pedagogick diagnostika v ztv
Download
Skip this Video
Download Presentation
PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V ZTV

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

PEDAGOGICK DIAGNOSTIKA V ZTV - PowerPoint PPT Presentation


 • 233 Views
 • Uploaded on

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V ZTV. Mgr. Vendula Baboučková. Co je to Pedagogická diagnostika?. vědecká disciplína zabývá se objektivním zjišťováním , posuzováním a hodnocením vnějších a vnitřních podmínek i průběhu a výsledků výchovně vzdělávacího procesu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PEDAGOGICK DIAGNOSTIKA V ZTV' - babu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pedagogick diagnostika v ztv

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V ZTV

Mgr. Vendula Baboučková

co je to pedagogick diagnostika
Co je to Pedagogická diagnostika?
 • vědecká disciplína
 • zabývá se objektivním zjišťováním, posuzováním a hodnocením vnějších a vnitřních podmínek i průběhu a výsledků výchovně vzdělávacího procesu.
 • diagnóza je tedy hodnotícím zjištěním aktuálního stavu úrovně žáka.
 • smyslem celého procesu diagnostikování je určit výchovně vzdělávací strategie, navrhnout pedagogická opatření – stanovit prognózu
testov n
Testování
 • informace a fakta pro určení správné diagnózy a výběru vhodného pohybového režimu získáme vyšetřením-testováním
 • učitel (cvičitel) získá lékařské vyšetření kde je určena diagnóza jedinec je zařazen do zdrav. skupiny je doporučena ZTV.
 • učitel (cvičitel) dále provede vlastní testování na začátku vyrovnávacího procesu a v jeho průběhu
v b r test
Výběr testů
 • bereme ohled na věk, druh a velikost oslabení
 • nutná objektivnost
 • uvedené testy spadají do oblasti biologicko-lékařské a podávají info :

o stavu a průběhu poruchy, zdravotní odchylky

zdali dochází ke zlepšení, stagnaci či zhoršování

1 vy et ov n aspekc
1.Vyšetřování aspekcí
 • jde o vizuální schopnosti učitele (cvičitele) rozpoznat symptomy oslabení
 • pozorovací schopnosti jsou důležité pro rozpoznávání odchylek v držení těla, při dýchání a odchylek pří různých pohybových činnostech
 • na základě zjištění odlišností lze doporučit lékařské vyšetření a provést další testovaní
symptomy odchylek v dr en t la
Symptomy odchylek v držení těla
 • Kyfotické držení a kyfóza-kulatá záda, omezený rozsah vzpažování, prohnutí v bedrech, vystrčené břicho
 • Plochá záda-toporné pohyby, narovnání hlavně v hrudní oblasti páteře, páteř nedostatečně plní tlumící fci
 • Skoliotické držení, skolióza-nesymetrické pohyby do úklonů, při rotaci, ramena v nestejné úrovni
 • Valgózní, varózní kolena, ploché nohy-těžkopádná chůze, na plných chodidlech, kotníky a klouby nestejně zatěžovány
symptomy odchylek p i d ch n
Symptomy odchylek při dýchání
 • oslabené dýchání-vždy spojeno s vadným držením těla, nedostatečně rozvinut hrudník, krátký výdech bez optimálního uvolnění svalstva
 • převládá horní hrudní dýchání-hluboké nadklíčkové jamky, omezená rotace hlavy, úklony. Nádech-elevace ramen a klíčních kostí-přetěžování svalstva krční páteře a pletence ramenního.Je to neefektivní dýchání omezující při intenzivnější zátěži
 • Asymetrické dýchání, paradoxní dýchání, chybný stereotyp dýchání
symptomy navy
Symptomy únavy
 • Pozorujeme dle reakce cvičenců na zátěž a obtížnost činností
 • Posuzujeme: Barvu kůže, pocení, dýchání, pohyby, subjektivní pocity, koordinace pohybů, rychlost reakce
 • Únava může být malá, střední, velká
2 vy et ov n hybnosti
2. Vyšetřování hybnosti
 • Hodnotíme: statickou složku - vyšetřování celkového postoje

dynamickou složku – hodnocení rozsahu pohybu, síly jednotlivých svalových skupin, správnosti jednoduchých hybných stereotypů

statick slo ka hodnocen postavy
Statická složka: hodnocení postavy
 • Dle Jaroše a Lomíčka

