slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
III 044009 – Razvoj digitalnih tehnologija i umreženih servisa u sistemima sa ugrađenim elektronskim komponentama

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 119

III 044009 – Razvoj digitalnih tehnologija i umreženih servisa u sistemima sa ugrađenim elektronskim komponentama - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

III 044009 – Razvoj digitalnih tehnologija i umreženih servisa u sistemima sa ugrađenim elektronskim komponentama. PRIKAZ REZULTATA U PRVE DVE GODINE 2011/2012 .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' III 044009 – Razvoj digitalnih tehnologija i umreženih servisa u sistemima sa ugrađenim elektronskim komponentama' - bandele


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

III 044009 – Razvoj digitalnih tehnologija i umreženih servisa u sistemima sa ugrađenim elektronskim komponentama

PRIKAZ REZULTATA U PRVE DVE GODINE 2011/2012

slide2

1. Cilj projekta: Digitalizacija praktično svih servisa od energetike, preko informacionih sistema do medicine, u cilju omogućavanja njihove interoperatibilnosti i umrežavanja nudeći nova rešenja u sistemima informisanja i zabave, automatizaciji procesa, energetskoj efikasnosti i racionalnom korišćenju raspoloživih resursa. Projekat sadrži 6 pod-projekata:

III44009- Razvoj digitalnih tehnologija i umreženih servisa u sistemima sa ugrađenim elektronskim komponentama

2. Koordinator: Prof. Dr Miodrag Temerinac, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

3. Organizacije učesnici: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad; Inovacioni centar ETF-a, Beograd; Elektrotehnički fakultet, Beograd; Elektronski fakultet, Niš; RT-RK Institut, Novi Sad; Imtel komunikacije, Beograd;

iii44009 pregled istra iva a na projektu 2011 2012
III44009:Pregled istraživača na projektu(2011-2012)

* Jedan istraživač je bio stipendista Ministarstva do juna 2012, a za jednog

istraživača je obustavljeno finansiranje od jula 2012 zbog penzionisanja.

slide7

III 044009 – 1 Razvoj digitalnih servisa i metodologija testiranja sistema sa ugrađenim elektronskim komponentama

PRIKAZ REZULTATA U PRVE DVE GODINE 2011/2012

slide8

1. Cilj projekta: Razvoj metodologije koja će omogućiti automatsko testiranje i verifikaciju multi-medijalnih sistema kao što su TV prijemnici, DVD uređaji, mobilni telefoni, itd. Razviće se metodologija koja će unaprediti proces tradicionalnog testiranja softvera u smislu brzine, efikasnosti i pouzdanosti, i na taj način obezbediti povećanje kvaliteta sistema. U tom cilju će biti razvijen referentni hibridniDVB-T2 STB uređaj.

2. Koordinator: Prof. Dr Nikola Teslić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

III44009- 1 Razvoj digitalnih servisa i metodologija testiranja sistema sa ugrađenim elektronskim komponentama
lista najva nijih rezultata projekta iii44009 1 nosilac fakultet tehni kih nauka

Prototip proizvoda: RK 1000 STB

 • Rad u časopisu: Nikola KUZMANOVIC, Zeljko LUKAC, Vladimir ZLOKOLICA, Stanislav OCOVAJ, Ilie GARBACEA, Hybrid Broadcast Broadband expansion for Android OS based digital TV devices, IEEE Transactions on Concumer Electronics, 2012
 • Tehničko rešenje:
  • Novorešenjezaautomatskunavigacijukrozmenije STB, 2011
  • Programska podrška za digitalni prijemnik RK-1010 (u pripremi)
  • Fizička arhitetkura digitalnog prijemnika RK-1010(u pripremi)
 • Patentna aplikacija: VukotaPeković, JanZloh, ZoranMarčeta, IvanRešetar, “Sistem, uređajimetodzaautomatskotestiranjemenijamultimedijalnoguređaja”, P-2011/0351, 03.08.2011.
Lista najvažnijih rezultata projekta III44009 –1 Nosilac: Fakultet tehničkih nauka
slide10

Pojam digitalne televizije (DTV) predstavlja prenos audio/video sadržaja te dodatnih informacija u digitalnom obliku. Način prenosa je definisan DVB (eng. Digital Video Broadcasting) standardima.

 • Digitalizacija televizije – proces prelaska sa analognog prenosa TV signala na digitalni prenos. R. Srbija će ovaj proces okončati do juna 2015 (sporazum “ITU GE06 Agreement for Digital Broadcasting”, potpisan 2006)
 • Na teritoriji R. Srbije će važiti DVB-T2 tehnički standard, te za kompresiju podataka će se koristiti tehnički standard ITU-T H.264/AVC (MPEG-4 v10)
 • Prednost DTV u odnosi na analognu:
  • Informacije u digitalnom obliku se mogu komprimovati (emitovanje 10 digitalnih-komprimovanih kanala umesto 1 analognog)
  • Prenos slike i zvuka visokog kvaliteta, uvođenje novih servisa te mogućnost distribuiranja dodatnih informacija i sadržaja
 • Osnovni nedostatak DTV se ogleda u nemogućnosti korištenja postojeće infrastrukture

Istaknut rezultatprojekta III44009-1

slide11

Iz ugla krajnjeg korisnika, proces digitalizacije se može obaviti:

  • Korištenjem novih TV prijemnika sa mogućnošću prijema digitalnog signala
  • Korišćenjem “Set top box” (STB) – uređaja koji ima ulogu prilagođenja primljenog signala za prikaz na TV prijemnicima koji ne podržavaju digitalni prijem signala
 • U procesu digitalizacije (iskustvo iz Evrope i sveta) STB uređaji su doživeli brz razvoj, te na osnovu funkcionalnih karakteristika STB uređaji bi se mogli podeliti u dve grupe:
  • STB sa osnovnom funkcionalnošću (eng. Zapper STB ili Basic STB) – pod osnovnom funkcionalnošću se smatraju funkcije koje se koriste za pregled TV sadržaja
  • Hibridni STB (eng. Hybrid STB, Connected TV ili Smart TV) – pored osnovne funkcionalnosti ovu grupu STB karakteriše i korišćenje dodatnih servisa dostupnih na internetu (pretraživanjem web sadržaja, elektronska pošta, pristup različitim web programima)

Istaknut rezultatprojekta III44009-1

slide12

Osnovne karakteristike elemenata fizičke arhitekture RK1000 STB

  • System In Package (SIP) – SmartDTV IDC3321:
   • SoC STi7105
   • DDR2 2Gb
   • SPI Flash 32Mb
   • Demodulator STV367
   • SC interface ST8024
   • Dimenzije 31x31mm
   • Napajanje: 3V ili 5V
  • NAND Flash
   • Toshiba TC58NVG0S3ETA 1Gb
  • Full NIM
   • EKT EDT4300-2VI
  • Spoljnja sprega za komunikaciju:
   • 2x USB, 1x Ethernet
   • CVBS, HDMI v1.3, S/PDIF
   • IR Rx

Istaknut rezultatprojekta III44009-1

slide13

Prednosti RK 1000 STB:

