Latvie u valodas resursi e vid
Download
1 / 83

Latvie u valodas resursi e-vide - PowerPoint PPT Presentation


 • 546 Views
 • Uploaded on

Latviešu valodas resursi e-vidē. Ilze Auziņa LU MII Mākslīgā intelekta laboratorija e-pasts: [email protected] Elektroniskie latviešu valodas mācību līdzekļi Elektroniskie latviešu valodas resursi: elektroniskās vārdnīcas latviešu folkloras un folkloristikas materiāli

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Latvie u valodas resursi e-vide' - bardia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Latvie u valodas resursi e vid

Latviešu valodas resursi e-vidē

Ilze Auziņa

LU MII Mākslīgā intelekta laboratorija

e-pasts: [email protected]


 • Elektroniskie latviešu valodas mācību līdzekļi

 • Elektroniskie latviešu valodas resursi:

  • elektroniskās vārdnīcas

  • latviešu folkloras un folkloristikas materiāli

  • latviešu literatūras teksti

  • periodika

 • Latviešu valodas korpuss un tā izmantošana mācību līdzekļu izstrādēElektroniskie latvie u valodas m c bu l dzek i1
Elektroniskie latviešu valodas mācību līdzekļi

 • mācību līdzekļi un materiāli vispārizglītojošo skolu audzēkņiem

 • mācību līdzekļi latviešu valodas kā otrās valodas apguvei (LAT2)

 • mācību līdzekļi latviešu valodas kā svešvalodas apguvei


M c bu l dzek i visp rizgl tojo o skolu audz k iem 1
Mācību līdzekļi vispārizglītojošo skolu audzēkņiem (1)

 • Latviešu valodas vidusskolai (LIIS)

 • Latviešu valoda pamatskolai (LIIS)

 • Latviešu valoda sākumskolai


Latvie u valoda pamatskolai liis
Latviešu valoda pamatskolai (LIIS)

http://valoda.ailab.lv/latval/pamatskolai/galvena.swf

 • 5 daļas:

  • Valoda

  • Skaņu mācība

  • Morfoloģija

  • Teikuma mācība

  • Leksikoloģija

 • Teorija izklāstīta, izmantojot animāciju un skaņu

 • Vairāk nekā 240 uzdevumu


 • Galvenā lapa

  Latviešu valoda pamatskolai (LIIS)


  Latvie u valoda s kumskolai 2004
  Latviešu valoda sākumskolai (2004)

  http://www.valoda.lv

  vai

  http://valoda.ailab.lv/latval/sakumskolai/galvena.swf

  • 5 daļas:

   • Burti un skaņas

   • Vārdu daļas

   • Vārdu mācība

   • Vārdu nozīme

   • Teikums un teksts

 • teorija izklāstīta, izmantojot animāciju un skaņu

 • 180 uzdevumu

 • izstrādātājs: LU MII Mākslīgā intelekta laboratorija

 • finansiālais atbalsts: Valsts valodas aģentūra


 • S kumlapa
  Sākumlapa

  Latviešu valoda sākumskolai


  Galven lapa
  Galvenā lapa

  Latviešu valoda sākumskolai


  T mas galven lapa
  Tēmas galvenā lapa

  Latviešu valoda sākumskolai


  M c bu l dzek i latvie u valodas k otr s valodas apguvei lat2
  Mācību līdzekļi latviešu valodas kā otrās valodas apguvei (LAT2)

  Latviešu valoda mazākumtautību skolām

  • http://valoda.ailab.lv/latval/vidusskolai/cittaut.htm

  • aplūkoti dažādi problēmjautājumi, piemēram, garo patskaņu lietošana rakstībā; līdzskaņu mija lietvārdu locījumos; vārdu saskaņošana dzimtē, skaitlī un locījumā; prievārdu lietošana; īpašības vārdu noteiktās, nenoteiktās galotnes lietošana

  • 425 uzdevumi un 3 testi

  • metodiskie norādījumi skolotājiem

  • paskaidrojumi krievu valodā, kuros raksturotas problēmas, kas rodas cittautiešiem runājot latviski


  M c bu l dzek i latvie u valodas k sve valodas apguvei
  Mācību līdzekļi latviešu valodas kā svešvalodas apguvei

  • Interaktīva mācību programma “Ko tu teici?”

