jak dob e napsat a je t l pe obh jit semin rn pr ci
Download
Skip this Video
Download Presentation
Jak dobře napsat a ještě lépe obhájit seminární práci

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

Jak dobře napsat a ještě lépe obhájit seminární práci - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Jak dobře napsat a ještě lépe obhájit seminární práci. [email protected] Odevzdat do 31.3.20 11. Jak začít?. Věcná stránka práce. Úvod Teoretická část Metodika Výsledky Závěr a diskuze Použité zkratky Použitá literatura Přílohy. Úvod. Definovat studovaný problém Cíl práce

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Jak dobře napsat a ještě lépe obhájit seminární práci' - bairn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v cn str nka pr ce
Věcná stránka práce
 • Úvod
 • Teoretická část
 • Metodika
 • Výsledky
 • Závěr a diskuze
 • Použité zkratky
 • Použitá literatura
 • Přílohy
slide6
Úvod
 • Definovat studovaný problém
 • Cíl práce
 • Hypotézy
teoretick st
Teoretická část
 • Obrázky, mapy přímo v textu
  • Obrázek 2: Nový Jičín (zdroj: archiv autora)
 • Citace
  • (příjmení, rok)
  • [2]
slide8

Alespoň 2 knihy, ne pouze internet.

 • Pozor na wikipedii!!!
 • Nastudovat, pochopit a zpracovat vlastními slovy.
citace
Citace
 • Příklady textu s citacemi:
 • Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních knihoven (Rowlands, 1999, s. 195). Někteří označili termín .digitální knihovna. za oxymorón (Greenberg, 1998, s. 106; Lynch, 2005). Problematikou digitálních knihoven se podrobně ve své monografii zabývala Borgman (2003).
metodika
Metodika
 • Postup práce
 • Použitý materiál
 • Jasná a reprodukovatelná
v sledky
Výsledky
 • Důležitá část
 • Co bylo zjištěno, vypočítáno, vyzkoumáno, prověřeno
 • Bez hodnocení, bez komentáře
 • Grafy, tabulky (očíslovat)
p klad tabulky
Příklad tabulky

Tabulka 1: Pohyb obyvatelstva v zónách hlavního města Prahy v roce 1996

Zdroj: Statistický bulletin č. 1/97. Praha, Pražská statistická kancelář ČSÚ, 1997

Poznámka: zóna a = městské části Praha 1 a 2, b = městské části Troja a Praha 3 až Praha 10,

z v r a diskuze
Závěr a diskuze
 • Neuvádí se celé výsledky
 • Odlišnosti od dosud známého
 • Zhodnocení s komentářem
 • Porovnání se známými fakty
 • Zdůraznit význam a realizaci výsledků
 • Využití do budoucna
pou it zkratky
Použité zkratky
 • aj. - a jiné
 • atd. - a tak dále
 • CHKO – chráněná krajinná oblast
 • č. j. - číslo jednací
 • ČR - Česká republika
 • km - kilometr
pou it literatura
Použitá literatura
 • Podle abecedy!!!
 • Norma ČSN ISO 690
 • DEYL, M. - HÍSEK, K. Naše květiny. 2. vyd. Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-0940-X
slide17

Cite them right – electronic information.

 • URL: <http://www.unn.ac.uk/central/isd/cite/elec.htm> [cit. 1999-12-10].
 • SHEMIRAMI, Barmak. Ready to print organizer [online]. c1997, poslední revize 20.1.1998 [cit.1999-12-05]. Dostupné z: <http://www.ilap.com/nsn>.
slide18

www.citace.com

  • Generátor citací
p lohy
Přílohy
 • Obrázky
 • Příklad vyplněného dotazníku
 • Zákon
 • Příloha není součástí minimálního rozsahu!!!
jazykov str nka textu
Jazyková stránka textu
 • Přesně
 • Jasně
 • Stručně
ablona
Šablona
 • K dispozici v pdf.
 • Čtvrtý ročník by ji měl dodržet.
 • Třetí ročník ji musí dodržet – viz výuka IKT!
slide22

Číslovat stránky až od úvodu (viz oddíly ve wordu).

