ĐỀ TÀI THẢO LUẬN - PowerPoint PPT Presentation

 TI THO LUN
Download
1 / 37

 • 138 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN. “ Giải thích bản chất của văn hóa tổ chức? Giải thích mối quan hệ giữa văn hóa tổ chức với các phương pháp quản trị => DN VN phải làm gì để XDVHDN trong môi trường kinh doanh hiện nay ”. DANH SÁCH NHÓM 18  Nguyễn Thị Cẩm Nhung  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  Lưu Thúy Phượng

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


T i th o lu n

TI THO LUN

Gii thch bn cht ca vn ha t chc? Gii thch mi quan h gia vn ha t chc vi cc phng php qun tr => DN VN phi lm g XDVHDN trong mi trng kinh doanh hin nay

DANH SCH NHM 18

Nguyn Th Cm Nhung

Nguyn Th M Hnh

Lu Thy Phng

Ng Hong Fin

Phan Vit Phong

Nguyn Hu Ngha

GVHD: TS. NGUYN TH BCH CHM

SVTH: NHM 18

LP: CHKT m 4- K21


T i th o lu n

BN CHT VHTC

MI QUAN H GIA

VHTC V CC PP QUN TR

KT CU BI THUYT TRNH

XY DNGVHDN VN

NHNG IU TM C

CU HI THO LUN


T i th o lu n

I.BN CHT VHTC

KHI QUT V VN HA T CHC BN CHT VN HA T CHC

1.Khi nim

2.Cc yu t cu thnh VHTC

3.Cc thnh phn ca VHTC


T i th o lu n

1.KHI NIM VN HA T CHC

 • Gc nhn t bn ngoi: VHTC l nhngc trng c bn:..c th phn bit t chc ny vi t chc khc.

 • S khc bit c th biu hin b ni, d nhn thy nh: Logo, mu sc cu khu hiu, thit k khng gian lm vic, nghi thc, nghi l, ni quy, ng phc..

 • VD:Vn ha IBM rt nghi thc, trnh trng, nhn vin lun n mt veston, nguyn tc cng nhc, th bt kh r; ngc li Vn ha APPLE nhn vin n mc tunh tong v giao tip vi nhau thn mt t nhin khng nghi thc

 • Hoc chiu su kh nhn thy nh: Trit l kinh doanh, truyn thng, nhng chun mc hnh vi, h gi tr ct li


T i th o lu n

1.KHI NIM VN HA T CHC

Vi gc nhn bn trong : VHTC l chun mc hnh vi v h thng cc gi tr m cc thnh vin cu ch th vn ha phi tun theo hoc b chi phi.

Ex2:Tn trng khch hng; gi ch tn; cao con ngi; coi trng mi trng.

Nhng chun mc v gi tr ny do t chc sng to v tch ly trong qu trnh hot ng kinh doanh, trong mi quan h vi mi trng x hi v t nhin ca mnh.


T i th o lu n

nh ngha VHTC

 • VHTC the hien ban sac rieng cua t chc. No bao gom cac ac tnh, ac trng cua mot to chc, ma chung chi phoi en s nhan thc va hanh vi cua con ngi trong to chc o, c the hien thong qua Triet ly cua t chc, nhng gia tr, chuan mc, ne nep, phong cach ma t chc o co c.


2 c c y u t c u th nh vhdn

2.Cc yu t cu thnh VHDN

Theo Stephen Covey c 4 yu t cu thnh VHDN:

 • Biu tng, hnh vi ca t chc

 • (Symbols/ Behavior).

2.Chun mc(Norms)

3. Nhng gi tr (values)

4.Nhng gi nh ct li, nim tin,

trit l v cuc sng

(core/beliefs).


T i th o lu n

2.Cc yu t cu thnh VHDN

1.Biu tng, hnh vi ca t chc (Symbols/ Behavior): l nhng du hiu bn ngai ca VHDN, n c biu hin qua nhng gi tr hu hnh ca VHTC.

