slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Katedra řízení podniku MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [ B_MOV ]

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Katedra řízení podniku MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [ B_MOV ] - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Katedra řízení podniku MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [ B_MOV ]. Ing. Pavla Břečková, Ph.D. [email protected] MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY. KS = 3 řízené konzultace (LS 2010) Význam a struktura mezinárodního obchodu [ MO ] Mezinárodní obchodní vazby

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Katedra řízení podniku MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [ B_MOV ]' - baina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Katedra řízení podniku

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY

[B_MOV]

Ing. Pavla Břečková, Ph.D.

[email protected]

slide2

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY

 • KS = 3 řízené konzultace (LS 2010)
 • Význam a struktura mezinárodního obchodu [MO]
 • Mezinárodní obchodní vazby
 • Exportní strategie a zahraniční politika ČR
 • Nástroje obchodní politiky státu
 • Globální prostředí v MO
 • Mezinárodní obchod v podnikovém prostředí, internacionalizace firmy
 • Dodací a platební podmínky v MO

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / [email protected]

slide3

Obsah přednášky

 • Význam a struktura mezinárodního obchodu [MO]
 • Mezinárodní obchodní vazby
 • Exportní strategie a zahraniční politika ČR
 • Vstup ČR do EU a vliv na mezinárodní obchodní vztahy
 • Zásahy státu do mezinárodního obchodu
 • Nástroje na podporu vývozu
 • Mnohostranné smluvní nástroje obchodní politiky

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / [email protected]

slide4

MEZINÁRODNÍ OBCHOD

 • Co je MEZINÁRODNÍ OBCHOD?
 • = směna, kterou provádějí právnické a fyzické osoby přes hranice státu s právnickými a fyzickými osobami jiných států

ZAHR obchod

=

SMĚNA přes

hranice státu

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / [email protected]

slide5

MEZINÁRODNÍ OBCHOD

 • Důvod zapojení země do MO?
 • = skutečnost, že skoro žádná země NEPOKRYJE svým zbožím a surovinami své POTŘEBY, ale soustřeďuje se na výrobu výrobků, které jsou pro ni efektivní (= teorie komparativních výhod)
 • Otevřenost ekonomiky
 • =stupeň zapojení země do mezinárodního obchodu

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / [email protected]

1 ekonomick 2 politick 3 kulturn

Význam mezinárodního obchodu

 • VOLNÝ Mezinárodní Obchod
 • je cílem všech tržních ekonomik a předpokládá:
 • konvertibilitu (volnou převoditelnost měny)
 • volnou tvorbu cen
 • odstranění hospodářských a politických překážek (cla atd.)
1. Ekonomický 2. Politický3. Kulturní

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / [email protected]

slide7

MEZINÁRODNÍ OBCHOD - NEVÝHODY

Slabá soběstačnost

(v případě války či změně politického systému)

Závislost

(čím je stát menší a ekon. vyspělejší, tím je MO důležitější a stát na něm závisí)

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / [email protected]

slide8

UKAZATELE MO

 • OBCHODNÍ BILANCE
 • = přehled o objemu vývozu a dovozu za urč. období A) aktivní = export > import B) pasivní = export < import (Deficit obchodu)
 • PLATEBNÍ BILANCE
 • = přehled o devizových příjmech a výdajích za období A) aktivní = příjmy ze zahraničí > platby do zahraničí
 • B) pasivní = platby do zahraničí > příjmy ze zahraničí

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / [email protected]

slide9

STRUKTURA MO

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / [email protected]

slide10

ZÁSAHY STÁTU DO MO

 • zásady a opatření, kterávládavyužívápřiřízení MO
 • Úkolystátu:
 • - zajišťováníproporcionality (rovnoměrnosti) vevztazích se zahraničím
 • - ovlivňovánírozsahudovozu a vývozua teritoriální a komoditnístruktury
 • - vytvářeníinstitucí pro rozvoj a spolupráci se zahraničím

