สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102
Download
1 / 29

โรงเรียนวังไกลกังวล - PowerPoint PPT Presentation


 • 447 Views
 • Uploaded on

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : ความสัมพันธ์ของ ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของไทยและสากล. เรื่อง : การใช้หลักฐานและ องค์ความรู้ประวัติศาสตร์สากล. ครูผู้สอน…. นายธีระพล เข่งวา. โรงเรียนวังไกลกังวล. 2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' โรงเรียนวังไกลกังวล' - bao


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4:ความสัมพันธ์ของ

ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของไทยและสากล

เรื่อง : การใช้หลักฐานและ

องค์ความรู้ประวัติศาสตร์สากล

ครูผู้สอน…. นายธีระพล เข่งวา

โรงเรียนวังไกลกังวล


2 ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์ยุคสมัยทาง

ประวัติศาสตร์สากล


3 ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

1. พัฒนาการของมนุษยชาติ ยุคก่อนประวัติศาสตร์

หลักฐานที่ใช้มีลักษณะเด่น อย่างน้อย 3 ประการ


4 ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

1. โบราณวัตถุ

เครื่องมือหินกะเทาะหยาบๆ

เครื่องมือหินขัด

เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่ทำจาก ทองแดง สำริดและเหล็ก

เครื่องปั้นดินเผาที่ทำเป็นภาชนะ ต่างๆ ลูกปัด เปลือกหอย


5 ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

2. โบราณสถาน

แหล่งที่อยู่อาศัย ได้แก่…….

ถ้ำ เนินผาหิน เนินดินใกล้ธารน้ำ สถานที่ฝังศพ สถานที่ ประกอบ พิธีกรรมทางศาสนา


6 ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

3. โบราณศิลปกรรม

ภาพเขียนสี

ภาพจำหลัก

( ทำขึ้นตามผนังถ้ำ เพิงหิน หรือ เพดานถ้ำ)


7 ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

ภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์บนผนังถ้ำผาหมอนน้อยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี แสดงถึงการรู้จักปลูกข้าว และใช้ควายไถนา


8 ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

ภาพเขียนสีที่แสดงถึงเรื่องราวการดำรงชีวิตของมนุษย์บนผนังเพดานถ้ำบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง


9 ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

ถ้ำในพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว


10 ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

เครื่องมือเครื่องใช้ในสมัยโบราณก่อน ยุคประวัติศาสตร์


11 ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

2. พัฒนาการของมนุษยชาติ ยุคประวัติศาสตร์

หลักฐานที่ใช้มีลักษณะเด่น อย่างน้อย 2 ประการ


12 ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

2.1 หลักฐานทางด้านโปราณคดี(หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร) : Unwritten Sources

ได้แก่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆอาวุธ,เหรียญ-ตรา,เงินตรา,ศิลปะ,นาฏกรรมและดนตรี


13 ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

2.2 หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร : Written Sources

1. หลักฐานขั้นต้น(เอกสารร่วมสมัย ที่เกิดขึ้นพร้อมเหตุการณ์)

 • หลักศิลาจารึก/หนังสือพิมพ์

 • จดหมายเหตุ/บันทึกใบลาน สมุดข่อย

 • เอกสารทางราชการต่างๆ


14 ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

2. หลักฐานขั้นรอง(บันทึกหลังเหตุการณ์ต่างๆ)

 • พงศาวดาร/ตำนาน

 • นิทานพื้นบ้าน

 • นิยายปรัมปรา

 • เพลงพื้นบ้าน

 • วารสาร,บทความ


15 ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

3. องค์ความรู้ประวัติศาสตร์สากล

แบ่งออกได้ 3 ช่วงสมัย


16 ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

1. งานประวัติศาสตร์สมัยโบราณ

มีลักษณะ...

+

กึ่งประวัติ ศาสตร์

ตำนานทาง ศาสนา


17 ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

นักประวัติศาสตร์สมัยโบราณถือว่า..


18 ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

นักประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียง..

เฮโรโดตัส นักประวัติศาสตร์ชาวกรีก บิดาแห่งวิชาประวัติศาสตร์


19 ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

2. งานประวัติศาสตร์สมัยกลางหรือ สมัยฟิวดัล (Feudul)

 • เริ่มตั้งแต่การล่มสลายของอาณาจักร โรมันตะวันตก ในปี ค.ศ. 476 จนกระทั่ง

 • การล่มสลายของอาณาจักรโรมัน ตะวันออก ในปี ค.ศ. 1492


20 ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

งานประวัติศาสตร์ในสมัยฟิวดัลจะ เป็นงาน :

+

ศาสนา

พระผู้เป็นเจ้า


21 ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

นักประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียง..

นักบุญออกัสติน นักประวัติศาสตร์สมัยกลาง


ผลงานที่มีชื่อเสียง คือ...

22

นครของพระเจ้า หรือ เทวนคร(City of God)

1. นครปีศาจ หรือ มนุษยนคร - เมืองแห่งความชั่วร้าย

2. เทวนคร (อาณาจักรของพระเจ้า) - เมืองแห่งความดี


23 คือ...

3. งานประวัติศาสตร์สมัยใหม่

 • ได้รับ...

 • อิทธิพลของวิทยาศาสตร์

 • ระเบียบวิธีคิดแบบวิทยาศาตร์

 • มุ่งเข้าใจประวัติศาสตร์ด้วยกฎเกณฑ์

  แห่งเหตุผลให้ได้มาซึ่งความจริง


24 คือ...

นักประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียง..

เลโอปอลด์ ฟอน รังเกอ (Leopold Von Ranke ค.ศ.1795-1886)


25 คือ...

 • เป็นผู้ริเริ่ม : ระเบียบวิธีการทาง ประวัติศาสตร์ (Historical Method)

ผลงานที่สำคัญ คือ...

ประวัติศาสตร์ของสันตะปาปา(The History of the popes)


26 คือ...

โยงเส้นให้สัมพันธ์กัน

หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร

หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

 • ปรางค์สามยอด

 • รูปพระโพธิสัตว์ อวโลติเกศวร

 • ตำนาน

 • จดหมายเหตุ

 • ศิลาจารึก

 • เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์

 • ใบบอก

 • โครงกระดูก

 • พระที่นั่งจักรีฯ

 • เครื่องปั้นดินเผา

 • พระราชพงศาวดาร


27 คือ...

คำถามหลังเรียน

1. หลักฐานทางประวัติศาสตร์มีความ สำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ อย่างไร

2. เพราะเหตุใดหลักฐานขั้นต้นหรือ ฐานหลักร่วมสมัยจึงมีน้ำหนักหรือ ความน่าเชื่อถือได้มากกว่าหลักฐาน ขั้นรอง


28 คือ...

3. การใช้จารึกหรือตำนานในการศึกษา ประวัติศาสตร์ต้องมีความระมัดระวัง ในเรื่องใด เพราะเหตุใด

4. จงอธิบายลักษณะประวัติศาสตร์ แบบตำนานและแบบพงศาวดาร มาพอเข้าใจ


29 คือ...

พบกันใหม่

เรื่อง :ความหมายของ

ประวัติศาสตร์

ขอขอบคุณฝ่ายผลิตรายการทุกท่าน