N tverkstr ff f r kis informat rer och redakt rer 6 april 2011
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Nätverksträff för KIs informatörer och redaktörer 6 april 2011 PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Nätverksträff för KIs informatörer och redaktörer 6 april 2011. Hålltider. 13.05-13.10På G 13.10-13.35 Krishantering på KI 13.35-14.10Mediehantering vid kriser 14.10 -14.35Kaffepaus 14.35-15.00 Frågor och diskussion. KI i sociala medier.

Download Presentation

Nätverksträff för KIs informatörer och redaktörer 6 april 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


N tverkstr ff f r kis informat rer och redakt rer 6 april 2011

Nätverksträff för KIs informatörer och redaktörer6 april 2011


H lltider

Hålltider

13.05-13.10På G

13.10-13.35 Krishantering på KI

13.35-14.10Mediehantering vid kriser

14.10 -14.35Kaffepaus

14.35-15.00 Frågor och diskussion

Seminarium, KIs informatörsnätverk


Ki i sociala medier

KI i sociala medier

 • KI finns idag på- Facebook- Twitter - YouTube

 • Riktlinjer för sociala medier – initierat i samarbete med jurist, arkivarie, med flera.

Seminarium, KIs informatörsnätverk


N tverkstr ff f r kis informat rer och redakt rer 6 april 2011

På G

 • Diskussionsforum

 • Projekt nytt intranät har startat> Steg 1: kvalitetssäkra och flytta befintligt innehåll till nytt system

 • Ny kommunikationsdirektör

 • Framgångar från jubileumsåret som permanentas

 • Boka in den 20 maj – Forskning & Hälsa i Kungsträdgården!

 • Medarbetarundersökning i höst

 • Webbshop, lansering 3 maj

 • Beställ material på ki.se

 • Digitala mötesplatser för informatörsnätverket > på internwebben> sluten grupp på Facebook

Seminarium, KIs informatörsnätverk


Krishantering p ki

Krishantering på KI


Vad r en kris eller allvarlig h ndelse

Vad är en kris eller allvarlig händelse?

En svår situation med personella, materiella eller etiska och förtroendemässiga skador eller med överhängande fara för att skador kan uppstå.

Kan vara hastigt uppkommen eller ha ett smygande förlopp 

Seminarium, KIs informatörsnätverk


Exempel p kriser

Exempel på kriser

 • Försörjningsavbrott- El, vatten, IT

 • Förtroendekris- Fusk- Förskingring- Djurhantering

 • Industrispionage

 • (Bomb-)hot mot verksamheten

 • Explosion/brand

 • Pandemi

 • Olyckor/katastrofer/samhällskollaps som påverkar många i verksamheten

Seminarium, KIs informatörsnätverk


Krisberedskap

Krisberedskap

Förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer genom

 • utbildning, övning och andra åtgärder

 • den organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris

Seminarium, KIs informatörsnätverk


N r en kris uppst r

När en kris uppstår….

…krävs omedelbara och samordnande åtgärder inom myndigheten i syfte att minimera negativa konsekvenser.

Hanteras av KIs krisledningsorganisation.

Lagkrav för statliga myndigheter:

 • Förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap

 • MSBs (2010:7) föreskrifter om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser

Seminarium, KIs informatörsnätverk


Kis krisberedskap tv kategorier

KIs krisberedskap – två kategorier

1. Allvarlig händelse – hanteras av KIs krisledningsgrupp

 • Svår, negativ situation med personella, materiella eller etiska och förtroendemässiga skador eller med överhängande fara för att skador kan uppstå.

 • För svår att hantera med normal verksamhet och organisation

  2. Mindre allvarlig händelse – hanteras av institutionens krisledning

 • Svår negativ händelse som endast påverkar enskild institution

 • Så allvarlig att den kan antas vara för svår att hantera med institutionens normala verksamhet och organisation

 • Prefekt informerar till universitetsdirektör som beslutar om krisen ska hanteras centralt eller ej

Seminarium, KIs informatörsnätverk


Syfte m l med krisberedskap

Syfte mål med krisberedskap

 • Minimera skador och negativa konsekvenser för KIs medarbetare, studenter och verksamhet

 • Bevara förtroendet för KI

Förhållningssätt i KIs krishantering

 • Handlingsberedskap – snabbt och tydligt agerande

 • Effektiv, sammanhållen och tydlig ledning

 • Kontroll över händelseutvecklingen

 • Korrekt, tydlig, tillgänglig och effektiv information

 • Samordning av resurser

Seminarium, KIs informatörsnätverk


Tre faser i krishantering

Tre faser i krishantering

 • Akutfas- rädda liv- begränsa skador- sammankalla krisledning

 • Krishanteringsfasen- ta kontroll- krisstöd till personal- säkerställ att prioriterade processer fungerar- information och kommunikation – internt och externt

 • Återgångsfasen- hantera det extra arbete som krisen medfört- samla in erfarenheter- eventuell debriefing/bearbetning

Seminarium, KIs informatörsnätverk


Kis krisledningsgrupp

KIs krisledningsgrupp

Upprättas efter beslut av rektor och består av

 • Rektor

 • Universitetsdirektör = krisledare/stabschef

 • Informationschef

 • IT-chef

 • Personalchef

 • Säkerhet

 • Två sekreterare

  Minst en ersättare per person ovan. Gruppen kan vid behov förstärkas med företrädare för andra enheter

Seminarium, KIs informatörsnätverk


Informationsavdelningens krisfunktioner

Informationsavdelningens krisfunktioner

 • Infochef

 • Presstjänsten

 • Interninformationsansvarig

 • Nyhetsredaktörer

Seminarium, KIs informatörsnätverk


Verktyg f r beredskap och ledning

Verktyg för beredskap och ledning

 • Krispärm

 • Kontaktkort i plåboksformat

 • Scenariobaserade krisövningar

 • Webbaserat krisledningssystem

 • KrisledningscentralKrisdagbok, kartor, larm- och kontaktlistor, bärbar dator, internetuppkoppling, projektor, whiteboard, extra analoga telefoner, extra mobila telefoner (annan leverantör än den ordinarie)

Seminarium, KIs informatörsnätverk


Viktiga funktioner

Viktiga funktioner

 • Viktiga funktioner och telefonnummer finns på intranätets krissidor.

 • Lägg in de viktigaste i din mobil!

Seminarium, KIs informatörsnätverk


Mer information

Mer information

 • Internwebben

 • MSB

Seminarium, KIs informatörsnätverk


 • Login