 • Číslování končí seznamem příloh.
form ln str nka pr ce
Formální stránka práce
 • Vyvarujte se pravopysnýchchib
 • Vyavrjute se přelkepů
form ln str nka pr ce1
Formální stránka práce
 • Rozsah minimálně 10 stran
 • Okraje – levý větší (4 cm a 3 cm)
 • Normostrana – 1800 znaků na stránku
 • Písmo
  • Velikost 12
  • Nejlépe Times New Roman
 • Řádkování – 1,5
 • Průběžné číslování stránek
slide25

Zarovnávat do bloku.

 • Word umí automaticky číslovat tabulky a obrázky
 • Výčet se píše malým písmenem a na konci čárka. Např:
  • Rostlina se skládá z:
   • kořen,
   • stonek,
   • list,
   • kvet,
   • plod.
murphyho z kon
Murphyho zákon
 • V každé větší práci se vyskytuje alespoň jedna chyba.
tituln strana
Titulní strana
 • Nahoře název školy
  • Pod ním třída (obor)
 • Název práce uprostřed
 • Dole konzultant (vlevo) + autor (vpravo)
  • Pod nimi uprostřed město + rok
druh strana
Druhá strana
 • Zadání práce - konzultant
t et strana
Třetí strana
 • Abstrakt – 50-100 slov
 • Klíčová slova
tvrt strana
Čtvrtá strana
 • Poděkování konzultantovi
p t strana
Pátá strana
 • Prohlášení
  • Prohlašuji, že jsem seminární práci vypracovala samostatně s uvedením všech literárních pramenů, ze kterých jsem čerpala. Svoluji k tomu, aby má práce byla používána na SŠPřZe.
  • V Novém Jičíně dne 18.12. 2010 …………………
obsah
Obsah

1 Úvod 5

2 Teoretická část 7

2.1 Přírodní poměry 7

2.1.1 Vymezení oblasti 7

2.1.2 Charakteristika CHKO Beskydy 9

2.1.3 Klimatické a hydrologické poměry10

2.1.4 Geologické poměry 12

2.1.4.1 Jeskyně 13

slide35

Obsah generovat automaticky

 • Za číslem kapitoly se nepíše tečka!!!
obhajoba
Obhajoba
 • Prezentace v Power Pointu
 • Seznámit s obsahem práce, s jejím cílem, postupem a výsledky řešení.
 • http://www.soc.cz/dalsi-rada-jak-dobre-prezentovat-praci-soc
obecn z sady sp n prezentace
Obecné zásady úspěšné prezentace
 • Komunikace s posluchači
 • Vhodný styl (formálnost x neformálnost)
 • Vhodná gestikulace
 • Sebeovládání
technick prost edky
Technické prostředky
 • Vidíme – věříme – rozumíme
 • Minimum informací na snímku
 • Jednoduchost
 • Výběr barev
 • Poznámky
typografie
Typografie

Bezpatkové písmo (Arial)

x

Patkové písmo (Times New Roman)

barva
Barva
 • Tmavá na světlém

Světlá na tmavém

NE: červená se zelenou

NE: červená s hnědou

slide42
Styl
 • Pokaždé obrázek?
 • Zapamatovatelné?
 • Na každý smínek asi 2 minuty
faradayovy z kony ve ejn ho p edn en
Faradayovy zákony veřejného přednášení
 • Nikdy neopakuj větu.
 • Nevracej se, aby ses opravil.
 • Chybí-li ti slovo, počkej a ono přijde.
 • Nezpochybňuj opravy z publika.
chyby
CHYBY
 • Moc rychle, tiše, špatné vyslovování
 • Mumlání, pomocná slůvka (vlastně, jako)
 • Čtení, nesledování publika
 • Bez dynamiky a přestávek
slovn doprovod
Slovní doprovod
 • Čas je vždy omezen
 • Orientace na hlavní části příspěvku
 • Koordinace obrazové části a slovního doprovodu
 • Úvod a závěr vždy zpaměti
 • Zkouška
 • Časová rezerva
slide47
Strhující věty
 • Zajímavý příklad – překvapující sdělení
 • Srovnání nového se starým
 • Odkaz na autoritu
 • Otázka vzbuzující zvědavost
 • Vlastní zkušenost
ad