  • Latviešu valodas e-mācību līdzeklis (brīva piekļuve)

  • Latviešu valodas e-mācību līdzeklis bēgļiem un patvēruma meklētājiem (ierobežota piekļuve)

  • Latviešu valodas e-mācību līdzeklis trešo valstu valstspiederīgo integrācijai (ierobežota piekļuve)

  • citi mācību materiāli:

   • Nikoles Nau mācību materiāls

   • Latvian Language Helper

   • Jāzeps Lelis. Basic Latvian (1984?)


  Interakt va m c bu programma ko tu teici
  Interakt apguvei īva mācību programma "Ko tuteici?"

  • http://valoda.ailab.lv/latval/iesacejiem/

  • tapusi ar LVAVP atbalstu 1998. gadā

  • virtuālas spēles un vingrinājumi latviešu valodas apguvei

  • aplūkotas 17 dažādas tēmas, piemēram, Veikali un iepirkšanās, Laika apstākļi, Sports, Latvijas Republika

  • dažāda vecuma interesentiem


  E m c bu l dzeklis latvie u valodas apguvei
  E apguvei -mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei

  izstrādāts Latviešu valodas aģentūrā

  atbalsta valoda: angļu vai krievu valoda

  7 nodarbības (tēmas): Iepazīšanās, Adrese, Ģimene, Dzīvesvieta, Pilsētā, Ikdiena, Ēdienreizes

  Papildu informācija: dots alfabēts, skaitļi un to izruna, kalendārs (dienu un mēnešu nosaukumi)

  katras tēmas beigās ir vārdnīca (Vārdu krātuve) un uzdevumi

  Mācību līdzeklī ir neliela latviešu valodas gramatika

  drīzumā būs atrodams LVA mājas lapā


  E m c bu l dzek a s kumlapa
  E-mācību līdzekļa sākumlapa apguvei

  Latviešu valodas e-mācību kurss


  Galven lapa1
  Galvenā lapa apguvei

  Latviešu valodas e-mācību kurss


  Nodarb bas s kumlapa
  Nodarbības sākumlapa apguvei

  Latviešu valodas e-mācību kurss


  Nodarb bas lapa
  Nodarbības lapa apguvei

  Latviešu valodas e-mācību kurss


  Nodarb bas lapa un papildinform cija
  Nodarbības lapa un papildinformācija apguvei

  Latviešu valodas e-mācību kurss


  Uzdevumi
  Uzdevumi apguvei

  Latviešu valodas e-mācību kurss


  Latvie u valodas e m c bu l dzeklis b g iem un patv ruma mekl t jiem
  Latviešu valodas e-mācību līdzeklis bēgļiem un patvēruma meklētājiem

  ESF projekts „Interaktīva elektroniska latviešu valodas apguves mācību kursa izveide bēgļu un patvēruma meklētāju integrācijas veicināšanai“ un „Bēgļu un patvēruma meklētāju interaktīvā elektroniskā latviešu valodas apguves mācību kursa papildinājums izglītības pieejamības veicināšanai”

  Izstrādāts Datorzinību centrā, piedaloties LVA (mācību satura izstrāde) un SIA “Tilde” (valodas prasmju pārbaudes moduļi) pārstāvjiem; māksliniece – Anita Ozoliņa

  A1 un A2 valodas prasmes līmenis: A1 līmenī ir 9 nodarbības (9 tēmas), A2 līmenī – 30 nodarbības, kas aptver 12 tēmas.

  Atbalsta valoda – angļu

  Trūkums – nav publiski pieejams


  Galvenā lapa patvēruma meklētājiem

  Latviešu valodas e-mācību līdzeklis bēgļiem un patvēruma meklētājiem


  Nodarbības sākumlapa patvēruma meklētājiem

  Latviešu valodas e-mācību līdzeklis bēgļiem un patvēruma meklētājiem


  Nodarbības lapa patvēruma meklētājiem

  Latviešu valodas e-mācību līdzeklis bēgļiem un patvēruma meklētājiem


  Uzdevums (1) patvēruma meklētājiem

  Latviešu valodas e-mācību līdzeklis bēgļiem un patvēruma meklētājiem


  Uzdevums (2) patvēruma meklētājiem

  Latviešu valodas e-mācību līdzeklis bēgļiem un patvēruma meklētājiem


  Latvie u valodas e m c bu l dzeklis tre o valstu valstspieder go integr cijai 1
  Latviešu valodas e-mācību līdzeklis trešo valstu valstspiederīgo integrācijai(1)

  • Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekts „Latviešu valodas apguves e-mācību kursa izveide trešo valstu valstspiederīgajiem izglītības un darba tirgus pieejamības veicināšanai”

  • Mērķis – izveidot elektronisku mācību programmu, kas trešo valstu valstspiederīgajiem ļautu apgūt latviešu valodu (prasmes līmenis A1 un A2) un iegūt zināšanas par Latvijas valsti, vēsturi, ģeogrāfiju un sabiedrisko dzīvi

  • Projekta īstenotājs: a/s „Datorzinību centrs“

  • Projekta partneri:

   • Latviešu valodas aģentūra

   • SIA “Tilde”

   • LR Izglītības un zinātnes ministrija

   • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;


  Latvie u valodas e m c bu l dzeklis tre o valstu valstspieder go integr cijai 2
  Latviešu valodas e-mācību līdzeklis trešo valstu valstspiederīgo integrācijai (2)

  • Struktūra:

   • mācību kursam ir 2 daļas, kas atbilst A1 un A2 valodas prasmju līmenim;

   • katrā līmenī ir

    • 20 nodarbības,

    • pārbaudes moduļi (diktāts un tulkošana),

    • vārdnīca,

    • īsa latviešu valodas gramatika

  • Mācību līdzekli var izmantot tikai trešo valstu valstspiederīgie, kas pašlaik dzīvo Latvijā


  Galvenā lapa valstspiederīgo integrācijai

  Latviešu valodas e-mācību līdzeklis trešo valstu valstspiederīgo integrācijai


  Nodarbības sākumla valstspiederīgo integrācijai pa

  Latviešu valodas e-mācību līdzeklis trešo valstu valstspiederīgo integrācijai


  Nodarbības lapa (1) valstspiederīgo integrācijai

  Latviešu valodas e-mācību līdzeklis trešo valstu valstspiederīgo integrācijai


  Nodarbības lapa (2) valstspiederīgo integrācijai

  Latviešu valodas e-mācību līdzeklis trešo valstu valstspiederīgo integrācijai


  Nodarbības lapa: uzdevums (1) valstspiederīgo integrācijai

  Latviešu valodas e-mācību līdzeklis trešo valstu valstspiederīgo integrācijai


  Nodarbības lapa: uzdevums (2) valstspiederīgo integrācijai

  Latviešu valodas e-mācību līdzeklis trešo valstu valstspiederīgo integrācijai


  Dažādi uzdevumi valstspiederīgo integrācijai

  Latviešu valodas e-mācību līdzeklis trešo valstu valstspiederīgo integrācijai


  Pārbaude (1) valstspiederīgo integrācijai

  Latviešu valodas e-mācību līdzeklis trešo valstu valstspiederīgo integrācijai


  Pārbaude (2) valstspiederīgo integrācijai

  Latviešu valodas e-mācību līdzeklis trešo valstu valstspiederīgo integrācijai


  Citi interakt vie m c bu materi li latvie u valodas k sve valodas apguvei
  Citi interaktīvie mācību materiāli latviešu valodas kā svešvalodas apguvei

  Latvian: Teaching material (Latviešuval.mācībumateriāli)

  http://www.staff.amu.edu.pl/~naunicol/NNlatvmacib.html

  autores: NikoleNau, Inga Klēvere

  piecas stundas, kurās ir dialogi (tos iespējams arī noklausīties), teksti un uzdevumi; pievienota arī skolotāja grāmata

  The Latvian Language helper

  http://www.languagehelpers.com/members/latvian/online/languagehelper.html

  Latviešu valodas vārdi un frāzes ikdienas saziņai

  Jāzeps Lelis “BasicLatvian” (1984?)

  http://courses.washington.edu/latvian/basic_latvian/


  Elektronisk s v rdn cas
  Elektroniskās vārdnīcas kā svešvalodas apguvei


  Latvie u liter r s valodas v rdn ca 1
  Latviešu literārās valodas vārdnīca (1) kā svešvalodas apguvei

  Latviešu literārās valodas vārdnīca (beta versija)