 • Cc du hiu biu hin bn ngai cua Van hoa to chc: Kien truc, mau sac, he thong thng hieu, bieu tng, logo, ong phuc, khau hieu (slogan), huy hieu, ccong ty, cac hoat ong mang tnh nghi thc, qui nh cua to chc c thiet ke va qui nh nh la nhng dau hieu e nhan biet, nh dang cua to chc o.

8

8


T i th o lu n

2.Cc yu t cu thnh VHDN

2.2.Chun mc(Norms)l nhng quy nh v hnh vi

Nhng biu hin chuan mc trong DN nh: luat le, qui nh, qui che (c qui nh thanh van ban), va nhng phong tuc, tap quan, truyen thong (bat thanh van).

Nhng chuan mc nay oi khi cha ro rang nhng lai co tac dung rang buoc va oi hoi moi ngi phai tuan theo e co the c chap nhan la thanh vien trong to chc.

9

9


T i th o lu n

2.3. Nhng gi tr (values) th hin nim tin, gi nh, cm gic

chung i vi cc s vic, phn bit ng/sai, tt/xu

gi tr l nhng g ngi ta cm thy quan trng, c ch).

 • Cap o nay the hien nhng gia tr c chap nhan trong van hoa to chc. Gia tr van hoa c bieu hien qua:

 • S mang, tam nhn, muc ch ma to chc vn ti

 • Triet ly kinh doanh.

 • Thai o oi x vi khach hang

 • Moi quan he qua lai, ng x gia cac thanh vien trong to chc

 • S quan tam, oi x vi ngi lao ong trong to chc

 • Pham chat cua ngi lanh ao

 • Cac tieu chuan trong viec thc thi nhiem vu cua to chc cung cac quan iem ve ngha vu, trach nhiem

 • Phan ng oi vi cac hanh vi i ngc lai muc ch chung nhat cua to chc

10

10


T i th o lu n

2.Cc yu t cu thnh VHDN

2.4. Nhng gi nh ct li, nim tin, trit l v cuc sng

(core/beliefs).

 • ay la mc o sau nhat, kho nhan thay va khong the nh lng ro rang. N c xy dng trn nn tng gi tr v nim tin mnh m v t nhng quy tc ng x ca nhng con ngi trong t chc s hnh thnh.

 • Chnh cap o sau nhat nay the hien cac gia tr nen tang nh hng cho toan bo suy ngh, cam nhan va hanh vi cua moi thanh vien trong to chc. VHDN mc ny tr thnh mt th o m t th h ny n th h khc tn sng v lm theo.

11

11


T i th o lu n

Cac thanh to cau thanh van hoa to chc(theo Stephen Covey)

12

12


T i th o lu n

3.Cc Thnh Phn ca VHTC

Tng Bng

THY C (c my quy ch)

Chun mc, hnh vi

THY C

Minh ha

=

N DU

VHTC

N DU (du nht cho c my quy ch vn hnh)

Nim tin,gi tr, trit l, suy ngh


T i th o lu n

Bn cht caVHTC

 • Bn cht ca VHTC khng phi l phn bit, mc d ngi ngoi c th nhn thy s khc bit, m l thng nht v cng th hin nhng gi tr, nim tin, chun mc o c, hnh vi m nhng ngi trong doanh nghip cng chp nhn hoc b chi phi.


T i th o lu n

Bn cht caVHTC

 • Bn cht VHTC l bao hm cch thc hnh ng ca nhng ngi trong t chc trc nhng tnh hung c a ra, bn trong ln bn ngoi t chc. N bao gm nhng nim tin, nhng chun mc v hnh vi, nhng tiu chun ti thiu ca qu trnh thc hin v o c ca t chc.


