DÖNGÜ İFADELERİ - PowerPoint PPT Presentation

D ng fadeler
Download
1 / 19

  • 315 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

DÖNGÜ İFADELERİ. İÇİNDEKİLER. For Döngüsü while Döngüsü Do- While Döngüsü foreach döngüsü. Bir kod bloğunun, belirli şartlara bağlı veya bağımsız olarak ardışık çalıştırılması için döngüler kullanılır. For Döngüsü. En temel döngü yapısı for döngüsüdür .

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

DÖNGÜ İFADELERİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


D ng fadeler

DÖNGÜ İFADELERİ


Ndek ler

İÇİNDEKİLER

  • For Döngüsü

  • while Döngüsü

  • Do-While Döngüsü

  • foreach döngüsü


D ng fadeler

Bir kod bloğunun, belirli şartlara bağlı veya bağımsız olarak ardışık çalıştırılması için döngüler kullanılır.


For d ng s

For Döngüsü

En temel döngü yapısı for döngüsüdür.

İşlemleri tekrar etmek için kullanılan yapılardır.

for(ilk değer verme ; döngü koşulu ; döngü değeri değişimi)

{

// tekrar edilecek kod

}


D ng fadeler

Örnek

For (int i = 1; i< 3; i = i + 1)

{

Label1.Text = Label1.Text + ”<br>” + ”merhaba”;

}


While d ng s

While Döngüsü

Whiledöngüsü bir koşul sağlanıyorken dönmeye devam eder. Koşul yanlış sonucu verdiğinde işlem durur.

Yapısı

while(koşul)

{

    //kod bloğu

}

Koşul ifadesi doğru ise while içinde yazılan kod bloğu çalışır.

koşul yanlış olduğu anda döngü sona erer.


D ng fadeler

Örnek

string isim=“merhaba”;

int a=0;

while(a<20)

{

a=a+1;

Label1.Text=Label1.Text+Convert.ToString(isim);

}


Do while d ng s

Do-While Döngüsü

Bazen döngüdeki komutların koşul sağlanmasa da en az bir kez çalıştırılmasını isteyebiliriz. Bu gibi durumlarda do-while döngüsünü kullanırız.

Bu döngü for,while döngülerinden farklı olarak koşul en sonda kontrol edilir.


D ng fadeler

do

{

    // çalışacak kod

}

while(koşul);

Döngü içine yazılan kod ilk olarak çalışır daha sonra while kısmındaki koşul kontrol edilir, burada bulunan koşul doğru değer döndürdüğü sürece döngü tekrar tekrar çalışır.


D ng fadeler

Örnek

inta=0;

string b=“merhaba”;

do

{

a=a+1;

Label1.Text=Label1.Text+”<br>”+b;

}

while(a<5);


Do while le while fark

Do-While İle While Farkı

do…whiledöngüsü ilk olarak kod bloğuna girer daha sonra koşul kontrol edilir, böylece koşul doğru olsa da olmasa da kod bloğu bir kez çalışır.

while döngüsü ise kod bloğuna girmeden önce koşul durumunu kontrol eder, eğer koşul doğru değilse kod bloğu asla çalışmaz. Bu küçük ama çok önemli bir farktır.


Foreach d ng s

Foreach Döngüsü

C#’taforeach döngüsü bir dizi belirten ifadenin her elemanı için yapısındaki kodları çalıştıran  döngüdür.

foreach(degisken_tipidegisken in dizi) {//kodlar; }


D ng fadeler

Örnek

stringa="bilişim";

foreach( char harf in a)

{

label1.text += convert.tostring (a[0]) + convert.tostring (a[1]) + convert.tostring (a[2]);

break;

}


Operat rler

Operatörler

Operatörler, değişkenler veya sabitler üzerinde matematiksel ve karşılaştırma işlemlerini yapan simgelerdir. Yani bir operatör bir veya daha fazla nesne (değişken) üzerinde işlem yapan sembollerdir.


Aritmetik operat rler

Aritmetik Operatörler

Değişken veya sabitler üzerinde temel aritmetik işlemleri gerçekleyen operatörlerdir.


Atama operat rleri

Atama Operatörleri

Bu operatörler bir değişkene, bir sabit veya bir aritmetik ifade atamak (eşitlemek) için kullanılır. 

değişken= değişken [operatör] aritmetik ifade;


D ng fadeler

Bazı ifadelerde işlem operatörü ile atama operatörü birlikte kullanılarak, ifadeler daha kısa yazılabilir. 

değişken[operatör]= aritmetik ifade;


Te ekk rler

Teşekkürler

Ecem Arpapay


  • Login