  • Uređaj zasnovan na SIP modelu koji omogućuje jednostavnu proizvodnju:
   • relativno mali broj elektronskih komponenti
   • 2-slojna štampana ploča (PCB)
   • zadovoljeni zahtevi za očuvanje bezbednosti u slučaju PayTV aplikacija
   • kompletna proizvodnja u Srbiji
  • Analogni audio i video izlazi omogućavaju priključenje STB uređaja i na TV prijemnike stare generacije (CRT)
  • Osnova za razvoj hibridnih STB

Istaknut rezultatprojekta III44009-1

iii 44009 2 paralelno i distribuirano programiranje sistema sa vi e procesora

III 44009 – 2 Paralelno i distribuirano programiranje sistema sa više procesora

PRIKAZ REZULTATA U PRVE DVE GODINE 2011/2012

iii44009 2 paralelno i distribuirano programiranje sistema sa vi e procesora

1. Cilj projekta: su sistemi sa više procesnih jedinica, počev od više-jezgarskih sistema, preko više-procesorskih sistema, klastera računara povezanih preko lokalne mreže i rešetke računara povezanih preko Interneta. Osnovni problem koji se rešava je sinteza i verifikacija programske podrške ovakvih sistema, kao i razvoj programskih okruženja i alata za te potrebe. Osnovi cilj istraživanja je razvoj metodologija i alata za sintezu i verifikacija programske podrške sistema sa više procesnih jedinica.

2. Koordinator: Prof. Dr Miroslav Popović, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

III44009-2 Paralelno i distribuirano programiranje sistema sa više procesora
lista najva nijih rezultata projekta iii44009 2 nosilac fakultet tehni kih nauka

Program (alfa verzija): paralelizovani programa za procenu kvaliteta slike (Intel, OpenCL)

 • Rad u časopisu:

Miroslav Popović Ilija Bašičević, “Formal verification of embedded software based on software compliance properties and explicit use of time” International Journal of Computers, 2011

 • Tehničko rešenje:

PQM implementacija na OpenCL (2012)

Lista najvažnijih rezultata projekta III44009 – 2Nosilac: Fakultet tehničkih nauka
slide17

Oblast

  • Paralelizacija programskog koda za procenu kvaliteta pokretne slike u višejezgarnim sistemima
 • Problem koji se rešava
  • Video sadržaj visoke rezolucije usled kompresionih algoritama sadrži neželjene kompresione artifakte u sebi
  • Značajno narušen kvalitet video signala koji se prikazuje krajnjem korisniku u savremenim sistemima za bežični prenos podataka
 • Tehničko rešenje obezbeđuje snimanje i procenu kvaliteta za video tok visoke definicije u realnom vremenu
  • Rešenje predstavlja programski paket razvijen i prilagođen modernoj, programabilnoj paralelnoj platformi
  • Video artifakti koji se detektuju: gubljenje-paketa, blocking, ringing, blurring

Istaknut rezultatprojekta III44009-2

slide18

Objašnjenje suštine tehničkog rešenja

  • Windows aplikacija koja se sastoji od dva tipa modula:
   • Glavna (GUI) aplikacija (MA)
   • Set procesnih modula (PM) zaduzenih za akviziciju i obradu slike kao i prikaz rezultata obrade (GPM, DPM i RPM)
  • DPM baziran na OpenCL
   • Modul za obradu pokretne slike koji koristi OpenCL standard za paralelizaciju obrade
   • SPMD model paralelizacije
   • Omogućava izvršavanje istog programskog koda na CPU i GPU arhitekturama
   • Balansiranje opterećenja

Istaknut rezultatprojekta III44009-2

slide19

Istaknut rezultatprojekta III44009-2

TABLE1 – Testirana platforma

TABLE2 – Izmereni broj slika u sekundi(GPU implementacija)

TABLE3– Izmereni broj slika u sekundi(implementacija sa balansiranjem opterećenja)

slide20

III 44009 – 3 Razvoj telekomunikacionog sistema (TeMeSis) za razmenu i analizu medicinskih signala u cilju daljinske dijagnostioke

PRIKAZ REZULTATA U PRVE DVE GODINE 2011/2012

slide21

1. Cilj podprojekta: je razvoj telemedicinskog sistema koji će omogućiti kvalitetnu zdravstvenu zaštitu stanovništva, bez obzira na udaljenost pacijenta od specijalizovane zdravstvene organizacije. Podprojekat bi se pretežno bavio tele-patologijom, s obzirom na izvanredan značaj patologije u dijagnostici, kao i tele-monitoringom pacijenata u kućnoj nezi. Pored razvoja hardverskog dela sistema značajan je razvoj i implementacija odgovarajućeg softvera. Posebna pažnja će biti posvećena sigurnosti i zaštiti podataka, s obzirom na prirodu podataka koji se prenose.

2. Koordinator: Prof. Dr Branimir Reljin, Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

3. Participanti: nema

III44009- 3 Razvoj telekomunikacionog sistema (TeMeSis) za razmenu i analizu medicinskih signala u cilju daljinske dijagnostioke
slide22

J. Vasiljevic, B. Reljin, J. Sopta, V. Mijucic, G. Tulic, I. Reljin, „Application of multifractal analysis on microscopic images in the classification of metastatic bone disease“, Biomedical Microdevices, Springer, Published online 13 February, 2012, IF=3.386, kategorija M21

B. Reljin, M. Paskas, I. Reljin, K. Konstanty, “Breast cancer evaluation by fluorescent dot detection using combined mathematical morphology and multifractal techniques“, Diagnostic Pathology, Vol. 6 (S1): S21, pp. 1-6, 2011, IF=1.299, kategorija M23

B. Reljin, I. Reljin, M. Avramov-Ivić, D. Jevtić, G. Plavec, S. Petrović, “Computer-aided evaluation of malignancy from UV/VIS spectra of pleural effusions” (Invited paper), in Proc. 2nd Int. Workshop on Genomic Signal Processing, Bucharest, Romania, June, 2011, pp. 77-80

Lista najvažnijih rezultata podprojekta III44009-03Nosilac: Inovacioni centar i Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
istaknuti rezultat i podprojekta iii44009 03 rezultat 1

Primarni karcinom bubrega

Tačnost klasifikacije: 60.6%

Primarni karcinom dojke

Tačnost klasifikacije: 68.3%

Primarni karcinom pluća

Tačnost klasifikacije: 63.7%

Istaknuti rezultatipodprojektaIII44009-03: Rezultat 1

Lokalizacija primarnog karcinoma na osnovu morfologije metastatičnih ćelija kostiju,

primenom multifraktalne analize snimaka patoloških uzoraka: 3x350 uzoraka.

istaknuti rezultat i podprojekta iii44009 03 rezultat 2
Istaknuti rezultatipodprojektaIII44009-03: Rezultat 2

Određivanje odnosa HER2:CEP17

Broj tačaka R:G > 2.2 = cancer

Automatska evaluacija statusa HER2/neu u cilju ranog otkrivanja raka dojke.