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / [email protected]

slide11

SMĚRY řízení mezinárodního obchodu

 • PROTEKCIONISMUS- stát zasahuje do MO- chrání vnitřní trh před konkurencí ze zahraničí - podporuje vlastní výrobky při prosazovaní na zahraničních trzích
 • LIBERALISMUS - stát omezuje zásahy do MO - dovoz a vývoz bez restrikcí
 • - volná směnitelnost umožňuje přístup k nákupu valut a deviz pro podnikání

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / [email protected]

slide12

VSTUP ČR do EU

 • ČR členem od 1.5.2004 (ve vlně 10 států – největší rozšíření v dějinách EU)
 • Další rozšíření 1.1.07 (o BG a RO)
 • V současnosti 27 států
 • Vedení jednání o přistoupení dalších zemí

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / [email protected]

slide13

VSTUP ČR do EU

 • Instituce EU
 • Evropská komiseRada Evropské unieEvropský parlamentVýbor regionů (CoR)Hospodářský a sociální výbor (EESC)
 • předsednictví ČR v EU v 1.polovině roku 2009

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / [email protected]

slide14

PROCES vstupování ČR do EU

 • 1.pol. 90.let: ASOCIAČNÍ SMLOUVA (dohoda o přidružení)
 • Realita postupného sbližování na mikro i makro úrovni přinesla změny
 • BÍLÁ KNIHA (pro účely harmonizace: evropské zákony, směrnice převáděné do č.práva)
 • 1997 – rozhodnutí o „velkém rozšíření EU“ (o 10 členských států) – ovšem rozděleno do dvou skupin zemí
 • 1999 - o dva roky později dělící čáry smazány - helsinský summit v prosinci 1999

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / [email protected]

slide15

Překážky vyjednávání o vstupu ČR do EU

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / [email protected]

slide16

Překážky vyjednávání o rozšíření EU

 • česko-rakouský spor o Temelín
 • citlivá otázka platnosti Benešových dekretů
 • řešení statutu ruské enklávy Kaliningradu
 • postavení maďarské menšiny na Slovensku či v Rumunsku

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / [email protected]

slide17

Ministerstvo Zahraničních Věcí (MZV)– definování zahraniční politiky ČR / role

 • Role MZV v zahraniční obch. politice
 • 1. Ekonomická dimenze zahraniční politiky
 • - vytváření podmínek pro rozvoj konkrétních obch.kontaktů
 • systém ZÚ (zastup.úřady) a OEÚ (obch.ekon.útvary)
 • 2. Spolupráce s MPO a s dalšímiresorty a institucemi
 • - formulace hl.úkolů ZÚ ČR a jejich OEÚ
 • - hl.úkoly:
 • *Zlepšit řízení ekon. služeb státu v zahraničí - kromě ZÚ působí také další příspěvkové org. MZV, MPO a MMR (CI, CzT, CzTour, CzCentres)
 • *Organizování podnikatelských misí (spolu s HK a Svazem prům.a dopravy ČR)
 • 3. Aktivityvevztahu k EU
 • 4. ProexportníčinnostČESKÝCH CENTER v zahraničí (obecná propagace země)

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / [email protected]

slide18

Česká centra – jedna z rolí MZV

 • = obecná propagace ČR v zahraničí
 • Na tuto činnost navazuje činnost SPECIALIZOVANÁ (agenturní):
 • CzechInvest – v oblasti přímých zahraničních investic (FDI)
 • CzechTrade – v oblasti exportu
 • CzechTourism – v oblasti cestovního ruchu

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / [email protected]

slide19

Hlavní instituce na podporu MO ČR

 • CzechInvest
 • CzechTrade
 • Česká centra
 • CzechTourism
 • Další instituce – nestátní – činné v obchodu českých firem:
 • - AMSP ČR (Asociace MSP ČR)
 • - Svaz průmyslu a dopravy
 • - HK ČR