T i th o lu n

Ti ly V D Minh Ha

Chng ta cng ngi trn mt con thuyn v i trn cng mt dng sng, nm ngi cho hng ny, nm ngi cho hng kia, cui cng con thuyn ch xoay vng trn. Nu tt c cng li v mt hng th con thuyn s i nhanh. iu mu ct chnh l tm nhn v s ng lng trong tp th


T i th o lu n

Mt S DNVN xy dng Thnh cng VHDN

Bn sc vn ho Mai Linh: Nt p ring m c cng ty chung tay xy dng:

Vi cng ty tuyt i trung thnh

Vi khch hng tn trng l php

Vi ng nghip phi thn tnh gip

Vi cng vic phi tn tu sng to

Vi gia nh phi yu thng trch nhim

Bn sc vn ha Viettel:

Th hin trc ht phong cch ring ca mt doanh nghip qun i, ca nhng ngi lnh lm kinh doanh. tnh k lut v tinh thn ng i, l s thng nht cao v ch v hnh ng, l kh nng vt qua mi kh khn v thch thc hon thnh nhim v.

Trit l sng to c th hin r nt trong khu hiu kinh doanh (slogan) c ghi ngay di logo ca Viettel: Hy ni theo cch ca bn (Say it your way).

l tuyn ngn ca Viettel vi khch hng: tn trng v cao khch hng, hay ng hn l tn trng c tnh v s thch ca khch hng. ng thi, cng li Viettel t ni vi chnh bn thn mnh, t lnh o n tng cn b nhn vin bnh thng: hy sng to.


T i th o lu n

Mt S DNVN xy dng Thnh cng VHDN

Bn sc vn ho Mai Linh:

Vi cng ty tuyt i trung thnh

Vi khch hng tn trng l php

Vi ng nghip phi thn tnh gip

Vi cng vic phi tn tu sng to

Vi gia nh phi yu thng trch nhim

Bn sc vn ha Viettel:

Th hin trc ht phong cch ring ca mt doanh nghip qun i, ca nhng ngi lnh lm kinh doanh. tnh k lut v tinh thn ng i, l s thng nht cao v ch v hnh ng, l kh nng vt qua mi kh khn v thch thc hon thnh nhim v.

Trit l sng to c th hin r nt trong khu hiu kinh doanh (slogan) c ghi ngay di logo ca Viettel: Hy ni theo cch ca bn (Say it your way).

l tuyn ngn ca Viettel vi khch hng: tn trng v cao khch hng, hay ng hn l tn trng c tnh v s thch ca khch hng. ng thi, cng li Viettel t ni vi chnh bn thn mnh, t lnh o n tng cn b nhn vin bnh thng: hy sng to.


T i th o lu n

II.MI QUAN H GIA VHTC V CC PP QUN TR

1.MBP&MBO l g?

2.Cc dng VHTC ?

3.MI QUAN H GIA VHTC VI

QUN TR THEO MBP&MBO

VHTC no

Th dng MBO?

VHTC no

th dng MBP?


T i th o lu n

1.MBP& MBO?

Qun l theo qu trnh (MBP)

(Management By Process)

l phng php qun l da trn vic phn loi cc hot ng theo cc qu trnh, kim sot cc hot ng thng qua cc h thng quy nh, lut l.


T i th o lu n

1.MBP& MBO?

Qun l theo mc tiu (MBO)

(Management By Objectives)

MBO l mt chin lc hoch nh v t c kt qu theo hng qun tr nhng mong mun v nhu cu thng qua tip cn nhng mc tiu v s tha mn ca nhng ngi tham gia vo qu trnh.

ac tnh MBO la moi thanh vien trong to chc t nguyen rang buoc va t cam ket hanh ong trong suot qua trnh quan tr theo muc tieu, t hoach nh en kiem tra.

=> N l s kt hp k hoch ca c nhn v mong mun ca nh qun tr nhm hng ti kt qu to ln hn trong mt khong thi gian nht nh


T i th o lu n

Nh c ni:khi no s sng MBP v khi no s dng MBO l ph thuc vo mi trng kinh doanh, ph thuc vo mc tiu chin lc ca t chc.

Nu doanh nghip hot ng trong mi trng t cnh tranh, khi thc tin khng i hi phi thch ng theo mi trng th s dng MBP s gip doanh nghip qun l chuyn nghip hn

Nu thc tin i hi phi thch ng theo mi trng, phi x l hon cnh ca cnh tranh th doanh nghip phi dng MBO qun l.