-sleduje: držení hlavy a krku, hrudník, břicho se sklonem pánve, křivku zad, držení v rovině čelní, dolní končetiny

- čtyřstupňová škála hodnocení

 • Dle Matthiase

-funkčně pojatý test - stoj, předpažit, výdrž 30sekund

 • Dle Kleina a Thomase modifikované Mayerem

- sleduje: držení hlavy a krku, tvar hrudníku, tvar břicha a sklon pánve, zakřivení páteře, výše ramen a postavení lopatek

- čtyřstupňová škála hodnocení

dynamick slo ka
Dynamická složka
 • Zásady při testování:

- vysvětlíme proč testování provádíme

- testujeme v klidném prostředí, na tvrdé rovné podložce

- žádáme provedení pohybu bez předchozí instruktáže, bez rozcvičení či uvolnění

- zjišťujeme rozsah pohybu, cvičební prvek provádíme 1x s výdrží a nalézáme příčinu omezení

hodnocen rozsahu kloubn pohyblivosti
Hodnocení rozsahu kloubní pohyblivosti
 • Pohyblivost rozlišujeme normální, zmenšená nebo zvětšená
 • Hlezenní kloub (20°/45°), kolenní kloub(135°), kyčelní kloub (10°/45°/120°), loketní kloub (150°), zápěstí (70°/60°), ramenní kloub (90°)
slide13

Diagnostika svalových skupin

 • Svaly s tendencí ke zkrácení
 • Svaly s tendencí k ochabování
 • Syndrom svalových disbalancí:

- Dolní pánevní svalový syndrom

- Horní proximální svalový syndrom

- Vrstvový syndrom

vy et en hypermobility
Vyšetření hypermobility
 • Je nežádoucí, většinou jde o vrozené uvolnění vaziva
 • Dochází ke zmenšení statické stability, klouby jsou vazivovým aparátem nedostatečně chráněny a mohou se snáze poškodit
 • Zjišťuje se převážně vyšetřením kloubní pohyblivosti popř. se používají různé zkoušky, které postihují jednotlivé segmenty těla
testy hypermobility
Testy hypermobility
 • Rotace hlavy
 • Zkouška šály
 • Zkouška zapažených paží
 • Zkouška předklonu
 • Zkouška posazení na paty
hybn stereotypy a jejich vy et ov n
Hybné stereotypy a jejich vyšetřování
 • Zjišťujeme časovou posloupnost zapojování jednotlivých svalových skupin do svalového řetězce
 • Motorický stereotyp je základní jednotkou hybnosti
 • Kvalita hybných stereotypů a stupeň fixace jsou závislé zejména na:

- fyziologických předpokladech, vlastnostech centrálních složek hybného systému

- způsobu jak byly hybné stereotypy vypracovány, posilovány a korigovány

p klad hybn ch stereotyp
Příklad hybných stereotypů
 • Extenze v kyčelním kloubu
 • Abdukce v kyčelním kloubu
 • Flexe trupu
 • Flexe šíje
 • Abdukce v ramenním kloubu
 • Zkouška kliku
dal formy sledov n
Další formy sledování
 • Kaschův step-test: vyšetření zdatnosti – vystupování na 30cm vysokou lavičku po dobu 3min. Výstupy řídí metronom (24x1min). Po 1min klidu měříme tep
 • Chodecký test: 2km. Jdi jak nejrychleji můžeš do příjemného pocitu
 • UNIFIT test
 • EUROFIT test
 • Posouzení tělesné hmotnosti: BMI (hmotnost-kg/výška2-m)
ad