Fremtidens kystskip Introduksjonsmøte 12.02.2013 Dag Stenersen - PowerPoint PPT Presentation

Fremtidens
Download
1 / 18

 • 79 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Fremtidens kystskip Introduksjonsmøte 12.02.2013 Dag Stenersen. Godsfergen. GodsFergen 2013-15 har lykkes Dekker Sør-Norge, betydelige lastmengder Populært blant speditørene Inngår i mange dør-til-dør-kjeder Daglige avganger Ruten går kontinuerlig, lasting/lossing også om natten

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Fremtidens kystskip Introduksjonsmøte 12.02.2013 Dag Stenersen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fremtidens kystskip introduksjonsm te 12 02 2013 dag stenersen

Fremtidenskystskip

Introduksjonsmøte 12.02.2013

Dag Stenersen

Godsfergen


Visjon godsfergen 2020

GodsFergen 2013-15 har lykkes

Dekker Sør-Norge, betydelige lastmengder

Populært blant speditørene

Inngår i mange dør-til-dør-kjeder

Daglige avganger

Ruten går kontinuerlig, lasting/lossing også om natten

Tiden i havn er meget kort

Høy pålitelighet og rutetidene holdes

Løsningen er miljøvennlig

Kostnadene er redusert for kundene

Visjon - Godsfergen 2020


Fremtidens kystskip

Fremtidenskystskip

 • Fleksibilitet vs effektiv lasthåndtering

 • Effektive havneoperasjoner

 • Miljøvennlig

  • Drivstoff

  • Maskineri

 • Operasjonsprofil

  • Skrog og maskineri

 • Rammebetingelser og krav


Fleksibilitet i last og l astesystem

Fleksibiliteti last og lastesystem

 • RORO

 • Container

 • Stykkgods

 • Kjøl/frys

 • Kombinasjoner

 • Kran

 • Sideport

 • Luke

 • Akterlem, baugport


Fremtidens havneoperasjoner

Fremtidens havneoperasjoner ?


Fremtidens havneoperasjoner1

Fremtidens havneoperasjoner ?


Milj vennlig eksisterende design mono

Miljøvennlig – Eksisterende design - Mono


Milj vennlig eksisterende design katamaran

Miljøvennlig – Eksisterende design - Katamaran


Milj vennlig nye tiltak for redusert energiforbruk maskinerisystemer

Miljøvennlig - Nye tiltak for redusert energiforbruk, maskinerisystemer

 • Vurdering av alternative maskinerikonfigurasjoner. Tradisjonell løsninger evalueres opp mot alternative tekniske løsninger.

  • Mekanisk og elektrisk fremdriftssystemer

  • Hybride løsninger

  • Batteriteknologi

  • Anvendelse av fornybar energi (vind og sol)

  • Miljøeffekter knyttet til drivstoffkvalitet

 • Maskineri hjelpesystemer for økt energieffektivitet og lavere utslipp

  • Systemer for utnyttelse av spillvarme (ORC)

  • Optimalisere komponenter i hjelpesystem

  • Renseteknologi


Energy usage in an example vessel 20 000 dwt 15 knots and head sea

Energy Usage in an Example Vessel (20 000 dwt, 15 knots and head sea


Milj vennlig nye tiltak for redusert energiforbruk innen temaet maskinerisystemer

Miljøvennlig - Nye tiltak for redusert energiforbruk innen temaet maskinerisystemer

 • Vurdering av alternative maskinerikonfigurasjoner. Tradisjonell løsninger evalueres opp mot alternative tekniske løsninger.

  • Mekanisk og elektrisk fremdriftssystemer

  • Hybride løsninger

  • Batteriteknologi

  • Anvendelse av fornybar energi (vind og sol)

  • Miljøeffekter knyttet til drivstoffkvalitet

 • Maskineri hjelpesystemer for økt energieffektivitet og lavere utslipp

  • Systemer for utnyttelse av spillvarme (ORC)

  • Optimalisere komponenter i hjelpesystem

  • Renseteknologi


Skrog og propulsjon 1

Skrog og propulsjon (1)

 • Optimalisere et skrog for ulik operasjonshastighet og operasjonsdypgang.

  • Fremtidens skrog må tilpasses forskjellige driftsprofil.

  • Et skrog som skal være optimalt eller best mulig for en redusert hastighet på f.eks 2 knop, vil være ganske annerledes enn et skrog for en høyere hastighet.

 • Gjelder også for Propulsjonssystemet, spesielt optimal propelldiameter


Skrog og propulsjon 2

Skrog og propulsjon (2)

 • I prosjektet foreslås det å vurdere ulike konsepter som:

  • En katamaranløsning

  • En ettskrogs løsning

 • Vurdere ulike propulsjonsløsningerfor valgte konsepter

  • Fart/effekt/utslipp for hvert konsept, men også sjøegenskaper.

  • Tekniske løsningene utarbeides i samarbeid med designer

 • Detaljanalyse, optimalisering og beregning i samarbeid med designeren:

  • CFD beregning (Computational Fluid Dynamics) av skroget og propulsjonsenheten(e)

 • Skrogets egenskaper i sjøgang – tekniske analyser (bevegelser, akselerasjoner, fart)

  Valg av konsept


Vekting av designkrav milj og konkuranseevne

Vektingavdesignkrav – miljø og konkuranseevne


Vekting av designkrav milj og konkuranseevne1

Vektingavdesignkrav – miljø og konkuranseevne


Operasjonsprofil

Forretningsmodel

Operasjonsprofil

Logistikk-analyse

 • Monohull?

 • Katamaran?

Last, kapasitet, type

Lastehåndtering

 • 'Melkerute'

 • HUB & Spoke

 • DWt

 • TEU

 • Frys

 • Palle

 • RORO

 • Kran

 • Sideport

 • Luke

 • Akterlem, baugport

Godsfergen


Aktuelle samarbeidpartnere milj skipet

Aktuellesamarbeidpartnere, Miljøskipet

 • MARINTEK

 • Rolls Royce Marine (forespurt)

 • Fjellstrand (forespurt)

 • TTS (forespurt)

 • Andre

  Input fra WP1 og 2

 • DNV ProNavis

 • Havner

 • Kunder

 • Osv


Fremtidens kystskip introduksjonsm te 12 02 2013 dag stenersen

Takk for oppmerksomheten


 • Login