  • http://www.tezaurs.lv/llvv/

  • ~64000 šķirkļu

  • Elektroniskā versijā izstrādāta LU MII Mākslīgā intelekta laboratorijā

  • Projektu finansē Valsts pētījumu programma Letonika
  Skaidrojo v rdn ca 1
  Skaidrojošā vārdnīca kā svešvalodas apguvei (1)

  • http://www.tezaurs.lv/sv/

  • 152 494šķirkļi

  • Mobilā versija: www.tezaurs.lv/wap

  • Sastādījis A. Spektors, izmantojot līdz šim publicētās latviešu valodas skaidrojošās vārdnīcas


  Skaidrojo v rdn ca 2
  Skaidrojošā vārdnīca kā svešvalodas apguvei (2)


  M sdienu latvie u valodas v rdn ca 1
  Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca (1) kā svešvalodas apguvei

  Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca

  • http://www.tezaurs.lv/mlvv/

  • Pašlaik 19225 šķirkļi (A-Ļ)

  • Izstrādā LU Latviešu valodas institūts, red. Dr. philol. I. Zuicena

  • Finansiālais atbalsts: Latviešu valodas aģentūra

  • Nav elektronisku šķirkļu  K m lenbaha un j endzel na latvie u valodas v rdn ca 1
  K.Mīlenbaha kā svešvalodas apguvei un J.Endzelīna “Latviešu valodas vārdnīca”(1)

  http://www.tezaurs.lv/mev/

  • Ar Latviešu Fonda finansiālu atbalstu ir izveidota Mīlenbaha - Endzelīna latviešu valodas vārdnīcas elektroniskā versija

  • Apjoms: ~75 000 šķirkļi (4 pamatsējumi un 2 papildu sējumi)

  • Ieskenējot un manuāli ievadot vārdnīcu, pilnībā ir saglabāta oriģinālā rakstība

  • Iespējams meklēt šķirkļa vārdu gan mūsdienu ortogrāfijā, gan oriģinālrakstībā; meklēt pēc avota u.tml.

  • Vārdnīca ir pieejama bez maksas un to var izmantot tikai pētnieciskos nolūkos


  K m lenbaha un j endzel na latvie u valodas v rdn ca 2
  K.Mīlenbaha kā svešvalodas apguvei un J.Endzelīna “Latviešu valodas vārdnīca”(2)


  Letonika lv v rdn cas sia tilde
  Letonika.lv kā svešvalodas apguvei vārdnīcas (SIA Tilde)


  Noder gas saites
  Noderīgas saites! kā svešvalodas apguvei

  • LU MII Mākslīgā intelekta laboratorijas vārdnīcu serveris:

   http://www.tezaurs.lv/

  • Vārdnīcas internetā:

   http://www.vvk.lv/?sadala=180

  • Vārdnīcas un terminu datu bāzes: http://www.hzf.lu.lv/saites/

  • Letonika.lv (SIA Tilde vārdnīcas):

   http://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=2  Latvie u folkloras elektroniskie materi li 1
  Latviešu folkloras elektroniskie materiāli (1) kā svešvalodas apguvei

  Latviešu tautas pasakas un teikas

  • http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/

  • elektroniski atrodamas P. Šmita “Latviešu pasakas un teikas” (15 sējumi) un A. Lerha-Puškaiša “Latviešu tautas teikas un pasakas”

   Latviešu tautas ticējumi

  • http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/

  • P.Šmita apkopotie latviešu tautas ticējumi

  • vairāk nekā 36 000 vienību

  • meklēšana iespējama pēc atslēgas vārda


  Latvie u folkloras elektroniskie materi li 2
  Latviešu folkloras elektroniskie materiāli (2) kā svešvalodas apguvei

  Latviešusakāmvārdudatorfonds

  • http://valoda.ailab.lv/folklora/sakamvardi/

  • izveidots sadarbībā ar Latviešu folkloras krātuvi

  • vairāk nekā 20 000 vienību

   Dainu skapis


  Latvie u folkloristika 1
  Latviešu folkloristika (1) kā svešvalodas apguvei

  Folkloristikas elektroniskā bibliotēka (FEB)

  • http://www.korpuss.lv/feb/

  • Projektu finansēja Valsts kultūrkapitāla fonds.

