Protestantse wijkgemeente de we ide
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Protestantse Wijkgemeente De We ide PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Protestantse Wijkgemeente De We ide. ‘De hartslag van het leven’. Agenda Gemeente avond. Protestantse Kerk landelijk en De Weide: Er is meer Ontwikkelingen Cijfers en beleidsplan AK 2012–2017 Onze visie op “kerk-zijn” Afsluiting. Er is meer!. De hartslag van het leven

Download Presentation

Protestantse Wijkgemeente De We ide

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Protestantse wijkgemeente de we ide

Protestantse Wijkgemeente De Weide

‘De hartslag van het leven’


Agenda gemeente avond

Agenda Gemeente avond

 • Protestantse Kerk landelijk en De Weide: Er is meer

 • Ontwikkelingen

 • Cijfers en beleidsplan AK 2012–2017

 • Onze visie op “kerk-zijn”

 • Afsluiting


Er is meer

Er is meer!

 • De hartslag van het leven

  • Het hart dat klopt door geloof, hoop en liefde

  • Via vier thema’s:

   • Via inhoud: “Op de dag van de opstanding”

   • Via vorm: “Twee of drie in Jezus’ naam”

   • In de samenleving: “Politiek lichaam”

   • Met andere kerken: “Samen met alle heiligen”

 • Levendige en herkenbare geloofsgemeenschap

  • Het huis met veel kamers

  • Verbonden door het geloof

  • Thuisgevoel in elke levensfase

  • Herkenbaar en toegankelijk

  • Voortdurend in beweging en meegroeien met mensen


Er is meer1

Er is meer!

 • Ontwikkelingen PKN De Weide

  • Invulling uren ds. Zijlstra/Muis

  • Jeugdwerk:

   • Ambtsgroep compleet

   • Toolbox Jeugddiaconaat

  • Diaconaat:

   • Kerstpakketten actie wordt weer gehouden

   • Werkgroepen binnen diaconaat draaien goed

  • Pastoraat:

   • Van verzorgingsmodel naar ontmoetingsmodel

   • Buurtontmoetingen, wandelingen, maaltijd

  • Vieringen:

   • Aanvulling ambtsgroep, Jaap Lowijs (preekrooster)

   • Voorbereidingen gestart Vespers

  • Kerkrentmeesters:

   • Actie Kerkbehoud

   • Hoe om te gaan met bezuinigingen


Prognose ak 2012 2017

Prognose AK 2012 - 2017

 • Trend: Ledental daalt 3,5 % per jaar

 • Aantal predikanten van 10 naar 6

 • Aantal medewerkers verminderen

 • Aantal (Kerk)gebouwen van 6 naar 3 ?


Cijfers zonder beleidsmaatregelen

Cijfers zonder beleidsmaatregelen


Cijfers na maatregelen

Cijfers na maatregelen


Voorzet beleidsplan 2012 2015 ak

Voorzet beleidsplan 2012-2015 AK

 • Vasthouden aan huidige structuur

 • Thuisvoelen in eigen wijkgemeente

 • Visie wijken voorafgaand aan definitieve besluitvorming

 • Fusie en sluitende begroting 2013

 • Discussie wijkindeling

 • Kostenbeheersing


Onze visie

Onze visie

 • Indeling en plaats 8 groepen

 • 3 stellingen/situaties

 • Wat wil je nog extra inbrengen


Kernwijken

Kernwijken

 • Vorming van 3 kernwijken:

  • Centrum(Grote Kerk / Hoofdstraatkerk)

  • Zuid / Oost(Goede Herderkerk / Oosterkerk)

  • De Weide(Kerkboerderij / Vredehorst)


Onderwerp 1 visie kerk zijn

Onderwerp 1: Visie “kerk-zijn”

 • Hoe visie te ontwikkelen als Kernwijk

  • Werkgroep (ad hoc) instellen ?

  • Ondersteuning Gemeente Adviseur PKN

  • Overig?

 • Nieuwe Visienota Protestantse Kerk

  • ‘De hartslag van het leven’

  • (‘Leren leven van de verwondering’ 2005)

 • Wat zijn onze eigen ideeën ?


Onderwerp 2 autonomie kernwijken

Onderwerp 2: “Autonomie” Kernwijken

 • Wat moeten de accenten van het nieuwe beleidsplan zijn

 • Financiële verantwoordelijkheid per wijk

  • Extra impuls Actie Kerkbalans !

 • Predikantsplaatsen per wijk

 • (Kerkelijk) medewerkers per wijk

  • Pastoraal / jongerenwerk / koster

  • Vrijwilligers netwerk


Onderwerp 3 solidariteit kernwijken

Onderwerp 3: Solidariteit Kernwijken

 • Inkomsten (egalisatiefonds ?)

 • Leeftijdsopbouw per wijk zeer verschillend

  • (veel ouderen / veel jonge gezinnen)

 • Jongeren(werk) accent op ‘jonge’ wijken

 • Samenwerking op (bijzondere) activiteiten


Toelichting afsluiting

Toelichting + afsluiting

 • Korte toelichting per groep

 • Inleveren ideeën en opmerkingen

 • Afsluiting


 • Login