O rganisatorische gevolgen van de privacywetgeving - PowerPoint PPT Presentation

O rganisatorische gevolgen van de privacywetgeving
Download
1 / 14

 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

O rganisatorische gevolgen van de privacywetgeving. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Vlaams Fiscaal Platform: betrokken partij. Referentiedatabank koppeling persoonsgegevens aan informatie van authentieke bronnen Informatie verrijkt met belastinggegevens van burgers en rechtspersonen

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

O rganisatorische gevolgen van de privacywetgeving

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


O rganisatorische gevolgen van de privacywetgeving

Organisatorische gevolgen van de privacywetgeving

Beleidsdomein Financiën en Begroting


Vlaams fiscaal platform betrokken partij

Vlaams Fiscaal Platform: betrokken partij

Netwerk organisatiebeheersing : Organisatorische gevolgen van de privacywetgeving

 • Referentiedatabank

  • koppeling persoonsgegevens aan informatie van authentieke bronnen

  • Informatie verrijkt met belastinggegevens van burgers en rechtspersonen

 • Gebruik:

  • Vlaams Fiscaal platform

  • Inspectie RWO

  • Wonen

  • O&V (Studietoelagen)


Agenda

Agenda

Netwerk organisatiebeheersing : Organisatorische gevolgen van de privacywetgeving

Op welke gegevens is de privacywetgeving van toepassing?

De 3 criteria inzake goedkeuring en opgelegde beveiligingseisen

Organisatorische maatregelen

Hoe om te gaan met deze data voor andere doeleinden (finaliteit)?


Welke data

Welke data?

Netwerk organisatiebeheersing : Organisatorische gevolgen van de privacywetgeving

 • Authentieke bronnen met persoonsgegevens (rechtspersonen en natuurlijke personen)en zeker met

  • Rijksregisternummer (natuurlijke personen)

  • KBO nummer (KBO nummer)

 • Elke zelf samengestelde set data die persoonsgegevens bevat; Bijvoorbeeld:

  • Adressenlijst van klanten, leden, abonnementen

  • Stakeholders databank (ARA)

   Maatregelen:

  • Personen in kennis stellen van het aanmaken van de set

  • Personen in kennis stellen van de data binnen de set

  • Personen de mogelijkheid bieden de data te verbeteren


De drie criteria voor de verwerking van persoonsgebonden authentieke bronnen

De drie criteria voor de verwerking van persoonsgebonden authentieke bronnen

Netwerk organisatiebeheersing : Organisatorische gevolgen van de privacywetgeving

 • De data

 • Het proces (finaliteit)

 • De derde partij (technisch aanleverende organisatie)

 • Inclusief

  • Security officer

  • Veiligheidsconsulent

   Indienen bij:

 • Privacy commissie

 • Sectorale comités


Maatregelen

Maatregelen

Netwerk organisatiebeheersing : Organisatorische gevolgen van de privacywetgeving

 • Beleid (aanscherping VO veiligheidsbeleid)

  • ISO2700x

 • Organisatie

  • Security office, veiligheidsconsulent

  • Functiescheiding

  • Security awareness

 • Technisch

  • O.a. Fysieke beveiliging, authenticatie, scheiding omgevingen etc.


Awareness

Awareness

Netwerk organisatiebeheersing : Organisatorische gevolgen van de privacywetgeving

 • Toename van risico’s inzake security

  • Toename van informatie die aan natuurlijke personen wordt gekoppeld

  • Sterke groei van de organisatie

   • Interne “kwaadwilligen”

  • Uitbreiding en promotie van Internet diensten

   • Externe “kwaadwilligen”

 • Vereist

  • Cultuuromslag

  • Verscherping van de beveiligingsmaatregelen

 • Bewustzijn bij alle betrokkenen

  • Aansprakelijkheid

 • Charter informatiebeveiliging


Gebruik voor andere doeleinden dan de aangevraagde processen finaliteit

Gebruik voor andere doeleinden dan de aangevraagde processen (finaliteit)

Netwerk organisatiebeheersing : Organisatorische gevolgen van de privacywetgeving

 • Voorbeelden

  • Indicatoren

  • Simulaties

  • Testdata

 • Akties

  • Primaire depersonalisering

  • Secundaire controle naar depersonaliseringsgraad in het kader van de selectie,Bijvoorbeeld:

   • Functie: ICT manager

   • Organisatie: Financiën en Begroting


Privacycommisie

Privacycommisie

Netwerk organisatiebeheersing : Organisatorische gevolgen van de privacywetgeving

 • Wanneer komen ze?

