De Middeleeuwen Les 9 – De Islam en de Arabische wereld - PowerPoint PPT Presentation

De middeleeuwen les 9 de islam en de arabische wereld
Download
1 / 12

 • 142 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

De Middeleeuwen Les 9 – De Islam en de Arabische wereld. H6: § 6:p117-8. Begin van de islam. Mohammed een jonge handelaar kwam omstreeks 570 NC ter aarde Trok mee/leidde handelskaravanen naar van Jemen, Palestina, Syrië en de Middellandse Zee Dus van en naar Byzantijns gebied

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

De Middeleeuwen Les 9 – De Islam en de Arabische wereld

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


De middeleeuwen les 9 de islam en de arabische wereld

De MiddeleeuwenLes 9 – De Islam en de Arabische wereld


Begin van de islam

H6:§6:p117-8

Begin van de islam

 • Mohammed een jonge handelaar kwam omstreeks 570 NC ter aarde

 • Trok mee/leidde handelskaravanen naar van Jemen, Palestina, Syrië en de Middellandse Zee

  • Dus van en naar Byzantijns gebied

 • Komt in aanraking met verschillende culturen & geloven

  • Raakt gefascineerd door het Christendom en Jodendom

  • Ziet in deze geloven een middel om zijn verdeelde volk (Arabieren) te binden

   • Tot dan toe hingen de Arabieren een polytheïstisch geloof aan

 • In 610krijgt Mohammed zijn eerste openbaring

  • De aartsengel Gabriel bezoekt hem in de nacht

  • Hij brengt Mohammed de boodschap het woord van Allah (God) te verspreiden; Mohammed wordt dan een (de) profeet


De middeleeuwen les 9 de islam en de arabische wereld

Openbaring


Vlucht naar medina

Vlucht naar Medina

 • De toenmalige machthebbers in Mekka moesten niets van Mohammed en zijn boodschap weten

  • Er ontstond een strijd tussen hen, Mohammed en zijn groeide gevolg/groep volgelingen

  • In 622 moest Mohammed zelf Mekka ontvluchten en kwam via een omweg in Medina aan waren al veel volgelingen waren de zogenaamde hedsjra. Hier begint begin islamitische jaartelling

  • Na een lange tijd triomfeerde Mohammed en vestigde zich weer in Mekka (630) waar hij twee jaar later stierf


Verspreiding van de islam

Verspreiding van de islam

 • Na de dood van Mohammed zien we een snelle verovering van gebieden

  • Oorzaken

   • (1) kracht van het woestijnleger

   • (2) welkom zijn van de legers in veel steden (Byzantijnen en Persen stonden er niet goed op)

   • (3) populariteit van het geloof (weerbaarheid / gelijkheid)

   • (4) normale behandeling Joden en Christenen

 • Tot staan gebracht uiteindelijk in Poitier (732); midden in het Frankische Rijk

 • Tot tweemaal toe trachtten de Arabieren Constantinopel te veroveren, maar dat mislukt


Betrekkelijke verdraagzaamheid

Bij de verovering van de gebied (lees: stad) ontvouwde zich telkens een zelfde patroon

Geloven in veelgoderij werd verboden; onder dwang bekeerd

Joden en Christenen (mensen van hét boek) konden hun geloof behouden, maar kregen enkele restricties opgelegd

Velen bekeren zich tot de islam

Oorzaak/reden

Dan werden de genoemde restricties opgeheven

Grote mate van vrijheid onder de Arabische heersers

Inzet Joden/Christenen als bestuurders

Intrinsieke aantrekkingskracht van het geloof (weerbaarheid /gelijkheid)

Betrekkelijke verdraagzaamheid


Verspreiding tot ca 750 nc

Verspreiding tot ca 750 NC

Poitier


De vijf zuilen van de islam

De vijf zuilen van de Islam

 • de geloofsbelijdenis: Er is geen God dan Allah en Mohammed is zijn profeet

 • Vijfmaal daags bidden

  • Richting Mekka

  • Een maal per week naar de Moskee

 • Geven van Aalmoezen

 • Vasten in de maand van de Ramadan

  • Verdieping in het geloof en aandacht voor de zwakkeren in de samenleving

 • De hadj


Islamitische cultuur

Islamitische Cultuur

 • Hoog beschaafd

  • Taal: Arabisch door het hele rijk

   • oorzaak: heilige boek, De Koran was in deze taal geschreven

 • De islam legde wetenschappelijk vooruitgang niets in de weg

  • In tegendeel, het werd gestimuleerd!

 • Bestudering klassieke cultuur

  • van alles, maar zeker allerlei grote schrijvers (o.a. Grieks én Romeins)

 • Wetenschap

  • Geneeskunde (vb. het standaardwerk voor de anatomie geschreven)

  • Wiskunde (vb. de uitvinding van het cijfer 0)

  • Sterrenkunde

  • Geografie

  • Plantkunde

  • Muziek

 • Irrigatiesystemen

 • Prachtige kunst

  • Bouwkunst, maar ook voorwerpen


Islamitische cultuur1

Islamitische Cultuur

 • Schakel tussen het Oosten en Westen

  • De kennis uit het Oosten (India, China, Byzantium) werd vertaald en doorgegeven aan het Westen (Europa)

   • Bijvoorbeeld: het getallensysteem, rekenkunde en alchemie (buskruit) (China & India)

   • Klassieke werken & bouwkunst (Byzantium)

 • Iberisch schiereiland ( El Andaluz, )

  • De culturele brug tussen het Islamitische rijk en het Europa van de middeleeuwen

   • Uitwisseling van mensen, kennis en ideeën

الأندلس


Cultuur

Cultuur

Bouwkunst

Kaligrafie

Arabisch, taal van de Koran

Astronomie


Huiswerk

Huiswerk

 • Opdracht: Hoe werd Europa beïnvloed vanuit ‘het voorportaal van het paradijs?’ (HB, p133) (hoort eigenlijk bij § 6/7)


 • Login