Jak dob e napsat a je t l pe obh jit semin rn pr ci
Download
1 / 49

Jak dobře napsat a ještě lépe obhájit seminární práci - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Jak dobře napsat a ještě lépe obhájit seminární práci. lida.jirikova@gmail.com. Odevzdat do 31.3.20 11. Jak začít?. Věcná stránka práce. Úvod Teoretická část Metodika Výsledky Závěr a diskuze Použité zkratky Použitá literatura Přílohy. Úvod. Definovat studovaný problém Cíl práce

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Jak dobře napsat a ještě lépe obhájit seminární práci

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Jak dobře napsat a ještě lépe obhájit seminární práci


 • lida.jirikova@gmail.com


Odevzdat do 31.3.2011


Jak začít?


Věcná stránka práce

 • Úvod

 • Teoretická část

 • Metodika

 • Výsledky

 • Závěr a diskuze

 • Použité zkratky

 • Použitá literatura

 • Přílohy


Úvod

 • Definovat studovaný problém

 • Cíl práce

 • Hypotézy


Teoretická část

 • Obrázky, mapy přímo v textu

  • Obrázek 2: Nový Jičín (zdroj: archiv autora)

 • Citace

  • (příjmení, rok)

  • [2]


 • Alespoň 2 knihy, ne pouze internet.

 • Pozor na wikipedii!!!

 • Nastudovat, pochopit a zpracovat vlastními slovy.


Citace

 • Příklady textu s citacemi:

 • Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních knihoven (Rowlands, 1999, s. 195). Někteří označili termín .digitální knihovna. za oxymorón (Greenberg, 1998, s. 106; Lynch, 2005). Problematikou digitálních knihoven se podrobně ve své monografii zabývala Borgman (2003).


Metodika

 • Postup práce

 • Použitý materiál

 • Jasná a reprodukovatelná


Výsledky

 • Důležitá část

 • Co bylo zjištěno, vypočítáno, vyzkoumáno, prověřeno

 • Bez hodnocení, bez komentáře

 • Grafy, tabulky (očíslovat)


Příklad grafu


Příklad tabulky

Tabulka 1: Pohyb obyvatelstva v zónách hlavního města Prahy v roce 1996

Zdroj: Statistický bulletin č. 1/97. Praha, Pražská statistická kancelář ČSÚ, 1997

Poznámka: zóna a = městské části Praha 1 a 2, b = městské části Troja a Praha 3 až Praha 10,


Závěr a diskuze

 • Neuvádí se celé výsledky

 • Odlišnosti od dosud známého

 • Zhodnocení s komentářem

 • Porovnání se známými fakty

 • Zdůraznit význam a realizaci výsledků

 • Využití do budoucna


Použité zkratky

 • aj. - a jiné

 • atd. - a tak dále

 • CHKO – chráněná krajinná oblast

 • č. j. - číslo jednací

 • ČR - Česká republika

 • km - kilometr


Použitá literatura

 • Podle abecedy!!!

 • Norma ČSN ISO 690

 • DEYL, M. - HÍSEK, K. Naše květiny. 2. vyd. Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-0940-X


 • Cite them right – electronic information.

 • URL: <http://www.unn.ac.uk/central/isd/cite/elec.htm> [cit. 1999-12-10].

 • SHEMIRAMI, Barmak. Ready to print organizer [online]. c1997, poslední revize 20.1.1998 [cit.1999-12-05]. Dostupné z: <http://www.ilap.com/nsn>.


 • www.citace.com

  • Generátor citací


Přílohy

 • Obrázky

 • Příklad vyplněného dotazníku

 • Zákon

 • Příloha není součástí minimálního rozsahu!!!


Jazyková stránka textu

 • Přesně

 • Jasně

 • Stručně


Šablona

 • K dispozici v pdf.

 • Čtvrtý ročník by ji měl dodržet.

 • Třetí ročník ji musí dodržet – viz výuka IKT!


 • Číslovat stránky až od úvodu (viz oddíly ve wordu).

 • Číslování končí seznamem příloh.