A: Tipičan FISH snimak ćelija

B Segmentacija jedara ćelija

C: Razdvajanje jedara

D: Izbor jedara za analizu

istaknuti rezultat i podprojekta iii44009 03 rezultat 3
Istaknuti rezultatipodprojektaIII44009-03: Rezultat 3

4

4

A

A

3

3

2

2

1

1

l(nm)

l(nm)

0

0

200

300

400

500

600

700

800

200

300

400

500

600

700

800

Prisustvo hemoglobina (tal. dužina oko 440 nm) izazvalo

jednu lažnu detekciju B, mada je uzorak M – crna linija

Određivanje stepena maligniteta na osnovu analize UV/VIS spektara pleuralnih izliva

Tipičan UV/VIS spektar pleuralnog izliva za maligni i benigni slučaj, respektivno

M. Avramov-Ivić, J. Zdravković, D. Vuković, U. Mioč, G. Bogdanović, “UV-VIS spectroscopic

investigations of pleural effusions: A possible screening diagnostic method for the differentiation

of malignant from non-malignant effusions”, Archive of Oncology , vol. 7, pp. 27-28, 1999

56 uzoraka pleuralnih izliva (43M+13B), dobijenih sa VMA

5M+3B su odabrani od lekara kao referentni

Ostali su upoređivani sa tim referentnim i klasifikovani

Tačnost: 97% (37 od 38 uzoraka) za M, 80% (8 od 10) za B

iii 44009 4 razvoj be i nog mikrotalasnog sistema za prenos digitalnih tv sadr aja

III 44009 – 4 Razvoj bežičnog mikrotalasnog sistema za prenos digitalnih TV sadržaja

PRIKAZ REZULTATA U PRVE DVE GODINE 2011/2012

iii44009 4 razvoj be i nog mikrotalasnog sistema za prenos digitalnih tv sadr aja

1. Cilj projekta: - razvoj i unapređenje modela za karakterizaciju RF i mikrotalasnih sklopova i uređaja i projektovanja elemenata mikrotalasnog linka kod digitalnih TV sistema (…) ; - razvoj numeričkih modela za rešavanje problema elektromagnetske kompatibilnosti kod komponenti realizovanih u PCB (Printed Circuit Board) tehnologiji, (…) ; - obrada signala preko metoda za linearizaciju pojačavača snage RF predajnika u frekvencijskom opsegu od interesa, odnosno potiskvanjeintermodulacionih produkata kod konfiguracija pojačavača kojima se postiže veća efikasnost, (…) ; - razvoj i implementacija algoritama za obradu audio i video signala na prijemu, u cilju dobijanja boljeg kvaliteta odnosno dobijanja dodatnih informacija

2. Koordinator: Prof. Dr Bratislav Milovanović, EF Niš

3. Organizacije učesnici: EF Niš, IMTEL Beograd

III44009- 4 Razvoj bežičnog mikrotalasnog sistema za prenos digitalnih TV sadržaja
lista najva nijih rezultata projekta iii44009 4 nosilac elektronski fakultet ni

D. Obradović, S. Tasić, I. Staničić, V. Smiljaković, A. Kopta, Z. Živanović, “Mikroprocesorski sistem kontrole mikrotalasnih sintezatora sa proizvoljno malim frekvencijskimrasterom”, Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument, M85

Tijana Ž. Dimitrijević, Jugoslav J. Joković, Bratislav D. Milovanović, Nebojša S. Dončov, “TLM Modeling of a Probe-coupled Cylindrical Cavity based on Compact Wire Model in the Cylindrical Mesh”, International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering, John Wiley & Sons Inc., Wiley InterScience Periodicals, Volume 22, Issue 2, pp. 184-192, 2012, SCI IF 0.591 , M23.

Aleksandar Atanasković, Nataša Maleš-Ilić, Bratislav Milovanović: “Linearization of power amplifiers by second harmonics and fourth-order nonlinear signals”, Microwave and Optical Technology Letters, Wiley Periodicals, Inc., A Wiley Company, ISSN: 0895-2477, Online ISSN: 1098-2760, SCI IF 0.591, M23.

Dejan G. Ćirić, Miloš Marković, Branko Stojić, “Improvement in design of noise shaping filters”, Central European Journal of Engineering,Publisher: Versita and Springer Verlag, Vol. 2, No. 2, pp. 224-230, 2012, M24.

Lista najvažnijih rezultata projekta III44009 – 4Nosilac: Elektronski fakultet Niš
slide29

Doherty pojačavač poboljšane efikasnosti i proširenog frekvencijskog opsega – projektovanjeirealizacija

 • Simetričan two-wayDoherty pojačavač,

linearizaciona metoda eksperimentalno verifikovana (6-8 dB)

 • Asimetričan two-wayDoherty pojačavač,

linearizaciona metoda verifikovana korišćenjem uskopojasnog CDMA digitalno modulisanog signala (10dB)

 • Three-stageDoherty pojačavač

- poboljšana efikasnost (korišćenjem kola za kontrolu harmonika),

 • proširen frekvencijski opseg (upotrebom tantalovog kondenzatora),
 • linearizaciona metoda verifikovana korišćenjem širokopojasnog WCDMA digitalno modulisanog signala (15dB)

15dB

6-8dB

10dB

HCC class-F-2IF three-stage Doherty pojačavač : WCDMA

Simetričan two-way Doherty pojačavač

Asimetričan two-way Doherty pojačavač: CDMA

slide30

TLM (Transmission Line Matrix) model EMzračenjaPCB (Printed Circuit Board) elemenatau oklopljenimmetalnimkućištima

 • MOTIVACIJA:
 • Razvoj i primena naprednih digitalnih tehnika za obradu i prenos informacija :frekvencija takta na kome PCB rade - GHz
 • RAZVOJ I PRIMENA:
 • Kompaktni TLM modeli žičanih elemenata, otvora i dielektričnih gubitaka
 • TLM modeli u pravougaonom i cilindričnom sistemu (eksperimentalno verifikovan)
slide31

Mikroprocesorski sistem kontrole mikrotalasnih sintetizatora sa proizvoljno malim frekvencijskimrasterom

 • Baziran na promenljivom referentnom oscilatoru
 • Ulazni parametar: željena izlazna frekvencija
 • Izlazni parametri: parametri promenljivog ref. oscilatora, parametri PLL-a
 • Karakteristike:5.55-6.05GHz sa subharmonijskim mešačem 11.1-12.1GHz
iii 44009 5 simulacija i verifikacija sistema sa digitalnim komponentama

III 44009 – 5 Simulacija i verifikacija sistema sa digitalnim komponentama

PRIKAZ REZULTATA U PRVE DVE GODINE 2011/2012

iii44009 5 simulacija i verifikacija sistema sa digitalnim komponentama

1. Cilj projekta: realizacija funkcionalnih softverskih paketa za simulaciju i projektovanje digitalnih sistema, a na osnovu razvijene metodologije. Osnovne osobine simulatora bi bile: proširivost, distribuiranost izvršavanja i mogućnost re-konfigurisanja simuliranog sistema.

2. Koordinator: Prof. Dr Jovan Đorđević, ETF, UB

III44009-5 Simulacija i verifikacija sistema sa digitalnim komponentama
lista najva nijih rezultata projekta iii44009 05 nosilac elektrotehni ki fakultet u beogradu

Razvijena je metodologija projektovanja simulatora arhitekture i organizacije sa podrškom za rad u konkurentnom i distribuiranom okruženju.

Razvijeno je 4 funkcionalnih softverskih paketa za simulaciju.

