονομία υδρογόνου

 • Μόλυνση ατμόσφαιρας

 • Φαινόμενο θερμοκηπίου

 • Κλιματολογικές αλλαγές

 • Μείωση ορυκτών καυσίμων


5684563

Μικρο-τσιπ

της βιομηχανίας ενέργειας


5684563

ΕΤΗ-ΟΡΟΣΗΜΑ

 • 1839

 • ’60s


5684563

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FC

Δουλεύει σαν μπαταρία


5684563

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ

 • ’97  1ο υβριδικό αυτοκίνητο

   1ο λεωφορείο με FC

 • Τώρα: FC σε κτίρια και λεωφορεία

 • Σύντομα: Ενέργεια εξολοκλήρου από FC σ’ ένα νησί της Νορβηγίας


5684563

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΝΟΡΒΗΓΙΚΟ ΝΗΣΙ


5684563

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

 • Ε.Ε.  E.C.T.O.S.

 • Η.Π.Α.  FreedomC.A.R.


5684563

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ FC


5684563

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ


5684563

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ


5684563

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥ


5684563

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

 • Αν συμφέρει η παραγωγή υδρογόνου, συμφέρουν και οι FC

 • Mπορεί να εκλύεται CO2


5684563

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ-ΑΝΘΡΑΚΑ

 • Έκλυση CO2

 • Κατάλοιπα άνθρακα

  (φυσ. αέριο  μεθανόλη)


5684563

Η ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ


5684563

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΝΕΡΟΥ

 • ΒΙΟΜΑΖΑ(CO2)

 • ΦΩΤΟ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 • ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ/ ΑΙΟΛΙΚΗ/ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 • ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 • ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΝΕΡΟΥ


5684563

Κόστος από:

Πηγή ενέργειας

Άνθρακας ($/GJ)

Φυσικό αέριο ($/GJ)

Υδρο-ηλεκτρισμός

Ίδιο καύσιμο

2

3

¢3.6/kWh

Υδρογόνο με έκλυση CO2

10

5.6

-

Υδρογόνο χωρίς έκλυση CO2

13

7

$19/GJ

ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΣΗ CO2


5684563

ΥΠΟΔΟΜΕΣΕΙΣΑΓΩΓΕΣ&ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ


5684563

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΤΩΝ ΗΠΑ


5684563

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΣΕ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ

 • εγκατάσταση νέας υπόγειας αποθηκευτικής δεξαμενής ($62.407)

 • εγκατάσταση μιας υπέργειας δεξαμενής – κυρίως όπου ανεφοδιάζονται στόλοι λεωφορείων και σε πρατήρια λιανικής σε αγροτικές περιοχές ($54.600)

 • καθαρισμός κι επαναχρησιμοποίηση των υπαρχουσών υπόγειων δεξαμενών αποθήκευσης βενζίνης ($19.200)

 • επαναχρησιμοποίηση των υπαρχουσών δεξαμενών βενζίνης μετά από επένδυση του εσωτερικού τους με μία νέα δεξαμενή από fiberglass ($31.000)

 • αντικατάσταση υπάρχουσας δεξαμενής βενζίνης σε πεδίο δεξαμενών – υψηλότερο κόστος λόγω προβλημάτων από εκσκαφή κοντά σε άλλες δεξαμενές ($70.000)


5684563

ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 • ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

 • ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ


5684563

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΧΡΟΝΟΥ

 • ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ: φωλιές αγοράς

 • ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ: κτίρια

 • ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ: αυτοκίνητα


5684563

ΕΜΠΟΔΙΑ & ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

 • ΥΠΟΔΟΜΕΣ

 • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ


5684563

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΓΙΑ FCV

 • ΚΟΣΤΟΣ

 • ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

 • ΒΑΡΟΣ

 • ΥΠΟΔΟΜΗ

 • ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ

 • ΘΟΡΥΒΟΣ


5684563

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ


5684563

ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ


5684563

Κόστος ζημιάς=$37/tn CO2


5684563

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΕΣ

 • Αλλαγή κλίματος

 • Επιβάρυνση υγείας-θάνατοι

 • Ενεργειακή ασφάλεια

  ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ


5684563

ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΙΣ FC

Alex Farrell-David Keith

 • Αβέβαιη η επιτυχία των FC.

 • Μεγάλο το κόστος.

 • Δημιουργία «καθαρότερων» κινητήρων.

 • Βελτίωση αποδοτικότητας καυσίμων


5684563

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ FC

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΩΝ


 • Login