slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Lic. Joke De Wilde Lic. Wouter Vanderplasschen Prof . Dr. Eric Broekaert

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Lic. Joke De Wilde Lic. Wouter Vanderplasschen Prof . Dr. Eric Broekaert - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Een exploratief onderzoek naar zorgbehoeften van druggebruikers en hun tevredenheid over het bestaande hulpverleningsaanbod. Lic. Joke De Wilde Lic. Wouter Vanderplasschen Prof . Dr. Eric Broekaert. Overzicht. Inleiding + situering onderzoek Onderzoeksopzet:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Lic. Joke De Wilde Lic. Wouter Vanderplasschen Prof . Dr. Eric Broekaert' - barclay-hodge


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Een exploratief onderzoek naar zorgbehoeften van druggebruikers en hun tevredenheid over het bestaande hulpverleningsaanbod

Lic. Joke De Wilde

Lic. Wouter Vanderplasschen

Prof. Dr. Eric Broekaert

overzicht
Overzicht
 • Inleiding + situering onderzoek
 • Onderzoeksopzet:
  • Methodologie: selectiecriteria proefgroep, vragenlijst + focusgroepen
  • Procedure
  • Data-analyse
 • Onderzoeksresultaten: tevredenheidonderzoek + behoefteonderzoek
 • Conclusie
inleiding
Inleiding
 • Wat? Kleinschalig onderzoek naar zorgbehoeften van aantal druggebruikers en tevredenheid over bestaande hulpverleningsaanbod
 • Wanneer? Oktober 2001 – December 2001
 • Wie? Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) in samenwerking met de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent en de onderzoeksgroep van Prof. B. De Ruyver
situering
Situering
 • Onderzoek tussen behoefte- en tevredenheidonderzoek

behoefteonderzoek: wat cliënt echt wil aan zorg = essentiële component planning binnen GGZ

tevredenheidonderzoek: wat cliënt vindt van verkregen zorg = indicatie voor de kwaliteit van zorg

 • Kwalitatieve en kwantitatieve analyse geen evidente opdracht, niet iedereen in staat om hulpvraag of zorgbehoefte te verwoorden
situering1
Situering

Binnen de reorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg:

 • Nadruk op kwaliteit van zorg: coördinatie, continuïteit, effectiviteit en efficiëntie
 • Cliënt centraal
 • Overgang van aanbodgestuurde zorg naar meer vraaggerichte zorg op maat van de cliënt

Ook binnen de toekomstige organisatie van de verslavings-

zorg: meer geïndividualiseerde zorg + netwerkvorming

onderzoeksopzet
Onderzoeksopzet
 • Kwalitatief en verkennend onderzoek bij een beperkt aantal druggebruikers aan de hand van focusgroepen
 • Focusgroepen = vrij regelmatig gebruikt voor het verkennen van de visies en motieven van verschillende doelgroepen, laten diepgaande discussies toe
 • Focusgroepen enerzijds met druggebruikers die momenteel niet in contact komen met de categoriale drughulpverlening, anderzijds met druggebruikers die een beroep doen op de laagdrempelige, ambulante drughulpverlening
 • Om motivatie te verhogen werd aankoopbon gegeven van 12.40€
onderzoeksopzet1
Onderzoeksopzet
 • Eerste groep van druggebruikers via contactpersonen van belangengroepen:
  • Antwerpen: Belangengroep Antwerpse Druggebruikers (BAD)
  • Brussel: De Bond voor een Emancipatorisch Drugbeleid (DEBED)
  • Gent: Druggebruikers Overleg Gent (DOG)
 • Tweede groep (rekening gehouden met de MSOC-evaluatiestudie) aantal andere centra met verschillende werksoorten:
  • Brugge: Dagcentrum De Sleutel
  • Antwerpen: Free Clinic
  • Antwerpen: CGGZ Altox
onderzoeksopzet2
Onderzoeksopzet
 • Thema’s van de focusgroepen: eerste contact met de hulpverlening, hulpvraag, tevredenheid over het hulpverleningsaanbod en huidige zorgbehoeften
 • Alle deelnemers ook vragenlijst ingevuld
 • Item’s van de vragenlijst: socio-demografische gegevens (leeftijd, geslacht), productgebruik, eerste en laatste hulpvraag, ervaringen met en tevredenheid over het huidige hulpverleningsaanbod
 • Data-analyse: uitspraken van de respondenten gecodeerd, gebruik makend van software-pakket WinMAX ‘98
onderzoeksresultaten tevredenheid
Onderzoeksresultaten (Tevredenheid)
 • Eerste contact (negatieve ervaringen): gebrek aan informatie, andere verwachtingen over de hulpverlening, gebrek aan respect, confrontatie met regels en structuur, …
 • Meest positief: onvoorwaardelijke hulp, bijgebruik getolereerd
 • Voorzieningen algemeen: competitie tussen voorzieningen, geen respect voor situatie, behandelingen te veel drug-geörienteerd, geen aandacht voor druggerelateerde problemen, gebrek aan spoed en crisisopvang, wachtlijsten, …
onderzoeksresultaten tevredenheid1
Onderzoeksresultaten (Tevredenheid)
 • Personeel: belang goede hulpverleningrelatie, persoonlijke begeleider, coördinatie en communicatie, professionaliteit
 • Residentiële behandeling: laatste oplossing, hoogdrempelig, inperking individuele vrijheid, confrontatie regels en structuur, te veel afgeschermd van de maatschappij, beperkte nazorg
 • Substitutiebehandeling: geen eenduidige visie, verleggen van probleem, te weinig informatie lange termijneffecten, te weinig inspraak dosering, onderhoudsdosis, niet afbouwen
onderzoeksresultaten behoeften
Onderzoeksresultaten (Behoeften)
 • Hulpvraag: afkicken, externe motivatie, stabilisatie
 • Behoeften: meer respect, privacy en inspraak, meer vertrouwen, persoonlijke begeleider (individualisering van de zorg), duidelijke regels, toegankelijkheid zorg, nazorg, inschakeling (ex-)gebruikers in het hulpverleningsproces
 • Meer aandacht voor: huisvesting, tewerkstelling, zinvolle dagbesteding, familie
 • Grote nood aan informatie over de risico’s van druggebruik (meer productcontrole), aan preventie (media!) en aan meer informatie over bestaande hulpverleningsaanbod
conclusie
Conclusie
 • Belangrijk om druggebruikers te betrekken bij de evaluatie van het hulpverleningsaanbod en bij de uitbouw van het zorgaanbod
 • Respect voor het individu, geïndividualiseerde zorg, aandacht voor basisbehoeften en drug-gerelateerde problemen, rol voor (ex-)gebruikers, informatie, nazorg
 • Problemen uit onderzoek = problemen in andere landen
 • Aanzet tot grootschalig behoefte- en tevredenheidonderzoek bij een grote en representatieve groep druggebruikers adhv verschillende onderzoeksmethoden
ad