Definisan je matematički model za procenu vremena izvršavanja simulacija u prisustvu interakcije sa korisnikom.

Lista najvažnijih rezultata projekta III44009 – 05Nosilac: Elektrotehnički fakultet u Beogradu
istaknut rezultat projekta iii44009 05

Projektovanje komponenata i verifikacija rada

Algoritmi sekvencijane i paralelne simulacije

Praćenje toka simulacije i interakcija sa korisnikom

Raspodela obrade i optimizacija izvršavanja

Praćenje fizičkih resursa i njihove interakcije

Istaknut rezultat projekta III44009- 05
istaknut rezultat projekta iii44009 052

Modelovanje očekivanog vremena izvršavanja pri radu u distribuiranom okruženju prilikom interakcije sa korisnikom

Vreme izvršavanja simulacije za optimistični algoritam simulacije:

Istaknut rezultatprojektaIII44009-05
iii 44009 6 razvoj modela za transfer znanja i za titu intelektualne svojine

III 44009 – 6 Razvoj modela za transfer znanja i zaštitu intelektualne svojine

PRIKAZ REZULTATA U PRVE DVE GODINE 2011/2012

iii44009 6 razvoj modela za transfer znanja i za titu intelektualne svojine

1. Cilj projekta: Podrška istraživačima u oblasti zaštite prava intelektualne svojine, prevashodno kroz pisanje patentne dokumentacije i vođenju patentne procedure, čime se stvaraju bolji uslovi za zaštitu, transfer i komercijalizaciju tehnologija nastalih na istraživačkom projektu. U okviru ovih aktivnosti patentirane invencije će biti ponuđene regionalnim mrežama za TT i komercijalizaciju inovacija.

2. Ko-ordinator: Prof. Dr Dragan Kukolj, FTN, Novi Sad

III44009- 6 Razvoj modela za transfer znanja i zaštitu intelektualne svojine
istaknut rezultat projekta iii44009 06 analiza patenata

Važnost patenata

 • Vrednovanje patenata
 • Sve informacije o patentima su prikupljene i napisane prema međunarodno priznatim pravilima
 • Informacije o patentima su postale dostupne u elektronskom obliku
 • Internet robot –
  • Preuzima podatke o patentima sa internet stranice Američke organizacije za zaštitu patenata (engl. USPTO)
 • Svi prikupljeni podaci za patente se smeštaju u MySQL bazu podataka
Istaknut rezultat projekta III44009 -06- Analiza patenata -
istaknut rezultat projekta iii44009 06 tehni ke karakteristike

Programsko rešenje može se podeliti u dve celine:

  • programsko rešenje za preuzimanje korisnih podataka sa internet prezentacije i
  • programsko rešenje skladištenja prikupljenih podataka u MySQL bazu podataka.
 • Koncepcija rešenja je takva da se za svaku jedinstvenu stranicu pravi klasa, a svaka metoda prikuplja samo jednu od informacija o patentu
 • Prosečno vreme preuzimanja patenata sa USPTO sajta za portfolio od 1820 patenata iznosi: 2.06 sekundi po patentu
 • Verifikacija i dalja unapređenja sistema
Istaknut rezultat projekta III44009- 06 -Tehničke karakteristike -
tr320 14 razvoj metodologije testiranja softvera u multimedijalnim sistemima

Ciljprojekta:RazvojmetodologijekojaćeomogućitiautomatskotestiranjeiverifikacijumulitimedijalnihsistemakaoštosuTVprijemnici, DVDuređaji, mobilnitelefoni. Kako je veliki deo funkcionalnosti multimedijalnih sistema danas realizovan u softveru, neophodno je razviti efikasne metode testiranja softvera. Ciljjepredloženu metodologiju primeniti u istraživačko-razvojnim i industrijskim centrima koji se bave razvojem multimedijalnih sistema.

Ko-ordinator: Prof. Dr. Nikola Teslić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Organizacije učesnici: Fakultet tehničkih nauka, Istraživačko razvojni institut RT-RK D.O.O, Novi Sad

Participanti:Vestel Electronics, Turkey

TR32014 -Razvoj metodologije testiranja softvera u multimedijalnim sistemima
tr3 20 14 pregled istra iva a i opreme na projektu
TR32014:Pregled istraživača i opreme na projektu
 • Pregled broja istraživača za 2012
 • Pregled odobrene opreme
rezultati projekta tr3 2 014
Rezultatiprojekta TR32014
 • Broj objavljenih publikacija na projektu
slide48

Istaknuti rezultat projekta 32014

Prikaz i Evaluacija rezutata (RT-TE)

Analiza i prikaz rezultata

Centralna Baza podataka(RT-DB)

Centralna baza podataka namenjena smeštanju svih relevantnih podatakau sistemu

Rukovanje Zahtevima (RT-RM)

Modul za organizaciju i rukovanje zahtevima. Kreiranje zahteva koje proizvod treba da zadovolji

Rukovanje Testovima(RT-TM)

Kreiranje opisa testnih slučajeva, kao i kreiranje skriptova koji će se izvršavati

Rukovanje Testnim Planovima (RT-TPM)

Priprema testnih planova i definisanje okruženja za testiranje

Automatsko izvrsavanje testova (RT-EXECUTOR)

Izvršavanje testova, prikupljanje i skladištenje rezultata

slide49

Modul za upravljanje zahtevima

Omogućava precizno definisanje i kreiranje zahteva koje jedan proizvod treba da zadovolji. Omogućava kreiranje predefinisanih grupa zahteva (Template) koje omogućavaju jednostavno kreiranje grupa zahteva za novi proizvod .

Modul za upravljanje testovima

Obezbeđuje okruženje u kome se definišu koraci koji ce biti sprovedeni u toku testiranja, kao i testne procedure (scripts) koji će biti automatski izvršavani u toku procesa testiranja.

Istaknuti rezultat projekta 32014

slide50

TPMS

Ovaj modul omogućava kreiranje testnih planova saglasno potrebama testiranja uređaja u određenoj fazi razvoja, kao i kreiranje i opis okruženja testiranja. Definisanje okruženja za testiranje se sastoji od opisa komponenti sistema za testiranje kao i njihovih veza.

Modul za izvršavanje testova

Ovo je jedan od najvažnijih modula u sistemu. Omogućava kontrolu toka automatskog i manualnog izvršavanja testnih slučajeva i smeštanje rezultata testiranja u bazu podataka.

Istaknuti rezultat projekta 32014

slide51

Modul za rukovanje izveštajima

Modul za analizu rezultata zadužen je za filtriranje i prikaz rezultata testiranja, pregleda stanja pojedinih komponenti sistema, kao i rukovanje greškama i povratnu spregu sa modulom za rukovanje zahtevima.

Istaknuti rezultat projekta 32014

 • Prednosti automatskog okruženja za testiranje
 • Minimizuje vreme potrebno za izvršavanje procesa testiranja
 • Povećava pouzdanost sistema za testiranje, isključivanjem grešaka
 • nastalih usled ljudskog faktora
 • Jedinstvena platforma namenjena testiranju velikog spektra digitalnih TV
 • prijemnika
 • Detaljan prikaz rezultata i dijagnostika grešaka
tr320 31 programska podr ka i alati u vi ejezgarskim sistemima

1. Cilj projekta: Osnovni cilj istraživanja je razvoj metodologija za sintezu i verifikaciju programske podrške sistema sa više procesnih jedinica, kao i razvoj programskih okruženja i alata za te potrebe.

