cyflwyniad i gyfieithwyr a darpar gyfieithwyr ar ddeall a defnyddio termau technegol
Download
Skip this Video
Download Presentation
Cyflwyniad i gyfieithwyr a darpar-gyfieithwyr ar ddeall a defnyddio termau technegol

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Cyflwyniad i gyfieithwyr a darpar-gyfieithwyr ar ddeall a defnyddio termau technegol - PowerPoint PPT Presentation


 • 197 Views
 • Uploaded on

Cyflwyniad i gyfieithwyr a darpar-gyfieithwyr ar ddeall a defnyddio termau technegol. Delyth Prys Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr. Help! Beth yw ’ r gair Cymraeg am. Prif neges heddiw: PEIDIWCH meddwl term Saesneg = term Cymraeg OND YN HYTRACH meddyliwch

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Cyflwyniad i gyfieithwyr a darpar-gyfieithwyr ar ddeall a defnyddio termau technegol' - barney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cyflwyniad i gyfieithwyr a darpar gyfieithwyr ar ddeall a defnyddio termau technegol

Cyflwyniad i gyfieithwyr a darpar-gyfieithwyr ar ddeall a defnyddio termau technegol

Delyth Prys

Uned Technolegau Iaith,

Canolfan Bedwyr

help beth yw r gair cymraeg am
Help! Beth yw’r gair Cymraeg am ...
 • Prif neges heddiw:

PEIDIWCH meddwl

term Saesneg = term Cymraeg

OND YN HYTRACH meddyliwch

term Saesneg = cysyniad= term Cymraeg

 • Ac mae help ar gael ☺
rhybudd gall term gynnwys mwy nag un gair
Rhybudd: gall term gynnwys mwy nag un gair
 • Mae’n bwysig edrych ar y term yn ei gyfanrwydd a pheidio cyfieithu un gair ar y tro
  • Gall y term yn ei gyfanrwydd fod yn hollol wahanol mewn dwy iaith e.e.

terms of reference cylch gorchwyl

mole wrench tyndro hunanafael

chest register llais y frest

i helpu deall y cysyniad
I helpu deall y cysyniad

Defnyddiwch eiriaduron neu wyddoniaduron (uniaith os oes raid!) sy’n esbonio’r term

Edrychwch ar y dadamwysydd (disambiguator)

Chwiliwch am ddiffiniad o’r term

Holwch eich cwsmer beth yn union yw’r ystyr

rhagnodi v disgrifio iaith
Rhagnodi v. Disgrifio Iaith
 • Mae geiriaduron cyffredinol yn disgrifio iaith fel y mae yn ei holl gyfoeth
  • Felly mae’n bosib cael nifer o gyfystyron yn cael eu rhestru (yn cynnwys amrywiadau o ran cywair, tafodiaith etc)
  • Enghreifftiau: Geiriadur yr Academi, Geiriadur Prifysgol Cymru, Geiriadur Cyffredinol Cysgair
  • Defnyddiwch y rhain i chwilio am gyfystyron, ac i gael cymorth cyffredinol
geiriaduron terminoleg safonol
Geiriaduron terminoleg safonol
 • Mae geiriaduron termau safonol yn rhagnodi pa dermau ddylid eu defnyddio
  • Felly ni cheir dewis o dermau fel arfer (mae’r dewis wedi’i wneud drosoch yn y broses safoni)
  • Enghreifftiau: Y Termiadur Addysg, Termau Addysg Uwch Cyfrwng Cymraeg, Yr holl eiriaduron a gynhwysir yn y Porth Termau Cenedlaethol
  • TermCymru
y cwsmer biau pennu r geiriaduron rhagnodol
Y cwsmer biau pennu’r geiriaduron rhagnodol

Mae rhai cyrff yn nodi pa eiraduron termau y mae’n rhaid i’w cyfieithwyr eu dilyn e.e.rhaid i sefydliadau addysgol, arholwyr a darparwyr adnoddau addysgol ddilyn Y Termiadur Addysg, rhaid i gyfieithwyr y Llywodraeth ddilyn TermCymru

Gall hyn olygu weithiau fod angen defnyddio termau gwahanol yn ôl y cwsmer

pryd i ddefnyddio termau technegol
Pryd i ddefnyddio termau technegol
 • Mewn cyweiriau technegol
  • Dogfennau swyddogol a chyhoeddus
  • Cyhoeddiadau academaidd
  • Pan gewch gyfarwyddyd gan y cwsmer i wneud hynny
 • Nid (o raid) mewn cyweiriau annhechnegol
  • Deunydd deongliadol i’r cyhoedd
  • Hysbysebion a deunydd sgwrsiol

Cf. Arddulliadur Cyfieithwyr Llywodraeth Cymru – ceir yno ganllawiau manylach ar hyn

pa adnoddau sydd ar gael
Pa adnoddau sydd ar gael?
 • Geiriaduron cyffredinol (disgrifiadol)
  • uniaith e.e. The Oxford Dicitonary of English
  • dwyieithog e.e. Geiriadur yr Academi
 • Geiriaduron arbenigol (rhagnodol)
  • fel arfer ar gyfer meysydd penodol e.e. coedwigaeth, gwaith cymdeithasol, ac ar gyfer defnyddwyr penodol e.e. Addysg Uwch
adnoddau sydd ar gael
Adnoddau sydd ar gael
 • Y Termiadur Addysg (termau swyddogol Adran Addysg Llywodraeth Cymru) http://www.termiaduraddysg.org/
 • Termau Addysg Uwch y Coleg Cymraeg Cenedlaethol (yn cynnwys diffiniadau):

http://www.colegcymraeg.ac.uk/termau/

 • Porth Termau Cenedlaethol Cymru (yn cynnwys y ddau uchod a llawer mwy) http://termau.org/porth/
adnoddau gwerthfawr eraill
Adnoddau gwerthfawr eraill
 • Casgliad termau cyfieithwyr Llywodraeth Cymru: http://www.termcymru.cymru.gov.uk/
 • Cysgeir o fewn y pecyn Cysgliad (os nad oes cyswllt gwe gennych)
 • Geiriaduron papur nad ydynt ar gael yn electronig:
  • Geiriadur Cerddoriaeth Rhydychen (Curiad)
  • Geiriadur Baillière i Fydwragedd (Bangor)
  • Geiriadur y Gyfraith (Gwasg Gomer)
hefyd beth am
Hefyd, beth am...

greu eich rhestr eich hun o dermau

Er mwyn:

 • dysgu termau newydd
 • cael rhestr hwylus ar gyfer pwnc neu broject penodol
 • casglu rhestr i’w rhoi mewn cof cyfieithu
ad