אקלים ביה"ס
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

אקלים ביה"ס תוכנית מערכתית PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

אקלים ביה"ס תוכנית מערכתית. הצלחה בבי"ס קשורה ליחסים רגשיים של מורה-תלמיד. תפקידו של המורה כמקנה ידע הולך ומצטמצם. הצורך היום הוא במורה חונך, המנהל דו-שׂיח אישי, שבו באים לידי ביטוי: מכלול משאלותיו, בעיותיו וצרכיו הייחודיים של התלמיד. המטרה בתוכנית העבודה השנתית שלנו.

Download Presentation

אקלים ביה"ס תוכנית מערכתית

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


אקלים ביה"ס

תוכנית מערכתית


הצלחה בבי"ס קשורה

ליחסים רגשיים של

מורה-תלמיד.


תפקידו של המורה כמקנה ידעהולך ומצטמצם

הצורך היום הוא במורה חונך,

המנהל דו-שׂיח אישי,

שבו באים לידי ביטוי:

מכלול משאלותיו, בעיותיו וצרכיו הייחודיים של התלמיד.


המטרה בתוכנית העבודה השנתית שלנו

יצירת אקלים מיטבי

על ידי

יצירת תרבות הכלה לכל השותפים תלמידים מורים הורים.

על ידי

פתוח כלים – לביסוס והעמקת הקשר האישי מורה תלמיד.


 • עקרונות העבודה הבית ספרית

 • יצירת קשר אישי.

 • עידוד וחיזוק.

 • יצירת תחושת מסוגלות ומעילות.

 • ערכים לחיים בחברה.

 • מענה רחב לכלל התלמידים.

 • שותפות בקהילה.


עקרונות העבודה הבית ספרית.. עקרונות העבודה הבית ספרית.. יצירת קשר אישי

דיאלוג מחנכת ותלמיד שעה שבועית פרטנית.

פרטני גמיש שעה שבועית לנתינת מענה בהתאם לצורך.

מפגשים פרטניים בקבוצות קטנות לחיזוק תגבור והעשרה.

דיאלוג מנהלת ותלמידים עם כל שכבות הגיל – אחת לשבוע.

מורה חונכת – דמות בוגרת משמעותית נוספת לתלמיד.


עקרונות העבודה הבית ספרית.. עקרונות העבודה הבית ספרית.. עידוד וחיזוק

טקס מפתח הלב - חלוקת תעודות הצטיינות

על פי עמידה בערכי החודש.

מועצת תלמידים במעקב שבועי, מעניקה כוכבים לתלמידים העושים מעשה טוב בהפסקה.

מחנכות ומורות בכיתות בונות מערך חיזוק ועידוד.

בניית תוכנית אישית חיזוק התנהגויות חיוביות.

צ'ק וירטואלי – חיזוק ועידוד כיתה השומרת על כיתה וסביבה נקייה.

ציון לשבח של כיתות ללא אלימות .


.. עקרונות העבודה הבית ספרית.. יצירת תחושת מסוגלות ומעילות

תפקיד לכל ילד בכיתה.

שותפות בועדות כיתתיות: אימוץ, ילדים טובים באמצע הדרך, ועדה ירוקה, ימי הולדת זה"ב ועוד..

שותפות בועדות בית ספריות: מועצת תלמידים, מנהיגות צעירה, מערכת הגברה, איכות סביבה וועדת אינטרנט.

מגשרים.


.. עקרונות העבודה הבית ספרית..ערכים לחיים בחברה

שעה שבועית כיתתית לנושאים הבאים-

תוכנית מפתח הלב: ידע, יישום והפנמה של ערכים אוניברסאליים.

תוכנית כישורי חיים: הקניית כישורים חברתיים להתמודדות בחיי היומיום.

מעגל אמפתיה: רכישה ושימוש של מודל לפיתוח תקשורת בינאישית מיטבית.


.. עקרונות העבודה הבית ספרית.. מענה רחב לכלל התלמידים

קבוצות כישורי חיים פרטניות.

שעות שילוב – הוראה מתקנת.

תרפיה באומנות.

תרפיה בדרמה.

מורה חונכת – דמות בוגרת משמעותית נוספת לתלמיד.


עקרונות העבודה הבית ספרית.. עקרונות העבודה הבית ספרית.. שותפות בקהילה

שישי כיתתי : כל כיתה, תלמידים מחנכת והורים, משגררת את ערך החודש לכלל קהילת בית הספר.

איגרת חודשית: שיתוף הורי הכיתה בפעילויות אקלים מיטבי, על ידי מחנכת הכיתה.

הנהגות כיתה : פעילויות של גיבוש והעשרה וחיזוק קשר הורים ובית הספר.

ועדות בית ספריות הורים וצוות ניהול : הנהגה מוסדית, ועדת אירועים, ועדת שישי כיתתי, ועדת אקלים מיטבי, ועדת זה"ב.


כאשר אנו חולמים לבד....זה רק חלום.

כאשר אנו חולמים יחד, זה כבר לא חלום אלא תחילת המציאות.

(פתגם ברזילאי)


 • Login