Konkretni primarni ciljevi su:

 • Razvoj metoda za paralelizaciju algoritama na višejezgarnim sistemima
 • Metodologija i razvojni alati za paralelno programiranje
 • Evaluacija višejezgarnih sistema i primena paralelnog programiranja u primerima obrade signala u realnom vremenu

2. Koordinator: Prof. Dr. Miroslav Popović, FTN, Novi Sad

3. Organizacije učesnici: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad; RT-RK Institut, N. Sad

4. Participanti: CIRRUS LOGIC, USA

TR32031 -Programska podrška i alati u višejezgarskim sistemima
tr3 20 31 pregled istra iva a na projektu
TR32031:Pregled istraživača na projektu
 • Pregled broja istraživača za 2012
rezultati projekta tr32031
Rezultati projekta TR32031
 • Broj objavljenih publikacija na projektu
lista najva nijih rezultata projekta 32031 nosilac fakultet tehni kih nauka novi sad

Arhitektura sistema: TTE arhitektura zasnovana na Intel ParallelBuildingBlocks

Rad u časopisu: Ivan Považan, Miroslav Popović, Miodrag Đukić, Marko Krnjetin, Merenje kvalitativnih karakteristika asemblerskog koda na namenskim platformama, TELFOR Journal, 2012 (M52)

Rad u časopisu: Miroslav Popović, Ilija Kuprešaninand Ilija Bašićević, “Genericmethod for statisticaltesting of parallelprogramsbased on tasktreesScientificResearchandEssays”, 2012, M23

Tehničko rešenje: Izrada Beta verzije parelelizovanog programa za procenu kvaliteta slike

Lista najvažnijih rezultata projekta 32031Nosilac: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
istaknut rezultat projekta 32031 koncept paralelizacije particionisanje mre nog grafa
Istaknut rezultat projekta 32031Konceptparalelizacije:Particionisanjemrežnoggrafa
 • Mrežniproračunisemoguparalelizovati putem:
  • Particionisanja mrežnoggrafa ujedanskupodsečakagrafa, i
  • dodelompojednogzadatkasvakojparticiji.
 • Zavisnosti podatakaodređujukonstrukcijugrafazadataka
 • Zbogtogaredosledzadatakapratiredosledparticija
istaknut rezultat projekta 32031 ilustracija particionisanje mre e i dodela zadataka
Istaknut rezultat projekta 32031Ilustracija: Particionisanje mrežei dodela zadataka
 • Primerparticionisanja mrežnoggrafau5 particija.
 • Dodelomzadatakamrežnimparticijamakonstruiše segrafzadataka.
istaknut rezultat projekta 32031 tte arhitektura bazirana na nitima

Dveglavnekomponente

 • ModulTaskSchedulerobezbeđuje TTE API
  • Skrivakorenstablazadatakaidefinicijefunkcija za proračune
  • GradistablazadatakaodinstancaklaseTask
 • KlasaTask
  • Polja
   • The predecessor task
   • List of successor tasks
  • Metode
   • executeTDinParallel(task)
   • executeBUinParallel(task)
Istaknut rezultat projekta 32031TTE ArhitekturaBaziranana Nitima
istaknut rezultat projekta 32031 slede a tte arhitektura evolutivni pristup
Istaknut rezultat projekta 32031Sledeća TTE Arhitektura:EvolutivniPristup
istaknut rezultat projekta 32031 diskusija rezultata tte baziran na tbb

RSrastesaoba:

  • Br.zadataka, i
  • Zadatompouzdanošćur
 • Ukupnoprosečnorelativnoubrzanjeje 7.86
 • Zavrednostirkojesuvećeod 0.95, prosečnoRSjeoko 10
Istaknut rezultat projekta 32031Diskusijarezultata:TTE bazirannaTBB
 • UkupnorelativnoubrzanjeRSkaofunkcijapouzdanosti r
istaknut rezultat projekta 32031 diskusija rezultata tte baziran na cilk

RSrastesaoba:

  • Br.zadataka, i
  • Zadatompouzdanošćur
 • Ukupnoprosečnorelativnoubrzanjeje 11x
 • Ali, zavrednostirkojesuvećeod 0.95, prosečnoRSidedo 20x
Istaknut rezultat projekta 32031Diskusijarezultata:TTE bazirannaCilk
 • ProsečnorelativnoubrzanjeRSkaofunkcija pouzdanosti r
istaknut rezultat projekta 32031 diskusija rezultata tbb naspram cilk

Ubrzanje za TTE baziranom na Cilk se bolje skalira sa r

  • To nemora biti opšti slučaj
  • Nismo pokušali da optimizujemo TBB rešenje
 • Sinteza exe funkcija za TTE baziran na Cilk je bila lakša
  • Nije bilo potrebe za dodatnim optimizacijama
Istaknut rezultat projekta 32031Diskusija rezultata:TBB naspram Cilk
 • Uporedno relativno ubrzanje RS kao funkcija pouzdanosti r
diskusija rezultata testa skalabilnosti za tte baziran na tbb

Perfektno skaliranjesaoba:

  • Br.jezgaraNc, i
  • Br.zadatakak
 • RSrastelinearnosabrojemjezgaraNcilogaritamskisabrojemzadataka k
 • RSidedo 77x zaNc=8 jezgaraik=1000 zadataka
Diskusija rezultata testaskalabilnostiza TTE baziranna TBB
 • Prosečno relativnoubrzanjeRSkaofunkcijaod Ncik
slide65

TR32034 – Razvoj programske podrške za sažimanje podataka zasnovan na metodama računarske inteligencije

slide66

1. Cilj projekta: Predmet istraživanja na projektu je razvoj programske podrške za sažimanje visoko-dimenzionalnih podataka, zasnovan na metodama računarske inteligencije, i njegove primene u realnim problemima. Primeri primene metoda za sažimanje podataka: (i) problem analize patentnih portfolija (ii) problem procene kvaliteta video signala i (iii) projekat automatske lokalizacije čvorova u složenoj bežičnoj mreži senzora. Od posebnog značaja je mogućnost estimacije pozicije senzora na osnovu prikupljenih merenja, uz minimalan utrošak energije i korišćenje jeftinih senzora.