  • FEB ir folkloras pētniecisko materiālu krātuve, kas tiek veidota, lai elektroniski būtu pieejami dažādu laika perioda materiāli. Pirmās publikācijas no 1856. gada.

  • Šobrīd FEB ir ievietoti ap 200 rakstu un to turpinājumi, kas publicēti galvenokārt 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma latviešu periodikā. Nākotnē iecerēts projektu turpināt, ievietojot arī 20. gs. sākuma un vidus materiālus.

  • Iespēja meklēt pēc atslēgas vārda.

  • Materiālus iespējams kārtot

   • pēc publicēšanas gada,

   • pēc autora,

   • pēc izdevuma, kurā raksts publicēts,

   • pēc nosaukuma.


  Latvie u folkloristika 2
  Latviešu folkloristika (2) kā svešvalodas apguvei


  Latvie u folkloristika 3
  Latviešu folkloristika (3) kā svešvalodas apguvei


  Latvie u folkloristika 4
  Latviešu folkloristika (4) kā svešvalodas apguvei

  Folklora, mitoloģija un pseidomitoloģija literatūrā

  http://www.liis.lv/folklora/folkloristika/liter/

  • Auseklis. Izlase. R., 1955.

  • Merķelis G. Vidzemes senatne I. R., 1906.

  • Pumpurs A. Lāčplēsis. Latvju tautas varonis. Tautas eposs.

  • Pumpurs A. Tēvijā un svešumā R., 1890.

  • Puškaitis-Lerhis A. Kurbads senlatvju varonis. Pēc tautasteikām, pasakām un dziesmām sacerēts. Jelgava, 1891.

   Folkloras ekspedīcijas

   http://jiltd.realm.lv/sites/folklora/

  • Rēzeknes Augstskolas folkloras ekspedīcijās savāktais folkloras tekstu materiāls, dati no 1993. gada. (Materiāli tiek papildināti)


  Latvie u literat ras teksti
  LATVIEŠU LITERATŪRAS TEKSTI kā svešvalodas apguvei


  Latviešu literatūras klasika kā svešvalodas apguvei

  • http://www.korpuss.lv/klasika

  • Apsīšu Jēkaba, Brāļu Kaudzīšu, Māteru Jura, R.Blaumaņa, A.Deglava, J.Purapuķes, Zeiboltu Jēkaba, Raiņa, A.Pumpura darbi. T. Zeiferta "Latviešu rakstniecības vēsture".

  • Elektroniskajā bibliotēkā ir iekļauti dažādi latviešu autoru teksti - daiļliteratūra, kā arī zinātniskie un citi teksti. Tika apkopoti latviešu literatūras vecmeistaru darbi, kurus neaizsargā autortiesību likums. Ievadot datorā tekstus, tika saglabāta oriģinālrakstība, jo tie ir izdoti dažādos laika posmos. Projekts realizēts ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu.


  Letonika lv interneta bibliot ka sia tilde
  Letonika.lv kā svešvalodas apguvei interneta bibliotēka(SIA Tilde)


  Periodika www periodika lv
  Periodika ( kā svešvalodas apguvei www.periodika.lv)  Korpusa j dziens
  KORPUSA JĒDZIENS līdzekļu izstrādē

  Korpuss — reprezentatīvs rakstīta teksta un / vai transkribētas runas kopums elektroniskā formā, ko izmanto datorizētā valodas analīzē un aprakstīšanā; palīdz ātri un precīzi atlasīt valodas faktus


  Korpusu tipi
  Korpusu tipi līdzekļu izstrādē

  Tekstu un runas korpuss

  Vienvalodas un divvalodu (daudzvalodu) korpuss

  Vispārīgs un speciāls korpuss

  Vispārīgs [latviešu valodas] korpuss vs. speciāls (izlokšņu; kāda funkcionālā stila; kādas konkrētas vecuma grupas korpuss; noteikta reģiona [latviešu valodas] korpuss; [latviešu] valodas apguvēju korpuss; noteikta laika perioda tekstu korpuss)

  Sinhronisks un diahronisks korpuss

  Marķēts (anotēts) un nemarķēts korpuss

  Multimodāls korpuss, kas apvieno tekstu, skaņu un attēlu

  u. c.


