NORDVAND Regnvand og spildevand i Klampenborg- Skovshoved - PowerPoint PPT Presentation

Nordvand regnvand og spildevand i klampenborg skovshoved
Download
1 / 13

 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

NORDVAND Regnvand og spildevand i Klampenborg- Skovshoved. Ved Carsten Nystrup Direktør Nordvand a/s. Målsætning for håndtering af spildevand. Effektiv bortledning af spildevand Optimal håndtering af regnvand Fastholdelse af afløbssystemets værdi Minimal belastning af vandområderne.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

NORDVAND Regnvand og spildevand i Klampenborg- Skovshoved

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nordvand regnvand og spildevand i klampenborg skovshoved

NORDVANDRegnvand og spildevand i Klampenborg- Skovshoved

Ved Carsten Nystrup Direktør Nordvand a/s


M ls tning for h ndtering af spildevand

Målsætning for håndtering af spildevand

 • Effektiv bortledning af spildevand

 • Optimal håndtering af regnvand

 • Fastholdelse af afløbssystemets værdi

 • Minimal belastning af vandområderne


Tre overordnede strategier til optimal h ndtering af regnvand

Tre overordnede strategier til optimal håndtering af regnvand

 • Etablering af separat regnvandssystem

 • Udbygning af afløbssystemet

 • Lokal håndtering af regnvand


Udvikling i investering i afl bssystemet

Udvikling i investering i afløbssystemet


Kloakkerne i klampenborg skovshoved

Kloakkerne i Klampenborg-Skovshoved

 • Kloaksystemet i området afvander mod Lynetten

 • Området er i dag stort set fælleskloakeret

 • Spildevandet løber mod kysten til Skovshoved pumpestation

 • Skovshoved pumpestation pumper vandet til Tuborg Nord og derfra videre til Lynetten

Overløb til Øresund

ved kraftigt regn

Til Lynetten


Projekt i 2013 2015

Projekt i 2013 - 2015

 • Etablering af bassinledning mellem Bellevue og Skovshoved til forbedring af badevandskvalitet og reduktion af kloakoverløb tæt ved kysten

 • Skybrudssikring af Hvidørevej

 • Forsøg med desinfektion af overløbsvand på Skovshoved til sikring af badevandskvalitet


Fortsat udfor dring ved ekstrem regn

Fortsat udfor-dring ved ekstrem regn!


Hvorfor h ndtere regnvand p egen grund

Hvorfor håndtere regnvand på egen grund?

 • Klimaændringer giver kraftigere regnskyl og overbelastning af afløbssystemet.

 • Beholder du regnvandet på din egen grund sikrer du:

 • Afløbssystemet mod overbelastning

 • Begrænser overløb af urenset spildevand til søer og åer

 • Forbedrer badevandskvaliteten

 • Øger grundvandsdannelsen


Hvad kan i g re med regnvand fra huse

Hvad kan I gøre med regnvand fra huse?


Konomisk tilskud til h ndtering af regnvand p egen grund

”Økonomisk tilskud” til håndtering af regnvand på egen grund

 • Nordvand tilbagebetaler en del af tilslutningsbidraget – som et engangsbeløb

 • Mellem 50 og 100 % af regnvandet skal håndteres på egen grund

 • Engangsbeløbet på godt 23.000 kr. i 2013 ved 100 % håndtering

 • Under 100 % får man tilbagebetalt forholdsmæssigt


Hvor finder du flere oplysninger

Hvor finder du flere oplysninger?

 • Find oplysninger om hvordan du ansøger og inspiration til hvad du kan gøre på www.gentofte.dk/regnvand

 • Nordvand tilbagebetaler godt 23.000 kr. af tilslutningsbidraget, se kriterierne for tilbagebetaling på www.nordvand.dk


Hvad er husejerens eget ansvar

Hvad er husejerens eget ansvar?

 • Der er dit ansvar at sikre en afledning af spildevand fra kælderen i dit hus. Nordvand er ansvarlig for afledning af spildevand fra stueplanen af dit hus.

 • Der er derfor også dit ansvar som husejer at sikre din kælder mod oversvømmelser fra et overbelastet kloaksystem pga. skybrud. Du kan f. eks. etablere en højvandslukke.


Tak for ordet

Tak for ordet!


 • Login