2. Koordinator: Prof. Dr. Dragan Kukolj, Fakultet Tehničkih Nauka (FTN), Novi Sad

3. Organizacije učesnici: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Istraživačko razvojni institut RT-RK D.O.O., Novi Sad

TR32034 - Razvoj programske podrške za sažimanje podataka zasnovan na metodama računarske inteligencije
tr3 2034 pregled istra iva a na projektu
TR32034:Pregled istraživača na projektu
 • Pregled broja istraživača za 2012
rezultati projekta tr32034
Rezultati projekta TR32034
 • Broj objavljenih publikacija na projektu
lista najva nijih rezultata projekta tr32034 nosilac fakultet tehni kih nauka novi sad

Sažimanje US patentnih dokumenata i vizulizacija tehnologija: programski paket PSALM

 • Sažimanje RSSI signala u okruženju bežične mreže za detekciju osoba (sa i bez bežičnog primopredajnika)
 • Selekcija karakterističnih obeležja video toka pogodnih za analizu kvaliteta (QoE) u realnom vremenu
Lista najvažnijih rezultata projekta TR32034Nosilac: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
istaknut rezultat projekta 32034 problem sa imanja podataka iz patentnih dokumenata

Prikupljanje patentnih dokumenata i automatsku obradu teksta kako bi se efikasno vrednovao portfolio kompanije

 • Patenti, pravno-tehnički dokumenti, sadrže precizne opise metoda, sistema i/ili tehničkih uređaja
 • Značajan deo u analizi tehnologija i tržišta danas se odnosi na analizu intelektualne svojine, tj. patenata
 • Obrada patenata podrazumeva sažimanje visoko-dimenzionalnih podataka u prostor znatno nižeg reda (2D)
 • Sažimanje mora da se uradi tako da struktura podataka ostane što sličnija originalnoj
Istaknut rezultat projekta 32034 Problem sažimanja podataka iz patentnih dokumenata
istaknut rezultat projekta 32034 psalm

PSALM - razvoj alata za automatsku analizu patenata

 • Alat radi na bazi definisanih slučajeva - svaki slučaj se sastoji od grupe patenata odabranih na bazi kriterijuma koje definiše korisnik
 • Kriterijumi za formiranje slučaja su bazirani na: pravnom zastupniku, IPC kodovima, ključnim rečima,...
 • Tehnološke oblasti-klasifikacija patenata, vrednovanje patenata, razvojni trendovi, citirani patenti, patenti koji citiraju
Istaknut rezultat projekta 32034 PSALM
istaknut rezultat projekta 32034 s a imanja broja patentnih dokumenta u psalm u

pred-procesiranje patentnih dokumenata - provera redundantnosti, statistička analiza, parsiranje i strukturiranje podataka

 • redukcija podataka sadržanih u tekstu patentnih dokumenata zasnovana na leksičkom modelu klasična metoda više-dimenzionog sažimanja - Multi-DimensionalScaling (MDS)
 • analiza redukovanog prostora na klastere podataka i dvo-dimenzionu (2D) vizualizaciju grupa tačaka po izabranom kriterijumu: prikaz tehnologija, patenata, kompanija, relacija citiranosti itd.
Istaknut rezultat projekta 32034 Sažimanja broja patentnih dokumenta u PSALM-u
istaknut rezultat projekta 32034 problem sa imanj podat ka u be i noj komunikacion j mre i

pouzdana detekcija prisustva ljudi upotrebom isključivo postojeće radio tehnologije, bez specifičnih senzorskih uređaja za detekciju prisustva ljudi

 • detekcija prisustva ljudi u pojedinim prostorijama ili delovima prostorija, s ciljem da se radio komunikacioni signali, poslati sa bežičnih elemenata date električne instalacije, dodatno iskoriste za potrebe nadzora (Device-freeSurveillance)
 • Sažimanje RSSI signala - identifikacija obrazaca ponašanja
Istaknut rezultat projekta 32034 Problem sažimanjа podatаka u bežičnoj komunikacionоj mreži
istaknut rezultat projekta 32034 sa imanje rssi odbiraka inkrementalnom pca metodom

Niz RSSI odbiraka, dobijen sa radio linka između dva čvor-senzora

 • univerzalna (K-1)×K matrica za sve linkove
 • numeričko izračunavanje sopstvenih vrednosti matrice kovarijansi
 • CCIPCA (eng. Candid Covariance-free Increment Principal Component Analysis) algoritam - izdvojiti karakteristične vrednosti inkrementalnim postupkom
 • CCIPCA računa karakteristične vrednosti bez kovarijansne matrice, tako što se vrednosti karakterističnih vektora iterativno popravljaju sa pristiglim vrednostima na ulazu u sistem
Istaknut rezultat projekta 32034 Sažimanje RSSI odbiraka inkrementalnom PCA metodom
istaknut rezultat projekta 32034 eksperiment
Istaknut rezultat projekta 32034 Eksperiment:

N1, N2, N3, N4 – čvorovi (3 pametne utičnice i 1 prekidač svetla)

P1, P2, P3, P4, P5 – pozicije osobe

Scenario: soba je prazna 2 minute, nema detekcije. Kada osoba uđe u sobu, obilazi sto, suprotno smeru kretanju skazaljki na satu, prolazeći kroz pozicije P. Posle 1 minute, osoba stoji u svakoj poziciji P, po jedan minut, bez pokreta. Trajanje ciklusa prozivanja: 400ms (100ms za svaki čvor).

istaknut rezultat projekta 32034 pca rezultati
Istaknut rezultat projekta 32034 PCA rezultati

PCA – prvakarakterističnavrednostzavremenskiprozordužine p=12

PCA – prvakarakterističnavrednostzavremenskiprozordužine p=32

tr36029 autonomne senzorske mre e sa distribuiranim upravljanjem1

1. Cilj projekta: U projektu se istražuju tehnička rešenja koja primenjuju najmodernije senzorske i bežične komunikacione tehnologije kako bi se unapredila bezbednost na putevima. Cilj projekta je da se razvije sistem za inteligentno označavanje ivice kolovoza u uslovima smanjene vidljivosti i tokom noći. Sistem bi mogao da zameni postojeću pasivnu signalizaciju i dramatično unapredi sigurnost na putevima.

2. Koordinator: Dragan Samardžija, Istraživačko razvojni institut RT-RK D.O.O., Novi Sad

TR36029 – Autonomne senzorske mreže sa distribuiranim upravljanjem
tr36029 pregled istra iva a na projektu 2011 2012
TR36029:Pregled istraživača na projektu(2011-2012)
 • Pregled broja istraživača za 2012
rezultati projekta tr36029
Rezultati projekta TR36029
 • Broj objavljenih publikacija na projektu
lista najva nijih rezultata projekta tr36029 nosilac istra iva ko razvojni institut rt rk novi sad

Dizajn i puna implementacija bežični umreženog i energetski autonomnog senzorskog sistema.

   • Energetski autonomne senzorske jedinice.
   • Bežični sistem na kratkim rastojanjima.
   • Povezivanje u globalnu internet mrežu.
 • Primena u inteligentnom sistemu označavanja ivice kolovoza.
   • Puna demonstracija i evaluacija u realnim uslovima.
   • Jedan internacionalni žurnalski rad.
   • Dva konferencijska rada.
   • Tri domaće patentne prijave.
   • Četiri MS studentske teze.
Lista najvažnijih rezultata projekta TR36029Nosilac:Istraživačko razvojni institut RT-RK , Novi Sad
opis re enja i njegova primena
Opis rešenja i njegova primena
 • Tokom dana senzorska jedinica puni svoju bateriju solarnim putem.
 • Tokom noći ili smanjene vidljivosti, jedinica detektuje dolazeća kola, blagovremeno uključuje signalizaciju i generiše bežičnu poruku kako bi i drugi senzori uključili, a posle i isključili signalizaciju.

