Pos elyn joukkoliikenteen palvelutaso j rjest mistapa ja hankintastrategia
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

POS ELYn joukkoliikenteen palvelutaso, järjestämistapa ja hankintastrategia PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

POS ELYn joukkoliikenteen palvelutaso, järjestämistapa ja hankintastrategia. Henriika Weiste, WayStep Consulting Ky Seppo Huttunen, POSELY. 30.9.2013. Esityksen sisältö. 1. POSELYn joukkoliikenne osana alueen liikennepalveluja 2. Palvelutason määrittely

Download Presentation

POS ELYn joukkoliikenteen palvelutaso, järjestämistapa ja hankintastrategia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pos elyn joukkoliikenteen palvelutaso j rjest mistapa ja hankintastrategia

POS ELYn joukkoliikenteen palvelutaso, järjestämistapa ja hankintastrategia

Henriika Weiste, WayStepConsultingKy

Seppo Huttunen, POSELY


Esityksen sis lt

30.9.2013

Esityksen sisältö

1. POSELYn joukkoliikenne osana alueen liikennepalveluja

2. Palvelutason määrittely

(tällaisia joukkoliikennepalveluja järjestetään)

3. Järjestämistapa ja hankintastrategia

(näin palvelut hankitaan)

4. Yhteenveto ja jatkonäkymät


Joukkoliikenteen ja henkil kuljetusten rahoitus pohjois savon elyn alueella milj

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten rahoitus Pohjois-Savon ELYn alueella (milj. €)

Tiedot vuodelta 2012


Poselyn joukkoliikenne

POSELYn joukkoliikenne

Palvelee kaikkia matkustajia

Kuntien välinen liikenne poislukien kuntien väliset yhteydet toimivaltaisten kaupunkiseutujen sisällä (Kuopio – Siilinjärvi, Joensuu–Liperi–Kontiolahti)

Lisäksi Iisalmen, Varkauden ja Pieksämäen paikallisliikenne


Poselyn joukkoliikenne1

POSELYn joukkoliikenne

 • 7,9 milj, km vuonna 2014 päättyvää siirtymäajan sopimuksilla olevaa liikennettä

 • Ostoliikenteenä noin 4,5 miljoonaa ajokm

 • Noin 1,5 milj. km myöhemmin päättyvillä sopimuksilla olevaa liikennettä

 • Kesällä 2014 päättyy lähes 400 reittiä koskeva ostosopimus ja noin 360 reittiä koskeva siirtymäajan liikennöintisopimus

 • Reittiliikenneluville haettu hieman yli puolet vuonna 2014 päättyvistä vuoroista

 • Uusi liikenteen järjestämistapa ja uudet haasteet


Poselyn eteneminen joukkoliikenteen uudistamisessa

POSELYn eteneminen joukkoliikenteen uudistamisessa

 • Alustava järjestämistapaesitys

 • Palvelutason määrittely

 • Tarkennettu järjestämistapaesitys

 • Hankintastrategia

 • Liikenteen suunnittelu ja hankinta

 • Seuranta/evaluointi


Palvelutasoehdotuksen l ht kohta

Palvelutasoehdotuksen lähtökohta

 • Nykyinen tarjonta ja kysyntä

 • Väestö ja pendelöinti

 • Alueellinen tasapuolisuus

 • Joukkoliikenteen talous

 • Kuntien tarpeet ja toiveet

 • Ehdotettu palvelutaso on tavoitteellinen, se ei luo subjektiivista oikeutta joukkoliikennepalveluiden saamiseen!

 • Palvelutaso määritetty POSELYn alueen kuntakeskusten välillä. Mukana myös ELYn ulkopuolelle ulottuvat tärkeimmät yhteysvälit.

 • Varautuminen kustannustason nousuun: haluttu palvelutaso on mahdollista toteuttaa nykyistä vähemmällä vuorotarjonnalla , ei kuitenkaan haluta rajoittaa mahdollisia lisäpalveluja.

 • Tavoitteena on, että joukkoliikenteen palvelutaso paranee maakuntakeskuksissa. Muualla turvataan peruspalvelutasoinen liikenne. Lisäksi tavoitteena on, että matkaketjut ovat sujuvia.


Palvelutasoluokat k ytt j n n k kulma

Palvelutasoluokat - Käyttäjän näkökulma

 • Käyttäjän näkökulmasta keskitasolla ja sovelletulla keskitasolla matkustaja käydä töissä (aamuvuoro/iltavuoro), opiskella, asioida ja harrastaa julkiseen liikenteeseen tukeutuen. Parhaimpina aikoina joukkoliikenne tarjoaa jopa henkilöautolle kilpailukykyisen palvelun.

