Choroby gonozom ln d di n recesivn
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Choroby gonozomálně dědičné recesivní PowerPoint PPT Presentation


 • 279 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Choroby gonozomálně dědičné recesivní. Svalové dystrofie Různé druhy gen. Onemocnění postihující svalstvo Postupné ochabování svalstva – nakonec respirační a srdeční selhání Nejčastěji Duchenne (1 : 3000) Do 20 let Becker (1 : 18 000) Mírnější průběh Mutace chromozomu X.

Download Presentation

Choroby gonozomálně dědičné recesivní

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Choroby gonozom ln d di n recesivn

Choroby gonozomálně dědičné recesivní

 • Svalové dystrofie

  • Různé druhy gen. Onemocnění postihující svalstvo

  • Postupné ochabování svalstva – nakonec respirační a srdeční selhání

  • Nejčastěji Duchenne (1 : 3000)

   Do 20 let

   Becker (1 : 18 000)

   Mírnější průběh

  • Mutace chromozomu X

Pouze muži


Svalov dystrofie

Svalové dystrofie


Choroby gonozom ln d di n recesivn1

Choroby gonozomálně dědičné recesivní

 • Syndrom fragilního X chromosomu

  • Jedna z nejčastějších příčin mentální retardace (většinou muži, ženy přenašečky občas jen mírné postižení)

  • Zmnožení trinukleotidových repetic CGG (hraniční hodnota 200)

  • Střední až těžká mentální retardace, hyperaktivita, protažený obličej zvětšené ušní boltce,…


Syndrom fragiln ho x chromosomu

Syndrom fragilního X chromosomu


Choroby gonozom ln d di n dominantn

Choroby gonozomálně dědičné dominantní

 • Vitamin D rezistentní rachitis

  • Křivice rezistentní na léčbu vitamínem D


Mitochondri ln d di n choroby

Mitochondriálně dědičné choroby

 • Mutace v mitochondriální DNA

  • Dědí se pouze po matce

 • Leberova atrofie optiku

  • Atrofie zrakového nervu

  • Nástup začátkem dospělosti – rychlé zhoršování zraku až slepota


Numerick odchylky autosom

Numerické odchylky autosomů

 • Downův syndrom (1 : 700)

  • Trisomie 21 chromozomu

  • Pravděpodobnost se prudce zvyšuje s věkem matky

  • Retardace, typický mongoloidní vzhled, případně vývojové vady, leukémie,…


Down v syndrom

Downův syndrom


Numerick odchylky autosom1

Numerické odchylky autosomů

 • Edwardsův syndrom( 1 : 8000)

  • Trisomie 18 chromozomu

  • Malformace vnitřních orgánů, duševní zaostalost

  • 90% umírá do 6 měsíců


Numerick odchylky autosom2

Numerické odchylky autosomů

 • Patauův syndrom (1 : 20 000)

  • Trisomie 13 chromozomu

  • Rozštěpy patra, rtů, polydaktylie, anomálie obratlů, vady vnitřních orgánů, retardace

  • Většina umírá do měsíce


Numerick odchylky gonosom

Numerické odchylky gonosomů

 • Turnerův syndrom (1 : 10 000)

  • Monosomie chromozomu X -> pouze dívky

  • Malé, sterilní, bez sekundárních pohlavních znaků

  • Intelektuálně nepostižené


Numerick odchylky gonosom1

Numerické odchylky gonosomů

 • Klinefelterův syndrom ( 1 : 1000)

  • XXY, XXXY, XXYY, XXXXY

  • Pouze chlapci, střední až vysoký vzrůst, zmenšené pohlavní orgány, sterilní, gynekomastie


Numerick odchylky gonosom2

Numerické odchylky gonosomů

 • Syndrom triple X (1 : 1000)

  • „superžena“

  • Výjimečně mírná retardace, omezená plodnost

  • Většina nediagnostikována

 • Syndrom XYY ( 1 : 1000)

  • „supermuž“

  • Výjimečně mírná retardace, omezená plodnost, občas vyšší postavy

  • Většina nediagnostikována


Choroby gonozom ln d di n recesivn

 • Strukturní aberace

  • Následkem chromozomových zlomů

  • Balancované / nebalancované

  • Mikrodeleční syndromy

   • Chybí krátký úsek chromosomu

   • Cateye syndrom

    • Typycký vzhled očí, někdy retardace a malformace obličeje

   • Angelmanův syndrom

    • Těžká mentální retardace, poruchy vývoje, křečovité neúčelné pohyby, veselý výraz v obličeji (happy puppet syndrome)


Cat eye happy puppet

Cateye, happy puppet


Progerie

Progerie

 • Extrémě vzácné (cca 100)

  • Porucha jaderného obalu a struktury chromozomů

  • Porucha genů zapojených do reparace chyb DNA a její replikace


 • Login