  Korpusu nepiecie am ba un izmanto anas iesp jas
  Korpusu nepieciešamība un izmantošanas iespējas līdzekļu izstrādē

  • Humanitārajās un sociālajās zinātnēs

  • Gramatikas un citu valodniecības jautājumu izpētē

  • Leksikogrāfijā – bez korpusa un korpusa rīkiem mūsdienās nevar uzrakstīt labu vārdnīcu (statistikas dati, vārdu savienojumu analīze)

  • Terminoloģijas izstrādē

  • Valodas mācīšanā

  • Tulkošanas studijās un tulku apmācībā, mašīntulkošanā

  • Valodas tehnoloģiju izstrādē

  • Psiholingvistikā, sociolingvistikā, tiesu ekspertīzēs

  • Korpuss ļauj pētīt reālo valodu un atklāt līdz šim nepamanītas lietas, pamanīt tipisko (skaitliski nozīmīgo)


  Korpusu raksturojo s paz mes
  Korpusu raksturojošās pazīmes līdzekļu izstrādē

  • Apjoms

  • Reprezentativitāte

   – kādi tekstu paveidi atrodami korpusā

  • Līdzsvarotība (sabalansētība)

   – kādas ir šo tekstu proporcijas

  • Marķējums

  • Lietojumrīki


  Korpusa apjoms
  Korpusa apjoms līdzekļu izstrādē

  • Korpusa apjomu nosaka korpusa tips

  • Jo lielāks, jo labāks?

   Tikai ar vairākiem nosacījumiem:

   • saglabājas reprezentatitivāte

   • labi strukturēts un pārlūkojams

   • ir pieejami atbilstoši rīki informācijas atlasei un izgūšanai

  • Milzīgs korpuss nepieciešams leksikogrāfijā (lai pietiktu datu par reti lietotiem vārdiem)

  • Nosacīts mūsdienu valodas korpusa minimums: aptuveni miljons vārdlietojumu


  Korpusa izmanto anas r ki
  Korpusa izmantošanas rīki līdzekļu izstrādē

  • vārdformu indekss

  • vārdformu biežumu saraksti

  • konkordances programmatūra – konkordance rāda izvēlēto (meklējamo) vārdformu centrā un sniedz šīs vārdformas apkaimi (kontekstu); apkaimes garumu iespējams variēt, nosakot kā simbolu skaitu; iespējama kārtošana pēc kreisā / labā konteksta, iekļaujot / izņemot konkrētus vārdus u.tml.

  • interaktīva meklēšanas iespēja


  Www korpuss lv
  www.korpuss.lv līdzekļu izstrādē


  Bonito sist mas saskarne
  Bonito līdzekļu izstrādē sistēmas saskarne

  korpuss


  Pied v tie latvie u valodas korpusi izmantojot p rl kprogrammu bonito
  Piedāvātie latviešu valodas korpusi līdzekļu izstrādē(izmantojot pārlūkprogrammu Bonito)


  Nemar ta tekstu korpusa iesp jas
  Nemarķēta tekstu korpusa iespējas līdzekļu izstrādē

  • Korpusa izmantojums:

   • leksikogrāfijā;

   • leksikas, gramatikas u.tml. pētījumos;

   • tulkošanā;

   • statistiskās informācija iegūšanā (biežuma saraksti u.tml.)

   • u. c.

  • Morfoloģiski nemarķētos korpusos vaicājums iespējams veikt tikai konkrētu vārdformu vai virspusēju regulāro izteiksmju līmenī


  Inform cijas mekl ana nemar t korpus 1
  Informācijas meklēšana nemarķētā korpusā līdzekļu izstrādē(1)

  • Meklēšanā izmantojamie simboli:

   .jebkurš (1) simbols, piem.,.īle  pīle, zīle, vīle, Čīle, Sīle

   .+viens vai neierobežots skaits simbolu, piem., māj.+  māju, mājas

   *viens, neviens vai vairāki simboli (tiks atrasti vārdi ar pēdējo simbolu, bez tā un vārdi, kuros aiz vaicājumā dotā pēdējā simbola būs vēl kāds simbols), piem., plus*  plus, pluss;

