Nordvand regnvand og spildevand i klampenborg skovshoved
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

NORDVAND Regnvand og spildevand i Klampenborg- Skovshoved PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

NORDVAND Regnvand og spildevand i Klampenborg- Skovshoved. Ved Carsten Nystrup Direktør Nordvand a/s. Målsætning for håndtering af spildevand. Effektiv bortledning af spildevand Optimal håndtering af regnvand Fastholdelse af afløbssystemets værdi Minimal belastning af vandområderne.

Download Presentation

NORDVAND Regnvand og spildevand i Klampenborg- Skovshoved

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


NORDVANDRegnvand og spildevand i Klampenborg- Skovshoved

Ved Carsten Nystrup Direktør Nordvand a/s


Målsætning for håndtering af spildevand

 • Effektiv bortledning af spildevand

 • Optimal håndtering af regnvand

 • Fastholdelse af afløbssystemets værdi

 • Minimal belastning af vandområderne


Tre overordnede strategier til optimal håndtering af regnvand

 • Etablering af separat regnvandssystem

 • Udbygning af afløbssystemet

 • Lokal håndtering af regnvand


Udvikling i investering i afløbssystemet


Kloakkerne i Klampenborg-Skovshoved

 • Kloaksystemet i området afvander mod Lynetten

 • Området er i dag stort set fælleskloakeret

 • Spildevandet løber mod kysten til Skovshoved pumpestation

 • Skovshoved pumpestation pumper vandet til Tuborg Nord og derfra videre til Lynetten

Overløb til Øresund

ved kraftigt regn

Til Lynetten


Projekt i 2013 - 2015

 • Etablering af bassinledning mellem Bellevue og Skovshoved til forbedring af badevandskvalitet og reduktion af kloakoverløb tæt ved kysten

 • Skybrudssikring af Hvidørevej

 • Forsøg med desinfektion af overløbsvand på Skovshoved til sikring af badevandskvalitet


Fortsat udfor-dring ved ekstrem regn!


Hvorfor håndtere regnvand på egen grund?

 • Klimaændringer giver kraftigere regnskyl og overbelastning af afløbssystemet.

 • Beholder du regnvandet på din egen grund sikrer du:

 • Afløbssystemet mod overbelastning

 • Begrænser overløb af urenset spildevand til søer og åer

 • Forbedrer badevandskvaliteten

 • Øger grundvandsdannelsen


Hvad kan I gøre med regnvand fra huse?


”Økonomisk tilskud” til håndtering af regnvand på egen grund

 • Nordvand tilbagebetaler en del af tilslutningsbidraget – som et engangsbeløb

 • Mellem 50 og 100 % af regnvandet skal håndteres på egen grund

 • Engangsbeløbet på godt 23.000 kr. i 2013 ved 100 % håndtering

 • Under 100 % får man tilbagebetalt forholdsmæssigt


Hvor finder du flere oplysninger?

 • Find oplysninger om hvordan du ansøger og inspiration til hvad du kan gøre på www.gentofte.dk/regnvand

 • Nordvand tilbagebetaler godt 23.000 kr. af tilslutningsbidraget, se kriterierne for tilbagebetaling på www.nordvand.dk


Hvad er husejerens eget ansvar?

 • Der er dit ansvar at sikre en afledning af spildevand fra kælderen i dit hus. Nordvand er ansvarlig for afledning af spildevand fra stueplanen af dit hus.

 • Der er derfor også dit ansvar som husejer at sikre din kælder mod oversvømmelser fra et overbelastet kloaksystem pga. skybrud. Du kan f. eks. etablere en højvandslukke.


Tak for ordet!


 • Login