M l med dagen
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

Mål med dagen PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Mål med dagen. -Samförstånd -Information om elskador -Fallskador -Teoretiskt (en del praktik) hur ska en utbildning på till. Elskador. - Lågspänning< 1000 volt - Högspänning> 1000 volt. Strömgenomgång Ljusbågsolycka. Möjliga skador Nervskador Rörelseapparaten Hörsel Psyke

Download Presentation

Mål med dagen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mål med dagen

-Samförstånd

-Information om elskador

-Fallskador

-Teoretiskt (en del praktik) hur ska en utbildning på till.


Elskador

- Lågspänning< 1000 volt

- Högspänning> 1000 volt

Strömgenomgång

Ljusbågsolycka

Möjliga skador

Nervskador

Rörelseapparaten

Hörsel

Psyke

Annat (grå starr)

 • Akuta

  • Hjärtstopp

  • Andningsbesvär

  • Brännskador

  • Medvetslöshet

  • Nerv o kärlskador

  • Vätskebrist

  • Muskelkramper


Första hjälpen vid elskador

 • Bryt strömmen

  - Om inte det går, ta bort det strömförande.

 • Starta 1:a hjälpen (inkl ”huvud till tå”)

  • Strömstyrkan

  • Hur lång tid har strömmen flutit genom kroppen

  • Vilken väg har strömmen tagit

  • Kroppens kontaktyta

 • Ge vatten (vid icke medvetslöshet)

 • Till läkare


Hur länge kan en medvetslös person ligga på rygg?

 • Kritiska minutrarna

  • 4 – 6 minuter


Första hjälpen/HLR (hjärtstartare)

 • LLivsfarligt läge

 • AAndning

 • BBlödning

 • CCirkulationssvikt

 • Huvud till tå undersökning (fallskador)

 • Elskador


Livsfarligt läge

 • Vatten

 • Brand

 • El

 • Ras

 • Trafik

 • Hot

 • Undvik smitta


Andning

 • Medvetandekontroll

 • Andningskontroll (från ryggläge)

 • Stabilt sidoläge (från ryggläge)


Larma 112

 • -Ägs av stat, kommun och landsting

 • -15 platser

 • -830 anställda

 • -Omsätter 840 milj

 • -3,5 milj larmsamtal

 • -1 milj vårdärenden

 • SOS ALARM

  • Vad har hänt

  • Var har det hänt

  • Antal skadade, vilka skador mm

  • Namn

  • Telefonnummer


Hjärtstopp

Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. I cirka 5 000 fall

startas någon form av behandling och av dem överlever 500 personer.

De senaste två åren har antalet överlevande ökat från 300 till 500.

Hjärt-Lungfondens mål är att öka antalet överlevande till 1 200 inom en tioårsperiod.

Hjärtat stannar. Plötsligt hjärtstopp är när hjärtat drabbas av elektriskt kaos som gör att det inte längre kan pumpa blod. Den som drabbas blir omedelbart medvetslös och slutar därefter att andas.

Snabb insats räddar liv. Omedelbar hjärt-lungräddning, som håller igång blodcirkulationen, i kombination med hjärtstartare är det enda sättet att rädda liv.

Elektriska chocker. En hjärtstartare ger vid behov en elektrisk stöt för att få hjärtat att börja slå igen. Hjärtstartare kan användas utan förkunskaper eftersom den ger instruktioner till användaren.

Varje minut räknas. Insatser under de första tre minuterna är det bästa sättet att rädda liv. Den som drabbas av plötsligt hjärtstopp och får en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder, har 75 procents chans att överleva. Ju tidigare stöt desto större chans.


HLR hjärtlungräddning

 • Visa hela förloppet = Målbild

 • Syftet med HLR

 • Vid andningskontroll

  • 8-10 sek

  • Osäker = andas inte

 • Teori hjärtat

  • Läge

  • Antal hjärtslag

 • Visa instruera bröstkompressioner

 • Teori andningsapparaten

 • Visa inblåsningar

 • Öva enligt ovan

 • Pröva 2 och 2 i 2-minuterspass

  • 15 – 20 min


Hur länge ska man hålla på ?

 • Personen visar livstecken

 • Någon annan tar över

 • Du inte orkar längre

  Avsluta HLR-passet med att visa

  • Kedjan som räddar liv


Luftvägsstopp

 • Skaffa hjälp

 • Ge 5 ryggslag

 • Ge 5 buktryck

Luftvägsstopp på medvetslös person

 • Titta i munnen

 • HLR


Blödning/Cirkulationssvikt

 • Teori blod/blödning

  • Hur mycket har vi

  • Hur mycket kan vi mista

   • Utan risk för hjärnskada

   • Totalt

 • Hjärtat/Blodkärlen

  • Artärer

  • Vener

  • Var finns dom?


 • Stoppa blödning med tryckförband

  • Högläge

  • Fingertryck

 • Stoppa blödning med tillfälligt mtrl

 • Orsak till cirkulationssvikt

  • Inre eller yttre blödningar

  • Svåra allergiska reaktioner (anafylaktisk chock)

  • Vätskeförlust

   • Brännskador

   • Diaréer

 • Förebygg cirkulationssvikt

  • Ligg ner

  • Eventuellt högläge på benen

  • Förhindra avkylning

  • Stanna kvar, visa omtanke


Huvud till tå undersökning

Undersök uppifrån och ned

Se Lyssna Känn

Andning

Blödning

Hud

Sår

Rörelse

Benbrott

Känsel

Smärta

 • Huvud

  • Ansikte

  • Öron

  • Hals

 • Bröstkorg

 • Buk, bäcken

 • Rygg

 • Armar

 • Händer

 • Ben

 • Fötter


FALLOLYCKOR

 • Grupparbete

  • Hur kan man/ni förebygga fallolyckor

   • Redovisning med diskussion


Psykologisk första hjälpen

 • Vem är du

 • Vad har hänt

 • Hur mår du

 • Lyssna

  • Undvik råd

 • Ge saklig information

  • Ljug aldrig

 • Stanna kvar

  • Men du kan bli avvisad

 • HÅLL OM

 • HÅLL UT

 • HÅLL TYST


TILLÄMPNINGSÖVNING


Hur känns det efteråt ?


 • Login