 • Peruspalvelutasolla joukkoliikenne palvelee lähinnä niitä, joilla ei ole muuta kulkutapaa. Työssäkäynti normaaleina työssäkäyntiaikoina, opiskelu ja asiointi päivisin on mahdollista. Iltaisin ja viikonloppuisin joukkoliikennepalveluja ei ole käytössä.

 • Minimitasolla julkisella liikenteellä voi käydä töissä tai opiskelemassa, jos työaika on arkisin noin klo 8-16.


Palvelutasoluokat

Palvelutasoluokat

Liikenneviraston ohjeita mukaillen

Minimitaso (1-2 vuoroa/suunta)

yhteydet arkisin klo 8-16 välillä

Peruspalvelutaso (3-5 vuoroa/suunta)

yhteydet arkisin klo 7/8-17 välillä, iltayhteys tarvittaessa, lauantain asiointiyhteydet ja liityntäyhteys kaukoliikenteeseen

Sovellettu keskitaso

vuoroväli ruuhka-aika talvella 30-60 min/ kesällä 60 min,

arkisin 60-120 min, la 60-120 min ja su 120 min)

yhteydet arkisin klo 7-20/21, lauantaisin 9-17 ja sunnuntaisin 12-17, aamulla ja iltapäivällä korkea vuorotarjonta

Keskitaso

vuoroväli ruuhka-aika talvella 30 min/ kesällä 60 min,

arkisin 60-120 min, la 60-120 min ja su 120 min)

säännöllinen ja hyvä vuorotarjonta arkisin klo 7-20/21, lauantaisin 9-17 ja sunnuntaisin 12-17


Palvelutaso alueittain

Palvelutaso alueittain

 • Keskitasoista joukkoliikennettä esitetään valtatielle 5 Iisalmi-Mikkeli, sekä yhteysväleille Joensuu-Kuopio ja Suonenjoki-Kuopio

 • Sovelletun keskitason palvelutasoa esitetään yhteysväleille Varkaus-Savonlinna ja Lieksa-Joensuu.

 • Peruspalvelutasoa vastaavat yhteydet pyritään järjestämään jokaisesta kuntakeskuksesta lähimpään alueen keskuskaupunkiin.

 • Minimipalvelutason yhteyksiä tarjotaan muilla yhteysväleillä kuten esim. Pielavesi-Iisalmi, Kiuruvesi-Vieremä, Pertunmaa-Mikkeli.

 • Lisäksi erityispalvelutasoa joillekin yhteysväleille, joilla ei muuta kysyntää esimerkiksi lukiolaisia varten.


Elyn liikenteell tarjotaan

ELYn liikenteellä tarjotaan

 • mahdollisuuksia käydä kuntakeskuksista keskuskaupungissa töissä ja opiskelemassa päivittäin

 • asiointiyhteyksiä kuntakeskuksista lähimpään, suurempaan palvelukeskukseen.

 • kuntien välisiä lukiolaisten ja keskiasteen opiskeluyhteyksiä, (kaikissa kuntakeskuksissa ei ole lukiota)

 • liityntäyhteyksiä kaukoliikenteen verkkoon ainakin perjantai- ja sunnuntai-iltaisin mm. opiskelijoiden viikonloppumatkojen vuoksi

 • joukkoliikenneyhteyksiä myös sairaaloihin ja muuhun ylikunnalliseen terveydenhuoltoon


Liikenteen j rjest mistapa

Liikenteen järjestämistapa

Markkinaehtoinen liikenne

 • Keskitason palvelutason liikenne

  Joensuu – Kuopio

  Kuopio – Suonenjoki

  Iisalmi – Kuopio, Kuopio – Varkaus – Mikkeli

 • liikenne voidaan toteuttaa yksinomaan markkinaehtoisena edellyttäen, että markkinaehtoisella tarjonnalla saavutetaan tarvittava palvelutaso.

 • myös muilla yhteysväleillä voidaan sallia markkinaehtoista liikennettä palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen lisäksi.

 • Lisäksi markkinaehtoisena pitkämatkaista, toimivaltarajat ylittävää liikennettä, kuten esimerkiksi yhteysväleillä Oulu – Kuopio – Helsinki, Joensuu – Vaasa, Savonlinna – Helsinki.

  Käyttöoikeussopimukset

 • Jos vuorotarjontaa joudutaan laajasti täydentämään ostopalveluilla, liikenne järjestetään mainituilla yhteysväleillä joko reittipohjaisina tai alueellisina käyttöoikeussopimusliikenteinä.

