Een exploratief onderzoek naar zorgbehoeften van druggebruikers en hun tevredenheid over het bestaan...
Download
1 / 12

Lic. Joke De Wilde Lic. Wouter Vanderplasschen Prof . Dr. Eric Broekaert - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Een exploratief onderzoek naar zorgbehoeften van druggebruikers en hun tevredenheid over het bestaande hulpverleningsaanbod. Lic. Joke De Wilde Lic. Wouter Vanderplasschen Prof . Dr. Eric Broekaert. Overzicht. Inleiding + situering onderzoek Onderzoeksopzet:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Lic. Joke De Wilde Lic. Wouter Vanderplasschen Prof . Dr. Eric Broekaert

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Lic joke de wilde lic wouter vanderplasschen prof dr eric broekaert

Een exploratief onderzoek naar zorgbehoeften van druggebruikers en hun tevredenheid over het bestaande hulpverleningsaanbod

Lic. Joke De Wilde

Lic. Wouter Vanderplasschen

Prof. Dr. Eric Broekaert


Overzicht

Overzicht

 • Inleiding + situering onderzoek

 • Onderzoeksopzet:

  • Methodologie: selectiecriteria proefgroep, vragenlijst + focusgroepen

  • Procedure

  • Data-analyse

 • Onderzoeksresultaten: tevredenheidonderzoek + behoefteonderzoek

 • Conclusie


Inleiding

Inleiding

 • Wat? Kleinschalig onderzoek naar zorgbehoeften van aantal druggebruikers en tevredenheid over bestaande hulpverleningsaanbod

 • Wanneer? Oktober 2001 – December 2001

 • Wie? Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) in samenwerking met de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent en de onderzoeksgroep van Prof. B. De Ruyver


Situering

Situering

 • Onderzoek tussen behoefte- en tevredenheidonderzoek

  behoefteonderzoek: wat cliënt echt wil aan zorg = essentiële component planning binnen GGZ

  tevredenheidonderzoek: wat cliënt vindt van verkregen zorg = indicatie voor de kwaliteit van zorg

 • Kwalitatieve en kwantitatieve analyse geen evidente opdracht, niet iedereen in staat om hulpvraag of zorgbehoefte te verwoorden


Situering1

Situering

Binnen de reorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg:

 • Nadruk op kwaliteit van zorg: coördinatie, continuïteit, effectiviteit en efficiëntie

 • Cliënt centraal

 • Overgang van aanbodgestuurde zorg naar meer vraaggerichte zorg op maat van de cliënt

  Ook binnen de toekomstige organisatie van de verslavings-

  zorg: meer geïndividualiseerde zorg + netwerkvorming


Onderzoeksopzet

Onderzoeksopzet

 • Kwalitatief en verkennend onderzoek bij een beperkt aantal druggebruikers aan de hand van focusgroepen

 • Focusgroepen = vrij regelmatig gebruikt voor het verkennen van de visies en motieven van verschillende doelgroepen, laten diepgaande discussies toe

 • Focusgroepen enerzijds met druggebruikers die momenteel niet in contact komen met de categoriale drughulpverlening, anderzijds met druggebruikers die een beroep doen op de laagdrempelige, ambulante drughulpverlening

 • Om motivatie te verhogen werd aankoopbon gegeven van 12.40€


Onderzoeksopzet1

Onderzoeksopzet

 • Eerste groep van druggebruikers via contactpersonen van belangengroepen:

  • Antwerpen: Belangengroep Antwerpse Druggebruikers (BAD)

  • Brussel: De Bond voor een Emancipatorisch Drugbeleid (DEBED)

  • Gent: Druggebruikers Overleg Gent (DOG)

 • Tweede groep (rekening gehouden met de MSOC-evaluatiestudie) aantal andere centra met verschillende werksoorten:

  • Brugge: Dagcentrum De Sleutel

  • Antwerpen: Free Clinic

  • Antwerpen: CGGZ Altox


Onderzoeksopzet2

Onderzoeksopzet

 • Thema’s van de focusgroepen: eerste contact met de hulpverlening, hulpvraag, tevredenheid over het hulpverleningsaanbod en huidige zorgbehoeften

 • Alle deelnemers ook vragenlijst ingevuld

 • Item’s van de vragenlijst: socio-demografische gegevens (leeftijd, geslacht), productgebruik, eerste en laatste hulpvraag, ervaringen met en tevredenheid over het huidige hulpverleningsaanbod

 • Data-analyse: uitspraken van de respondenten gecodeerd, gebruik makend van software-pakket WinMAX ‘98


Onderzoeksresultaten tevredenheid

Onderzoeksresultaten (Tevredenheid)

 • Eerste contact (negatieve ervaringen): gebrek aan informatie, andere verwachtingen over de hulpverlening, gebrek aan respect, confrontatie met regels en structuur, …

 • Meest positief: onvoorwaardelijke hulp, bijgebruik getolereerd

 • Voorzieningen algemeen: competitie tussen voorzieningen, geen respect voor situatie, behandelingen te veel drug-geörienteerd, geen aandacht voor druggerelateerde problemen, gebrek aan spoed en crisisopvang, wachtlijsten, …


Onderzoeksresultaten tevredenheid1

Onderzoeksresultaten (Tevredenheid)

 • Personeel: belang goede hulpverleningrelatie, persoonlijke begeleider, coördinatie en communicatie, professionaliteit

 • Residentiële behandeling: laatste oplossing, hoogdrempelig, inperking individuele vrijheid, confrontatie regels en structuur, te veel afgeschermd van de maatschappij, beperkte nazorg

 • Substitutiebehandeling: geen eenduidige visie, verleggen van probleem, te weinig informatie lange termijneffecten, te weinig inspraak dosering, onderhoudsdosis, niet afbouwen


Onderzoeksresultaten behoeften

Onderzoeksresultaten (Behoeften)

 • Hulpvraag: afkicken, externe motivatie, stabilisatie

 • Behoeften: meer respect, privacy en inspraak, meer vertrouwen, persoonlijke begeleider (individualisering van de zorg), duidelijke regels, toegankelijkheid zorg, nazorg, inschakeling (ex-)gebruikers in het hulpverleningsproces

 • Meer aandacht voor: huisvesting, tewerkstelling, zinvolle dagbesteding, familie

 • Grote nood aan informatie over de risico’s van druggebruik (meer productcontrole), aan preventie (media!) en aan meer informatie over bestaande hulpverleningsaanbod


Conclusie

Conclusie

 • Belangrijk om druggebruikers te betrekken bij de evaluatie van het hulpverleningsaanbod en bij de uitbouw van het zorgaanbod

 • Respect voor het individu, geïndividualiseerde zorg, aandacht voor basisbehoeften en drug-gerelateerde problemen, rol voor (ex-)gebruikers, informatie, nazorg

 • Problemen uit onderzoek = problemen in andere landen

 • Aanzet tot grootschalig behoefte- en tevredenheidonderzoek bij een grote en representatieve groep druggebruikers adhv verschillende onderzoeksmethoden


ad
 • Login