Vy VHTC c mi quan h g vi 2 phng php qun tr (MBP&MBO) ny khng?


T i th o lu n

2.CC DNG VHTC

(CNG GING NH CON NGI, NGI NY TNH N, NGI KIA TNH KIATH VHTC CNG VY,CNG C NHIU DNG VN HA KHC NHAU)

 • VHDN a mo him

 • T chc lun linh hot ng ph vi nhng bin ng cu mi trng kinh doanh

 • -Khuyn khch nhn vin chp nhn ri ro, mo him thnh cng

 • -Kch thch s sng to v i mi khng ngng t nhn vin v t chc lun l hu thun vng chc

 • *(P&G, VINAMILK)


T i th o lu n

2.CC DNG VHTC

2.VHDN ch trng con ngi

t con ngi l trung tm v xy dng cc chnh sch qun l hng v con ngi

Coi con ngi l ti sn qu gi nht

Tin s sng to ca mi thnh vin l nhn t quyt nh s thnh cng cu t chc

Ngi lao ng c vai tr quan trng i vi t chc

*(Xun Trang, FPT)


T i th o lu n

2.CC DNG VHTC

3. VHDN ch trng chi tit

Quan tm ng k n nhng chi tit trong tng hot ng

Xy dng cc quy trnh, th tc k lng h tr cc thnh vin trong qu trnh thc hin v phi hp

p dng MBP( qun tr theo qu trnh)

4.VHDN ch trng kt qu

Lun hng mi s quan tm vo vic t kt qu hay t mc tiu

Cc thnh vin quen vi vic xy dng v n lc hnh ng t mc tiu c nhn v mc tiu t chc

p dng MBO (qun tr theo mc tiu)

*(Nokia )


T i th o lu n

Nh trnh by VHTC cng c nhiu dng khc nhau, cng ging nh con ngi vy, ngi ny tnh n, ngi kia th li tnh kia. i vi tnh ngi ny th phi qun l nh th no, i vi tnh ngi kia th qun l ra sao? Th vi t chc cng vy ! Do vy r rng VHTC cng l nhn t rt quan trng xem xt nn dng MBO hay MBP cho t chc. ( y ta ch trng vo 2 dng VHTC lVHTC ch trng chi tit v VH ch trng kt qu)

VHTC ch trng chi tit thng c s dng cc DNNN, cc t chc hot ng trong mi trng t cnh tranh, khi thc tin khng i hi phi thch ng theo mi trng v do vy, s dng MBP qun l s gip doanh nghip qun l chuyn nghip hn.

3.MI QUAN H GIA VHTC VI QUN TR THEO MBP&MBO


T i th o lu n

VHTC ch trng kt qu thng xut hin cc t chc, DN Nu thc tin hot ng kinh doanh i hi phi thch ng theo mi trng, phi x l hon cnh ca cnh tranh th doanh nghip th ph hp DN phi dng MBO qun l.

V D Minh Ha:

Trong mi trng t chc nh Qun i, y ban nhn dn phng, x, Ngn Hng h thng p dng MBP trong qun l do vy, VHTC ca h c xy dng VH ch trng chi tit

Cc t chc kinh doanh cc ngnh dch v nh khch sn, hng hng khng, dch v du lch, h hot ng trong mi trng lun lun cnh tranh do vy buc h phi dng MBO qun l v VHTC ca h cng vy cng phi thch ng theo mi trng cnh tranh v h xy dng cho mnh VH ch trng kt qu ph hp vi nhng mc tiu ca t chc.


T i th o lu n

III.XY DNGVHDN VN

Xy dng v s dng vn ha ca mnh chnh l ngun gc to nn s khc bit v l con ng chin thng trn thng trng"

Peter Drucker

1.S cn thit xy dng VHDN?2.Nhng lu trong xy dngVHDN?3.Cc DNVN phi lm g xy dng VHDN?