 • Muut yhteysvälit järjestetään reittipohjaisina tai alueellisina käyttöoikeussopimuksina


Hankintastrategia

Hankintastrategia

 • Tavoite: laajempia kokonaisuuksia & parempia tarjouksia

 • Hankintastrategiassa määritetään palvelutasoa toteuttavat hankintakokonaisuudet ja aikataulutetaan hankinnat sekä määritetään sopimusten kestot vuositasolla.

 • Tavoitteena on ollut rytmittää hankinnat niin, että jatkossa on edellytykset sovittaa yhteen kaikkea saman liikennekäytävän liikennetarjontaa (ELY-keskuksen liikenne ja kuntien liikenne).

  Nykyisin haasteena on ELYn siirtymäajan liikennöintisopimusten, ostosopimusten ja kuntien eri sektoreiden sopimusten päättyminen eri aikoina

 • Etenemislogiikkana on reittiKOSien kautta alueellisiin käyttöoikeussopimuksiin.

 • Viiveajan järjestelyt saattavat aiheuttaa muutoksia nyt ehdotettuihin kilpailutusten aikatauluihin


Hankintastrategia1

Hankintastrategia

 • Käytännössä laajempiin alueellisiin kokonaisuuksiin aletaan päästä vasta vuodesta 2016 alkaen.

 • Kuntien kanssa yhteisiä tarjouskilpailuja harjoitellaan ensin muutamassa kohteessa.

 • Yhteistyön tavoitteena on saada säästöjä kustannuksissa ja työmäärässä sekä parantaa palvelutasoa.

 • Liikenteen suunnitteluvastuuta liikennöitsijöille.

 • Hyvällä hankintojen aikataulutuksella ja niistä tiedottamalla pyritään osaltaan lisäämään kilpailua.

 • Ensimmäisenä kilpailutetaan 1.7.2014 alkavat liikenteet marraskuun alusta alkaen ainakin kolmena eri hankintakokonaisuutena.


Pos elyn joukkoliikenteen palvelutaso j rjest mistapa ja hankintastrategia

Kuvitteellinen esimerkki


Yhteisty

Yhteistyö

 • Kolme alueellista työpajaa kuntien kanssa palvelutason luonnosvaiheessa huhtikuussa 2013

  Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo

 • Palvelutasoluonnos kuntien ja liikenteenharjoittajien kommentoitavana kesällä 2013

 • Kommenttien huomioon ottaminen (talous ja tasapuolisuus)

 • Palvelutasopäätös nähtävillä POSELYn www-sivuilla

 • ELYn kuntakierrokset, neuvotteluja palvelutasosta ja järjestämistavasta keväällä ja syksyllä

 • Kuntien hankintoja koskevat tiedot hankintastrategiaan

 • Jatkossa yhteistyö liikennesuunnittelussa, mm. koulujen tarpeet

 • Tärkeitä yhteistyöosapuolia kunnat, liikenteenharjoittajat ja Livi

  aloitteellisuus


Pos elyn joukkoliikenteen palvelutaso j rjest mistapa ja hankintastrategia

Yhteenveto ja jatkonäkymät

 • Joukkoliikenteen järjestämistapauudistukseen valmistautuminen on ollut valtava ponnistus

 • POSELYssa valmistelu on edennyt suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti:

  Palvelutason määrittely, järjestämistapa, hankintastrategia, liikennekokonaisuuksien suunnittelu, evaluointi.

  Tavoitteena on järjestää niin hyvä joukkoliikennepalveluiden verkko, kuin käytettävissä olevalla tiedolla ja rahalla on mahdollista

 • Jatkossa joukkoliikenteen kehittämisen haasteena yhteistyön lisääminen ja erilliskuljetusten järjestäminen joko osana joukkoliikennettä tai myös muita matkustajia palvelevalla tavalla

  POSELY ainoa toimija, jonka kuljetusbudjetti on pienentynyt

 • Yhteiskilpailutukset kuntien kanssa tulevaisuutta

  Edellyttää myös kunnilta vahvaa osaamista ja suunnittelua

 • Työ jatkuu parhaillaan liikennesuunnittelulla ja loppuvuoden tarjouskilpailuilla

 • Koko uudistus tullaan evaluoimaan (POSELY ja KESELY yhdessä)


Kiitos

KIITOS!

Palvelutasopäätös, siirtymäajan liikennöintisopimusten, ostosopimusten ja yksinoikeussopimusten vuorot sekä reittiliikennelupahakemukset löytyvät ELY-keskukseninternetsivuilta

www.ely-keskus.fi/pohjois-savo/liikenne


 • Login