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / [email protected]

slide20

Hlavní instituce na podporu MO ČR

CZECHINVEST

 • Investorská činnost (přímé zahr.investice)
 • Projekty na podporu MSP
 • ·Podpora ze strukturálních fondů
 • O CZECHINVEST
 • = Agentura pro podporu podnikání a investic
 • (st. příspěvková org. podřízená MPO ČR)
 • ÚKOLEM:
 • posílit konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory MSP, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center.
 • V rámci zjednodušení komunikace mezi státem, podnikateli a EU CI zastřešuje oblast podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu, a to jak z prostředků EU, tak ze státního rozpočtu.
 • Od 2004 síť třinácti RK v krajských městech
 • Služby CzechInvestu:
 • - informace o možnostech podpory pro MSP
 • - implementace dotačních programů financovaných EU a státem
 • - formální poradenství k projektům
 • - správa databáze podnikatelských nemovitostí
 • - podpora subdodavatelů – správa databáze č. dodavatelských firem
 • - pomoc při realizaci investičních projektů
 • - zprostředkování státní investiční podpory

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / [email protected]

slide21

Hlavní instituce na podporu MO ČR

CZECHTRADE

 • - příspěvková org. MPO ČR
 • - součást státního systému podpory exportu
 • ÚKOL:
 • -pomáhat českým vývozcům, především z řad MSP prosadit se na zahraničních trzích a rozvíjet jejich exportní activity
 • přínosem je usnadnění jejich vstupu na mezinárodní trhy včetně úspory času a nákladů.
 • SÍŤ zahr. zastoupení ve 30 zemích. (znalost místního prostředí, kontakty a zkušenosti jsou hl.přidanou hodnotou, kterou CzT prostřednictvím portfolia svých služeb nabízí)
 • PRODUKTY:
 • - Portál BusinessInfo
 • Sběr poptávek a distribuce (služba CzT denně)
 • Semináře
 • Databáze a služby ZK
 • - aktuálně OPPP / I Marketing, Design průmyslových výrobků

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / [email protected]

slide22

Hlavní instituce na podporu MO ČR

CZECH Centres

= přísp.org. MZV ČR

-od 2008 působí 24 center ve 20 zemích(poslední v Argentině Buenos Aires)

- posláním je prostřednictvím sítě českých center vytvářet dobré jméno a pozitivní obraz ČR v zahraničí spolu s uskutečňováním veřejné diplomacie v souladu s obecnou diplomacií a zahraničně-politickými prioritami státu.

 • Hlavní činností organizace: *prezentace ČR v zahraničí především v oblasti kultury, obchodu a cestovního ruchu
 • * Cílem organizace je upoutat zájem široké zahraniční veřejnosti a představit ČR jako vyspělý demokratický stát, s nímž lze navázat důvěryhodnou spolupráci
 • - Česká centra převzala úlohu tzv. kulturních a informačních středisek, jež působila v zahraničí od 50.let

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / [email protected]

slide23

Hlavní instituce na podporu MO ČR

CZECH Tourism

 • = příspěvková org. MMR ČR
 • zřízena v roce 1993 za účelem propagace země jako atraktivní turistické destinace na zahr. i domácím trhu
 • podporuje příjezdový – incomingový - a domácí cestovní ruch
 • Hlavní aktivity jsou směřovány do českých regionů a zvyšování jejich návštěvnosti
 • K propagaci České republiky v oblasti cestovního ruchu přispívá 26 zahraničních zastoupení CzechTourism

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / [email protected]

slide24

SHRNUTÍ + KLÍČOVÉ POJMY

Klíčové pojmy:

 • Mezinárodní obchod a důvody pro zapojení do MO
 • Otevřenost ekonomiky
 • Význam MO (ekonomický, politický, kulturní)
 • Konvertibilita měny
 • Struktura MO (teritoriální, komoditní)
 • Protekcionismus x Liberalismus
 • Vstup ČR do EU
 • Zahraniční politika ČR, exportní strategie
 • Instituce na podporu mezinárodního obchodu

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / [email protected]

slide25

Děkuji za pozornost

Ing. Pavla Břečková, Ph.D.

[email protected]

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / [email protected]

ad