Energetski autonomna senzorska jedinica

Baterija

Izvor napajanja

Solarna ćelija

Punjač

Senzori

(PIR, svetlosni,…)

Mikro procesor

Kontrola napajanja

Bežični primopredajnik

(ZigBee)

Svetlosni izvor

LED

arhitektura sistema pune umre enosti
Arhitektura sistema pune umreženosti

Senzorski sistem 1

Kontrolno monitorski centar

2G/3G/4G celularna bazna stanica

Mobilni terminali

Internet

Celularni

Gateway 1

Senzorski sistem 2

Celularna mreža

Celularni

Gateway 2

Postojeći servisi (npr, Google Maps)

Bežični domen

Mrežni i aplikativni domen

tr320 41 razvoj interaktivnih servisa za uredjaje u ku i

1. Cilj projekta: Razvoj sistema za inteligentnu detekciju parametara okruženja, sa primenom u velikom broju različitih korisničkih uređaja i sistema (npr. u automatizaciju domaćinstva, video nadzor itd.). Osnovni cilj je izgradnja blokova fizičke arhitekture i programske podrške koji se može dalje ugrađivati kao proširenje postojećim sistemima koji su komercijalno dostupni.

2. Koordinator: Prof. Dr Igor Dotlić, Istraživačko razvojni institut RT-RK D.O.O, Novi Sad

3. Organizacije učesnici: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

TR32041 - Razvoj interaktivnih servisa za uredjaje u kući
tr3 20 41 pregled istra iva a
TR32041:Pregled istraživača
 • Pregled broja istraživača za 2012
rezultati projekta tr32041
Rezultati projekta TR32041
 • Broj objavljenih publikacija na projektu
lista najva nijih rezultata projekta 32041 nosilac rt rk institut novi sad
Lista najvažnijih rezultata projekta 32041Nosilac: RT-RK Institut, Novi Sad
 • Proizvod “Oblo”: sistem za inteligentno upravljanje potrošnjom električne energije u kući na osnovu adaptacije trenutnom stanju okruženja i aktivnostima korisnika u kući.
 • Rad objavljen u časopisu: Milan Bjelica, Bojan Mrazovac , Istvan Papp, Nikola Teslic, “Home Automation Sensor Kit with User Availability Estimation and Light-based Announcements”, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics Part A, 2012 (M21)
 • Tehničko rešenje: Sistem i metoda za objavljivanje zauzetosti korisnika korišćenjem svetlosnih efekata
istaknut rezultat projekta tr32041

Multisenzorska, kontekstualna platforma za automatizaciju uređaja u kući i inteligentnu interakciju sa korisnikom

 • Nenametljiva i nenasilna interakcija sa korisnikom korišćenjem senzorskih i aktuatorskih uređaja zarad kreiranja inteligentnog stambenog okruženja
 • Integracija sa pametnom elektroenergetskom mrežom u domaćinstvu, korišćenjem kontekstualnih informacija za efikasnost u potrošnji električne energije
Istaknut rezultat projektaTR32041
slide94

Funkcionalnosti:

  • Programska platforma za praćenje prisustva i aktivnosti korisnika pomoću različitih senzora:
   • Detekcija prisustva ljudi korišćenjem promene snage radio signala
   • Detekcija pokreta i lokalizacija korišćenjem 3D kamere i mikrofonskog niza
   • Detekcija aktivnosti i zauzetosti korisnika (PIR, akcelerometar i sl)
  • Skripting scenarija ponašanja aktuatora
  • Povećanje energetske efikasnosti i uštede potrošnje energije:
   • Oblo: sistem za inteligentno upravljanje potrošnjom električne energije u kući na osnovu adaptacije trenutnom stanju okruženja i aktivnostima korisnika u kući.

Istaknut rezultat projektaTR32041

slide95

Istaknut rezultat projektaTR32041 - Oblo

 • Inteligentno upravljanje potrošnjom energije je preneseno na krajnje korisnike
 • Automatizacija upravljanja se obavlja na osnovu kontekstualnih informacija
 • Mogućnost integracije u “pametne” elektrodistributivne mreže (SmartGrid)
tr32029 razvoj metodologije za estimaciju video kvaliteta u multimedijalnim sistemima

TR32029 – Razvoj metodologije za estimaciju video kvaliteta u multimedijalnim sistemima

tr320 29 razvoj metodologije za estimaciju video kvaliteta u multimedijalnim sistemima

Ciljprojekta:Osnovni cilj je razvoj sistema u realnom vremenu za subjektivnu procenu vizuelnog kvaliteta video sadržaja.

  • Razvoj objektivnih mera za opis određenih video smetnji i video sadržaja, koje bi se integrisale u model za video kvalitet optimizovan za određeni video sadržaj.
  • Selekcija videosadržajaiunošenjeodgovarajućihoštećenjaukooperacijisaEkspertnomGrupom za Video Kvalitet (engl. VQEG) kojajepovezanasaITU-T standardizacionimtelom.
  • Integracija sistema za procenu video kvaliteta u multimedijalne mreže je postavljen kao krajnji cilj, koja će poslužiti kao konačna provera performansi sistema sa potencijalnim telekomunikacionim operaterima.

2.Ko-ordinator: Dr. Jelena Kovačević, Istraživačko razvojni institut RT-RK D.O.O, Novi Sad

3.Organizacije učesnici: Istraživačko razvojni institut RT-RK D.O.O, Novi Sad

TR32029 -Razvoj metodologije za estimaciju video kvaliteta u multimedijalnim sistemima
tr3 2029 pregled istra iva a i opreme na projektu
TR32029:Pregled istraživača i opreme na projektu
 • Pregled broja istraživača za 2012
 • Pregled odobrene opreme
rezultati projekta tr3 2 0 29
Rezultati projekta TR32029
 • Broj objavljenih publikacija na projektu
lista najva nijih rezultata projekta 32029 nosilac istra iva ko razvojni institut rt rk

Testno okruženje: za generisanje test video tokova za ocenu performansi modela koji vrše evaluaciju percepcijskihdoživljenog kvaliteta video materijala za Video Quality Experts Group deo VQEG Hybrid Perceptual/Bitstream test plana

Testni program za objektivne mere: VQA za video materijal bez referentnih slika

Inegrisano okruženje za automatsko testiranjene

Samostalna testna stanica RT-V110

Rad na konferenciji: Vladimir Zlokolica, Dragan Kukolj, Maja Pokrić, Miodrag Temerinac, Video quality assessment using piece-wise linear modelling in selected feature spaceThe 18th International Conference on MultiMedia Modeling (MMM), 2012

Tehničko rešenje:Softverskilanacalatazagenerisanjereprezentativnihtestvideosekvencikojesimuliraju “real life” scenariopropagacijetokapodatakakroz IP mreže (2012)

Patentna aplikacija: "Vukota Pekovic,Jan Zloh, Zoran Marceta, Ivan Resetar, "Metoda i sistem za simultano automatsko testiranje više multimedijalnih uređaja“, P-2011/0353, 2011