  • Een klacht van een burger of rechtspersoon

 • Wat wordt verlangd?

  • Loggingsdata en toegangsdata aangaande het gebruik van de persoonsgegevens van de klager:

   • Wanneer, wat, door wie, waarom


Strategie technisch

Strategie (technisch)

Netwerk organisatiebeheersing : Organisatorische gevolgen van de privacywetgeving

 • Terughoudendheid mbtcloud technologie

  • Eigen F&B datacenters

 • Gezonde balans

  • Gebruikersvriendelijkheid  Beveiligingsniveau

 • Aanpak bescherming van persoonsgegevens, o.a. door

  • Strikte scheiding van interne en externe netwerken

  • Toegangscontrale (identificatie/authenticatie)

   • EID, token of smartcard vereist voor alle partijen

   • Aanvullende beveiliging gebruikersnetwerk (NAC)

  • Monitoring/rapportering

  • Toezicht veiligheidsconsulent

  • Logging


Valkuilen bij het nemen van de maatregelen

Valkuilen bij het nemen van de maatregelen

Netwerk organisatiebeheersing : Organisatorische gevolgen van de privacywetgeving

 • Interne organisatie

  • Gebrek aan awareness

  • Geen aandacht voor juiste proportionaliteit“de persoonsgegevens moeten, uitgaande van die doeleinden, toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn”

  • Informatiebeveiliging wordt beschouwd als overhead

  • Relatie derde partijen

  • Positionering/mandaat Security Office

   • Procedures

  • Functiescheiding

  • Reductie van gebruikersrechten (ontneming status?)


Valkuilen bij het nemen van de maatregelen1

Valkuilen bij het nemen van de maatregelen

Netwerk organisatiebeheersing : Organisatorische gevolgen van de privacywetgeving

 • Externe dienstverleners

  • Geen proactieve sturing of ondersteuning van de klant

   • Sabotage van en blokkeren van security regels naar zichzelf

   • Signalering/rapportering van beveiligingslekken

  • Competenties op het gebied van informatiebeveiliging ondermaats

  • Functiescheiding


Valkuilen bij het nemen van de maatregelen2

Valkuilen bij het nemen van de maatregelen

Netwerk organisatiebeheersing : Organisatorische gevolgen van de privacywetgeving

 • Technische issues

  • Evenwicht Beveiligingsniveau   Kosten

   • Overhead

   • Investeringen security maatregelen

  • Effectieve registratie van bevraging persoonsgegevens (logging)

   • Forensics

  • Beveiligingsmaatregelen tegen hackers

  • Monitoring


Maatregelen tegen datalekken

Maatregelen tegen datalekken

Netwerk organisatiebeheersing : Organisatorische gevolgen van de privacywetgeving

 • Maatregelen ter bescherming ten opzichte van de buitenwereld

  • Een volledige scheiding tussen de data en het internet

  • Het asynchroon verlopen van de opvragingen

  • Frequent worden er zelf hacker-testen uitgevoerd;

 • Maatregelen tegen de risico’s van binnenuit

  • De eigen medewerkers en de externen die in dienst zijn, zijn onderworpen aan een specifieke gedragscode inzake privacy data en kunnen enkel met pc’s van de overheid op het intern netwerk worden aangesloten

  • Alle toegangen verlopen via het Eid

  • Alle opvragingen van persoonsgegevens worden gelogd;

 • Maatregelen tegen de risico’s van het gebruik van persoonlijke data

  • Wanneer de data nodig zijn voor andere doelen dan dossiers (bvb.: rapporten, statistieken) worden de gegevens waar mogelijk gedepersonaliseerd.


 • Login