จันทร์ ที่ 28 ก.ค. 51 - PowerPoint PPT Presentation

  8/51
Download
1 / 22

 • 61 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ประชุม หน่วยขึ้นตรง ครั้งที่ 8/51. จันทร์ ที่ 28 ก.ค. 51. กองแผนและโครงการ. สถานภาพงปประจำปี 51. สรุปถึง 25 ก.ค. 51. เสนอขอเบี้ยเลี้ยงฯเพิ่มอีก 500,000 บ. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 80,000 บ.ค่าไปรษณีย์ ฯ 5,000 บาท ค่าน้ำประปา 32,000 บ. ค่าไฟฟ้า 100,000 บาท ยังไม่ได้รับจัดสรร.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

จันทร์ ที่ 28 ก.ค. 51

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


28 51

8/51

28 .. 51


28 51

51

25 .. 51

500,000 . 80,000 . 5,000 32,000 . 100,000


28 51

1000

x

50

.

51

600,802

541,499

494,924

441,884

373,446

328,959

299,412

294,794

273,087

224,412

.

x

1000

141,240

129,030

82,290

42,300

40,590

21,150

11,760

...

...

...

...

...

...

...

.. ... 336,600 .


28 51

49 50

109,466

110,000

105,451

103,192

105,000

101,520

103,540

98,650

98,650

100,000

95,474

95,078

95,000

97,279

50 91,215 .

94,082

90,000

85,700

89,427

85,000

87,929

82,701

81,202

86,404

80,063

80,000

77,161

75,000

76,704

51

70,000

72,238

71,399

50

65,000

60,000

55,000

50,000

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..


28 51

50 ()


28 51

.50 ( 31 .. 51)


28 51

51

.


28 51

.. 51 25 ..


28 51

51 ..

30 447,313,100 ..

16 298,075,000 14

149,238,100 . ..

51() ..- 2 13,300,000

- A B 10,000,000 .

- 3,300,000 .

 • . 16

 • . 16 13

 • 1 . 2

 • - . 13

 • 13 13

 • - 2


28 51

16 .. .


28 51

 • A B 10,000,000 .

 • 70/51 9,999,209 . 10 24 ..51 19 ..52

 • 3,300,000 .

 • 56/51 3,269,171 5 13 .. 10 .. 51


28 51

51 . . 51 394

904,594,500 . .

.. . 31 .. 51 .. . 87

156,254,700 . 87 ..

79 52


28 51

79 59 1 .. 5 20


28 51

51 ()


28 51

51 .

()

1 450,000 (


28 51

52

. 52

..


28 51

/ 52 ()


28 51

/ 52 ()


28 51

.. . . 52 .. .. 52 .


28 51


 • Login