Formální stránka práce

 • Vyvarujte se pravopysnýchchib

 • Vyavrjute se přelkepů


Formální stránka práce

 • Rozsah minimálně 10 stran

 • Okraje – levý větší (4 cm a 3 cm)

 • Normostrana – 1800 znaků na stránku

 • Písmo

  • Velikost 12

  • Nejlépe Times New Roman

 • Řádkování – 1,5

 • Průběžné číslování stránek


 • Zarovnávat do bloku.

 • Word umí automaticky číslovat tabulky a obrázky

 • Výčet se píše malým písmenem a na konci čárka. Např:

  • Rostlina se skládá z:

   • kořen,

   • stonek,

   • list,

   • kvet,

   • plod.


Murphyho zákon

 • V každé větší práci se vyskytuje alespoň jedna chyba.


Struktura práce


 • Celá práce by měla být napsaná v 1. osobě – nejčastěji „my“


Titulní strana

 • Nahoře název školy

  • Pod ním třída (obor)

 • Název práce uprostřed

 • Dole konzultant (vlevo) + autor (vpravo)

  • Pod nimi uprostřed město + rok


Druhá strana

 • Zadání práce - konzultant


Třetí strana

 • Abstrakt – 50-100 slov

 • Klíčová slova


Čtvrtá strana

 • Poděkování konzultantovi


Pátá strana

 • Prohlášení

  • Prohlašuji, že jsem seminární práci vypracovala samostatně s uvedením všech literárních pramenů, ze kterých jsem čerpala. Svoluji k tomu, aby má práce byla používána na SŠPřZe.

  • V Novém Jičíně dne 18.12. 2010…………………


Obsah

1 Úvod5

2 Teoretická část7

2.1 Přírodní poměry7

2.1.1 Vymezení oblasti7

2.1.2 Charakteristika CHKO Beskydy9

2.1.3 Klimatické a hydrologické poměry10

2.1.4 Geologické poměry12

2.1.4.1 Jeskyně13


 • Obsah generovat automaticky

 • Za číslem kapitoly se nepíše tečka!!!


Práce je napsána, už stačí ji jen dobře obhájit


Obhajoba

 • Prezentace v Power Pointu

 • Seznámit s obsahem práce, s jejím cílem, postupem a výsledky řešení.

 • http://www.soc.cz/dalsi-rada-jak-dobre-prezentovat-praci-soc


Obecné zásady úspěšné prezentace

 • Komunikace s posluchači

 • Vhodný styl (formálnost x neformálnost)

 • Vhodná gestikulace

 • Sebeovládání


Technické prostředky

 • Vidíme – věříme – rozumíme

 • Minimum informací na snímku

 • Jednoduchost

 • Výběr barev

 • Poznámky


Typografie

Bezpatkové písmo (Arial)

x

Patkové písmo (Times New Roman)


Barva

 • Tmavá na světlém

Světlá na tmavém

NE: červená se zelenou

NE: červená s hnědou


Styl

 • Pokaždé obrázek?

 • Zapamatovatelné?

 • Na každý smínek asi 2 minuty


Faradayovy zákony veřejného přednášení

 • Nikdy neopakuj větu.

 • Nevracej se, aby ses opravil.

 • Chybí-li ti slovo, počkej a ono přijde.

 • Nezpochybňuj opravy z publika.


CHYBY

 • Moc rychle, tiše, špatné vyslovování

 • Mumlání, pomocná slůvka (vlastně, jako)

 • Čtení, nesledování publika

 • Bez dynamiky a přestávek


Slovní doprovod

 • Čas je vždy omezen

 • Orientace na hlavní části příspěvku

 • Koordinace obrazové části a slovního doprovodu

 • Úvod a závěr vždy zpaměti

 • Zkouška

 • Časová rezerva


Upoutání pozornosti


 • Strhující věty

 • Zajímavý příklad – překvapující sdělení

 • Srovnání nového se starým

 • Odkaz na autoritu

 • Otázka vzbuzující zvědavost

 • Vlastní zkušenost


Hodně štěstí!


ad
 • Login