ผลการดำเนินงาน
Download
1 / 19

ผลการดำเนินงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ - PowerPoint PPT Presentation


  • 113 Views
  • Uploaded on

ผลการดำเนินงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ. สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร. 1.ประสานรวบรวมแผน ปี 2555. 1.ประสานรวบรวมแผน ปี 2555. 1.1 รวบรวมแผน/งบประมาณ 1.2 ปรับปรุงแผน/งบประมาณเพิ่มเติม 1.3 ประสานงาน/ชี้แจงกองแผนงาน. 1.ประสานรวบรวมแผน ปี 2555(ต่อ). 1.4 จัดทำแผนงานโครงการฉบับสมบูรณ์

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ผลการดำเนินงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ' - balin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ผลการดำเนินงานกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร1.ประสานรวบรวมแผน ปี 2555

1.1 รวบรวมแผน/งบประมาณ

1.2 ปรับปรุงแผน/งบประมาณเพิ่มเติม

1.3 ประสานงาน/ชี้แจงกองแผนงาน


1.ประสานรวบรวมแผน ปี 2555(ต่อ)

1.4 จัดทำแผนงานโครงการฉบับสมบูรณ์

1.5 รวบรวมคู่มือโครงการ

1.6 จัดส่งเอกสารงบประมาณให้กองแผนงาน

1.7 ประสานงานโครงการงบประมาณอบรม/

จัดทำเอกสาร


2.คำรับรองปฏิบัติราชการ2.คำรับรองปฏิบัติราชการ


2.คำรับรองปฏิบัติราชการ2.คำรับรองปฏิบัติราชการ

2.1 จัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ

2.2 ยกร่างมอบหมายผู้รับผิดชอบ

2.3 ปรับปรุงคณะทำงานของ สสจ.


3.งานประชาสัมพันธ์2.คำรับรองปฏิบัติราชการ


3.งานประชาสัมพันธ์2.คำรับรองปฏิบัติราชการ

3.1 ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมฯ

3.2 กำหนดแผนประชาสัมพันธ์ สสจ.


แผนประชาสัมพันธ์ สสจ.2.คำรับรองปฏิบัติราชการ

กิจกรรมต่างๆของสำนักฯ

1.รวบรวมกิจกรรมที่จะประชาสัมพันธ์ของสำนักฯ

2.จัดลำดับความสำคัญกิจกรรม

3.ประสานช่องทางประชาสัมพันธ์ เผยแพร่

ให้หลากหลายช่องทาง


แผนประชาสัมพันธ์ สสจ.2.คำรับรองปฏิบัติราชการ

การประชุมผู้บริหาร/งานประชุมที่สำคัญ

1.จัดเก็บภาพการประชุม

2.รวบรวมข้อมูลการประชุม..สรุปเป็นข่าว

3.เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ด

Website สำนักฯ,กรม


แผนประชาสัมพันธ์ สสจ.2.คำรับรองปฏิบัติราชการ

ข้อมูลทางวิชาการ

1.รวบรวมข้อมูลทางวิชาการของสำนัก

2.ทำแผนประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม

3.เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ด

Website สำนักฯ,กรม ,เอกสารข่าว


แผนประชาสัมพันธ์ สสจ.2.คำรับรองปฏิบัติราชการ

งานนโยบายสำคัญ

1.รวบรวมภาพ ข้อมูล ประมวลผล

2.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ด Website สำนักฯ,กรม ,เอกสารต่างๆให้ทันเวลา


4.งานสารสนเทศ2.คำรับรองปฏิบัติราชการ


4.งานสารสนเทศ2.คำรับรองปฏิบัติราชการ

4.1 ดูแลเว็บไซด์

4.2 ลงข้อมูลประชาสัมพันธ์

4.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน


สรุปโครงการงบประมาณ 2.คำรับรองปฏิบัติราชการสสจ.ปี2555


ad