   Markus*  Marku, marku, Markus, Markuss

   ?ar pēdējo simbolu vai bez tā, piem.,mājas?  māja, mājas;

   skolot  skolo, skolot

   [] jebkurš no minētajiem simboliem, piem., [jkp]a ja, ka, pa

   | vai (viena no apaļajās iekavās dotajām vērtībām), piem.,

   isl(a|ā)ms  islams, islāms


  Inform cijas mekl ana nemar t korpus 2
  Informācijas meklēšana nemarķētā korpusā līdzekļu izstrādē(2)

  Vaicājums: galva


  Inform cijas mekl ana nemar t korpus 21
  Informācijas meklēšana nemarķētā korpusā (2) līdzekļu izstrādē

  Vaicājums: isl(ā|a)m.*


  Inform cijas mekl ana morfolo iski mar t tekstu korpus
  Informācijas meklēšana morfoloģiski marķētā tekstu korpusā

  Vaicājums:

  [lemma=".*:desmit_.*"] [tag=".*:n..p[n,g].*_.*"]


  Korpusa izmanto ana sabiedrisko nori u izp t 1
  Korpusa izmantošana korpusāsabiedrisko norišu izpētē(1)

  • Valsts valodas likums

   • Cik bieži Saeimas sēžu stenogrammās tiek pieminēts vārdu savienojums “valodas likums”?

   • Kad tiek runāts par Valsts valodas likumu?

   • Kuri deputāti visbiežāk debatēs runā par Valsts valodas likumu?


  Korpusa izmanto ana sabiedrisko nori u izp t 11
  Korpusa izmantošana korpusāsabiedrisko norišu izpētē(1)

  Vaicājums: valodas likum.*

  saeima-2.0 sastopam 659 lietojumus ar

  valodas likum.*


  Korpusa izmanto ana sabiedrisko nori u izp t 12
  Korpusa izmantošana korpusāsabiedrisko norišu izpētē(1)

  Vaicājums: valodas likum.*

  miljons-2.0 sastopam 10 lietojumus ar

  valodas likum.*

  (6x tas minēts Saeimas stenogrammās,

  3x – publicistikā,

  1x – zinātniskajā literatūrā)


  Korpusa izmanto ana sabiedrisko nori u izp t 2
  Korpusa izmantošana korpusāsabiedrisko norišu izpētē(2)

  saeima-2.0 sastopam 2189 lietojumus ar krīzi

  E. Andronova, I. Auziņa, N. Grūzītis, G. Nešpore. Vara, nauda un fakti latviešu valodas korpusā. – PrezentācijaCLARIN seminārā 26.02.2010.


  Korpusa izmanto ana sabiedrisko nori u izp t 3
  Korpusa izmantošana korpusāsabiedrisko norišu izpētē(3)

  Kas ir krīze?

  • finansu krīze jeb budžeta situācija

  • (nav) lielas krīzes jeb liela sabrukuma

  • tā saucamajam negatīvajam scenārijam jeb krīzes scenārijam

  • ar krīzi es domāju gan inflāciju, gan masveida emigrāciju, gan to, kas notiek..

  • finanšu krīze īsumā nozīmē to, ka naudas ir mazāk...

   Kādas krīzes satrauc parlamentāriešus?

  • banku krīze (155×), krīze banku sistēmā (1×), bankas „Baltija“ krīze (36×), komercbanku krīze (3×), banku un banku sistēmas krīze (1×), „Parex“ bankas krīze (1×)

  • ekonomiskā krīze (145×), ekonomijas krīze (17×)

  • finansu (finanšu kopš 8. Saeimas laikiem) krīze (80×), finansiālā krīze (13×)

  • politiskā krīze (42×), arī politikas krīze (1×)

   u.tml.

  E. Andronova, I. Auziņa, N. Grūzītis, G. Nešpore. Vara, nauda un fakti latviešu valodas korpusā. – PrezentācijaCLARIN seminārā 26.02.2010.


  Korpusa izmanto ana m c bu l dzek u izstr d
  Korpusa izmantošana korpusāmācību līdzekļu izstrādē

  • Korpuss ir piemēru (teikumu, tekstu) krātuve

  • Izmantojot vārdformu biežuma sarakstu,

   • var atlasīt mācību līdzeklī iekļaujamo leksiku,

   • var uzzināt, kuras ir biežāk lietotās vārdformas

  • Konkordanču rindiņas var izmantot, piem., veidojot uzdevumus par vārda nozīmi


  ad