T i th o lu n

1.S cn thit xy dng VHDN?

Gim xung t

To ng lc lm vic

VN HO DN

iu phi v kim sot

To li th cnh tranh


T i th o lu n

2.Nhng lu trong xy dng VHDN

VHDN l ti sn khng th thay th c

Xy dng mt nn VHDN da trn hiu qu cng vic

Tuyn dng nhn vin theo VHDN

Kha cnh vn ha trong qun l nhn vin


T i th o lu n

3.CC DNVN PHI LM G XY DNG VHDN

 • 1. Ti cu trc cng ty (kim sat theo chiu dc):

  • C cu li t chc

  • Xy dng quy ch hat ng cho cc b phn

  • Xy dng bn m t cng vic cho tng c nhn

 • 2. Thit lp cc quy trnh nghip v nh (kim sat theo chiu ngang): h thng ISO

  • Quy trnh bn hng

  • Quy trnh mua hng

  • Quy trnh tr lng

  • Quy trnh tuyn dng

  • Quy trnh k tan

  • Quy trnh tn kho

  • . . .


T i th o lu n

3.CC DNVN PHI LM G XY DNG VHDN

 • 3. Xc nh cho c nhng gi tr ph hp mi ngi cng quan tm v chia s thng qua:

  • -Xy dng cc ch , chnh sch, quy nh quy ch, ni quy quy tc, li hng dn

  • (VD: tiu chun thi v cch ng x cn thit)

  • -Xy dng h thng cc k hiu, biu trng cho t chc nh ng phc, k hiu tng b phn.c s dng thng xuyn.


T i th o lu n

3.CC DNVN PHI LM G XY DNG VHDN

 • 4.Khuyn khch nhn vin thc hin bng cch:

  • Gn vi li ch vt cht, li ch tinh thn.

  • Hun luyn, o to, gio dc, lm gng. . .

 • 5.Xy dng phong cch lnh o v cc k nng qun l hiu qu : (nh k nng y thc, k nng x l xung t . . .)

 • 1,2 &3 to nn phn ha hnh ca VHDN, y l c my quy ch

 • => 4&5 to nn phn v hnh ca VHDN, y l du nht cho c my quy ch vn hnh


T i th o lu n

VHTC khng phi ch biu hin nhng diu thy c m cn c nhng phn du i. Khi xy dng VHTC th khng c b phn no. V 2 phn u quan trng, mt phn l c my v mt phn l du nht cho c my vn hnh. Nu thiu c my s khng hot ng c.

VHTC cng c nhiu tnh cch ( nhiu dng vn ha) ging nh con ngi, c ngi tnh ny, ngi kia tnh khc. Do vy, cn phi bit dng phng php qun l ph hp cho mi loi tnh cch.

iu

Tm

c!

Cc DN nn ch trng xy dng VHDN v chnh VHDN s to nn s khc bit cho DN, v chnh VHDN l nhn t kin to mt i ng chung sc chung lng chin u cho s pht trin v ln mnh ca DN v cng chnh n gip nh lnh o qun l nhn vin hiu qu.


T i th o lu n

Khi no cn phi thay i VHTC?Ti sao cc doanh nghip nh nc lun c mt cu trc vn ha th ng, p dng vn ha c v t c s i mi nng ng? C cn thit phi i mi hoc xy dng VHTC cho cc doanh nghip nh nc ny hay khng?

Vn ha doanh nghip co lng c hay khng? Cng c no o lng?

2

1

Cu Hi Tho Lun?


T i th o lu n

C kin cho rng: dng quyn lc, mnh lnh qun l gi l k cai tr cn dng quy ch v vn ha qun l th gi l nh qun tr c ng khng? Nu vy, nh qun l ca cc bn l nh qun tr hay k cai tr?

Sc vn ha l g? Lm th no truyn t VHTC cho nhn vin mi?

3

4

Cu Hi Tho Lun?


T i th o lu n

Thank You For Your Attention!

Tran Thi Dieu Huong_HQN


 • Login