การวิเคราะห์ทางการเงิน - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 39

 • 126 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การวิเคราะห์ทางการเงิน. การวิเคราะห์อัตราส่วน Du Pont system ผลกระทบจากการปรับปรุงอัตราส่วน ข้อจำกัดในการวิเคราะห์อัตราส่วน ปัจจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ common-size การวิเคราะห์แนวโน้ม. งบดุล : สินทรัพย์. งบดุล : หนี้สินและส่วนของเจ้าของ. งบกำไรขาดทุน. ข้อมูลอื่น.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การวิเคราะห์ทางการเงิน

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4267133

 • Du Pont system

 • common-size


4267133

:


4267133

:


4267133


4267133


4267133


4267133

5

 • (Liquidity):

 • (Asset management):


4267133

 • :

 • :

 • : P/E and M/B ratios


4267133

(CR) (QR)

$2,680

$1,445

CR02 = =

= 1.85x

-

QR02 =

$2,680 - $1,716

$1,445

= = 0.67x


4267133

*

=

=

= 4.10x

*

$7,036

$1,716


4267133

(DSO)

DSO=

= =

= 44.9

/360

$878

$7,036/360


4267133

=

= = 8.61x

$7,036

$817

=

= = 2.01x

$7,036

$3,497


4267133

(TIE)

=

= = 55.6%

$1,445 + $500

$3,497

TIE=

= = 6.3x

$502.6

$80


4267133

(PM)

$253.6

$7,036

PM = = = 3.6%


Roa roe

(ROA) (ROE)

ROA=

=

= 7.3%

$253.6

$3,497


4267133

ROE=

= = 16.3%.

$253.6

$1,552


Roa roe1

ROA ROE

 • ROA ROA

 • ROE


4267133

= $12.17

= = = $1.01

P/E = = = 12x

$253.6

250

$12.17

$1.01


4267133

=

= = $6.21

$1,552

250

M/B=

= = 2.0x

$12.17

$6.21


4267133

()()() = ROE

x

x

= ROE


4267133

:

 • ()

 • ()

 • ()

ROE


4267133

$ 878

$1,945

1,802

1,552

817

$3,497

$3,497

$7,035,600

360

= = $19,543

Q. DSO 32


Dso 44 9 32

DSO 44.9 32

= $19,543 x 44.9= $878,000

= $19,543 x 32.0= 625,376

: $252,624


4267133

$ 253

$1,945

625

1,552

1,802

817

$3,497

$3,497

?


4267133

 • -- ROE EPS

 • --

 • ()--


4267133


4267133


4267133

 • ?

 • ?

 • supplier ?


4267133

?

?

?


Common size balance sheets

Common Size Balance Sheets:


4267133


Common size

Common Size

 • (49.1%) (41.2%)

 • ()


Common size1

Common Size :


Common size2

Common Size

 • (86.7) (84.5) (7.1)


1 2000

: % 1 (2000)


4267133

 • 2002 2000 105% 2000 188%


4267133


4267133


4267133

 • 138% 105%


 • Login