Lista najvažnijih rezultata projekta32029Nosilac: Istraživačko razvojni institut RT-RK
istaknut rezultat projekta 32029 vqeg grupa
Istaknut rezultat projekta 32029 VQEG grupa
 • VQEG vrši:
  • eksperimente za subjektivno testiranje
  • validaciju objektivnih modela za video kvalitet
  • kroz saradnju razvija nove tehnike
 • VQEG okuplja internacionalne stručnjake iz:
  • Industrije
  • Akademije
  • Vladinih organizacija
  • Internacionalno udruženje za telekomunikacije (International Telecommunication Union - ITU)
  • Organizacija koje razvijaju standarde (Standard-Developing Organizations - SDOs)
 • Sa ciljemstandardizacijeprocesaevaluacijeisistemskeverifikacijemodelaocenevizuelnogkvaliteta, VQEG grupa (Video Quality Experts Group (VQEG, http://www.its.bldrdoc.gov/vqeg/vqeg-home.aspx) je udruženorazvilarazvojniokvirsakomponentamakojeformirajulanacalata, kojireprezentujustvarni scenario.
istaknut rezultat projekta 32029 estimacija video kvaliteta video materijala
Istaknut rezultat projekta 32029Estimacija video kvaliteta video materijala
 • Prihvatanje ili odbacivanje video materijala bazirano na kvalitetu primljnog rezultata
 • Omogućava detekciju grešaka u video materijalu usled prenosa ili kodiranja
 • Može da se koristi bilo gde u mrežama za video prenos da se otkriju potencijalni problemi u kodovanju i dekodovanju video materijala
istaknut rezultat projekta 32029
Istaknut rezultat projekta 32029
 • Test materijalmorabitireprezentativanzaširokspektarsadržajaiaplikacijaimoradapokrijerazličitekategorije, kaoštosu:
    • Videokonferencije,
    • Filmovi
    • Filmskinajave
    • Sport
    • Muzički video
    • Reklame
    • Animacije
    • Vesti.
 • Oštećenja video toka:
    • grešakauvedenihprocesomkompresije/enkodovanja,
    • artefakatikojinastajukaorezultatprenosakrozmedij (žica/radio talasi) iinterakcijesaokolinom, prvenstvenogubitakpaketa (eng. packet loss)
    • nakorisničkojstrani, prilikomdekodovanjaprenosnogtoka pre prikazasadržaja.
slide105

Istaknut rezultat projekta 32029 VQEG projekat

Razvijenajeosnovnastrukturaisistemskapodrška, kojasesastojiodkomponenatazagenerisanjeoštećenihaliineoštećenihmultimedijalnihtokovaurazličitimformatimaifunkcionalnusimulacijučitavoglancamultimedijalnogsistemadotačkeprikazasadržajanakorisničkomuređaju.

 • Generisan je alat za kreiranje transportnih tokova za proveru modela koji vrše ocenu video kvaliteta oštećenih video sekvenci.
 • Test vektori se sastoje od transportnog toka, dekodovane sekvence enkapsulirane u .avi kontejner i sačuvanogmrežnog toka podataka (eng. trace dump of a network bit-stream) u formi PCAP datoteke.
 • Analiza oštećenih video sekvenci se vrši na nivou mreže ispitivanjem toka podataka (eng. bit-stream), kao i analiza i ocena finalne dekodovane sekvence.
istaknut rezultat projekta 32029 vqeg projekat
Istaknut rezultat projekta 32029VQEG Projekat

- Head-end - alati koji na ulazu primaju neoštećenu video sekvencu, unose oštećenja usled kodiranja,i simuliraju proces odašiljanja (eng. streaming)(aplikacija Sirannondefinisana u VQEG Hybrid Perceptual/Bitstream projektu).

- Channel–alati koji emulirajuprenosni kanala (IP mreže) i unose oštećenja usled prenosa (npr. енг. packet-loss). Primenjuje se algoritam (npr. Markov model) nad bitskim tokom, koji se čuva putem Wireshark aplikacije u .pcap datoteci.

- Back-end - Finalna konverzija test video materijala

slide107

Istaknut rezultat projekta 32029VQEG Projekat

Put od izvorne sekvence do prezentacionog materijala

tr32030 razvoj platforme za edukaciju u oblasti ugra enih elektronskih sistema1

1. Cilj projekta:

Realizacijaplatformekojaćesekoristitiučitavomprocesuobrazovanjainženjerauoblastiugrađenihelektronskihsistema. Programobrazovanjainženjerasadrživelikibrojdisciplina. Jedinstvenaplatforma, kojabisekoristilanasvimpredmetimaizoblastiinformacionihikomunikacionihtehnologija, olakšavaprocesobrazovanja, smanjujeutrošakvremenauprilagođavanjustudenatarazličitimplatformama, kaoitroškoveopremanjainstitucije.

2. Koordinator: Dr. Branislav Todorović , viši naučni saradnik istraživačko-razvojnog instituta RT-RK , Novi Sad

3. Organizacija učesnik:Istraživačko razvojni institut RT-RK, Novi Sad

4. Korisnik: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

TR32030 - Razvoj platforme za edukaciju u oblasti ugrađenih elektronskih sistema
rezultati projekta tr32030
Rezultati projekta TR32030
 • Broj objavljenih publikacija na projektu

Najznačajniji rad:

М. Katona, D. Majstorović, I. Kaštelan, E. Neborovski: “Platform for Supporting Unified Embedded Systems Curriculum”, Elsevier COMPUTERS & EDUCATION, М21, na recenziji.

najva niji rezultat projekta tr 32030 realizacija platforme
Najvažniji rezultat projekta TR-32030:REALIZACIJA PLATFORME

Platforma treba da ima sledeće interfejse: Ethernet, 2 x USB, 2 x PS/2, audio (input + 2 output), RS-232, VGA, 2 x S-video (input + output), 2 x CVBS (input + output), 2 x RGB (input + output), Infra-red.

do sada realizovano blok ema osnovne plo e
Dosadarealizovano: blokšemaosnovneploče

М. Катона, Д. Мајсторовић, Е. Неборовски, М. Николић, А. Томашевић, В. Нухијевић, И. Каштелан, С. Бабић-Здравковић: „Универзална платформа за извођење вежби из области уграђених рачунарских система“, Техничко решење из пројекта TR-32030, 2011.

М. Катона, Д. Мајсторовић, Е. Неборовски, Н. Попов, Ј. Злох, Н. Смиљковић, С. Драшковић, С. Перишић: „Програмска подршка за универзалну платформу за извођење вежби из области уграђених рачунарских система“, Техничко решење из пројекта TR-32030, 2011.

do sada realizovano blok ema dodatne plo e sa dsp procesorom
Dosadarealizovano: blokšemadodatnepločesaDSP procesorom
 • И. Каштелан, Д. Мајсторовић, З. Пеле, Н. Пјевалица, И. Решетар, Н. Попов, Б. Тодоровић: “Додатна плоча заснована на процесору за обраду сигнала за универзалну платформу за извођење вежби из области уграђених рачунарских система”, Техничко решење из пројекта TR-32030, 2012.
do sada realizovano blok ema dodatne plo e sa arm procesorom
Dosadarealizovano: blokšemadodatnepločesaARM procesorom
 • И. Каштелан, Д. Мајсторовић, З. Пеле, Н. Пјевалица, И. Решетар, Н. Попов, Б. Тодоровић: “Додатна плоча заснована на вишејезгарском процесору за универзалну платформу за извођење вежби из области уграђених рачунарских система”, Техничко решење из пројекта TR-32030, 2012.
ad