Lov m jlighet att v lja
Download
1 / 15

LOV -möjlighet att välja - PowerPoint PPT Presentation


 • 215 Views
 • Uploaded on

LOV -möjlighet att välja. Full koll på LOV? Kungshamn den 14 april 2010 Amie Stobenius. LOV - möjlighet att välja. Nationell översikt 208 kommuner inför eller utreder LOV Statliga stimulansbidrag finansierar SoS prognos: Ja i 140 kommuner i sommar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' LOV -möjlighet att välja' - badu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Lov m jlighet att v lja
LOV -möjlighet att välja

Full koll på LOV?

Kungshamn den 14 april 2010

Amie Stobenius


Lov m jlighet att v lja1
LOV - möjlighet att välja

 • Nationell översikt

 • 208 kommuner inför eller utreder LOV

 • Statliga stimulansbidrag finansierar

 • SoS prognos: Ja i 140 kommuner i sommar

 • Kundvalssystem i 65 kommuner (mars 2010)

 • Hemtjänsten vanligaste kundvalssektorn


Lov m jlighet att v lja2

En liten omvärldsspaning:

64 nya vårdcentraler i VG-regionen 2010

Valfrihet för arbetssökande och nyanlända

invandrare från 1 december

Statlig utredning: Fritt val av hjälpmedel

Kraftfullare Lex Sarah för all socialtjänst

Värdigt liv i äldreomsorgen m.m.

(prop 2009/10: 116)

LOV -möjlighet att välja


Gr ns verskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan

LOV -möjlighet att välja

 • Unikt samverkansprojekt mellan Lysekil,

  Munkedal, Sotenäs och Tanum

 • Politiskt samverkansuppdrag i grunden

 • Sammanlagd befolkning: Drygt 46 000 inv

 • Finansieras med statliga medel


Lov m jlighet att v lja3
LOV -möjlighet att välja

Vad kan man konkurrera om?

 • Hög kvalitet och nöjda kunder

 • Men inte priset - som fastställs av ON

 • Brukarna betalar samma avgift oavsett vem som

  utför, maxtaxa gäller.

 • Alla aktörer, inklusive kommunens egen regi, får

  samma timpeng av Omsorgsnämnden för att utföra

  jobbet.


Lov m jlighet att v lja4
LOV -möjlighet att välja

Vilka yrkesgrupper berörs aktivt av LOV?

Biståndsbedömare

Systemadministratör

MAS och Sjuksköterskor

Rehabpersonal

Avgiftshandläggare

Ekonomikontor och upphandlare

Informationsansvarig

Näringslivsansvarig


Lov m jlighet att v lja5
LOV – möjlighet att välja

 • Gemensamt NoBo

 • Styrgrupp

 • Projektgrupp

 • Referensgrupper

 • Politiker

 • KHR/ KPR

 • Brukare

 • Facklig grupp

 • Yrkesprofessioner

 • Företag

 • Interna aktiviteter

 • Inventering av:

 • Organisation

 • Styrdokument

 • Datasystem

 • Dokumentation

 • Kvalitet – hur har vi koll?

 • Avgiftshandläggning

 • Förbereda förfrågningsunderlag


Lov m jlighet att v lja6
LOV -möjlighet att välja

 • Kf-beslut

 • Sotenäs, Munkedal och Tanum

 • Tillämpar LOV från 2010

 • Tjänstledigt upp till 12 mån för anställda

  Uppdrag för ON

 • fastställa verksamhetsområden

 • fastställa ersättning för företag och egenregin

 • godkänna externa leverantörer

 • ON gör uppföljning inför Kf i december


Lov m jlighet att v lja7
LOV -möjlighet att välja

 • Risk och sannolikhetsanalys

 • Arbete pågår för alla kommuner

 • Presenteras för alla dialoggrupper under april

 • Belyser följande perspektiv:

 • Brukare

 • Personal

 • Företagare

 • Egenregin

 • Administration

 • Ekonomi


Lov m jlighet att v lja8
LOV -möjlighet att välja

 • Förfrågningsunderlag

 • Underlag för godkännande av nya utförare

 • Görs i samverkan mellan upphandlare och

  projektansvariga

 • Goda exempel finns på valfrihetswebben

 • Synkronisering över kommungränserna

 • Exempel på innehåll:

 • Affärsmässiga förutsättningar

 • Kvalificering av leverantör

 • Krav på tjänstens innehåll

 • verksamhetskrav

 • kompetenskrav

 • Ersättningsnivå för beviljad eller utförd tid?

 • Geografisk områdesindelning

 • Kapacitets

 • Icke-valsalternativ skall finnas

 • Standardfraser - ingen fungerande metod


Lov m jlighet att v lja9

Forts:

Kontraktsvillkor

Lagar och avtal

Kommunens styrdokument

Fortbildningskrav

Dokumentation

Tillsyn

Ersättningsnivåer

Geografisk indelning

LOV -möjlighet att välja


Lov m jlighet att v lja10
LOV -möjlighet att välja

 • Skillnaden mellan LOV och LOU

 • Ingen utvärdering i konkurrens

 • Priset är förutbestämt

 • Leverantören kvalificerar sig genom att

  uppfylla de krav kommunen ställer

 • Löpande annonsering

 • Inget sista datum för mottagande av anbud

 • Annonsering skall ske på nationell webbplats


Lov m jlighet att v lja11
LOV -möjlighet att välja

 • Vilka områden föreslås?

 • Hösten 2010:

 • Hemtjänst i form av:

 • Service och/eller Omvårdnad inkl. delegerad HSL

 • Ledsagning och avlösning i hemmet

 • Under 2011:

 • Boendestöd i psykiatrin

 • Daglig verksamhet LSS

 • Under 2012:

 • Familjerådgivning


Lov m jlighet att v lja12
LOV -möjlighet att välja

 • Lokala aktiviteter

 • Mer än 60 informationstillfällen under 2009

 • Löpande info på kommunernas hemsidor

 • Lokala beslut att tillämpa LOV klara i juni 2010

 • Omfattande införandeprocess planeras

 • Driftstart av valfrihetssystem oktober 2010


ad